Přihlásit

Mosty 2011

16. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY

konané pod záštitou ministra dopravy České republiky JUDr. Víta Bárty

Motto sympozia:
"Mosty - stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 14. - 15. 4. 2011

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON s. r. o., vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Odborná garance programu: Ministerstvo dopravy České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Sekurkon s. r. o,

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Hlavní partneři sympozia:
BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.
EUROVIA CS, a. s.
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
MCE Slaný, s. r. o.
OHL ŽS, a. s.
SaM silnice a mosty a. s.
SDS EXMOST spol. s r. o.
Skanska a. s.
SMP CZ a. s.
SM7, a. s.
STAVBY OMO s. r. o.

Čestné předsednictvo:
JUDr. Vít Bárta - ministr dopravy ČR
Ing. Milan Dont - ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
Ing. Josef Kubovský - ředitel odboru silniční infrastruktury MD ČR
Ing. Jindřich Kušnír - ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD ČR
Ing. Jiří Švorc - generální ředitel ŘSD ČR
Ing. Pavel Habarta, MBA - pověřen řízením SŽDC, státní organizace
Prof. Ing. Vladimír Křístek, Dr.Sc. - ČVUT  v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. - ČVUT v Praze - předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. - VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. - VUT v Brně - člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný - předseda národní skupina fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš - prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. - předseda České silniční spolenčnosti
Ing. Václav Mach - čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Radim Tichý, MBA - ředitel Stavební veletrhy Brno

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák - SMP CZ, a. s.
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA - OHL ŽS, a. s.
Ing. Jan Hlasivec - EUROVIA CS, a. s.
INg. Ilja Hustý - Stráský, Hustý a partneři
INg. Václav Hvízdal - Pontex s. r. o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. - předseda
Ing. Anna Kodysová, MBA - SŽDC, s. o.
Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - VUT v Brně
Ing. František Menšík - odborný garant
Ing. František Peléšek - SŽDC, s. o.
Ing. Jiří Petrák, FEng. MOTT MACDONALD Praha spol. s r. o.
Ing. Václav Podlipný - SŽDC, s. o.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. - ČVUT v Praze
Ing. Bohuslav Slánský - Skanska a. s.
Věra Syrová - ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Roman Šafář, Ph.D. - ČVUT v Praze
Ing. Pavel Švagr, CSc. - ČD, a. s.
Ing. Miroslav Teršel - SŽDC, s. o.
Ing. Jiří Volek - ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Alois Vybíral - SÚS Jihomoravského kraje

Odborný garant:
Ing. František Menšík

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
SEKURKON s. r. o., pobočka Brno

Program:
středa 13. 4. 2011 
14.00 - 21.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery sympozia, členy čestného předsednictva a přípravného výboru - pro zvané

čtvrtek 14. 4. 2011
08.00 - 09.00 BLOK I. - Mostní objekty v ČR - výstavby, správa a údržba, normy
předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Jiří Volek

délka přednášk v minutách
15´Operační program Doprava
Ing. Mgr. marek Pastucha, Ing. Filip hainall, Ing. Jana Zelinková, MD ČR
15´Financování infrastruktury - aktuální výhled
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek ředitele SFDI
15´Strategie optimalizace investičních nákladů mostních staveb
Ing. René Poruba, ředitel pro výstavbu ŘSD ČR
15´Ocelové konstrukce a jejich uplatnění na železniční dopravní cestě z pohledu SŽDC, s. o.
Ing. Radovan Kovařík, Ing. Milan Kučera, Ing. Václav Podlipný, SŽDC, s. o.
15´ Výstavba dopravních staveb z pohledu nákladů a přínosů
Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a. s.
10´ Závaznost a nezávaznost norem a platnost prohlášení o shodě ve stavební praxi ČR
Ing. Jaroslav Marek, Komora soudních znalců ČR
 5´ Mostní objekty na pozemních komunikacích na státních hranicích
Ing. Alexander Daniš
10´ Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích
Doc. Ing. Tomek, CSc., DIVYP Brno s. r. o.
10´ Provizorní mosty pro pozemní komunikace
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
10´Provozní zatížení železničních tratí ve smyslu ŠSN EN 15528 a důsledky pro správu i modernizaci železničních tratí
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s. o.
10´Optimalizace návrhu a úprav mostů z hlediska celoživotních nákladů
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., Ing. Roman Šafář, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Lucie Brožová, Ph.D., Ing. Iveta Střelcová, Ing. Renáta Heralová-Schneiderová, ČVUT v Praze, Doc. Ing. Jiří KOlísko, CSc., Ing. Petr Huňka, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
15´Informace o příčinách havárie mostu ve Studénce
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. ČVUT v Praze

Pouze ve sborníku:
PETICE 2005 - "Mosty věc veřejná - zhoršující se stav mostních objektů na území ČR" - odkaz na sborníky sympozií Mosty 2006 - 2010

12.30 - 13.30 - Polední přestávka, oběd
Odpolední program - časový souběh bloků II. a III.
13.30 - 17.40 - BLOK II. Mosty v Evropě a ve světě - sekce A, B
13.30 - 16.10 - BLOK III. Mosty v České republice - věda a výzkum, hala D

13.30 - 17.40 BLOK II. - Mosty v Evropě a ve světě
předsedající Ing. Jiří Petrák, FEng., Ing. František Peléšek, Ing. Jan Hlasive, Ing. Ilja Hustý

délka přednášek v minutách
10´Publikace o mostech a lávkách
Doc. PhDr. Dušan Josef, CSc. VUT v Brně
12,5´ Nová technologie prefabrikovaných mostních konstrukcí na Slovensku
Ing. Pavel Bulejko, Ing. Rastislav Schreiber, ABM Mosty s. r. o.
12,5´ Estakáda na slovenské rychlostní komunikaci R1 u Zlatých Moravců
Ing. Petr Mojzík, Ing. Petr Šedivý, Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Ing. Zbyněk Brát, Ing. Petr Míka, EUROVA CS, a. s., Ing. Viliam Kučera, Skanska a. s.
12,5´ Segmentový most na R1 u Nitry
Ing. Václav Kvasnička, Ing. jan Veselý, Pontex, spol. s r. o., Jaroslav Guoth, Dopravoprojekt Bratislava, a. s., Ing. Ivan Batal, SMP CZ, a. s.
12,5´ Předpínací systémy VSL na R1 Selenec-Beladice S0205, Slovensko
Ing. Pavel Smíšek, Zdeněk Zeman, VSL SYSTÉMY (CZ), s. r. o.
15´ Zemní kotvy DUCKBILL v mostním stavitelství
Ewan Smith, Anchor Systems (Europe) Ltd, Velká Británie
10´ Zkušenosti v oblasti hydroizolací mostů z hlediska rakoukských norem a technologií
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Ing. Zdeněk Peřina, Ing. Filip Čmiel, VŠB TU Ostrava, DI Dr. Robert Altmann, BÜSSCHER HOFFMAN GmbH
10´Činnost technického výboru pro silniční mosty světové silniční asociace AICPER/PIARC
Ing. Karel Dahinter, CSc.
15´Přínost prefabrikace pro ekonomická a efektivní řešení mostních konstrukcí
Ing. Pavel Němec, Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r. o., Ing. Petr Klimeš, Ing. Jan Duška, EUROVIA CS, a. s.
15´ Výroba a montáž silničního zavěšeného mostu v Bad Oeynhausen (SRN)
Vladan Micalík, MCE Slaný s. r. o.
15´výstavby mostu "Waldschlösschenbrücke" v Dráždanech
Dipl.-Ing. michael Wothe, Sächsische Bau GmBH, Dresden, Dipl.-Ing. henrik Saske, Sächsiches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
15´Some bridges build by Skanska, design and construction
Lars Pettersson, PhD, Skansa Sweden AB, major Projects
15´ Construction of Brandangersund bridge
Manager Eng. Dept. Lars Bjerkeli, Dr. Ing. Msc, Senior Ing. Tobjorn Kjoberg, Dr. Ing. Mcx, Skanska Norway
15´ Forestry Bridges in British Columbia, Canada
Ing. Dusan J. Robek, P.Eng., Ministry of forest, B.C., Canada
15´ railway bridges in Canada, Maintenance
Ing. Dusan J. Robek, P.Eng., Ministry of Forect, B.C., Canada
12,5´ Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, USA
Prof. Ing. Jiří Stráský, VUT v Brně a Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Ing. Radim nečas, Ph.D., VUT 
12,5 Most přes řeku Ebro v Katalánsku, Španělsko
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Petr Novotný, Ph.D. VUT v Brně a Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Diego Cobo del Arco, Ph.D., Ingrid Raventos. Tec74 Ingenieros Consultores, Barcelona
15´ Modernizace trati Svilengrad - Turecká hranice: Řešení mostních objektů, most přes řeku Maritsu
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Dubánek, DUDOP PRAHA a. s.
10´Světové rekordy mostního stavitelství
Ing. František Menšík - odborný garant sympozia

Pouze ve sborníku:

  • Použití příhradových nostníků H33 pro bednění mostu MS3 přes řeku Tyšmienica v Polsku, Ing. Ivan Máca, HARSCO Infrastructure CZ s. r. o.
  • Inovační technologická sestava kompletního odvodnění mostů - Ing. Petr Vlček, DWD systém s. r.o.

13.30 - 16.10 BLOK III. Mosty v České republice - věda, výzkum
Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Roman Šafář Ph.D., Věra Syrová

déka přednášek v minutách
10´ První ročník výpočtů mostů podle EN 1992
Ing. Ivan Sitař, TM Software, Deštná
10´ Statická analýza zavěšeného mostu přes Vršovické nákladové nádraží v Praze
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT v Brně a Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Ing. Petr Hradil, Ph.D., VUT v Brně
10´ Monitoring Znojemského viaduktu
Doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., VUT v Brně, Ing. David Kmošek, DUDOP BRNO, spol. s r. o.
10´ Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1960
Doc. Ing. Ladislav Klusášek, CSc., Ing. Jiří Bureš, Ph.D., Ing. Radim Nečas, Ph.D., VUT v brně
10´ Zkoušky a numerická analýza prvků mostovky mostu přes údolí potoka Hrabyňka
Doc. Ing. Ladislav Klusášek, CSc., Ing. Radim Nečas, Ph.d., VUT v Brně, Ing. Jaroslav Průša, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT v Brně a Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
10´ Diagnostický průzkum Libeňského mostu
Ing. Václav Hvízdal, Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r. o.
10´ Vliv konstrukčního řešení mostu na šíření hluku od dopravy
Ing. marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze, OSVVP-ČSSI, Doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. OLIVIA s. r. o., OSSVP-ČSSI
10´ Protihlukové stěny na mostech
Doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., Ing. vladimír Suchánek, Univerzita Pardubice, Petr Škráček, M-SILNICE a. s.
10´ Tepelné charakteristiky na mostech, možnosti jejich zjištění pomocí termokamery
Doc. Ing. Jiří pokorný, CSc., Ing. františek Haburaj, Univerzita Pardubice, Marian Cvrkal, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
10´ Nelineární působení spřažených ocelobetonových konstrukcí
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., Ing. Roman Šafář, Ph.D., Ing. Pavel Jursík, Prof. INg. Petr Konvalinka, CSc., Ing. jiří Litoš, Ph.D., ČVUT v Praze, Doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., kloknerův ústav ČVUT v Praze
10´ Stanovení vlivu deplanace průřezu na vývoj ztrát předpětí
Ing. Jan Loško, Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., ČVUT v Praze
10´ Modální analýza mostů při kinematickém buzení budičem kmitů
Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. JOsef Machač, INSET s. r. o.
10´ Lávka pro pěí z Parkovacího domu Rychtářka v Plzni - úskalí dynamického výpočtu podle norem soustavy EN
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Vojtěch Petřík, Ph.d., HELIKA, a. s.
10´ Přechodové oblasti integrovaných mostů
Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., ing. Roman Šafář, Ph.D., Ing. Petr Tejk, Ing. Martin Vaníček, Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Ing. Jiří Litoš, Ph.d., ČVUT v Praze, Ing. Petr Koudelka, DrSc., ÚTAM ČAV
10´ Vliv geologie podloží na optimální geometrii tenkostěnné přesypané klenby
Ing. Vladimír Houšť, Ing. Jan Eliáš, Ph.D., VUT v Brně, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT v Brně a Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
10´ Predikce korozních úbytků mostů z patinujících ocelí
Ing. Kateřina Krejzlová, Ph.D., Ing. Dagmar Knotková, CSc., SVŮOM s. r. o., Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Ing. Lubomír Rozlívka, CSc., IOK s. r. o.

Diskuze k bloku III.
Pokračování v programu sympozia v sekci, A, B: BLOK II. - Mosty v Evropě a ve světě

17.40 - 18.00 Diskuze - závěr 1. dne sympozia
20.00 - 23.00 Společenské setkání - diskuzní večer, Hotel Santon, hraje Pavel Novák se skupinou FAMILY

pátek 15. 4. 2011
08.00 - 11.15 BLOK IV. - 1. část - Mosty v České republice - projekty a realizace
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Dana Jáňová, Ing. Bohuslav Slánský

délka přednášek v minutách
10´ Nový sklopný silniční most v Českém Vrbném
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Vojtěch Kolínský, Ing. Pavel Očadlík, VPÚ DECO PRAHA a. s.
10´ Lávka a most Plasy ev.č. 27-059 - Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy
Ing. Peter Liko, Ing. Antonín Ságl, SUDOP PRAHA a. s.
10´ Předpínací kabelové systémy pro lávky a mostní stavby
Ing. Miroslav Kořenek, Ing. marek Kořenek, NAPKO, spol. s r. o.
10´ Lávka přes řeku Berounku v Berouně
Ing. Tomáš Hanslík, Ing. David Ladman, Novák a partner s. r. o., Milan Svoboda, Ing. Radim Cihlář, SMP CZ, a. s.
10´ Zavěšená lávka přes dálnici D47 v Bohumíně
Ing. Petr Mojzík, Ing. lenka Zapletalová, Ing. Vladimír Puda, Stráský, Hustý a Partneři, s. r. o., Ing. Peter Pitoňák, Skanska a. s.
15´ Lávka pro pěší u nádraží v Uherském Brodě
Ing. Pavel Jankůj, Ing. Luboš Kejík, Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r. o.
15´ Rekonstrukce kamneného klenbového zámeckého mostu v Mimoni
Ing. Jan Vinař, Murus monumenta renovamus, spol. s r. o., Petr Podrazil, SaM Děčín a. s., SaM Česká Lípa a. s.
15´ Speciální technologie BASF pro opravy a sanace betonových konstrukcí podle ČSN EN 1504 v praxi
Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Miloš Černý, BASF Stavební hmoty Česká republika s. r.o.
15´ Kotevní prvky mostních svodidel
Ing. Jaroslav Číhal, Stavby OMO s. r. o.
15´ Projekt a výstavby prefabrikovaného mostu na dálnice D3, most přes Černovický potok
Ing. Michal Kunc, Skanska a. s., Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r. o.
10´ Estakáda u 4. brány Veletrhu Brno
Ing. Radek Menšík, Ing. Petr Fabian, DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o., Ing. Michal Kunc, Skanska, a. s.
15´ Budoucnost předpjatých mostů a mostního příslušenství u SMP CZ, a. s.
Ing. Václav Krauz, Václav Vlček, SMP CZ, a. s.
10´ SMP CZ, a. s. - tradiční dodavatel mostních dilatačních závěrů
Ing. Jiří Chmelík, Ing. Daniel Skura, SMP CZ, a. s.
15´ Vstup systémů Freyssinet na český trh
Ing. Jiří Dańhleka, Ing. Jiří Šimler, Freyssinet CS
10´ Most přes silnici a potok Tosová na R6
Ing. Michal Chůra, Ing. Pavel Němec, Ing. Jan KOmanec, Pontex, spol. s r. o., Ing Petr Peopsimov, SMP CZ, a. s., Ing. Michala Hubertová, Ph.D., VUT v Brně
10´ Nadjezd silnice nad R6 v úseku Sokolov - Tisová
Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Pontex, spol. s r. o., Jan Holub, josef Novák, DiS. EUROVIA CS, a. s.

11.15 - 14.10 BLOK IV. 2. část Mosty v České republice - projekty a realizace
Předsedající: Ing. Václav Podlipný, Ing. Miroslav Teršel, Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA, Ing. Alois Vybíral

délka přednášek po minutách
10´ Most na silnici 1/67 v km 0,360 Bohumín - výsun nosné konstrukce mostu
Ing. Dalibor Václavík, Ing. Antonín Kresa, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
10´ Most na silnici 1/13 přes trať SŽDC Ústí n.L. - Cheb v km 11.806
Ing. Ondřej Lojík, Ph.d., Ing. Karel Stiebitz, TOP CON SERVIS s. r. o.
10´ Optimalizace trati Planá u M.L. - Cheb, Mosty
Ing. Jakub Štěrba, SUDOP PRAHA, a. s.
15´ Realizace rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín-Ostrava Kunčice ("Gagarin")
Ing. Jan Stupka, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
7,5´ Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín SO 23-19-10 Železniční most v km 315,894
Ing. Libor Hökl, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
7,5´ Návrh obloukového železničního mostu v km 315, 894 trati Bystřice n. Olší - Český Těšín
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing Petr Nečesal, Ing. Lukáš Křižan, fa Ing. Antonín Pechal, CSc. - Projektové a inženýrské služby
10´ Železniční most přes labe v Kolíně
Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Pavel Očadlík, Ing. Jan Henzl, VPÚ DECO PRAHA a. s.
15´ Rekonstrukce a rozšíření obloukového mostu na R6 přes Ohři u Lokte
Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Jiří Schindler, Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA a. s.
10´ Most na SOKP přes Lochkovské údolí - technologie a výstavba
Ing. Pavel Mařík, JOsef Holba, Bögl a Krýsl, k. s.
10´ Dálniční most v inundačním území Lužnice na D3
Ing. Tomáš Landa, Pragoprojekt a. s., Ing Lukáš Klačer, Ing. Pavel Poláček, SMP CZ a. s.
10´ Estakáda přes potok Bělá na obchvatu silnice 1/34
Ing. Pavel Němec, Ing. Jan Komanec, Pontex, spol. s r. o., Tomáš Sedlák, DiS, Ing. Ivo Zapletal, EUROVIA CS, a. s.
10´ Mosty na stavbě "Prodloužená Místecká I. stavba" v Ostravě
Ing. Vít Hoznour, VPÚ DECO PRAHA a. s.
10´ Mosty s přímopojížděnou mostovkou
Ing. Petr Svadbík, Ph.D., Ing. Petr Damek, Link Projekt s. r. o.
10´ Mosty na silnici 1/38 Moraské Budějovice - obchvat
Ing. Karel Kubza, Ing. martina Papeschová, DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r. o.
10´ Silniční most přes řeku Oslavu v Naloučanech
Ing. David Smejkal, Ing. Petr Damek, Link projekt s. r. o., Ing. Petr Tichý

Pouze ve sborníku:

  • Lávka ev. č. 731 přes Svitavu před soutokem, Ing. jaromír Rušar, fa Ing. Jaromír Rušar MOSTY, Ing. Rostislav Mitrenga, Mitrenga-stavby, spol. s r. o.
  • Mostní záchytný systém pro vozidla typ ZSH2, Mgr. Andrea Fojtíková, Značky Plzeň s. r. o., Petr Moudrý, Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s.
  • Výroba mostů v Unex a. s. - Ing. Pavel Gregor, Unex a. s.
  • RW - MPE kalotová ložiska - Ing. Gustav Gallai, Jürgen Steineder, REISNER a WOLF ENGINEERING GmbH

14. 10 Závěr mezinárodního sympozia Mosty 2011 - oběd

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů