Přihlásit

MOSTY 2019

24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2019

25. - 26. 4. 2019, Hotel International Brno

konané pod záštitou Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Asociace krajů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty, s.o.

Motto sympozia
Mosty - stavby spojující národy a generace

Tematické okruhy

I. Mosty v ČR – správa a údržba mostů, významné mostní stavby

II. Mosty v zahraničí

III. Mosty v ČR – věda, výzkum a technické předpisy

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2017" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Odborný garant Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel: +420 602 811 401 Tel: +420 602 237 180
Email: rotter@fsv.cvut.cz Email: inprekin@volny.cz

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM

24. 4. 2019 – středa
15.00 - Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva,
hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

25. 4. 2019 – čtvrtek – 1. den sympozia
08.00 - Registrace účastníků
09.00 - Zahájení 24. mezinárodního sympozia Mosty 2019 - předání čestných uznání
Mostní dílo 2017
09.45 - 12.30 Odborné přednášky a diskuze
12.30 - 13.30 Polední přestávka - oběd
13.30 - 17.30 Odborné přednášky a diskuze
18.00 - Závěr 1. dne konání sympozia
19.30 - Společenské setkání - Pivovarská restaurace

26. 4. 2019 – pátek – 2. den sympozia
08.30 - 14.00 Odborné přednášky a diskuze
14.00 - Závěr 24. mezinárodního sympozia MOSTY 2019, oběd

Termíny
do 17. 12. 2018 Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2017
do 14. 01. 2019 Přihlášky odborných příspěvků s anotací
do 15. 02. 2019 Dodání příspěvků od autorů, komerčně zaměřené příspěvky
do 31. 01. 2019 Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
do 15. 03. 2019 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: inzerát
do 12. 04. 2019 Přihlášení za nižší sazbu vložného
do 18. 04. 2019 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: výstava, distribuce
do 24. 04. 2019 Příhlášky k účasti

Další informace

 • Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
 • Hotelu International Brno.
 • Další ubytování je zajištěno v Hotelu Slavia v Hotelu Pegas a v Hotelu Continental v docházkové vzdálenosti od Hotelu International. Snídaně je v ceně. Parkování za poplatek přímo v hotelech. Ubytování objednávejte spolu s účastí v přihlašovacím formuláři.
 • Společenský večer se bude konat ve všech prostorách Pivovarské restaurace Pivovaru Starobrno, Mendlovo náměstí 20.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE
1. Generální partner sympozia (100.000 Kč + DPH)

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz, v tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga na titulní stranu sborníku a dvoustránkového barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení 2 písemných příspěvků (max. 6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 25 minut v programu sympozia
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia
 • logo firmy na blocích a lanyardech pro účastníky sympozia

2. Hlavní partner sympozia (75.000 Kč + DPH)

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (max. 6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 20 minut v programu sympozia
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia

3. Dílčí prezentace

 • Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách Hotelu International Brno, vč. stolu a židlí 20.000 Kč
 • Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely vč. stolu a židlí 25.000 Kč
 • Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia 10.000 Kč
 • Komerční příspěvek 15.000 Kč
 • Barevný inzerát do sborníku 8.000 Kč

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů