Přihlásit

Mosty 2015

20. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2015

konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Dana Ťoka a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška

v rámci doprovodného programu 20. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Datum konání: 23. - 24. 4. 2015

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Tematické okruhy

I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
• Plánování a financování mostních staveb
• Významné realizace mostů
• Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
• Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba

II. Mosty v zahraničí
• Informace o odborných zahraničních akcích
• Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostů
• Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mosty
• Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum
• Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
• Inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty
• Životnost mostů z hlediska použitých materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace
• Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
• Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
• Příslušenství mostů
• Vady a poruchy mostů a jejich důsledky

Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní dílo 2013" v kategorii I. Novostavba a v kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná uznání za celoživotní práci v oboru mosty.

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - A3 - 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA - 4 body.

Odborný garant sympozia:
doc. Ing. Tomáš Rotter

Předseda přípravného výboru:
CSc. Ing. Jiří Chládek, CSc.

Pořadatel:
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, pivodova@sekurkon.cz

Sekretariát sympozia
Dana Baňochová, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, banochova@sekurkon.cz

Ubytování zajištěno v Hotelu Voroněž v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Společenský večer se koná v Pivovarské restauraci Starobrno.

PROGRAM

Středa 22. 04. 2015
15.00 - 21.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery sympozia, členy čestného předsednictva a přípravného výboru

Čtvrtek 23. 04. 2015 - Kongresová hala hotelu Voroněž

KŘÍŽENÍ SILNICE R35 U OPATOVIC NAD LABEM
Ing. Jiří Mikula, Ing. Lukáš Baffi, PRAGOPROJEKT, a.s.,
Ing. Richard Rakouš, Ing. Martin Ředina, Metrostav a.s.

10 min R35 SEDLICE – OPATOVICE, DOSTAVBA ESTAKÁDY, SO 206.2 ESTAKÁDA NA SIL. R35 V KM 3,15 - 4,10
Ing. Daniela Daňková, Ing. Milan Zigmund, Ing. Tomáš Marek,
Skanska a.s.

5 min PŘEDPÍNACÍ SYSTÉMY VSL NA PROJEKTU R35, SEDLICE – OPATOVICE, DOSTAVBA ESTAKÁDY, LEVÝ MOST
Ing. Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.

10 min PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČR
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.

10 min SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S MOSTY SOUČASNÝ STAV A VÝHLED
Ing. Vladislav Vodička, Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r. o.

10 min KSÚ STŘEDOČESKÝ KRAJ - PROGRAM OPRAVY MOSTŮ
Ing. Karel Přibyl, KSÚS Středočeského kraje

12.40 - 13.40 - Polední přestávka – oběd

13.40 - 15.20 Okruh II – Mosty v zahraničí - část 1
Kongresová hala

10 min ŽELEZNIČNÍ MOST VASSBOTN BRU
Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.

10 min HOW THE USE OF INNOVATION, RESEARCH AND TECHNOLOGY CAN IMPROVE PERFORMANCE IN TERMS OF RAILWAY BRIDGES
Michael Robson, Robson's International Railway Consultancy

10 min COMPLEX BRIDGES FROM DESIGN TO CONSTRUCTION - DORDOGNE RIVER VIADUCT
Ing. Romain Nicolas, Ing. Sébastien Bros, Dodin Campeon Bernard – Groupe VINCI

10 min COMPLEX BRIDGES FROM DESIGN TO CONSTRUCTION - HIGH SPEED RAILWAY VIADUCTS
Ing. Romain Nicolas, Ing. Sébastien Bros, Dodin Campeon Bernard – Groupe VINCI

10 min REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 20,403 NA TRATI ČÍSLO 274 WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC
Ing. Martin Mohler, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

10 min BETONOVÉ OBLOUKOVÉ MOSTY S HORNÍ MOSTOVKOU NA ŽELEZNIČNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATI V DURYŇSKU
Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost

10 min MODERNIZACE SEVEROJIŽNÍHO ŽELEZNIČNÍHO PROPOJENÍ THAMESLINK, PROJEKT BERMONDSAY DIVE UNDER
Pavel Bulejko, Mike Sanderson, ABM Mosty s.r.o.

10 min DVĚ NOVÉ DŘEVĚNÉ PŘÍČNĚ PŘEDPJATÉ LÁVKY V OBCI BORÅS, ŠVÉDSKO
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Petr Dupač, VPÚ DECO PRAHA a.s.

10 min MOST PŘES ŘEKU WEAR, SUNDERLAND, UK
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Richard Novák, Ing. Filip Glovina, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

10 min ZAVĚŠENÝ MOST NA CANAL LARANJEIRAS, LAGUNA - SC, BRAZÍLIE
Ing. Richard Novák, prof. Ing. Jiří Stráský DSc., Ing. Petr Kocourek, PhD., Ing. Leonard Šopík, PhD., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

15.20 – 17.30 Okruh II – Mosty v zahraničí – část 2
Kongresová hala

10 min MOSTY NA D3 – VIADUKTY
Ing. Petr Mojzík, Ing. Vladimír Puda, Ing. Milan Šenkyřík, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

10 min PROJEKT SPŘAŽENÝCH MOSTŮ „VRŠOK" A „ČADEČKA" NA DÁLNICI D3
Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Ing. Petr Zukal, Ing. Jiří Urban, Ing. Peter Novák, Ing. Jan Pozdíšek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
1

5 min PŘÍPRAVA NÁHRADNÍ VÝSTAVBY ZA MOST PŘES ŘEKU MULDE U MĚSTA GRIMMA V TRASE SPOLKOVÉ DÁLNICE A14
Dipl.-Ing. Henrik Saske, Zemský úřad pro sil. výstavbu a dopravu Sasko

10 min PROJEKT NOVÉHO STARÉHO MOSTU, BRATISLAVA
Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Pavlína Juchelková, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Ing. Martin Liška, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

10 min PROJEKT DEMONTÁŽE STARÉHO MOSTU V BRATISLAVĚ
Ing. Libor Konečný, Ing. Jaroslav Průša, LKM Consult s.r.o.

10 min BRATISLAVA, STARÝ MOST – STATICKÉ POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ V PRŮBĚHU DEMONTÁŽE MOSTU
Ing. Pavel Sliwka, Ing. Gabriel Kirishchyan,
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

10 min MOST PŘES BISKUPICKÝ KANÁL A VÁH – 1. DILATAČNÍ CELEK
Ing. Jiří Jachan, Ing. Martin Sedmík, Ing. Tomáš Militký, Valbek, spol. s r.o., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Ing. Tatiana Meľová, Valbek s.r.o.

10 min NOVÝ MOST PŘES VÁH V TRENČÍNĚ - 2. DILATAČNÍ CELEK
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. David Malina, NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Ing. Tatiana Meľová, Valbek, s.r.o.

10 min PODÍL SPOLEČNOSTI FREYSSINETU CS, A.S. NA MOSTNÍCH STAVBÁCH NA II. ÚSEKU STAVBY DÁLNICE D1 - JÁNOVCE - JABLONOV
Ing Miloš Šimler, Freyssinet CS, a.s.

10 min MOSTY S REKORDNÝMI ROZPÄTIAMI
prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., STU v Bratislave

10 min OPTIMALIZACE MOSTŮ NA DÁLNICI A2 A OBNOVĚ SILNICE S8 V POLSKU
Ing. Adam Zmuda, Ing. Pavel Svoboda Ph.D., Ing. Libor Hrdina, Ing. Petr Mojzík, Ing. Jiří Urban, Ing. Vladimír Puda, Ing. Leonard Šopík, Ph.D., Ing. Ondřej Volák, Ing. Michal Vénos, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

15 min NOVÁ ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY OERLIKON PRO SVAŘOVÁNÍ MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ
Ing. Michal Schlixbier, Air Liquide Welding CZ s.r.o.

13.40 - 17.30 Okruh III – Mosty v ČR – věda a výzkum, normy
Jednací sál D

10 min NAPĚTÍ V PŘECHODOVÝCH OBLASTECH MOSTŮ – HUTNÍCÍ POKUSY
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Michal Drahorád, Ph.D., ČVUT v Praze, Ing. Petr Zíka, SUDOP PRAHA a.s.

10 min DEFORMACE ZÁSYPU OPĚR A VOZOVKY U INTEGROVANÝCH MOSTŮ
Ing. Martin Vaníček, Ph.D., GEOSYNTETIKA, s.r.o.

15 min CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY NA MOSTECH
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Skanska a. s.

10 min ANALÝZA PŘÍČIN DÝCHÁNÍ LAMELOVÝCH PÁSNIC MOSTU A NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., VÍTKOVICE ÚAM a.s.,
Ing. Aleš Nevařil, Ph.D., Ing. Pavel Hrubý, VUT v Brně

7,5 min NÁVRH A FYZIKÁLNÍ MODEL PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ LÁVKY ZAVĚŠENÉ NA OBLOUKU
Ing. Dominik Hochman, Ing. Radim Nečas, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT v Brně

7,5 min EXPERIMENTÁLNÍ MODEL PŮDORYSNĚ ZAKŘIVENÉ LÁVKY PODEPŘENÉ OBLOUKEM
Ing. Jan Trenz, Ing. Radim Nečas, Ph.D., prof. Ing. Jiří Stráský, DSc.,
VUT v Brně

10 min MONITORING V RÁMCI VÝSTAVBY TROJSKÉHO MOSTU
Ing. Tomáš Klier, Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o.

10 min DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM HLÁVKOVA MOSTU
Ing. Tomáš Míčka, Ing. Jan Borový, Pontex, spol. s r.o.

10 min PROBLÉMY NOSNÍKŮ I – 73
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.

10 min VÝSLEDKY STABILIZACE ŽELEZNIČNÍ MOSTNÍ KLENBY PŘÍČNÝM PŘEDPĚTÍM
Ing. Michal Požár, doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., VUT v Brně

10 min MĚŘENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA MOSTĚ PŘES D8 V CHABAŘOVICÍCH – VÝSLEDKY 2013, MĚŘENÍ 2014
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze,
Ing. Dana Wangler, SUDOP PRAHA a.s.

10 min VÝSLEDKY NUMERICKÝCH ANALÝZ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Z4 ČSN EN 1991-2 V ČÁSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA - DYNAMICKÁ ANALÝZA
Ing. Filip Kutina, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.

10 min URČOVÁNÍ ZATÍŽITELNOSTI ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Ing. Jozef Gocál, PhD., Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., doc. Ing. Martin Moravčík, doc. Ing. Peter Koteš, PhD., ŽU v Žiline

10 min PŘÍPRAVA MOSTNÍHO VZOROVÉHO LISTU-KOMBINOVANÁ ODEZVA MOSTU A KOLEJE
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s., doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze

10 min VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH METOD PŘI ODHADU AKTUÁLNÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. Jiří Doležel, Ing. Martin Herka, DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Ing. Martina Šomodíková, Ing. David Lehký, Ph.D., prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., VUT v Brně

10 min VYUŽITÍ PŘÍČINKOVÝCH ČAR PŘI EXPERIMENTÁLNÍM OVĚŘOVÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU MOSTŮ
Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Roman Stoček, INSET s.r.o.

15 min KRYTÍ VÝZTUŽE - MOŽNOSTI TECHNOLOGIÍ SIKA
Ing. Daniel Schönfelder, SIKA CZ, s.r.o.

10 min REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE ZINKOEPOXIDOVÝCH NÁTĚRŮ AVANTGUARD
Ing. Dalibor Fiala, Hempel (Czech Republic) s.r.o.

10 min PROGRESIVNÍ SPŘAŽENÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE S PŘÍMO POJÍŽDĚNOU MOSTOVKOU
Ing. Libor Hrdlička, Ing. Pavel Simon, Vladimír Fišer, Ing. Aleš Kratochvíl, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

10 min NOVÉ PŘEDPISY PRO SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY V NÁVAZNOSTI NA EN
Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a. s.

15 min SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY OMO (SVODIDLA, ZÁBRADELNÍ SVODIDLA) - POSTUPY NÁVRHŮ, VÝVOJ, VÝZKUM A ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Ing. Jaroslav Číhal, Mgr. Roman Nepraš, STAVBY OMO s.r.o.,
Ing. Igor Suza, Mostní a silniční s.r.o.

17.30 Závěr 1. dne sympozia

19.30 – 24.00 Společenské setkání - Pivovarská restaurace Starobrno

Pátek 24. 04. 2015 – Kongresová hala hotelu Voroněž

08.30 - 11.20 Okruh IV - Mosty v České republice – 1. část – projekty a realizace

10 min ODVODNĚNÍ DÁLNIČNÍCH A ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
Augustin Soukup, Geberit spol. s r. o.
10 min OBRUBNÍKOVÉ MOSTNÍ ODVODNĚNÍ V REALIZACI
Ivan Iliev, RONN Water Management s.r.o.
10 min VÝPLŇ MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ Z UHPC BETONU
Ing. Bohuslav Slánský, Ing. Stanislav Ševčík, Ing. Jan Peška,
Skanska a.s.
10 min POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ KALOTOVÝCH A HRNCOVÝCH LOŽISEK
Ing. Eduard Cirmon, Paul Semrau, Cirmon s.r.o., Maurer AG
10 min ŽELEZNIČNÍ OCELOVÉ MOSTY NA ÚSEKU HORUSICE – VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Ing. Petr Šetřil, Ing. Jan Bartaloš, SUDOP PRAHA a.s.

15 min MODERNIZACE TRATI ŠEVĚTÍN-VESELÍ NAD LUŽNICÍ, ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 30,920 TRATI DYNÍN-HORUSICE
Ing. Libor Hökl, Ing. Radek Vévoda, Ing. Libor Kožík, Ing. Petr Šťasta, FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

10 min NOVÁ ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDA MENDRIK V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Horn, SUDOP PRAHA a. s., Ing. Jiří Salava, S-Engineering, s.r.o, Ing. Vojtěch Konečný, PIS Pechal, s.r.o.

15 min VÝROBA A MONTÁŽ MOSTU PŘES NEŽÁRKU V RÁMCI MODERNIZACE TRATI ŠEVĚTÍN - VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Vladan Michalík, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.

10 min ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 176,212 PŘES ULICI PRŮMYSLOVOU V PRAZE
Ing. Jan Sýkora, Ing. Ivan Drajčík, IKP Consulting Engineers, s.r.o.

10 min REKONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V PRAZE NA TRATI BUBENEČ – HOLEŠOVICE
Ing. Jan Sýkora, Ing. Michal Hacaperka, IKP Consulting Engineers, s.r.o., Ing. Jiří Lukeš, Ing. Stanislav Rosenthal, Metrostav a.s.

15 min REKONSTRUKCE MOSTU PŘES BEROUNKU NA SILNICI II/231 V PLZNI
Ing. Petr Letocha, Ing. Jan Rolenc, SDS EXMOST spol. s r.o.

15 min TECHNOLOGIE V OBLASTI SANACÍ A IZOLACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, KOMPLEXNÍ SYSTÉMY PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE V OBLASTI DOPRAVNÍCH STAVEB
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

10 min MOST EV. Č. 14221-2 INUNDAČNÍ V PROTIVCI A EV. Č. 14221-3 PŘES ZLATÝ POTOK V PROTIVCI
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.

10 min MOST EV. Č. 03824-2 PRAŽSKÝ MOST V JIHLAVĚ
Ing. Marcel Mimra, Ing. Kamil Pejchal, Pontex, spol. s r.o.

10 min OPRAVY HISTORICKÝCH MOSTŮ
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar, Ing. Jan Matějíček, Ing. Jaroslav Babáček, Rušar mosty, s.r.o.

11.20 - 13.20 Okruh IV- Mosty v České republice – 2. část – projekty a realizace

10 min MOST PŘES ODLEHČOVACÍ RAMENO ŘEKY MORAVY PŘED MĚSTEM VESELÍ NAD MORAVOU
Ing. Pavel Sedlák, Ing. Jiří Doležel, Ing. Martin Herka, Ing. Radek Menšík, DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

10 min MOST NA OBCHVATU SILNICE I/37 V CHRUDIMI - ÚDOLNÍ ESTAKÁDA
Ing. Ivan Belda, Ing. Stanislav Růžička, Valbek, spol. s r.o.

15 min NOVÝ VJEZD DO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU TOMA – PŘÍČNÝ ZÁSUN MOSTNÍ KONSTRUKCE
Ing. Miroslav Lajda, EUROVIA CS, a.s.

10 min MOST EV. Č. 159-009 DRÁCHOV
Ing. Marcel Mimra, Ing. David Dvořáček, Pontex, spol. s r. o.

10 min MOST V MORAVSKÉM KRASU U HOLŠTEJNA
Ing. Ivo Habarta, Ing. Jiří Španihel, Ing. Petr Štasta, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.,
Ing. Petr Musil, Link projekt s.r.o.

10 min STAVBA SILNICE II/231 V PLZNI, PLASKÁ-NA ROUDNÉ-CHRÁSTECKÁ, 1. ETAPA
SO 204 - MOST NA SILNICI II/231 PŘES ŘEKU BEROUNKU
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.

10 min ESTAKÁDA PŘES POTOK PORUBKA
Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Milan Sedlák, Ing. Pavlína Juchelková, Ph.D, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

15 min MOST PŘES JIZERU V MLADÉ BOLESLAVI
Ing. Zdeněk Hlasivec, Ing. Pavel Poláček, SMP CZ, a.s., doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. David Malina, NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

10 min SILNICE I/11 MOKRÉ LAZCE – MOST PŘES ÚDOLÍ POTOKA OHROZIMA
Ing. Radek Pachl, Ing. Pavla Gumanová, DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, PIS PECHAL, s.r.o., Ing. Pavel Fischer, EUROVIA CS, a. s.

10 min SO 207 MOST PŘES ÚDOLÍ POTOKA KREMLICE NA SILNICI I/11 MOKRÉ LAZCE – HRANICE OKRESŮ
Ing. Josef Ambrož, Skanska a.s.

10 min NOVÝ SILNIČNÍ MOST NA III/4206 V POUZDŘANECH
Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.

13.20 Závěr sympozia – usnesení

13.20 Oběd

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje cenu MOSTNÍ DÍLO
ROKU 2013

realizované novostavbě

DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Projekt: Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s.
Realizace: SMP CZ, a.s.

 

 

realizované novostavbě

SPORTMOST - SPORTOVNÍ LÁVKA MEZI ČESKÝM TĚŠÍNEM A CIESZYNEM PŘES ŘEKU OLŠI

Projekt: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Bohumír Dufek, Ing. Petr Kocourek, Ph.D., Ing. Jan Pozdíšek, Ph.D., Ing. Richard Novák, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Realizace: EUROVIA CS, a.s.

 

realizované rekonstrukci

SO 43-19-10 ŽST. PŘEROV, ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES BEČVU V KM 183,974
REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA

Projekt: Ing. Jaroslav Sedláček, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Realizace: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

Praha, duben 2015 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

uděluje MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ

za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Vladimír Brejcha, FEng.

Ing. Miroslav Hladný

Ing. Jaroslav Jordán

Ing. Josef Kunc

Ing. Jiří Straka

Ing. František Stejskal

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů