Přihlásit

MOSTY 2020

Mosty_2020_OK_CZ

25. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2020
Ve dnech 24. - 25. září 2020 proběhlo v Hotel International Brno 25. mezinárodní sympozium Mosty 2020, kterého se zúčastnilo i přes pandemickou situaci téměř 400 delegátů.

V roce 2020 dostalo sympozium Mosty k 25. výročí novou vizuální grafiku a vlastní webové stránky: WWW. SYMPOZIUM-MOSTY.CZ, kde nale

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí a údržbou silničních a železničních mostů v České republice i jinde i ve světě. Na sympoziu je každým rokem přítomno přes 600 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD, SŽDC,...), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce, komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy) a odborné veřejnosti.

Na sympoziu byly uděleny diplomy „Mostní dílo 2018" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba.

PROGRAM

24. 9. 2020 – ČTVRTEK – KONGRESOVÝ SÁL A + B (ONLINE PŘENOS V MEETING ROOMS 3+4)
9.00 – 9.35
Slavnostní zahájení – moderují Dana Wangler, Pavel Ryjáček

 • Mostní dílo roku 2018, Čestná uznání

9.35 – 10.25

 • Vystoupení ministra dopravy a průmyslu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA.
 • Zdravice a přednášky hostů a zástupců z ŘSD ČR, Správy železnic, státní organizace, SFDI

10.25 – 11.25 Významní zahraniční hosté

PRVNÍ REALIZACE MOSTU S UPLATNĚNÍM METODY ROVNOVÁŽNÉHO SPOUŠTĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Johann Kollegger, TU Wien

IMPACTS OF THE DEFICIENCIES OF THE LEVERKUSEN BRIDGE: LESSONS LEARNED REGARDING THE FAILURE AND REPAIR OF OLDER STEEL BRIDGES
Gero Marzahn, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bonn

OKRUH I. Významné mostní objekty, výstavba, správa a údržba
11.25 – 12.30 Předsedající: Dana Wangler, Pavel Ryjáček
INFORMAČNÍ SYSTÉMY SPOJENÉ S ÚDRŽBOU A PROHLÍDKAMI MOSTŮ
Jiří Hlavatý, ŘSD ČR

MOST PŘES ÅSTFJORD NA SILNICI FV. 714 V NORSKU
Robert Brož, Metrostav a.s.

ZŘÍCENÍ LÁVKY FLORIDSKÉ UNIVERSITY V MIAMI, FLORIDA, USA
Jiří Stráský, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NA VÝTONI
Jakub Bazgier, Správa železnic, státní organizace

12.30 – 13.30 Polední přestávka – oběd v restauracích Lucullus a Plzeňka

OKRUH II. Mosty v zahraničí - 1. část
13.30 – 15.20 KONGRESOVÝ SÁL A + B (PARALELNÍ SEKCE)
Předsedající: Václav Hvízdal, Jiří Chládek, Bohuslav Slánský

HRANIČNÍ MOST MEZI MĚSTY KOMÁRNO A KOMÁROM – VÝROBA A MONTÁŽ MOSTNÍHO PYLONU
Tomáš Vojtěchovský, MCE Slaný s.r.o.

NETWORK ARCH BRIDGES USING COLD-BENT HD PROFILES: THE POLISH EXPERIENCES
Wojciech Lorenc, Wrocław University of Science and Technology

LIFE-CYCLE AND EXTERNAL COST ASSESSMENT FOR BRIDGES WITH SMALL AND MEDIUM SPANS
Dennis Rademacher, ArcelorMittal Europe – Long Products

MOST PŘES NOSICKÝ KANÁL
Pavel Borek, Gabriela Šoukalová, Libor Kožík, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.

RAIL BRIDGES FOR HIGH SPEED LINES IN FRANCE
Michel Teyber, SNCF Voyageurs

ŽELEZNIČNÍ MOSTY V CENTRU STOCKHOLMU
Jan Pozdíšek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

OKRUH II. Mosty v zahraničí - 2. část
15.20 – 16.45 KONGRESOVÝ SÁL A + B
Předsedající: Michal Kužník, Ilja Hustý

LUNDABRON - LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Pavel Sliwka, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

ERSATZNEUBAU A1 BRÜCKE BAHNHOF HENGSTEY: NEUES ABBRUCHKONZEPT – REKONSTRUKCE MOSTU PŘES NÁDRAŽÍ HENGSTEY U HAGENU NA NĚMECKÉ DÁLNICI A1: NOVÝ KONCEPT BOURÁNÍ
Libor Švec, Metrostav a.s.

PPP PROJEKT, BAB A7 HANNOVER – KASSEL, ÚSEK AS BOCKENEM – AS GÖTTINGEN Rudolf Hampl, SMP CZ, a.s.

MODERN APPROACH TO DESIGN OF BRIDGES WITH COMPLEX SHAPES
Rafał Krzymowski, Construsoft Poland

VÝMĚNA MOSTU NA DÁLNICI I-20/59 V ALABAMĚ (USA)
Vojtěch Kolínský, Finley Engineering Group

DISKUZE

Pouze ve sborníku

 • PPP PROJEKT D4-R7 OBCHVAT BRATISLAVY, MOSTNÍ OBJEKTY PRO BIOKORIDORY, ABM Mosty s.r.o.
 • MOST 206, DÁLNICE D3, ČADCA, BUKOV-SVRČINOVEC, SR, Stráský, hustý a partneři, s.r.o.

OKRUH III. Mosty v ČR - věda a výzkum - 1. část
13.30 – 15.30 MEETING ROOMS 3 + 4
Předsedající: Jan L. Vítek, Jan Volek

SMA: PRVNÍ ZESÍLENÍ MOSTU MATERIÁLEM S TVAROVOU PAMĚTÍ
Jakub Vůjtěch, ČVUT v Praze

SKUTEČNÁ ÚNOSNOST 115 LET STARÉHO MOSTU V PETROVĚ
Pavel Ryjáček, ČVUT v Praze

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM A STATICKÝ VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI BARRANDOVSKÉHO MOSTU
Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o.

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM KROUCENÍ MASIVNÍCH BETONOVÝCH PRŮŘEZŮ
Jan L. Vítek, ČVUT v Praze, Metrostav a.s.

ROZVOJ EUROKÓDŮ PRO ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ A ZATÍŽENÍ SILNIČNÍCH MOSTŮ
Jana Marková, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KORODOVANÉ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE
Jiří Kolísko, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav

STAVEBNÍ ÚDRŽBA LÁVKY PŘES ŠVÝCARSKOU ZÁTOKU VRANOVSKÉ PŘEHRADY
Jiří Stráský, Stráský, Hustý a partneři s. r. o.

LÁVKA PŘES VLTAVU V LUŽCI – UHPC MATERIÁL SOUČASNOSTI
Petr Vítek, HOCHTIEF CZ a.s.

OKRUH III Mosty v ČR – věda a výzkum - 2. část

15.30 – 17.30 MEETING ROOMS 3 + 4
Předsedající: Ladislav Klusáček, Tomáš Rotter

METODIKA POSOUZENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU MOSTŮ
Jan Žitný, ČVUT v Praze

MODELOVÁNÍ LOKÁLNĚ ZATÍŽENÝCH OBLASTÍ METODOU CSFM
Lukáš Bobek, VUT v Brně, IDEA StatiCa s.r.o.

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ GEOMETRIE, ANALÝZA A POSOUZENÍ PŘEDPJATÝCH MOSTŮ
Jaroslav Navrátil, Allplan Česko s.r.o.

SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ S NÍZKOU KRYCÍ VRSTVOU A NADLIMITNÍM OBSAHEM CHLORIDŮ – OPĚRNÁ ZEĎ NA I/35 V LIBERCI
Petr Martínek, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

MONITOROVÁNÍ KOROZNÍHO NAMÁHÁNÍ OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Kateřina Kreislová, SVÚOM s.r.o.

DOTVAROVÁNÍ BETONU PŘI PŮSOBENÍ PŘIROZENÉHO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Dominik Suza, TU Wien

VÝZNAM PLÁNU SPRÁVY A ÚDRŽBY KONSTRUKCÍ V PROCESU PLÁNOVÁNÍ VÝSTAVBY
Tomáš Klier, Pontex, spol. s r.o.

DISKUZE

Pouze ve sborníku

 • PROJEKT ATCZ190 SAFEBRIDGE: VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD PŘI ANALÝZE MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ, Vysoké učení technické v Brně

17.30 Závěr 1. dne
19.00 – 23.00 Společenské setkání – Pivovarská restaurace Starobrno

25. 9. 2020 – PÁTEK – KONGRESOVÝ SÁL A + B
OKRUH IV Mosty v ČR - projekty a realizace - 1. část
8.30 – 11.10
Předsedající: Miroslav Teichman, Petr Zbraněk

VÝMĚNA SOK ZA NOK NA ŽELEZNIČNÍCH MOSTECH V ZAHRÁDKÁCH A PLASECH Bořivoj Leszko, STRABAG Rail,a.s.

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU – STAV PO 3 LETECH OD ZAHÁJENÍ STAVBY Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s.

SILNIČNÍ MOST PŘES LABE MEZI VALY A MĚLICEMI
Vladimír Sommer, SMP CZ, a.s.

II/272 LYSÁ NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 272-006
Richard Rakouš, Metrostav a.s., Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.

PŘÍKLADY NÁVRHU PROGRESIVNÍCH KONSTRUKCÍ VÍCEPOLOVÝCH MOSTŮ STŘEDNÍCH DÉLEK
Petr Souček, Pontex, spol. s r.o.

VÝSTAVBA LÁVKY PŘES MORAVU MEZI MIKULČICEMI A KOPČANY
Petr Harazim, NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

MODERNIZACE DÁLNIČNÍHO MOSTU VYSOČINA Z POHLEDU PROJEKTANTA
David Marván, PIS PECHAL, s.r.o.

REALIZACE ROZŠÍŘENÍ A ZESÍLENÍ PRAVÉHO MOSTU VYSOČINA
Radovan Hofírek, Metrostav a.s.

OKRUH IV Mosty v ČR - projekty a realizace - 2. část
11.10 - 13.00
Předsedající: Petr Jedlinský, Václav Podlipný

OPRAVA MOSTU EV.Č. 67-015 PŘES OLŠI V DĚTMAROVICÍCH
Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o.

SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY OMO NA STAVBÁCH V ČR
Jaroslav Číhal, STAVBY OMO s.r.o.

REKONSTRUKCE TŘÍ VELKÝCH BRNĚNSKÝCH MOSTŮ Z NOSNÍKŮ TYPU KA
Milan Pacák, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

MOSTY NA STAVBĚ D1 0137 PŘEROV - LIPNÍK NAD BEČVOU – ZAJÍMAVOSTI Z HLEDISKA VÝSTAVBY
Michal Hrutkai, Skanska a.s.

MOSTY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY ULICE HROTOVICKÉ PŘES ULICI SPORTOVNÍ V TŘEBÍČI
Martin Pospíšil, OHL ŽS, a.s.

LÁVKA EV.Č. DC-004P PŘES ŽST DĚČÍN-VÝCHOD
Jaroslav Fiala, SaM silnice a mosty a.s.

13.00 – Závěrečná diskuze a oběd

Pouze ve sborníku

 • REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU – TŘETÍ ROK ČINNOSTI Z POHLEDU DODAVATELE STAVBY, Hochtief CZ a.s.
 • REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU – PRŮZKUMY, ČVUT v Praze, Kloknerův ústav
 • OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA HL.N., II.ČÁST – PRAHA HOSTIVAŘ – PRAHA HL.N. MOSTNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY REALIZOVANÉ V RÁMCI STAVBY, Správa železnic, státní organizace
 • REKONSTRUKCE MOSTU V ŽKM 1,429 TRATI PŇOVANY-BEZDRUŽICE, SMP CZ, a.s.
 • REKONSTRUKCE MOSTU V KM 4, 355 NA TRATI PRAHA-SMÍCHOV-HOSTIVICE, SAGASTA s.r.o.
 • POUŽITÍ ETAG 032 JAKO NOVÉ ÚROVNĚ PRO POSUZOVÁNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ, mageba CS s.r.o.
 • REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 61-001 V KLADNĚ, OHL ŽS, a.s.
 • OPRAVA MOSTU EV.Č. 9 – 049 NA SILNICI I/9 V ČESKÉ LÍPĚ - SOSNOVÉ, SaM silnice a mosty a.s.
 • REKONSTRUKCE MOSTU NA ULICI KOMENSKÉHO V CENTRU OLOMOUCE, SILNICE GROUP a.s.
 • SILNICE III/4787 OSTRAVA ULICE VÝŠKOVICKÁ, MOSTY 4787-3,4787-4, Dopravoprojekt Ostrava a.s.
 • I/38 JIHLAVA, MOSTY PŘIVADEČ, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 • MOST EV. Č. 1096-1 ČTYŘKOLY, BML, spol. s r.o., Pontex, spol. s r. o., Společnost T.A.Q. s.r.o.
 • MOST EV. Č. 20-001 PŘES OHŘI V DOUBÍ, SAGASTA s.r.o.
 • MOST 1536-1 PŘED OBCÍ STŘÍBŘEC - NÁVRH REKONSTRUKCE A REALIZACE, PRAGOPROJEKT, a.s
 • MOST EV.Č. 380-020 PŘES SILNICI I/55 V HODONÍNĚ, Rušar mosty, s.r.o.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte manažerku akce:

Mgr. Daniela Pivodová
Tel: +420 604 271 835
Email: pivodova@sekurkon.cz

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů