Přihlásit

Mosty 2014

19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY - BRIDGES 2014

pořádané v rámci doprovodného programu 19. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

Sympozium se koná pod záštitou ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA.

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace


Datum konání: 24. 4. - 25. 5. 2014

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Tematické okruhy
I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy

 • Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa a údržba
 • Plánování a financování mostních staveb
 • Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost na evropské normy
 • Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky

II. Mosty v Evropě a ve světě

 • Informace o odborných zahraničních akcích
 • Věda a výzkum – příklady projektů
 • Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostních konstrukcí
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní objekty
 • Havárie mostů – příklady

III. Mosty v ČR – věda a výzkum

 • Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly
 • Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů a konstrukčních systémů

IV. Mosty v ČR – projekty a realizace

 • Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů
 • Příslušenství mostů

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - A3 - 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA - 4 body.

Odborný garant sympozia
Ing. František Menšík

Předseda přípravného výboru
Ing. Jiří Chládek, CSc.

Pořadatel
SEKURKON s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Koordinátor sympozia
Mgr. Daniela Pivodová, Thámova 18, 180 00 Praha 8
mob.: +420 604 271 835, pivodova@sekurkon.cz

Sekretariát sympozia
Dana Baňochová, Labská 249/13, 625 00 Brno
mob.: +420 605 217 792, banochova@sekurkon.cz

Ubytování zajištěno v Hotelu Voroněž v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Společenský večer se koná v Pivovarské restauraci Starobrno.

PROGRAM
23. 4. 2014 - středa
15.00 - 20.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru
24. 4. 2014 - čtvrtek
08.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.50 Slavnostní zahájení, Zdravice hostů, Předání čestných uznání a ocenění "Mostní dílo 2012"
09.50 - 12.30 min Okruh I - Mostní objekty v ČR - financování, správa a údržba, normy

15 FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury
10 NÁHRADNÍ SILNIČNÍ PŘEMOSTĚNÍ – POHOTOVOSTNÍ ZÁSOBA STÁTU
Ing. Pavel Švagr, CSc., Správa státních hmotných rezerv
10 UZAVÍRKY PŘI MODERNIZACI D1 Z POHLEDU MOSTŮ
Mgr. Ján Skovajsa, Ministerstvo dopravy
10 POTŘEBA ZLEPŠENÍ STAVU MOSTŮ V ČR - 20 LET MARNÝCH POKUSŮ
Ing. František Menšík, odborný garant sympozia, UMČR
10 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI UNIE MOSTAŘŮ
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., UMČR
10 ZMĚNY DOKUMENTŮ, PŘEDPISŮ A NOREM S MOSTNÍ PROBLEMATIKOU ZAJIŠŤOVANÉ SŽDC S. O.
Ing. Václav Podlipný, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
10 MIMOŘÁDNÉ ZÁSILKY NA ŽELEZNICI - EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍCH MOSTŮ
Ing. Marek Hummel, Správa železniční dopravní cesty, s. o.
10 NOVÉ PŘEDPISY PRO SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY V NÁVAZNOSTI NA EN
Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a. s., Gestor CEN TC 226/WG1
10 TYPIZACE MOSTŮ – SMĚRNICE - INFORMACE
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r. o., Ing. Čestmír Kopřiva, ŘSD ČR
10 MOSTNÍ ZÁVĚRY - VÝROBKY NA TRHU V ČR, PŘEDPISY
Ing. Jan Marek, doc. Ing Tomáš Rotter, CSc., Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
10 MOST, INŽINIERSKE DIELO ALEBO SOCHA?
prof.h.c., Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD., INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
10 STAVIAME MOSTY LACNO, DRAHO ALEBO EFEKTÍVNE?
Ing. Peter Koniar, PdP - consult, s.r.o. Nitra
15 NOVINKY V OBLASTI SANACÍ A IZOLACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V NÁVAZNOSTI NA REVIDOVANÉ ČSN, TKP, TP A EN 1504 - TECHNOLOGIE SPOLEČNOSTI BASF KOMPLEXNÍMI SYSTÉMY PCI
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
15 ÚČINNOST MIGRUJÍCÍCH INHIBITORŮ KOROZE
Ing. Daniel Schönfelder, Sika CZ, s.r.o.
VYBRANÁ STATISTICKÁ DATA ODBORU SILNIČNÍ DATABANKY A NDIC, ŘSD ČR K 1.7.2013 (pouze ve sborníku)
Ing. Bogdan Kaleta, ŘSD ČR

Diskuze k Okruhu I

12.30 - 13.30 Polední přestávka - Oběd
13.30 - 17.25 Okruh II – Mosty v Evropě a ve světě – část 1
Kongresová hala
10 PADESÁT LET S MOSTY NA FAST VUT V BRNĚ
doc. Dr. Dušan Josef, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební
10 MOSTY 216 A 217 NA STAVBĚ JÁNOVCE-JABLOŇOV, DÁLNICE D1, SLOVENSKO
Ing. Richard Novák, Ing. Libor Hrdina, Ing. Martin Formánek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
10 MOSTY BUDOVANÉ TECHNOLOGIOU LETMÉ BETONÁŽE NA STAVBE „D1-DUBNÁ SKALA TURANY"
Ing. Adrian Chalupec, Dopravoprojekt a.s. Bratislava
10 STARÝ MOST CEZ DUNAJ V BRATISLAVE
Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Igor Masaryk, Alfa 04 a.s.
15 INŽENÝRSKÉ STAVBY V RÁMCI NOVOSTAVBY STÁTNÍ SILNICE S17 SEVERNĚ OD PIRNY
Dipl.-Ing. Henrik Saske, Saské státní ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu
15 MOST PŘES ŘEKU SAALE U BERNBURGU
Ing. Karel Tomíček, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
15 INCREMENTAL LAUNCHING METHOD (ILM) IN SKANSKA POLAND-BRIDGE OVER VISTULA RIVER ON A1 PROJECT
Marcin Narolewski, Skanska S. A.
15 A GENERAL OVERVIEW OF THE FP7 FUNDED PROJECT SMARTRAIL- SMART MAINTENANCE ANALYSIS AND REMEDIATION OF RAIL INFRASTRUCTURE
Michael Robson, Smartrail
15 INFRASTRUCTURE STRATEGY IN AUSTRIA
THE DEVELOPMENT OF RAILWAY BRIDGES – STATE OF THE ART
Dipl.-Ing. Martin MUNCKE, ÖBB-Infrastruktur AG
15 RAILWAY BRIDGES IN POLAND – CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES FOR THE FUTURE
Ing. Zbigniew SZAFRAŃSKI, MSC, Eurail,Instytut Kolejnictwa (The Railway Research Institute), Warszawa
15 ŽELEZNIČNÉ MOSTY NA SLOVENSKU
Ing. Ján Husák, Ing. Róbert Rýchlik, Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor železničných tratí a stavieb, Bratislava
15 NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKÝM KANÁLOM
prof. Ing. Josef Vičan, CSc., Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD., Ing. Jozef Gocál, PhD., doc. Ing. Peter Koteš, PhD., ŽU v Žiline, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov
10 MOST PŘES ŘEKU PRZEMSZA U MĚSTA CHEŁMEK (POLSKO)
Ing. Petr Čihák, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., Ing. David Mlčák, Link projekt s.r.o., Ing. René Kolebač, Metrostav a.s.
15 VYSOUVANÝ MOST PAVLOVIČI V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ
Petr Zbraněk, Petr Novotný, Ing. Jiří Zahrada, CSc., OHL ŽS, a.s.
10 SYSTÉMY VSL NA VIADUKTU PAVLOVIČI, BOSNA A HERZEGOVINA
Ing. Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
10 MONTÁŽ MOSTU V SUNDSVALLU (SWE)
Ing. David Franc, Ing. Antonín Pechal, CSc., PIS Pechal, s.r.o.
10 SILNIČNÍ ESTAKÁDA GULLI BRU
Ing. Michal Kunc, Ing. Jan Malata, Skanska a.s., divize Silniční Stavitelství, závod Technologie
10 MOST NA LARANJEIRAS CANAL, LAGUNA - SC, BRAZÍLIE
Ing. Richard Novák, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Leonard Šopík, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
10 MOST NATAL, BRAZÍLIE
Ing. Richard Novák, Ing. Petr Kocourek, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Diskuze k Okruhu II

13.30 - 16.50 Okruh III – Mosty v České republice – věda, výzkum
Jednací sál D

10 DÝCHÁNÍ LAMELOVÝCH PÁSNIC LOCHKOVSKÉHO MOSTU NA SOKP
Ing. Jaromír Kunrt, FEng., Inženýrská akademie České republiky, prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., Inženýrská akademie České republiky a ČVUT v Praze – Fakulta stavební, prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc., Dr.h.c. Mult. FEng., Inženýrská akademie České republiky a ÚTAM AV ČR
10 MĚŘENÍ VLASTNÍCH FREKVENCÍ NA TÁHLECH TROJSKÉHO MOSTU
Ing. Radka Teplá, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze - Fakulta stavební
10 MĚŘENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA MOSTĚ V KM 7,810 TRATI ÚSTÍ N/L – MOST PŘES DÁLNICI D8 V KM 80,778 ZA PLNÉHO PROVOZU NA TRATI
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze - Fakulta stavební, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a. s.
10 VÝSLEDKY NUMERICKÝCH ANALÝZ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ČSN EN 1991-2 V ČÁSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Ing. Filip Kutina, Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
10 MĚŘENÍ INTERAKCE PŘESYPANÉ KONSTRUKCE SE ZEMINOU BĚHEM VÝSTAVBY SO 63-20-02 NOVÝ ŽELEZNIČNÍ MOST, BIOKORIDOR V KM 88,595 STAVBY MODERNIZACE TRATI TÁBOR - SUDOMĚŘICE U TÁBORA
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze - Fakulta stavební, Ing. Tomáš Martinek, SUDOP PRAHA a. s.
10 DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ LETMO BETONOVANÉHO MOSTU PŘES VLTAVU U VEPŘEKU NA DÁLNICI D8
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., VUT v Brně - Fakulta stavební, doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., IDEA RS s.r.o.
10 EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM MOSTOV SO ZABETÓNOVANÝMI OCEĽOVÝMI NOSNÍKMI
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
10 INTEGROVANÉ MOSTY V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE V SOUČASNOSTI
Ing. Karel Dahinter, CSc. Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec
10 MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ MOSTŮ
Dr. Ing. Tomáš Novotný, NOVING OK s.r.o., Ing. Roman Fojtík, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí
10 ALTERNATIVNÍ SPŘAHUJÍCÍ PROSTŘEDEK PRO PLECHOBETONOVÉ MOSTOVKY
Ing. Jan Psota, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
10 MOSTOVKOVÉ PANELY Z PLASTŮ VYZTUŽENÝCH VLÁKNY
Ing. Martin Vovesný, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
15 ČÁSTEČNÁ PREFABRIKACE SPŘAŽENÉ DESKY MOSTU NA ZÁPADNÍM OBCHVATU SOKOLOVA
Ing. Martin Havlík, Ing. Daniel Šindler, Ph.D., Pontex, spol. s r.o., Ing. Petr Klimeš, Adam Kroutil, EUROVIA CS, a.s.
10 VÝVOJ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU REZISTENTNÍHO V ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍCH – ÚČINKY VODNÍHO TOKU NA HORNÍ STAVBU
Ing. Pavel Simon, Ing. Libor Hrdlička, Firma Vladimír Fišer, doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., Ing. Miroslav Špano, Ph.D., Ing. Pavel Zubík, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
10 POUŽITÍ NUMERICKÉ SIMULACE PŘI VÝVOJI NOVÉHO TYPU ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA
Ing. Jiří Drozda, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze – Fakulta stavební
15 HODNOCENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL MS4/H2 A ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL ZMS4/H2 PO ČTYŘLETÉM PROVOZU
Jaroslav Číhal, Stavby OMO s.r.o.
10 OVĚŘENÍ SPOLUPŮSOBENÍ ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ MOSTNÍCH KLENEB
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jiří Strnad, Ph.D., Ing. Michal Požár, VUT v Brně, Fakulta stavební
10 VLIV NESTACIONÁRNÍCH TEPLOTNÍCH POLÍ NA VÝSLEDKY ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠEK MOSTŮ
Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Josef Machač, INSET s.r.o.
10 BREATHING-INDUCED FATIGUE IN THIN-WALLED STEEL BRIDGE CONSTRUCTION
prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc.,Dr h.c.Mult., FEng., Ing. Marie Zörnerová, DrSc., Ing. Shota Urushadze, CSc., ÚTAM AV ČR
10 VYUŽITÍ MAGNETOLEASTICKÉHO DYNAMOMETRU DYNAMAG® PRO MĚŘENÍ MECHANICKÉHO NAPĚTÍ V MOSTNÍCH KONSTRUKCÍCH
RNDr. Pavel Obluk, MBA, RNDr. Peter Fabo, PhD., Ing. Jiří Tkáč, INSET s.r.o., Divize Ostrava

Diskuze k Okruhu III

17.25 Závěr 1. dne sympozia - Kongresová hala
19.30 - 24.00 Společenské setkání - Pivovarská restaurace Starobrno

25. 4. 2014 - pátek
08.00 - 09.50 Okruh IV - Mosty v České republice – 1. část - lávky

10 NOVÉ DŘEVĚNÉ LÁVKY V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA
Ing. Petr Karásek, Ph.D., Ing. Jana Bártová, Ing. Vojtěch Petřík, HELIKA a.s., Ing. Petr Bobáň, COLAS CZ, a.s., Ing. Miroslav Sochorec, CB s.r.o.
10 OBNOVA LÁVKY „ČERNÝ KŘÍŽ" PŘES STUDENOU VLTAVU
doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.
10 ZDVIŽNÁ LÁVKA V PŘÍSTAVU HLUBOKÁ
Ing. Pavel Očadlík, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Michaela Kohoutková, Pöyry Environment a.s.
10 LÁVKY A MOSTY NA GALERII ŠANTOVKA V OLOMOUCI
Ing. Stanislav Brtáň, Ing. Petr Musil, Link projekt s.r.o.
10 LHOTECKÁ CYKLOSTEZKA – II. ETAPA – REALIZACE 2 LÁVEK
Ing. Jakub Štěrba, Karel Mikas, Chládek & Tintěra a.s.
10 LÁVKA PŘES DESNOU, CYKLOSTEZKA ŠUMPERK - DOLNÍ STUDÉNKY
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o., Ing. Luděk Cekr, Cekr CZ, s.r.o.
10 OBLOUKOVÁ LÁVKA PŘES SVRATKU V BRNĚ
Ing. Martin Formánek, Ing. Jaroslav Bartoň, Ing. Gabriela Handlová, prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bc. Martin Kozel, FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
20 ZAVĚŠENÁ LÁVKA PŘES LABE V ČELÁKOVICÍCH
Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r.o., Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Petr Koukolík, Bc. Alexandr Tvrz, Ing. Ondřej Koliba, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s., Ing. Robert Coufal, Ph.D., TBG Metrostav, s.r.o.
10 SPORTOVNÍ AREÁL LOKALITA HNĚVKOVSKÉHO SO 201 – LÁVKA PŘES SVRATKU ev. č. BM 756
Ing. Vilém Huryta, Bc. Martin Kozel, FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.

DŘEVĚNÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ NA KUNRATICKÉM HRADĚ (pouze ve sborníku)
Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Jindřich Tuzar, Ing. Lukáš Lacina, PSK TUZAR s.r.o., Akad. arch. Tomáš Turek
OBNOVA MOSTŮ A LÁVEK POŠKOZENÝCH POVODNÍ 2010 – RASPENAVA (pouze ve sborníku)
Ing. Jiří Jachan, Ing. Zdeněk Fulka, Ing. Ondřej Šabata, Ing. Tomáš Militký, Ing. Roman Lenner, VALBEK, spol. s r.o., Jindřich Jindra, Radek Peteřík, SMP CZ a.s.

Diskuze k Okruhu IV - část 1

09.50 - 13.40 Okruh IV- Mosty v České republice – 2. část - novostavby a rekonstrukce

10 HAVÁRIE MOSTU NA D8 U OBCE DUŠNÍKY PO POVODNÍCH 2002 A 2013
Ing. Václav Hvízdal, Ing. Petr Souček, Ing. Petr Drbohlav, Pontex, spol. s r.o.
10 REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO KAMENNÉHO MOSTU V OBCI LIBEŘ
Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a.s.
10 MOST EV. Č. 375-001 PŘES SVRATKU V JIMRAMOVĚ
Ing. Květoslav Rušar, Ing. Jaromír Rušar, Rušar mosty, s.r.o., Ing. Rostislav Mitrenga, Mitrenga -stavby, spol. s r.o.
15 REKONSTRUKCE AMERICKÉ TŘÍDY V PLZNI, ČÁST WILSONŮV MOST VČETNĚ PŘEDPOLÍ
Ing. Jakub Aubrecht, Ing. Ivan Batal, Ing. Karel Čuda, Ing. Martin Nožička, Ing. Robert Vraštil, SMP CZ, a.s., Ing. Robert Vorschneider, VALBEK, spol. s r.o.
15 REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 2,089 PŘES LABE NA TRATI DĚČÍN JEDLOVÁ
Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
10 REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 2,089 PŘES LABE NA TRATI DĚČÍN - JEDLOVÁ
Ing. Martin Ředina, Ing. Martin Frič, Metrostav a.s., Divize 4 - Provoz mostních technologií
10 REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 2,089 PŘES LABE TRATI DĚČÍN JEDLOVÁ -VÝROBA A PŘEDMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE
Ing. Libor Švec, Ing. Jindřich Hátle, MBA, Metrostav a.s., Divize 3- Provoz ocelových konstrukcí
10 STAVBA SILNICE II/231 V PLZNI, PLASKÁ-NA ROUDNÉ-CHRÁSTECKÁ, SO 204 - MOST PŘES BEROUNKU
Ing. Ivo Bartoš, Ing. Ivan Batal, Ing. Karel Čuda, Ing. Robert Vraštil, SMP CZ, a.s., Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
10 PROJEKTY MOSTŮ PŘES OHŘI NA 1. ETAPĚ STAVBY II/210 ZÁPADNÍ OBCHVAT SOKOLOV- SVATAVA
Ing. Martin Havlík, Ing. Kateřina Pejchalová, Ing. Petr Řezka, Ing. Daniel Šindler, Ph.D., Ing. Ondřej Dědek, Pontex, spol. s r.o.
10 MOSTY NA PŘELOŽCE SILNICE I/35 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ- LEŠNÁ, 2. ETAPA
Ing. Pavel Jankůj, Ing. Petr Letocha, Ing. Aleš Kičmer, SDS EXMOST spol. s r.o
15 MOSTNÍ OBJEKTY STAVEB R7 MÚK VYSOČANY – MÚK DROUŽKOVICE A R7 MÚK DROUŽKOVICE – MÚK NOVÉ SPOŘICE
Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a.s.
10 ESTAKÁDA NA SILNICI R7 NAD TRATÍ ČD MOST SO207
Ing. Michal Kořenář, Skanska, a. s., Ing. Jiří Mikula, PRAGOPROJEKT, a.s.
10 MOSTY NA SILNICI I/11, MOKRÉ LAZCE – HRANICE OKRESŮ OPAVA, OSTRAVA
Ing. Pavel Kolenčík, Ing. Pavel Svoboda Ph.D., Ing. Jan Trenz, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
10 SO 207 MOST PŘES ÚDOLÍ POTOKA KREMLICE NA SILNICI I/11, MOKRÉ LAZCE – HRANICE OKRESŮ
Ing. Martin Šálek, Ing. Josef Ambrož, Skanska a. s., divize silničního stavitelství, závod Morava
15 SO 207-MOST PŘES ÚDOLÍ POTOKA KREMLICE V KM 6.103 SILNICE I/11 MOKRÉ LAZCE – HRANICE OKRESŮ OPAVA, OSTRAVA, VÝROBA A MONTÁŽ MOSTU
Ing. Jiří Španihel, Ing. Petr Šťasta, Ing. Tomáš Foltýn, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
10 MOSTNÍ OBJEKTY – PŘELOŽKA SILNICE I/35 BÍLÝ KOSTEL – HRÁDEK NAD NISOU
Ing. Ivan Belda, Ing. Jiří Jachan, Ing. Roman Lenner, VALBEK, spol. s r.o., Ing. Vladimír Engler, Novák & Partner, spol. s.r.o.
15 MOST NA I/27 KLATOVY – EV. Č. 27- 094
Ing. Petr Letocha, SDS Exmost spol. s r.o.
10 VÝSTAVBA MOSTU So201 NA MO DOMAŽLICKÁ – KŘIMICKÁ V PLZNI
Ing. Petr Hanzal, Ing. Vladimír Hájek, Ing. Robert Brož, Ph.D., Metrostav a. s., Ing. Jiří Mikula, PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Martin Havlík, Ing. Daniel Šindler, Ph.D., Pontex, spol. s r.o.
10 VYBRANÉ MOSTNÍ OBJEKTY DÁLNICE D3, STAVBA 0307 V ÚSEKU TÁBOR-SOBĚSLAV
Ing. Ondřej Svoboda, Ing. Roman Lenner, VALBEK, spol. s r.o.

REKONSTRUKCE MOSTU 19-085 VE ŠTĚPÁNOVĚ,OPRAVA MOSTU D1-240 (pouze ve sborníku)
Ing. Zdeněk Neudert, Ing. Dalibor Diviš, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Ing. Ivo Habarta, Jaroslav Jelínek, FIRESTA -Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
REKONSTRUKCE MOSTU PŘES SÁZAVU V ĆERČANECH (pouze ve sborníku)
Ing. Lukáš Zemek, VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Václav Mach, MOSTY-STATIKA STAVEB, Projektová, inženýrská a expertní činnost
REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V DEŠENICÍCH (pouze ve sborníku)
Ing. Petr Hanzal, Metrostav a.s., Ing. Tomáš Šlais, Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň, Ing. Pavel Prošek, SŽDC, s. o., Stavební správa západ
ČTYŘI TENKOSTĚNNÉ PREFABRIKOVANÉ PŘESYPANÉ MOSTNÍ KONSTRUKCE NA ŽEL. ÚSEKU TÁBOR – SUDOMĚŘICE (pouze ve sborníku)
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o.
SILNICE I/48 FRÝDEK – MÍSTEK MOST EV. Č. 48 – 051 (pouze ve sborníku)
Ing. Martina Papeschová, Ing. Karel Kubza, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.

Diskuze k okruhu IV - část 3

13.45 Závěr 19. sympozia Mosty 2014


MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 2012

realizované novostavbě

„CYKLOSTEZKA – Z ÚDOLÍ JIZERY DO ÚDOLÍ BOBRŮ"
LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES JIZERU SEMILY U STADIONU

Projekt: Ing. Tomáš Humpal, Ing. arch. Martin Hilpert, Projektová kancelář VANER s.r.o.
Realizace: SDS EXMOST spol. s r.o.

realizované novostavbě

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, MOST NA VĚTVI H3 A H4, HRADECKÁ PŘES RONDEL

Projekt: Ing. Radek Pachl, DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

Realizace: OHL ŽS, a.s., Divize Mosty

realizované novostavbě

 

II/610 BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 610-013

Projekt: Ing. Pavel Němec, Ing. Michal Chůra, Ing. arch. Ivan Drobný, Pontex, spol. s r.o., DROBNÝ ARCHITECTS, s.r.o.
Realizace: Metrostav a.s., JHP spol. s r.o.

 

ULICE HAVLÍČKOVA – REKONSTRUKCE MOSTU U JÁNU, JIHLAVA

Projekt: Ing. Ladislav Huryta, HURYTA s.r.o.
Realizace: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Miroslav Teršel

Jaroslav Číhal

Ing. Václav Mach

Ing. Ivan Batal

Ing. Zdeněk Batal

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů