Přihlásit

MOSTY 2018

23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2018

Motto sympozia
Mosty - stavby spojující národy a generace

SYMPOZIUM SE KONALO POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ING. DANA ŤOKA, HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDR. BOHUMILA ŠIMKA A PŘEDSEDKYNĚ ASOCIACE KRAJŮ ČR MGR. JANY VILDUMETZOVÉ V RÁMCI DOPROVODNÉHO PROGRAMU 23. MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU IBF

GENERÁLNÍ PARTNER - STRABAG a.s.

Hlavní partneři: Allplan Česko s.r.o. · BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. · Cirmon s.r.o. · CONSTRUSOFT s.r.o. · ČAOK · EUROVIA CS, a.s. · FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. · IDEA StatiCa s.r.o. · Metrostav a.s. · OHL ŽS, a.s. · Pontex, spol. s r.o. · PRAGOPROJEKT, a.s. · SaM silnice a mosty a.s. · Skanska a.s. · SMP CZ, a. s. · STAVBY OMO s. r. o. · SUDOP PRAHA a.s. · SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na sympoziu byly uděleny diplomy „Mostní dílo 2016" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Realizovaným novostavbám:

 • I/27 VELEMYŠLEVES OBCHVAT A PŘEMOSTĚNÍ CHOMUTOVKY SO 201 MOST PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY
 • MOST PŘES OPÁRENSKÉ ÚDOLÍ

Realizovaným rekonstrukcím:

 • ŽELEZNIČNÍ MOST EV.KM 108,120 TRATI PRAHA – PLZEŇ (PŘES ÚSLAVU V PLZNI)
 • MOST V KM 232.992 TRATI

Mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v obotu mosty získali:

 • Ing. Zdeněk Smolka
 • Ing. Svatopluk Bijok
 • Ing. Luděk Fuchs
 • Ing. Daut Kara
 • Ing. Zdeněk Neudert
 • Ing. Pavel Hustoles
Odborný garant Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel: +420 602 811 401 Tel: +420 602 237 180
Email: rotter@fsv.cvut.cz Email: inprekin@volny.cz

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA

25. 4. 2018 – středa
15.00 - 21.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

26. 4. 2018 – čtvrtek

08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.30
Slavnostní zahájení 23. mezinárodního sympozia Mosty 2018
- předání čestných uznání, ocenění Mostní dílo 2016

09.30 - 12.30
Okruh I. Mosty v ČR – správa a údržba mostů, významné mostní stavby

Kongresová hala hotelu Voroněž

Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Václav Podlipný

PŘÍSPĚVEK MINISTERSTVA DOPRAVY
Ing. Josef Kubovský, MD ČR

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Z ROZPOČTU SFDI V ROCE 2018
Ing. Ivo Vykydal, Státní fond dopravní infrastruktury

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY STAVEB MOSTŮ NA ŘSD
Ing. Jan Kroupa, ŘSD ČR

INVESTIČNÍ ČINNOST U SŽDC
Ing. Mojmír Nejezchleb, SŽDC, s.o.

ZABEZPEČENÍ PODJEZDNÝCH VÝŠEK POD MOSTY NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ
Ing. Jiří Kotoun, Ředitelství vodních cest ČR

STAV MOSTŮ V ČR
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Ing. Miroslav Teichman, Ing. Jan Volek

FINANCOVÁNÍ OPRAV A REKONSTRUKCÍ MOSTŮ VE SPRÁVĚ KRAJŮ
RNDr. Jan Hodovský, Asociace krajů ČR

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY LÁVEK Z PŘEDPJATÉHO PÁSU, LÁVKA V TROJI A LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s.r.o.

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A TECHNICKÉ PŘEDPISY MINISTERSTVA DOPRAVY
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR

AKTUÁLNÍ ZAHAJOVANÉ OPRAVY MOSTŮ
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR

SILNIČNÍ MOSTY ČR NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍD
Bc. Zdeněk Dvořák, KSÚS Středočeského kraje

O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH SŽDC
Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC s.o.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA MOSTŮ VE SPRÁVĚ SŽDC
Ing. Milan Kučera, SŽDC, s. o.

INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ A MOSTY V ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU 100 LET VÝROČÍ SPOLEČNÉHO STÁTU ČSR
Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost, z.s.

pouze sborník

NOVÝ CENTRÁLNÍ EVIDENČNÍ SYSTÉM NA STAVBÁCH ŘSD
Daniel Balla, DiS, ŘSD ČR

12.30 - 13.30 Polední přestávka – oběd

13.30 - 16.00 Okruh II Mosty v zahraničí - 1. část

KONGRESOVÁ HALA

Předsedající: Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Ing. Dana Wangler, doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

CESTNÉ MOSTY – ODBORNÝ PROGRAM SVETOVEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI PIARC
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD., STU v Bratislave

MOST 203-00 NA DÁLNICI D1 LIETAVSKÁ LÚČKA – VIŠŇOVÉ – DUBNÁ SKALA, SR
Ing. Lenka Zapletalová, Ing. Vladimír Půda, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

MOSTY NA DIAĽNICI „D1 BUDIMÍR – BIDOVCE" NA SLOVENSKU
Ing. Viliam Kučera, Ing. František Karaba, Ing. Lukáš Bobek, SKANSKA SK a.s.

MOST BUDOVANÝ TECHNOLÓGIOU VYSÚVANIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE NA STAVBE D1 HRIČOVSKÉ PODHRADIE - LIETAVSKÁ LÚČKA.
Ing. Ladislav Chudík, STRABAG, s.r.o

ESTAKÁDA NA D3 V KM 7,500 NAD CESTOU I/18, ŽSR A VN
Ing. Vladimír Dubšík, Ing. Martin Šálek, EUROVIA CS, a.s., závod Mosty a konstrukce

MOSTY NA OBCHVATU STOCKHOLMU - FS 105 KUNGENS KURVA, 2. ETAPA
Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.

DESIGN AND BUILDING OF THE CHER VIADUCT, FRANCE
Ing. Aurélie Degeilh, Ing. Jean-Yves Hardy, Ing. Raphaël Gueulet, Dodin Campenon Bernard – Groupe Vinci

DÁLNICE D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ, SO 214 MOST NA D1 V KM 9,814 – 10,498 – PŘESUVNÁ SKRUŽ MTS
Ing. David Stempák, Ing. Kamil Šeiner, Ing. Jan Bednář, Metrostav a.s.

VYBRANÉ MOSTNÍ OBJEKTY NA STAVBĚ I/66 – OBCHVAT BREZNA, I. ETAPA
Ing. Petr Musil, Ing. Stanislav Brtáň, Ing. Martin Kollár, Link projekt s.r.o.

16.00 - 17.50 Okruh II Mosty v zahraničí - 2. část

KONGRESOVÁ HALA

Předsedající: Ing. Ilja Hustý, Ing. Antonín Brnušák, Ing. Tomáš Wangler

INTEGRACE BRIM U ROZSÁHLÝCH MOSTNÍCH STAVEB
Ing. Jindřich Potůček, Finley Engineering Group International, s.r.o.

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD VYUŽITÍ BIM V PROJEKTU ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY V KRAKOVĚ, OPTIMALIZACE PROJEKTU S VYUŽITÍM BIM
Ing. Jitka Kochtová, MBA, CONSTRUSOFT s.r.o.

NOVÝ TREND V PROJEKTOVÁNÍ MOSTŮ
Vanja Samec, Ph.D., Zeljka Devedzic, MSc, ALLPLAN Infrastructure GmbH

MONTÁŽ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU PŘES KANÁL STARKENBORGH, ZUIDHORN - HOLANDSKO
Ing. Lukáš Wala, BÖGL a KRÝSL, k.s.

NOVÝ ŽELEZNIČNÍ MOST NAD NOSICKOU PŘEHRADOU, SLOVENSKO
Ing. Libor Konečný, Ing. Petr Tichý, Ing. Filip Glovina, Ing. Jan Hlasivec, LKM Consult s.r.o., Ing. Matúš Uhlík, Ing. Gábor Szabó Ph.D., REMING CONSULT a.s.

LÁVKA MINTO ISLAND, SALEM, OREGON, USA
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a Partneři s.r.o. & VUT v Brně, Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., VUT v Brně

DVĚ LÁVKY PŘES ŘEKU NORTH SASKATCHEWAN, EDMONTON, ALBERTA, KANADA
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a Partneři s.r.o. & VUT v Brně, Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., VUT v Brně

BRIDGE TO PROSPERITY – RWANDA 2017
Ing. Michal Navrátil, HOCHTIEF CZ a.s.

13.30 - 15.30
Okruh III -– Mosty v ČR – věda, výzkum a technické předpisy- 1. část

JEDNACÍ SÁL D

Předsedající: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., Ing. Jan Volek

NOVÝ SYSTÉM SŽDC PRO VYHODNOCOVÁNÍ PŘECHODNOSTNÍCH PARAMETRŮ TRATÍ
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a. s., Ing. Vladimír Saňák, SŽDC, s. o., Ing. Václav Podlipný, Quanti s. r. o.

AKTUÁLNÍ POZNATKY Z DIAGNOSTIKY OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., ČVUT v Praze

ZATÍŽENÍ OCELOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ VĚTREM
Ing. Jan Žitný, doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Sýkora, Ph.D., ČVUT v Praze, prof. Ing. Sergeii Kuznetsov, DrSc., doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DEGRADOVANÝCH OCELOVÝCH MOSTŮ - VÝSLEDKY PROJEKTU DEGRALYSIS
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Martin Macho, Bc. Filip Kramoliš, ČVUT v Praze, José António Campos e Matos, Universidade do Minho

PROSTOROVÉ KONSTRUKCE PODEPŘENÉ KABELEM
Ing. Karel Zlatuška, Ing. Martin Olšák, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., VUT v Brně

LÁVKA PRO PĚŠÍ RADOTÍN - ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE EN 1991-1-4 A MĚŘENÍ VE VĚTRNÉM TUNELU
Ing. Jakub Göringer, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s., Ing. Stanislav Hračov, Ph.D., Ing. Michael Macháček, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

CELOKOMPOZITNÍ LÁVKY A JEJICH SPOJE
Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Ing. Ondřej Pešek, Vladimír Fišer

ŘEŠENÍ STĚN A DETAILŮ BETONOVÝCH MOSTŮ
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík, IDEA StatiCa s.r.o.,
Ing. Jaromír Kabeláč, PhD., Hypatia Solutions s.r.o.

KROUCENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮŘEZŮ – NUMERICKÁ STUDIE
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng., ČVUT v Praze,
Ing. Jaroslav Průša, Ph.D., Statická kancelář JLP creative, s.r.o.,
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., ČVUT v Praze a Metrostav a.s.

AUTOMATIZACE VYHODNOCOVÁNÍ DAT MĚŘENÝCH NA MOSTECH
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.

pouze sborník
MIMOÚROVŇOVÁ KŘÍŽENÍ NA ŽELEZNICÍCH - MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o.

15.30 - 17.45
Okruh III – Mosty v ČR – věda, výzkum a technické předpisy - 2. část

JEDNACÍ SÁL D

Předsedající: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

STAV PŘEDPISŮ PRO LOŽISKA A MOSTNÍ ZÁVĚRY
Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Petr Matoušek, Pontex, spol. s r.o.

ŘÍDÍCÍ A KONSTRUKČNÍ PRVKY MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
Ing. Eduard Cirmon, Cirmon s.r.o.

VYHODNOCENÍ DYNAMICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY NOVÉHO TYPU MOSTNÍHO ZÁVĚRU
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.; Ing. Jiří Kašpárek, VPÚ DECO PRAHA a.s., Miroslav Fišer, Ing. Bohumil Vender, OK-BE spol. s r.o., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., prof. Ing. Michal Polák, CSc., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., ČVUT v Praze

PROBLEMATIKA SPOJOVÁNÍ KOMPONENTŮ LAMELOVÝCH MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
Ing. David Jelínek, Ing. Tomáš Petrík, mageba CS s.r.o.

NOVÝ SILNIČNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM OMO - TYP MS4-1/H2
Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš, STAVBY OMO s.r.o.

POUŽITÍ NUMERICKÉ SIMULACE PŘI OVĚŘENÍ MOSTNÍHO SVODIDLA
Ing. Jiří Drozda, Ph.D., Ing. Jiří Mareš, Ph.D., ČVUT v Praze

PRVNÍ PILOTNÍ PROJEKT BIM PRO ŘSD ČR
Ing. A. Lubas, Ph.D., Ing. R. Hájek. Ph.D., Ing. P. Nehasil, Ing. K. Moravec, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IZOLACE MOSTŮ A KONSTRUKCÍ MOSTŮM PODOBNÝCH POMOCÍ TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTI BASF – TEKUTÉ IZOLACE, TJ. STĚRKOVÉ, NÁTĚROVÉ A STŘÍKANÉ SYSTÉMY V NÁVAZNOSTI NA ČSN, EN A PŘÍSLUŠNÁ TKP DOPRAVNÍCH STAVEB VČETNĚ OSTATNÍCH SYSTÉMŮ DLE EN 1504
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

pouze sborník
EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE PÔSOBENIA DOSKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V MOSTNOM STAVITEĽSTVE
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD, Ing. Kamil Laco, prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., STU v Bratislave

OCHRANA STAVBY PŘED ÚČINKY BLUDNÝCH PROUDŮ PRO MOSTNÍ OBJEKT PŘES TRAŤ V PODĚBRADECH
Ing. Bohumil Kučera, JEKU s.r.o.

17.50
Závěr 1. dne

19.00
Společenské setkání – Pivovarská restaurace Starobrno

27. 4. 2018 - pátek - 2. den sympozia

08.30 Zahájení 2. dne
08.30 - 11.00 Odborné přednášky a diskuze - Tematický okruh IV. - 1. část

KONGRESOVÁ HALA

Předsedající: Ing. Miroslav Teichman, Petr Zbraněk, Věra Chládková

TRAMVAJOVÉ MOSTY UL. PLZEŇSKÁ, MOSTY 5-022, 5-023
Ing. Karel Kubza, Ing. Jana Sandriová, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Lukáš Horuta, Ing. Radek Nosál, Metrostav, a.s.

ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 103,252 TRATI PLZEŇ – DOMAŽLICE – „SEVERNÍ MOST PŘES MIKULÁŠSKOU ULICI"
Ing. Jiří Elbel, Ing. Jakub Göringer, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU
Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a.s.

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU Z POHLEDU ZHOTOVITELE
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., HOCHTIEF CZ a.s.

REKONSTRUKCE MOSTŮ POD VYŠEHRADEM V PRAZE
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA, a.s., doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., prof. Ing. Michal Polák, CSc., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., Ing. Martin Macho, ČVUT v Praze

LÁVKA PRO PĚŠÍ WALTROVKA
Ing. Petr Souček, Ing. Martin Blatský, Pontex, spol. s r.o., Ing. Marian Palúch, STRABAG a.s.

ARCHITEKTONICKO KONSTRUKČNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH: LÁVKA HOLEŠOVICE – KARLÍN
Ing. Milan Komínek

ŠVEHLŮV MOST V TÁBOŘE, EV. Č. 137 – 014/III/4203
Bc. Martin Kozel, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

MODERNIZACE 4. ÚSEKU DÁLNICE D1
Dr. Ing. Petr Vítek, Ing. Jan Faltýnek, HOCHTIEF CZ a. s.

TENZOMETRICKÉ MĚŘENÍ MOSTOVKY PRO STANOVENÍ ZBYTKOVÉ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI OCELOVÉHO MOSTU VYSOČINA NA D1
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, PIS PECHAL, s.r.o., prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc.

REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU VYSOČINA
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze

NAVRHOVANÉ MOSTY NA PŘIPRAVOVANÉ „STŘEDOČESKÉ" DÁLNICI D3
Ing. Miroslav Seidl, Ing. Miroslav Teuchner, Ing. Filip Řehoř, PRAGOPROJEKT, a.s.

11.00 - 13.30
Okruh IV - Mosty v ČR - projekty a realizace - 2. část

KONGRESOVÁ HALA

Předsedající: Ing. Václav Hvízdal, Ing. Petr Jedlinský, Ing. Alois Vybíral

STUDIE ROZŠÍŘENÍ DÁLNICE D5 V ÚSEKU PRAHA – BEROUN
Ing. Miroslav Teuchner, Ing. Filip Řehoř, Ing. Zbyněk Karásek, PRAGOPROJEKT, a.s.

REKONSTRUKCE NUSELSKÉHO MOSTU V PRAZE
Ing. Viktor Stržínek, SMP CZ, a.s., Josef Nejedlík, STRABAG a.s.

MOST PŘES ROUŠTANSKÝ POTOK NA OBCHVATU ROUŠTAN, SILNICE I/34, HAVLÍČKŮV BROD - KOLÍN
Ing. Ondřej Dědek, Ing. Petr Matoušek, Ing. Martin Havlík, Pontex, spol. s r.o.

MOST NA SILNICI I/11 PŘES ŘEKU OLŠI - OBCHVAT TŘINCE, ÚSEK OLDŘICHOVICE
Ing. Pavla Gumanová, Ing. Radek Pachl, DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o., Ing. Petr Nečesal, Ing. David Marván, PIS PECHAL, s.r.o., Ing. Karel Strakoš, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

ŠAKVICE MOSTY EV.Č. 4203-003,004 PŘES ŽEL.TRAŤ
Ing. Ivo Habarta, Ing. Petr Šťasta, Ing.Dalibor Václavík, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Ing. Jaromír Rušar, Ing. Jaroslav Babáček, Rušar mosty, s.r.o., Drahomír Syrovátka, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. k.

VYUŽITÍ MODERNÍCH MATERIÁLŮ PŘI REKONSTRUKCI MOSTU V MĚSTĚ SÁZAVA
Ing. Jan Tichý, CSc., Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Ing. Bohuslav Slánský ml., Ing. Stanislav Ševčík, Skanska a.s., doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., Ing. Petr Bílý, Ph.D., ČVUT v Praze

REALIZACE MOSTNÍCH OBJEKTŮ V LETECH 2016-2018
Jakub Hromádka, Ing. Mojmír Pavlík, SaM silnice a mosty a.s.

VÝSTAVBA MOSTŮ NA ÚSEKU D1 0137 PŘEROV - LIPNÍK NAD BEČVOU
Ing. Michal Hrutkai, Skanska a.s.

MOST ZÁMECKÁ PŘES ŘEKU MORAVU
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o., Ing. Ronald Loydl, Ponvia costruct s.r.o.,

PŘIPRAVENI PRO BIM?
Ing. Dominik Hochman, Ing. Oldřich Kabelka, Dopravoprojekt Brno a.s.

13.30
Závěrečná diskuze a oběd

Termíny
do 15. 12. 2017 Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2016
do 15. 01. 2018 Přihlášky odborných příspěvků s anotací
do 16. 02. 2018 Dodání příspěvků od autorů, komerčně zaměřené příspěvky
do 31. 01. 2018 Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci
do 16. 02. 2018 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: inzerát
do 13. 04. 2018 Přihlášení za nižší sazbu vložného
do 25. 04. 2018 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: výstava, distribuce
do 25. 04. 2018 Příhlášky k účasti

Další informace

 • Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu Voroněž - doporučujeme včasnou rezervaci!
 • Společenský večer se bude konat ve všech prostorách Pivovarské restaurace Pivovaru Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 23. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 25.-28. 4. 2018 viz Stavební veletry Brno -
 • Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA – 4 body.

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů