Přihlásit

MOSTY 2017

22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2017

konané pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka v rámci doprovodného programu 22. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF.

Datum konání: 27. - 28. 4. 2017
Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

TEMATICKÉ OKRUHY
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
 • Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

Sympozium je zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT
celoživotní program vzdělávání A3 – 2 bod, ČKA – 2 body.

Na sympoziu budou uděleny diplomy "Mostní dílo 2015" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru Mosty.

Odborný garant 
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. 
Tel. +420 602 811 401 
E-mail: rotter@fsv.cvut.cz 

Předseda přípravného výboru
Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel. +420 602 237 180
E-mail: inprekin@volny.cz

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová
Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, email: pivodova@sekurkon.cz

Sekretariát sympozia
Dana Baňochová
Kancelář Brno, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, email: banochova@sekurkon.cz

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA
26. 4. 2017 – středa
15.00 - 21.00
Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

27. 4. 2017 – čtvrtek – 1. den sympozia
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.50 Slavnostní zahájení - Zdravice hostů, Mostní dílo roku 2015, Čestná uznání
(Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., členové čestného předsednictva)
09.50 - 13.00
Okruh I - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy – 1. část

KONGRESOVÁ HALA
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ing. Anna Kodysová, MBA

AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE STAVEB V GESCI ŘSD ČR
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Z ROZPOČTU SFDI V ROCE 2017 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED NA ROKY 2018 A 2019
Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

PŘÍSPĚVKY SFDI NA KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU
Ing. Milan Dont, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury

NOVINKY V OBLASTI KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ MOSTNÍCH OBJEKTŮ VE SPRÁVĚ ŘSD ČR
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
Ing. Petr Hofhanzl, SŽDC, s. o.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, s. o.

PRACKOVICKÁ ESTAKÁDA Z POHLEDU INVESTORA
Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ŘSD ČR

PROJEKT A REALIZACE MOSTU PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY NA SILNICI I/27 NA OBCHVATU VELEMYŠLEVSI
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jakub Heřman, Ing. Petr Harazim, NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Martin Nožička, Ing. Petr Popsimov, Ing. Radim Cihlář, SMP CZ, a.s.

MOST PŘES ÚDOLÍ CHOMUTOVKY
Ing. Radim Cihlář, Martin Nožička, Ing Jakub Aubrecht, SMP CZ, a.s.

OSKAR- REKONSTRUKCE MOSTU V KM 80,930 TRATI HOHENAU (ÖBB) – PŘEROV
Ing. David Rose, EXprojekt s.r.o.

SO 02-19-01 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 80,930 TRATI HOHENAU (ÖBB) - PŘEROV
Ing. Petr Šťasta, Ing. Antonín Směták, Ing. Josef Sekanina, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd
14.00 - 15.00
Okruh I - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy - 2. část

KONGRESOVÁ HALA
Předsedající: Ing. Ilja Hustý, Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Podlipný

PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH v ČR
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o., člen UMČR

SPRÁVA MOSTŮ V JIHOČESKÉM KRAJI (JČK) NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍ WEBOVÉ APLIKACE A ZKUŠENOSTI S JEJÍM VYUŽÍVÁNÍM
Ing. Jan Štícha, Mgr. Václav Škopek, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

TP 260 PŘÍMO POJÍŽDĚNÉ MOSTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. Libor Hrdlička, Ing. Pavel Simon, Vladimír Fišer

NOVÁ REVIZE TP 212 - VOZOVKY S CEMENTOBETONOVÝM KRYTEM NA MOSTECH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Skanska a.s.

ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZMS4/H3
Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš, STAVBY OMO s.r.o., Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s.r.o., Ing. Petr Hradil, Ph.D., VUT v Brně

15.00 - 17.45 Okruh II - Mosty v zahraničí

KONGRESOVÁ HALA
Předsedající: Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Bohuslav Slánský, Ing. Dana Wangler

HORIZON 2020 DESTINATIONRAIL PROJECT
Michael Robson, Robsons' International Railway Consultancy,Kent

DIRECT RAIL CONNECTION FROM VIENNA'S NEW MAIN RAILWAY STATION TO VIENNA AIRPORT (VIE) AND ITS NEW BRIDGES
Dipl.-Ing. Rudolf Koller, International railway consultant, University lecturer

BRIDGE OVER BYSTRZYCA RIVER IN WROCLAW, POLAND
Marcin Narolewski, Skanska S.A.

PŘÍKLAD VYUŽITÍ BUILDING INFORMATION MODELING V PROJEKTU THE ORDSALL CHORD V MANCHESTERU
Ing. Jitka Kochtová, MBA, CONSTRUSOFT s.r.o.

OBCHVAT STOCKHOLMU - MOSTNÍ KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA FSE 105 KUNGENS KURVA
Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.

MOST SCHIERSTEIN PŘES ŘEKU RÝN - POHLEDEM MONTÁŽNÍ FIRMY
Ing. Lukáš Wala, Ján Kubanda, Petr Těmín, BÖGL a KRÝSL, k.s.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN WATERPROOFING AND SURFACING IN BRIDGE CONSTRUCTION
Kostiantyn Medovnikov, Stirling Lloyd Polychem Ltd

VARODD BRIDGE, NORWAY
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Skanska, a.s.

NÁVRH MOSTU 213-00 NA DÁLNICI D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ V KM 8,214 – 8,969
Ing. Milan Šístek, Ing. František Hanuš, Ing. Peter Hurbánek, Ing. Jan Mukařovský, Ing. David Malina, Ing. Ondřej Matoušek, NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Ing. Jan Blažek, V-CON s.r.o.

VYUŽITÍ TECHNOLOGIE POSTUPNÉHO VYSOUVÁNÍ A BETONÁŽE NA VÝSUVNÉ SKRUŽI PŘI REALIZACI MOSTŮ NA DÁLNICI D1 HUBOVÁ – IVACHNOVÁ (SR)
Petr Novotný, Ing. Jiří Zahrada, CSc., Petr Zbraněk, OHL ŽS, a.s.

MOST 210, STAVBA HUBOVÁ - IVACHNOVÁ, DÁLNICE D1, SLOVENSKO
Ing. Richard Novák, Ing. Milan Sedlák, Ing. Libor Hrdina, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

MOST 216, STAVBA HUBOVÁ - IVACHNOVÁ, DÁLNICE D1, SLOVENSKO
Ing. Richard Novák, Ing. Tomáš Romportl, Ing. Libor Hrdina, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

14.00 - 16.00 Okruh III - Mosty v ČR – věda a výzkum – 1. část

JEDNACÍ SÁL D
Předsedající: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

ZATÍŽENÍ VĚTREM OCELOVÝCH MOSTŮ
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Jan Žitný, ČVUT v Praze, doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Sergeii Kuznetsov, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

HODNOCENÍ PŘEDPJATÝCH ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
Ing. Roman Šafář, Ph.D., ČVUT v Praze

EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ PODÉLNÉHO ODPORU KOLEJOVÉHO LOŽE MOSTNÍ KONSTRUKCE
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Filip Bláha, ČVUT v Praze

VÝSLEDKY PARAMETRICKÉ STUDIE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ MOSTŮ NA VYSOKORYCHLOSTNÍCH
Ing. Filip Kutina, Bc. Michal Rotter, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s

ANALÝZA PŮSOBENÍ MASIVNÍCH PRIZMATICKÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ V REŽIMU TLAKU, OHYBU A KROUCENÍ
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng., Ing. Jaroslav Průša, Ph.D., ČVUT v Praze

PRAKTICKÉ DIMENZOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH A PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ PŘI INTERAKCI VNITŘNÍCH SIL
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Libor Michalčík, IDEA RS s.r.o., Ing. Jaromír Kabeláč, PhD., Hypatia Solutions s.r.o.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ, TEPLOT, POSUNŮ A KMITÁNÍ NA MOSTĚ PŘES LOCHKOVKÉ ÚDOLÍ
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR

TECHNICKÝ A EKONOMICKÝ PŘÍNOS BETONOVÝCH KLOUBŮ V MOSTNÍM STAVITELSTVÍ
Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost, z.s.

16.15 - 17.45 Okruh III - Mosty v ČR – věda a výzkum – 2. část

JEDNACÍ SÁL D
Předsedající: prof. Ing. Jan. L. Vítek, DrSc., FEng., Ing. Jan Volek

MODERNÍ METODA PRO MĚŘENÍ OSOVÝCH SIL V PRVCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
Ing. Tomáš Klier, Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o., prof. Ing. Michal Polák, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Miloš Šimler, Ing. Tomáš Smeták, FREYSSINET CS, a.s.

KONSTRUKCE LÁVEK Z GFRP KOMPOZITU
Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Ing. Ondřej Pešek, Vladimír Fišer

SKOŘEPINOVÝ NOSNÍK "OMEGA"
Ing.Michal Sýkora, Ing. Petr Jedlinský, Eurovia Services, s.r.o., Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s.r.o.

VÝVOJ ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL
Ing. Jaroslav Číhal, STAVBY OMO s.r.o.

50-TI LETÉ ZKUŠENOSTI FIRMY MAURER S VÝROBOU MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ. SYSTÉMY PRO SNÍŽENÍ EMISE HLUKU MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ – MĚŘENÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. HP PŘEDPIS ETAG 032 V PRAXI
Ing. Eduard Cirmon, Ing. David Knoll, IWE, Cirmon s.r.o.

OCHRANA PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ TROJSKÝ MOST V PRAZE – SYSTÉM OCHRANY PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE A NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKA KOROZE VÝZTUŽE
Ing. Bohumil Kučera, JEKU s.r.o.

17.50 Závěr 1. dne
19.30 Společenské setkání – Pivovarská restaurace Starobrno

28. 4. 2017 - pátek - 2. den sympozia
08.00 - 11.00
Okruh IV - Mosty v České republice - projekty a realizace – 1. část

KONGRESOVÁ HALA
Předsedající: Ing. Václav Hvízdal, Ing. Petr Jedlinský, Ing. Alois Vybíral

MOSTNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z TYČOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (HISTORIE, SOUČASNOST, NÁVRH KONCEPCE NOVÉHO PREFABRIKÁTU)
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., dr.h.c., FEng, ČVUT v Praze, doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., Ing. Vladimír Suchánek, Univerzita Pardubice

REKONSTRUKCE DÁLNIČNÍHO MOSTU D1-035
Ing. Rudolf Hampl, Ing. Zdeněk Hlasivec, Bc. Marcel Návojský, SMP CZ, a.s.

MOST NA D8 MEZI TUNELY
Ing. Ivan Belda, Ing. Martin Sedmík, Ing. Tomáš Militký, Valbek, spol. s r.o.

D3 0308C VESELÍ NAD LUŽNICÍ – BOŠILEC, NADJEZD NAD DÁLNICÍ A TRATÍ
Ing. Marcel Mimra, Ing. David Dvořáček, Pontex, spol. s r.o.

SYSTÉMY VSL NA SO 224 přes DÁLNICI D3 a TRAŤ ČD
Ing. Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.

MOST NA DÁLNICI D3 PŘES KYSELOU VODU
Ing. Petr Souček, Ing. Jan Bažil, Pontex, spol. s r.o., Ing. Martin Ředina, Metrostav a.s.

MOSTY NA STAVBĚ „DÁLNICE D3 – 0309/III BOREK – ÚSILNÉ"
Ing. Vladimír Dubšík, Ing. Pavel Kýr, Ing. Michael Klesnil, Ing. Eliška Kolouchová, Eurovia CS a.s.

NAVRHOVÁNÍ DÁLNIČNÍCH MOSTŮ
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., VUT v Brně

NÁVRH A REALIZACE MOSTU PŘES SVRATKU V BOŘÍNOVĚ
Ing. Lukáš Křižan, PIS Pechal, s.r.o.

MOSTY EV. Č. 1403-1 A 1403-2 ZÁTAVÍ
Ing. František Košán, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Jan Komanec, Jiří Tuček DiS, Pontex, spol. s r.o.

SANACE NUSELSKÉHO MOSTU POHLEDEM PROJEKTANTA
Ing. Tomáš Martinek, Ing. Petr Zíka, SUDOP PRAHA a.s.

LIBEŇSKÝ MOST, PRAHA 7 A 8, INUNDAČNÍ MOST X-656 - KLENBA KL 6 A PŘILEHLÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Martin Krejcar, CSc., INSET s.r.o., Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o.

11.05 - 14.00
Okruh IV - Mosty v České republice - projekty a realizace - 2. část

Předsedající: Věra Chládková, Ing. Miroslav Teichman, Petr Zbraněk

KOMPLEXNÍ OBNOVA PROTIKOROZNÍ OCHRANY ŽĎÁKOVSKÉHO MOSTU – KONCEPCE NÁVRHU A KONTROLA PROVÁDĚNÍ PKO
Ing. Petr Matoušek, Ing. Ondřej Dědek, Pontex, spol. s r.o., Ing. Peter Bobáň, COLAS CZ, a.s.

OPRAVA PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO MOSTU V KŘINCI Z POHLEDU HODNOCENÍ KONSTRUKCE
Ing. Michal Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze / Mott MacDonald Praha, s r.o., doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., IDEA RS s.r.o.

OPTIMALIZACE TRATI ČESKÝ TĚŠÍN- DĚTMAROVICE SO 33-19-01.02 LOUKY NAD OLŠÍ- KARVINÁ, MOST V KM 332,420
Ing. Dalibor Václavík, Ing. Martin Mohler, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 232,992 TRATI CHOMUTOV – CHEB
Ing. Libor Švec, Metrostav a.s., Divize 4, Ing. David Režnar, Metrostav a.s., Divize 3

OCELOVÝ MOST V MIROŠOVĚ S EXTRÉMNĚ STLAČENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU - PROJEKT, REALIZACE A EXPERIMENT
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Vojtěch Stančík, VPÚ DECO PRAHA a.s., ČVUT v Praze, prof. Ing. Michal Polák, CSc., Ing. Tomáš Plachý, Ph.D., Martin Pokorný, EDIKT, a.s

MOSTNÍ OBJEKTY NA DOSTAVBĚ DÁLNICE D11 STAVBY 1105-2 U HRADCE KRÁLOVÉ
Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a.s.

SANACE BETONOVÝCH PLOCH A OSAZOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH DLE EN 1504
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

PŘEHLED OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ PRO OCHRANU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ SKUPINY S8 AŽ S14
Ing. Martin Jelínek, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

ELASTICKÝ ZÁLIVKOVÝ MOSTNÍ ZÁVĚR Polyflex®Advanced PU
Ing. David Jelínek, Dominik Ortmann, mageba CS s.r.o.

MOSTY NA SILNICI I/11 NEBORY - OLDŘICHOVICE
Ing. René Závada, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Peter Broz, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

MOSTY NA STAVBĚ D1 0137 PŘEROV - LIPNÍK NAD BEČVOU
Ing. Lenka Zapletalová, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Josef Ambrož, Skanska a.s.

13.30 Diskuze
14.00 Závěr sympozia - oběd

Individuální prohlídka expozic 22. stavebního veletrhu IBF, na který účastníci sympozia obdrží kód k získání vstupenky.

Termíny
Přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2015 do 16. 12. 2016
Přihlášky odborných příspěvků do 13. 1. 2017
Dodání příspěvků od autorů do 17. 2. 2017
Přihlášky ke kompletní firemní prezentaci: Generální a Hlavní partner do 30. 1. 2017
Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: Komerčně zaměřený příspěvek, Inzerát do 17. 2. 2017
Přihlášky k dílčí firemní prezentaci: Výstava, Distribuce do 21. 4. 2017

DALŠÍ INFORMACE

 • Ubytování v hotelu Voroněž je VYPRODÁNO - Zájemci kontaktujte sekretariát akce.
 • Parkování nezajišťujeme, doporučujeme parkování v rámci hotelu Voroněž, v parkovacím domě nebo dopravu MHD.
 • Společenský večer, obědy a sborník se hradí samostatně.
 • Společenský večer se bude konat v restauraci Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 22. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 26.-29. 4. 2017, viz. www.bvv.cz/ibf. Účastníci sympozia obdrží kód k volné vstupence na veletrh.

NABÍDKA FIREMNÍHO PARTNERSTVÍ
1. Generální partner sympozia

 • prezentace firmy jako generálního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz, tištěných i online pozvánkách
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a na doprovodných akcích
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku a na titulní stránku
 • zařazení písemného příspěvku (6 stran) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 25 minut v programu sympozia
 • exkluzivní prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia

2. Hlavní partner sympozia

 • prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na webových stránkách www.sekurkon.cz
 • umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
 • zařazení loga a barevného firemního inzerátu do sborníku
 • zařazení písemného příspěvku (4 strany) do sborníku
 • možnost vystoupení – prezentace - v trvání max. 20 minut v programu sympozia
 • prostor pro umístění propagačních panelů/výstavního stánku firmy
 • umožnění distribuce firemních propagačních tiskovin účastníkům sympozia
 • bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném a společenském programu sympozia (včetně sborníků a obědů)
 • fotoreportáž z průběhu sympozia

3. Dílčí prezentace - nabídka

 • Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku v rozsahu max. 4 strany A4
 • Barevný inzerát ve sborníku
 • Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu Voroněž
 • Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely
 • Dodání stolu a 2 židlí k panelům
 • Umožnění distribuce firemního propagačního materiálu na místě konání sympozia
 • Komerční příspěvek ve sborníku

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů