Přihlásit

Mosty 2012

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY

konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Mgr. Pavla Dobeše

Motto sympozia:
"Mosty - stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 26. - 27. 4. 2012

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON s. r. o., vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Odborná spolupráce:  Ministerstvo dopravy České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Mediální partneři: časopis SILNICE ŽELEZNICE, časopis KONSTRUKCE

Hlavní partneři sympozia:
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r.  o.
BREX spol. s r. o.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Komora pro hospodářeské styky se SNS s. o. k.
MCE Slaný, s. r. o.
OHL ŽS, a. s.
PERI, spol. s r. o.
SaM silnice a mosty a. s.
Sdružení pro výstavbu silnic Praha 
SDS EXMOST spol. s r. o.
Skanska a. s.
SMP CZ, a. s.
STAVBY OMO s. r. o.

Čestné předsednictvo:
Mgr. Pavel Dobeš - ministr dopravy ČR
Ing. Milan Dont, Ph.D. - ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
Ing. Josef Kubovský - ředitel odboru silniční infrastruktury MD ČR
Ing. Jindřich Kušnír - ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD ČR
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. - ředitel SFDI
Ing. René Poruba - pověřen řízením ŘSD ČR
Ing. Pavel Habarta, MBA - pověřen řízením SŽDC, státní organizace
Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc. - ČVUT v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. - ČVUT v Praze - předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. - VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. - VUT v Brně - člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný - předseda národní skupina fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš - prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. - předseda České silniční spolenčnosti
Ing. Václav Mach - čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Radim Tichý, MBA - ředitel Stavební veletrhy Brno

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák - SMP CZ, a. s.
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA - OHL ŽS, a. s.
Ing. Jan Hlasivec - EUROVIA CS, a. s.
INg. Ilja Hustý - Stráský, Hustý a partneři
INg. Václav Hvízdal - Pontex s. r. o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. - předseda
Ing. Anna Kodysová, MBA - SŽDC, s. o.
Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně
Ing. František Menšík - odborný garant
Ing. František Peléšek - SŽDC, s. o.
Ing. Jiří Petrák, FEng. MOTT MACDONALD Praha spol. s r. o.
Ing. Václav Podlipný - SŽDC, s. o.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - ČVUT v Praze
Ing. Bohuslav Slánský - Skanska a. s.
Petr Svoboda - KONSTRUKCE Media, s. r. o.
Věra Syrová - ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Roman Šafář, Ph.D. - ČVUT v Praze
Ing. Pavel Švagr, CSc. - ČD, a. s.
Ing. Jiří Volek - ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Alois Vybíral - SÚS Jihomoravského kraje
Ing. Lubomír Waic - ŘSD ČR, GŘ, Praha

Odborný garant:
Ing. František Menšík

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
SEKURKON s. r. o., pobočka Brno

PROGRAM:
středa 25. 4. 2012
16.00 - 19.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery sympozia, členy čestného předsednictva a přípravného výboru - pro zvané

čtvrtek 26. 4. 2012
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.45 Slavnostní Zahájení, Hudební video Karlův most, Zdravice hostů
09.45 - 12.25 BLOK I. - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
Předsedající: Ing. Jiří chládek, CSc., Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Lubomír Waic 

délka přednášek v minutách
10 Karlův most na cestě k dlouhověkosti
Ing. Vladimír Křížek, CSc., Ing. Zdeněk Batal, Stavby mostů CZ, a. s., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., ČVUT v Praze
15 Operační program doprava
Ing. Mgr. Marek Pastucha, Ing. Filip Hainall, Ing. Jana Zelinková, odbor fondů EU, MD ČR
15 Změny v systému jakosti pozemních komunikací
Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
15 Financování dopravní infrastruktury v r. 2012 a výhled do dalších let
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI
15 Financování silnic a mostů v úrovni krajů
Ing. Jaroslav Drozd, předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a náměstek hejtmana Zlínského kraje
10 Mosty v péči ŘSD ČR - okruh kolem Prahy - SOKP
Ing. Lubomír Waic, provozní ředitel ŘSD ČR
10 Investiční činnost a mostní konstrukce na železnici v ČR
Ing. Jiří Martínek, náměstek GŘ pro modernizaci drázy, SŽDC, státní organizace
10 Investice do výstavby infrrastruktury, zakázky typu "design and build"
Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav a. s.
10 Hodnocení zakázek a životní cyklus staveb
Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng., VUT v Brně, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., ČVUT v Praze
10 Prohlídky objektů na pozemních komunikacích v ČR
Doc. Ing. jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s. r. o.
10 Desítky let neřešený problém - stav silničních mostů na území ČR
Ing. František Menšík, odborný garant sympozia
10 Obnova mostů o povodni ve správě KSSLK
Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a. s., Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
10 Povodně 2010 - most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška
Ing. René Závada, Ing. Martin Chrástek, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
10 Povodně MSK 2010 - most ev. č. 59-008 přes řeku Olši v Karviné
Ing. Martina Papeschová, Ing. karel Kubza, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o., Ing Vojtěch Konečný, PIS - Ing. Antonín Pechal, CSc.

12.25 - 13.25 Polední přestávka - oběd

13.25 - 15.15 BLOK II. - část 1. Mosty ve světě a v Evropě
Přednášející:
Ing. Jiří Petrák, FEng., Ing. Ilja Hustý, Ing. Dana Jáňová

délka přednášek v minutách
10 1000 českých mostů
Doc. PhDr. Dušan Josef, CSc., VUT v Brně
10 Studie světové silniční asociace piarc ke správě velkých silničních mostů
Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost
10 Zlomové okamihy vo vývoji aerodynamiky mostných konštrukcií
Prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc., Žilinská univerzita (SK)
10 Stavba mostu přes řeku Willamete, Eugene, Oregon, USA
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT Brno a Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Ing. Radim Nečas, Ph.d., Ing. jan KOláček, VUT v Brně
10 Most Baluarte, Mexiko
Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY CZ, s. r. o., Patricio Rangel, VSL Corporation mexico S.A. de C.V.
20 Česko-ruská spolupráce při provádění mostních a inženýrských konstrukcí v arktických podmínkách
Ing. Ivan Pištěk, OHL ŽS, a. s., Ing. Kraft Jakob Solomonovič, CSc., Jamalajskaja železnodarožnaja kompanija a. s. (RU)
15 Mostní stavby přes dálnici A3 u Norimberka
Ing. Marek Foglar, Ph.d., Ing. Pavel Dvořák, HELIKA, a. s.
15 Výroba a montáž ocelového sklápěcího železničního mostu v anklamu
Ing. et Ing. arch. Ondřej Kozel, MC Slaný, s. r. o.

15.15 - 17.00 BLOK II. - část 2. Mosty v Evropě
Přednášející: Ing. František Peléšek, Ing. Luděk Ledvina, Věra Syrová

délka přednášek v minutách
15 Mostní objekty budované SMP CZ, a. s. na dálnici A2 Strykow-Konotopa v Polsku
Ing. Antonín Brnušák, SMP CZ, a. s.
10 Modernizace železniční tratě č. 109 Krakow - Biežanov - Wieliczka Rynek
Ing. Jan Dubánek, Ing. Pavel Jirásko, SUDOP PRAHA a. s., stř. 250 Hradec Králové
10 Hraniční lávka přes Olši v Českém Těšíně
Ing. Jan Pozdíšek, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Petr Kocourek, Stráský, Hustý a partneři s. r. o.
15 Nový přístup ke konstrukci vodorovné drenáže v Polsku a hodnocení jeho vlivu na účinnost a fungování celého systému odvodnění mostního objektu
Mgr inź. Józef Karda, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (PL)
15 Realizácia mostov na R 4 Košice - Milhosť
Ing. František karaba, Jiří Novák, Skanska a. s.
10 Zkušenosti ze zatěžovacích zkoušek mostů na rychlostní silnici R1, Nitra - Banská Bystrica
Ing. Petr Štefan, Ing. Petr Kocourek, Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
10 dlouhodobé sledování mostu nad údolím Hosťovského potoka na rychlostní komunikaci R1, Slovensko
Ing. Milooš Zich, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. a VUT v Brně, Ing. Petr Tichý, SHP SK, s. r. o., Nitra
10 Nový elastický zálivkový mosstní závěr Polyflex, Advanced PU
Ing. Gustav Gallai, Reisner a Wolff Engineering GmbH (AT)
10 Hydrofobizace v mostním stavitelství
Ing. Daniel Schönfelder, Sika CZ, s. r. o.

Uvedeno pouze ve sborníku:
Sportovní lávka mezi Českým Těšínem a Cieszynem přes řeku Olši, Ing. Pavel Ficher, EUROVIA CS, a. s.

17.00 - 19.10 BLOK III. Mosty v České republice - věda, výzkum
Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Roman Šafář, Ph.D.

10 Izolační systémy mostovky z asfaltových izolačních pásů po revizi ČSN 73 6242 a vydání EN 14695
Ing. Jan Plachý, Ph.D., VŠTE České Budějovice
15 Příčiny poruch hydroizolačního a vozovkového souvrství lochkovského mostu
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Betonconsult, s. r. o., Ing. zdeněk Koch, BREX, spol. s r. o.
10 Diagnostický průzkum žďákovského mostu
Ing. Tomáš Klier, Ing. Tomáš Míčka, Ing. Ondřej Dědek, Pontex s. r. o., Ing. Ondřej Kugler
15 Nová zábradelní svodidla ZMS4/H2, ZMS4/H3
Ing. Jaroslav Číhal, jaroslav Číhal - OMO, Ing. Igor Suza, Mostní a silniční s. r. o.
5 Mostní svodidla a právní souvislosti
Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a. s.
15 Systémy zálivek a kotvení dle EN 1504 - A EN 1504-6, Teorie a praxe
Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. miloš Černý, BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
10 Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky
Ing. Jan Koláček, Ing. Radim Nečas, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. VUT  v Brně
10 Porovnání funkce spřažení mostních konstrukčních prvků
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., ČVUT v Praze, doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. a Ing. Jakub Růžička, ČVUT v Praze, Novák&Partner, spol. s r. o.
10 Analýza působení širokých komorových mostů s konzolami podpíranými deskovými prvky
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., ČVUT v Praze, Novák&Partner, spol. s r. o., Ing. Roman Lenner, Valbek spol. s r. o., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., Ing. Lukáš Kadlec, ČVUT v Praze
10 Stochastická analýza pokročilých modelů dotvarování a smršťování betonu
Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., ČVUT v Praze, Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., FEng., RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D., VUT v Brně
10 Viadukt Křenová - podrobná analýza
Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ing. Radim Nečas, Ph.D., VUT v Brně

19.10 Diskuze - závěr 1. dne sympozia

20.00 - 23.30 Společenské setkání - diskuzní večer
Hotel Santon - hraje Pavel Novák se skupinou FAMILY

pátek 27. 04. 2012

08.00 - 11.05 BLOK IV. část 1. - Mosty v České republice - projekty a realizace
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.

10 Technické vzdělávání mládeže, model pro výuku mostních konstrukcí
Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Ivana Švagříčková, Ph.D., VUT fakulta stavební, Ing. Miloš Filip, PREFA KOMPOZITY a. s.
10 Novinský viadukt
Ing. jakukb Štěrba, Vladimír Jehlička, Chládek & Tiněra a. s., Ing. Ivan Šír, Bc. Petr Freiwilling, NPÚ v Liberci
10 Most ev. č. 10582-2 - přepad rybníka Bezdrev
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s. r. o., Ing. David Míčan
10 "10denní" oprava železničního mostu Lukavec
Ing. Pavel Trnka, Roman Kratochvíl, Reader & Falge s. r. o., Ing. Tomáš Míčka, Ing. František Kiml, Pontex s. r. o.
10 Mostní stavby na III. TŽK Praha - Cheb
Ing. Petr Žákovec, Ing. Stanislav Kejval, SŽDC s. o.
10 Dva nové spřažené ocelobetonové příhradové mosty na trati Stříbro - Planá
Ing. Jiří Jirásko, SUDOP PRAHA, a. s., stř. 250 Hradec Králové
10 Dvoukolejný železniční most přes ulici Pekárenskou v Českých Budějovicích
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s. r. o., Ing. Filip Šorm
15 Novostavba mostu ev. č. 3703-10 za obcí Sudkov
Ing. Pavel Jankůj, Ing. Luboš Kejík, Ing. Petr letocha, SDS EXMOST spol. s r. o.
10 Rekonstrukce mostu u Vyškova v Čechách - klenba
Pavel Bulejko, Rastislav Schreiber, ABM Mosty s. r. o.
10 Ocelová konstrukce protihlukového tunelu na dálničním mostě u obce Vchynice
Ing. Jiří Lahodný, Ph.D., Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a. s., Ing. Miroslav Seidl, PRAGOPROJEKT, a. s., Ing. Jan Komanec, Ing. Pavel Němec, Pontex, spol. s r. o., Ing. Petr Klimeš, EUROVIA CS, a. s., Ivan Bernát, MIloslav Brodil, AEROLUX, s. r. o.
10 Projekt Trojského mostu
Ing. Ladilav Šašek, CSc., Ing. Petr Nehasil, Ing. Jan Loško, Ing. Pavel Mikuláštík, Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., doc. Ing. arch. Roman Koucký a Ing. akad. arch. Libor Kábrt, Roman Koucký, architektonická kancelář, s. r. o., Ing. vladimír Janata, CSc. a Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., EXCON a. s.
10 Výstavba Trojského mostu v Praze
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Ing. Petr Brož, Ph.d., Bc. Alexandr Tvrz, Ing. Jiří Lukeš, Ing. Vladimír Hájek, Ing. Petr Koukolík, Ing. Zdeněk Račan, Ing. tomáš Wangler, Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav a. s.
15 20 let Mostních realizací společnosti SaM SILNICE A MOSTY a. s. Česká Lípa
Ing. Ladislav Štěpánek, SaM Česká Lípa
15 1/42 Brno, VMO Dobrovského B, Mosty přes Královepolskou
Ing. Radek Pachl, Ing. Pavla gumanová, DOSING-Dopravoprojekt Brno Group s. r. o., Ing. Ondřej Doubek, OHL ŽS, a. s.
15 Městská estakáda na stavbě"MÚK DOBROVSKÉHO - Svitavská radiála" v Brně
Ing. martin Račanský, Skanska a. s., Ing. Oldřich kabelka, Ing. Vladimír Holič, Dopravoprojekt Brno a. s.
15 Most přes řeku Moravu v obci Leština
Ing. Květoslav rušar, Ing. Jaromír Rušar, MOSTY, Ing. Ivo Habarta, Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

pouze ve sborníku:
Záchytné systémy MEGA RAIL
Pavel Foltýn, FLOP - dopravní značení, s. r. o.

11.05 - 13.20 BLOK IV. - část 2. - Mosty v České republice - projekty a realizace
Předsedající: Ing. Václav Podlipný, Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA, Ing. Alois Vybíral

15 PERI - příhradové nostníky KMT v akci
Ing. Karel Matějka, Ing. Jan Sedláček, PERI, spol. s r. o., Václav Procházka, MTEK, s. r. o.
10 Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově
Ing. Milan Komínek, Ing. Ladislav Dvořák, Ing. Tomáš Nosek, CityPlan spol. s r. o., Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Lukáš Ehl, Šrámková architekti, s. r. o., Ing. Martin Šálek, Skanska a. s.
10 Most na silnici II/101 přes D1
Ing. Michal Kořená, Skanska a. s., Ing. Michal Kužník, Pontex, spol. s r. o.
10 III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007 a 008
Ing. Martina Papeschová, Ing. Karel Kubza, Ing. Dagmar Šeděnková, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
10 Most na I/35 přes Václavický rybník
Ing. Jiří Jachan, Ing. Ivan Belda, Ing. Roman Lenner, Valbek, spol. s r. o.
10 Estakáda přes údolí a trať u obce Třemošná
Ing. Marcel Mimra, Ing. Lukáš Procházka, Pontex, spol. s r. o., Ing. Ivo Sochorek, Bögl a Krýsl, k. s.
10 Most přes Labe v Brandýse nad Labem
Ing. Pavel Němec, Ing. Michal Chůra, Pontex, spol. s r. o., Ing. Josef Král, Metrostav a. s., Hugo Rejthar, JHP Mosty, s. r. o., Ing. arch. Ivan Drobný, Drobný Architects architects architektonický ateliér s. r. o.
10 Návrh a realizace estakády na ulici Českobratrská v Ostravě - Jižní most
Ing. Martin Řehulka, Ing. Magda Zdražilová, Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, Ing. Antonín Pechal, CSc. - PIS
10 Mostní estakáda stavby I/14 Vamberk - Jižní přeložka
Ing. Jiří Jachan, Ing. Jiří Ehrenberger, Ing. Roman Lenner, Valbek, spol. s r. o., Ing. Petr Škráček, Ing. Jan Kubíček, M - Silnice a. s.
10 Extradosed most přes nádraží v Bohumíně
Ing. Lenka Zapletalová, Ing. Vladimír Puda, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Ing. Gabriela Šoukalová, Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
5 Visutá lávka přes lužickou Nisu v Hrádku nad Nisou
Ing. Ivan Belda, Ing. Jiří Jachan, Ing. Roman Lenner, Valbek, spol. s r. o.
5 Přestavba lávky "U Koruny" v Hrádku nad Nisou
Ing. Pavel Jankůj, Zdeněk Argaláš, Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r. o.
10 Lávka pro pěší v Ostravě Nové Karolině
Ing. Petr Čihák, Ing. Vilém Jüttner, Link projekt s. r. o.
10 Zvedací lávka ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Ing. Petr Pchálek, Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o.

13.20 - 13.30 Závěr sympozia - usnesení

13.00 Oběd

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů