Přihlásit

MOSTY 2016

21. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2016

konané pod záštitou ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Ing. Petra Vokřála v rámci doprovodného programu 21. mezinárodního Stavebního veletrhu IBF.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

GENERÁLNÍ PARTNER SYMPOZIA - EUROVIA CS, a.s.

Datum konání: 21. - 22. 4. 2016 
Místo konání: 
Hotel Voroněž Brno

Tematické okruhy
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Plánování a financování mostních staveb
 • Významné realizace mostů
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
 • Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Mostní vybavení
 • Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - A3 - 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA - 4 body.

Odborný garant sympozia   Předseda přípravného výboru
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.   Ing. Jiří Chládek, CSc.
Tel: +420 602 811 401   Tel: +420 602 237 180
Email: rotter@fsv.cvut.cz   Email: inprekin@volny.cz

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, pivodova@sekurkon.cz
Sekretariát sympozia
Dana Baňochová, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, banochova@sekurkon.cz

ČASOVÝ PROGRAM
20. 4. 2016 - Středa
15.00 - doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru
21. 4. 2016 - Čtvrtek - KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.55 Slavnostní zahájení 21. mezinárodního sympozia MOSTY 2016

 • Zdravice hostů, Předání čestných uznání, Mostní dílo 2014

09.55 - 13.00 Okruh I - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
KONGRESOVÁ HALA
Financovaní dopravní infrastruktury z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016
Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury
Stav přípravy nejvýznamnějších dálničních a silničních staveb
Ing. Jan Kroupa, ŘSD ČR
Investice na SŽDC se zaměřením na mosty
Ing. Bohuslav Stečinský, SŽDC, s.o.
Libeňský most z pohledu správce
Ing. Stanislav Šebesta, TSK
Libeňský most - Expertní zhodnocení technického stavu a možností oprav
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek, CSc., doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Lze opravit Libeňský most?
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
Most v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Libor Marek, TOP CON SERVIS s.r.o.
Rekonstrukce mostu přes řeku Labe v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa
Bc. Marcel Návojský, SMP CZ, a.s.
Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice - Česká Lípa. Předepnutí mostních pilířů P3 a P4
Ing. Michal Grossmann, Minova Bohemia s.r.o.
Rekonstrukce Žďákovského mostu
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ing. Jaroslav Korbelář, supervize
Průběh rekonstrukce Žďákovského mostu z pohledu zhotovitele
Jakub Vodňanský, COLAS CZ, a.s.
Přístup Ministerstva dopravy k řešení problematiky spojené s mosty v roce 2015 a výhled pro rok 2016
Ing. Jaroslav Novák, Ministerstvo dopravy
Aktualizace technických předpisů v rámci SJ-PK Ministerstva dopravy
Ing. Čestmír Kopřiva, ŘSD ČR
Vady a neshody při realizaci mostních objektů na stavbách ŘSD ČR
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., ŘSD ČR
Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o
Hlavní prohlídky železničních mostů
Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s. o.
Technický dozor investora na stavbách mostů
Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.
Pontex - 25 let činnosti
Ing. Václav Hvízdal, Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r.o.

13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd
14.00 - 18.00 Okruh II - Mosty v zahraničí
KONGRESOVÁ HALA
Činnost mostní komise PIARC v letech 2012-2015
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
Destination RAIL project
Michael Robson, Robsons' International Railway Consultancy
Use of structural health monitoring for maintenance of the Boyne Viaduct
Lorcan Connolly, Roughan & O'Donovan
Vienna's new Central Railway Station and its new bridges
Dipl.-Ing. Rudolf Koller, International railway consultant (Vienna/Austria)
The Saint Etienne River Bridge
Sophie Burns, Dodin Campenom Bernard, Groupe VINCI
DODIN CAMPENON BERNARD: UNUSUAL BRIDGES! Viaduct for the new coastal road in La Réunion – When extreme conditions lead to exceptional design
Ing. Romain NICOLAS, Ing. Olivier HELAS, Dodin Campenon Bernard, Groupe VINCI
Organic prestressing impact in multi-span large deck construction
Professor Pedro Pacheco, Hugo Coelho, BERD
Vassbotn Bru Norsko – Technologie výstavby
Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.
Rotating of the bridge over San River in Przemyśl, Poland
eng. Mirosław Gucwa, eng. Marcin Narolewski, Skanska S.A.
Most 205, dálnice D1, Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, SR
Ing. Lenka Zapletalová, Ing. Petr Šedivý, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Ing. Pavol Krajči, Váhostav – SK a.s.
Mosty na dálnici D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek (Slovensko)
Ing. Ivan Belda, Ing. Jiří Jachan, Valbek, spol. s r.o.
Letmo betónované mosty na diaľnici D1 Fričovce – Svinia
Ing. Katarína Táborská, Alfa 04 a.s.
Mosty v křižovatce Svrčinovec na D3
Ing. Milan Kalný, Ing. Marcel Mimra, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Lukáš Procházka, Pontex, spol. s r.o.
D3 - Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, tratí ŽSR a vodní nádrží Hričov
Ing. Pavel Sliwka, Ing. Jaroslav Bartoň, Ing. Martin Formánek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Estakáda na D3 v km 7,500 nad cestou I/18, ŽSR a VN Hričov
Ing. Vladimír Dubšík, Ing. Martin Šálek, Ing. Miroslav Mucha, EUROVIA CS a.s.
Letmo betonované mosty „Valy" A „Rieka" na dálnici D3
Ing. Martin Formánek, Ing. Michal Jurík, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Ondřej Bartošek, Ing. Jan Trenz, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Mostní opěry z vyztužené zeminy na Slovensku
Ing. Petr Hubík, Ing. Martin Kašpar, Ing. Kristina Nachtneblová, PhD., GEOMAT s.r.o.
Realizace silničního mostu přes kolejiště v železniční stanici Púchov, Slovensko
Ing. Ondřej Doubek, Petr Zbraněk, Ing. Jiří Zahrada, CSc., OHL ŽS, a.s.
Rekonštrukcia mosta Zlatné ev. č. 18-264 na ceste I/18
Ing. Tatiana Bacíková, Ing. Rastislav Pisarčík, Valbek s. r. o.
Metrostav zmodernizoval Varšavský most přes Wisłu
Ing. Martin Kulhavý, Ph.D., Metrostav a.s.
Most Schierstein (Německo), výrobní výkresy a projekt montáže
Ing. David Franc, Ing. Antonín Pechal, CSc., PIS PECHAL, s.r.o.
Výroba a montáž mostu přes Svindersviken z poloostrova Kvarnholmen do Nacka (Stockholm, Sweden)
Vladan Michalík, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
DISKUZE

Příspěvky pouze ve sborníku nebo na posteru:
Stavba lávky pro pěší ve Rwandě
Ing. Matěj Bůžek, HOCHTIEF CZ a. s.
Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2, Slovensko
Ing. Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, Mike Sanderson, CEng., ABM Mosty s.r.o.
Mimoúrovňová křižovatka Kristineberg – Stockholm, Švédsko
Ing. Martin Pekár, Ing. Tomáš Militký, Valbek, spol. s r.o.
Nosný systém MHD v Bratislave
Ing. Igor Masaryk, Ing. Katarína Táborská, Alfa 04 a.s.

14.00 - 18.00 Okruh III - Mosty v ČR – věda a výzkum
JEDNACÍ SÁL D
Nejefektivnější způsob tryskání mostních konstrukcí
Ing. Petr Koval, WISTA s.r.o.
Dodatečně vlepená nosná startovací výztuž v souladu s EC2
Ing. Jan Jonáš, Hilti ČR, spol. s r.o.
Systém HRC – Použití sestav šroubů s kalibrovaným předpětím na mostních konstrukcích
Daniel Hollas, DH EFFECT, s.r.o.
Předpjaté ocelové konstrukce
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., FAST VUT v Brně, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Historie a vývoj síťových obloukových mostů u nás a v zahraničí
Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Petr Nehasil, Mott Mac Donald CZ, spol. s r.o.
Metodika návrhu integrovaných mostů
Ing. Michal Drahorád, Ph.D., doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Problematika poruch obvodových koutových svarů lamelové pásnice spřažených ocelobetonových mostních konstrukcí
Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR, prof. Ing. Vladimír Křístek DrSc., dr.h.c., FEng., Ing. Jaromír Kunrt FEng., prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., dr.h.c.Mult., FEng., Inženýrská akademie ČR
Pravděpodobnost poruchy svarového spoje lamelových pásnic s indikacemi zjištěnými progresivními nedestruktivními metodami, výsledek řešeného projektu
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ing. Aleš Nevařil, Ph.D., AdMas, FAST VUT v Brně
Využití inovativních postupů při posouzení stávajích ocelových mostních konstrukcí
Ing. Filip Kutina, Ing. Jan Bartaloš, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
Metodika posouzení kombinované odezvy konstrukce a koleje
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Závěry z experimentálních měření bezstykové koleje
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Ondřej Janota, Ing. Jakub Zíma, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Chování mostů s řídící tyčí MW
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Marek Brůna, ČVUT v Praze, Ing. Karel Karmazín, INSET s.r.o.
Ověřování chování mostů při nadměrných přepravách a zatěžovacích zkouškách
Ing. Petr Komanec, Pontex, spol. s r.o.
Zajištění přepravy transformátorů o hmotnosti 320t z Lovosic do Hradce u Kadaně
Ing. Martin Havlík, Ing. Petr Řezka, Pontex, spol. s r.o.
Výpočet zatížítelnosti pozemních mostních konstrukcí
Ing. Michal Drahorád, PhD., Fakulta stavební ČVUT v Praze/Mott MacDonald Praha, s. r.o., doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík, IDEA RS s.r.o.
Silniční mosty se segmenty systému FI v České republice
Ing. Petr Popsimov, SMP CZ, a.s., Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost
Mostní ložiska a závěry FREYSSINET
Ing. Marek Mikšovský, Ing. Miloš Šimler, Freyssinet CS, a. s., Ing. Marek Vachtl, OK Třebestovice, a. s.
Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce vyráběné technologií pcb-W
Ing. Pavel Simon, Ing. Vojtěch Zvěřina, Ing. Martin Horáček, Fa Vladimír Fišer
Železniční mosty vyrobené technologií pcb-W v Evropě a v ČR
Ing. Vojtěch Zvěřina, Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Fa Vladimír Fišer
Vliv poškození mostního závěru na jeho dynamické chování
Bc. Jiří Kašpárek, VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sedla mostních závěsů a extradosed kabelů
Ing. Pavel Vaněk, Ing. Pavel Smíšek, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
První lávka pro pěší z UHPC určená pro SŽDC
Ing. Jan Tichý, CSc., Ing. Bohuslav Slánský ml., Skanska a.s., Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r.o, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův Ústav ČVUT v Praze
Podpěrný systém mostů s využitím HPC betonu
Ing. Libor Konečný, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Petr Tichý, LKM Consult s.r.o.
DISKUZE

Příspěvky pouze ve sborníku nebo na posteru:
Metodika posouzení ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu jako nástroj pro ekonomické srovnání různých konstrukčních systémů a oprav mostů PK
Ing. Libor Hrdlička, Ing. Pavel Simon, fa Vladimír Fišer, Ing. Libor Špička, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Moderní materiály a technologie výstavby mostů
Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a. s.
Vývoj, zkoušky, výroba, realizace záchytného systému ZSSAM/H2
Ing. Josef Fuit, Ing. Pavel Horák, SaM silnice a mosty a.s.
Obnova betonu ve vrstvách: Řešení nebo problém? (Obnova a ochrana betonu zcela jinak)
Pavel Jarolím, Ecomineral, s.r.o.

18.00 Závěr 1. dne konání sympozia
19.30 Společenské setkání - Pivovarská restaurace Starobrno

22. 4. 2016 - Pátek - KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ
08.30 - 13.35 Okruh IV - Mosty v České republice - projekty a realizace
Provedení prohlídek a diagnostiky vybraných konstrukčních částí demolovaného nadjezdu na dálnici D1
Ing. Filip Hustý, MBA, Ing. Petr Fryčák, SHP TS s.r.o., Ing. Petr Daněk. Ph.D., FAST VUT v Brně, Ing. Josef Sláma, CSc., ŘSD ČR
Problematika poruch prefabrikovan ých mostních nosníků a jejich průzkum
Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR
Most D1-212.1a 2 – diagnostika a zatížitelnost
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
Diagnostický a korozní průzkum mostu D1- Velké Meziříčí
Ing. Martin Havlík , Ing Tomáš Míčka, Ing. Vladimír Junek, Ing Petr Matoušek, Ing. Ondřej Dědek, Pontex, spol. s r.o.
Výstavba nového Starého mostu, Bratislava
Ing. Pavlína Juchelková, Ph.D., Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Nový „Starý most" přes Dunaj v Bratislavě
Ing. Ján Malata, Ing. Jiří Chmelík, Ing. Lukáš Bludský, EUROVIA CS a.s.,
Ing. Petr Novotný, Ph.D., Stráský Hustý a partneři s.r.o.
Výsun hlavní nosné konstrukce St. mostu v Bratislavě
Ing. Libor Konečný, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Jaroslav Průša, LKM Consult s.r.o.,
Ing. Petr Brosch, Ing. Pavel Báča, OKF s.r.o.
Systémy povrchových úprav železobetonových konstrukcí komplexními systémy a technologiemi PCI dle ČSN EN 1504-2, dle zásad pro použití v části EN 1504-9 v praxi
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
Sika řešení pro rekonstrukce betonových mostů
Marek Bečka, Sika CZ, s.r.o.
Realizace mostu přes ČD v Poděbradech
Ing. Zdeněk Hlasivec, Ing. Rudolf Hampl, Petr Jelínek, SMP CZ, a.s., Ing. Petr Souček, Pontex, spol. s r.o
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura I/14 Vrchlabí úsek Nerudova - Nádražní
Ing. Petr Letocha, Ing. Michal Janíček, SDS EXMOST spol. s r.o.
Nový most na III/00221 Ladná, most 00221-2
Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
Výstavba Komenského mostu v Jaroměři
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Jindřich Beran, Ing. Jiří Lahodný, Ing. Miloslav Lukeš, EXCON, a. s.
Mostní svodidla OMO na stavbě R35 a MÚK Opatovice nad Labem
Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš, STAVBY OMO s.r.o.
Lávka přes Bečvu v Přerově
Ing. Jan Komanec, Ing. Milan Kalný, Ing. Erika Menšíková, Jiří Pokorný, Pontex, spol. s r.o.
Lávka přes Bečvu, U tenisu v Přerově
Ing. Ivo Habarta, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Mosty v modernizovaném úseku trati Rokycany – Plzeň
Ing. Tomáš Wangler, Roman Šimáček, Milan Špička, Metrostav a.s., divize 5
SO 14-24-01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172
Ing. Libor Švec, Ing. Jindřich Hátle, MBA., Metrostav a.s., Divize 3, Ing. Martin Frič, Ing. Ondřej Strouhal, Metrostav a.s., Divize 4
Komplexní přístup k diagnostice Negrelliho viaduktu
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
Revitalizace trati České Budějovice – Volary SO 16-24-01 Křemže - Zlatá Koruna, železniční most v km 15,362
Ing. Libor Kožik, Ing. Vlastimil Schovajsa, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Modernizace trati Ševětín - Veselí na Lužnicí. II. část
Ing. Jiří Chmelík, Ing. Lukáš Bludský, Ing. Pavel Kýr, EUROVIA CS, a.s.
Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu
Ing. Martin Sedmík, Ing. Jiří Jachan, Valbek, spol. s r.o., Ing. Libor Svoboda, Přemysl Šafařík, HOCHTIEF CZ a.s., Ing. Vladimír Engler, NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
10 Silnice III/01148 Návsí Mosty 01148-4, 01148-5
Ing. Martin Vilč, Ing. Filip Struhár, Ing. Lucie Pacáková, Ing. Zdeněk Vyňuchal, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Zkušenosti se zpracováním výkresové dokumentace betonových konstrukcí v programu TEKLA STRUCTURES
Ing. Aneta Novotná, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Building Information Modeling v mostním stavitelství
Ing. Jitka Kochtová, MBA, CONSTRUSOFT s.r.o

DISKUZE

Příspěvky pouze ve sborníku nebo na posteru:
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou
Ing. Petr Šetřil, SUDOP PRAHA a.s.
Stavba lávky pro pěší ve Rwandě
Ing. Matěj Bůžek, HOCHTIEF CZ a. s.
Výstavba železničních mostů v úseku Rokycany -Plzeň
Ing. Stanislav Kejval, Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s. o.
Most na silnici III/4774 Morávka-Most ev.č. 4774-19
Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
Mosty na silnici III/4785, Přeložka ulice Bílovecké, Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba
Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.

13.35 Závěr 21. sympozia MOSTY 2016, oběd

DALŠÍ INFORMACE

 • Ubytování je rezervováno jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích hotelu Voroněž.
 • Společenský večer, obědy a sborník se hradí samostatně.
 • Společenský večer se bude konat v restauraci Pivovarská Starobrno, Mendlovo náměstí 20, v docházkové vzdálenosti hotelu Voroněž.
 • O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je podmíněno podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány. Přednášející příspěvku má nárok na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
 • Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.
 • 21. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech 20.-23. 4. 2016, viz. www.bvv.cz/ibf. Účastníci sympozia obdrží kód k volné vstupence na veletrh.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE
Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů v prostorách hotelu Voroněž
Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely
Dodání stolu a židlí k panelům
Distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia

Na sympoziu byly uděleny ocenění „Mostní dílo 2014" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů