Přihlásit

Mosty 2010

15. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2010

pod záštitou ministra dopravy České republiky

v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

Motto sympozia
"Mosty - stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 14.–16. 4. 2010

Místo konání: Brno, hotel Voroněž, Česká republika

Pořadatel: SEKURKON s.r.o., vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Odborná garance programu: Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Sympozium je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 3 body

Hlavní partneři sympozia:
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
DWD System s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Harsco Infrastructure CZ s.r.o.
JHP spol. s r. o.
MCE Slaný, s.r.o.
Metrostav a.s
OHL ŽS, a.s.
PERI spol. s r.o
SaM silnice a mosty a.s.
SDS EXMOST spol. s r. o.
Skanska DS a.s.
SMP CZ, a.s.
STAVBY OMO s.r.o.
VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o.

Čestné předsednictvo:
Ing. Gustáv Slamečka, MBA – ministr dopravy ČR a ředitel SFDI
Ing. Pavel Šustr – ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
Ing. Jan Fiedler – ředitel odboru drah a železniční a kombinované dopravy MD ČR
Ing. Josef Kubovský – ředitel odboru infrastruktury MD ČR
Ing. Alfred Brunclík – generální ředitel ŘSD ČR
Ing. Jan Komárek – generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. – ČVUT v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. – ČVUT v Praze – předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E. – VUT v Brně – člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný – předseda národní skupiny fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá – ředitelka projektu Stavební veletrhy Brno
(Údaje ke dni 15. 2. 2010)

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák – SMP CZ, a.s.
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA – OHL ŽS, a.s.
Ing. Jan Hlasivec – Eurovia CS, a.s.
Ing. Ilja Hustý – Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Ing. Václav Hvízdal – Pontex s.r.o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. – MD ČR – předseda
Ing. Dana Jáňová – SUDOP Praha a.s.
Ing. Anna Kodysová, MBA – SŽDC, s.o.
Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT FAST v Brně
Ing. František Menšík – odborný garant
Ing. František Peléšek – SŽDC, s.o.
Ing. Jiří Petrák, FEng. – Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ing. Václav Podlipný – SŽDC, s.o.
Ing. Jan Račanský – Skanska DS a.s.
Doc.Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT v Praze
Věra Syrová – ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Roman Šafář, Ph.D. – ČVUT v Praze
Ing. Pavel Švagr, CSc. – ČD a.s.
Ing. Miroslav Teršel – SŽDC s.o.
Ing. Jiří Volek – ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Alois Vybíral – SÚS Jihomoravského kraje

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Šumavská 25, CZ 602 00 Brno
tel.: 723 528 475
e-mail: frant.mensik@email.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
SEKURKON s.r.o, pobočka Brno
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
tel.: 549 131 555, fax: 541 236 510
e-mail: brno@sekurkon.cz

Program sympozia:

středa 14. 4. 2010 
14.30 – 15.30 Registrace účastníků
15.30 – 18.45 Slavnostní odpoledne na téma MOSTY OD NEJSTARŠÍCH K NOVODOBÝM

Vystoupení zahraničních a českých význačných osobností bytostně spojených a důvěrně obeznámených s mostním stavitelstvím

15.30 Zahájení – přivítání hostů
Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda přípravného výboru
Ing. František Menšík, odborný garant

Opravy Karlova mostu – minulost, současnost i budoucnost
Ing. Antonín Brnušák, SMP CZ,a.s., Ing. Jiří Petrák, Mott MacDonald Praha s.r.o., CZ
Gustav Lindenthal – průkopník stavby velkých ocelových mostů v USA
(1850–1935, narozen v Brně)
Dipl.-Ing. Architekt Markwart Lindenthal, Kirchberg, DE
Staronový" Starý most cez Dunaj
Ing. Miroslav Maťaščík, Alfa 04 a.s., Bratislava, SK
Žďákovský most
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., Doc. Ing. Tomáš, Rotter, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Petr Komanec, Pontex s.r.o., CZ
The importance of engineering details in bridge design
Důležitost inženýrského detailu při návrhu mostů
Prof. Dr. Miguel A. Astiz, Madrid, ES
Mosty – konstrukce a architektura
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E., VUT Brno, CZ

18.45 Závěr
19.30 – 22.30 Společenské setkání účastníků slavnostního odpoledne

čtvrtek 15. 4. 2010

09.15 – 12.00 BLOK I. – Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Jiří Volek

délka přednášek v minutách
15´ Silniční hospodářství a mosty
Ing. Jiří Chládek CSc., Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací
15´ Operační program Doprava v roce 2010
Mgr. Radek Lintymer, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo dopravy
15´ Finanční zdroje pro dopravní infrastrukturu v následujících letech
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury
15´ Ustavení mostní sekce v České silniční společnosti
Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.
15´ Mosty ve správě ŘSD ČR a vedení dopravy při rekonstrukci D1
Ing. Jiří Volek, Ing. Václav Ston, Ing. Jiří Hvězda, ŘSD ČR
10´ Mostní stavby v televizních programech
videoprogram
15´ Neúspěch petice „Mosty věc veřejná..." z roku 2005
Ing. František Menšík, zástupce petičního výboru
15´ Navrhování podle evropských norem
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., ČVUT Praha
10´ Prohlídky objektů na pozemních komunikacích v ČR
Doc. Ing. Tomek, CSc., Divyp Brno s.r.o.
10´ Poruchy železničních mostů z předpjatého betonu
Ing. Miroslav Teichman, Ing. Pavel Matyáš, SŽDC, s.o., Ing. Roman Šafář, Ph.D., Ing. Renata Dlouhá, ČVUT v Praze
10´ Volný mostní průřez dle ČSN 73 6201:2008 a bezpečnost provozování dráhy
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o.
10´ Oprava Karlova mostu - oprava mostovky – stavebně inženýrský pohled
Ing. Zdeněk Batal, Milan Svoboda, Ing. Radim Cihlář, SMP CZ, a.s., Praha
10´ Ochrana a bezpečnost provozu mostů malých rozpětí a propustků a s ohledem na převedení povodňových průtoků
Ing. Pavel Balvín, Prof. Ing. Pavel Gabriel, DrSc., Ing. Petr Bouška, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Interakce mezi užitkem, estetikou, statickým působením, náklady na výstavbu a postupem výstavby mostů, Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav a.s

12.00 – 13.00 Polední přestávka – oběd

13.00 – 15.50 BLOK II. – Mosty v Evropě a ve světě
Předsedající: Ing. Jiří Petrák,FEng., Ing. František Peléšek, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Alois Vybíral

přednášky po minutách
10´ Mosty ČR a SR v obrazech
Doc. Dr. Dušan Josef, CSc., VUT Brno
12,5´ Zavěšený most přes řeku Elbow, Calgary, Alberta, Kanada
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, VUT Brno
12,5´ Dvě zavěšené lávky v městě Eugene, Oregon, USA
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Radim Nečas, Ph.D., Ing. Jan Koláček, VUT Brno, Ing. Pavel Kaláb, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
15´ Rekonstrukce dvou předpjatých železobetonových mostů v Bad Schandau
Dipl.-Ing. Henrik Saske, Saské státní ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu, Dr.-Ing. Walter Knaute, SAXOTEST GmbH, DE
15´ Speciální lité asfalty na mostních vozovkách
Mr. Hanz Aeschlimann, Aeschlimann Strassenbau- und Asphaltunternehmung, Zofingen, CH
15´ Železniční most přes Dunaj v Tullnu, výroba a montáž ocelové konstrukce
Ing. Günther Dorrer, MCE GmbH&CO KG, Ing. Jan Svoboda, MCE Slaný, s.r.o.
10´ Povážská Bystrica – stavba mostu 206-01b Mestská estakáda
Ing. Richard Novák, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Miroslav Maťaščík, Alfa 04, a.s., Ing. Peter Ďuriš, Doprastav, a.s., Ing. František Karaba, Skanska, a.s.
15´ Dálniční estakáda nad Povážskou Bystricou
Ing. Martin Račanský, Skanska a.s.
10´ Dvoutrámový most na dálnici D1 v Povážské Bystrici
Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o
10´ Mostné objekty III. úseku rýchlostnej cesty R1 ako súčasť PPP
Ing. Tatiana Meľová, Ing. Robert Vorschneider, Valbek s.r.o., SK
10´ Slovensko – rýchlostná cesta R1-4.stavba. I/66 Banská Bystrica – severný obchvat (MÚK Kostivarská)
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E., Ing. Libor Hrdina, Ing.Pavel Sliwka, Ing. Vojtěch Zvěřina, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
10´ Most na R1 nad údolím Hosťovského potoka
Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Libor Konečný, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E., Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Petr Klimeš, EUROVIA CS, a.s.
10´ Obloukový most na R1 u Nitry
Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Zdeněk Horníček, FEVIA s.r.o.
15´ Polypropylenový systém odvodnenia mostov a viaduktov
Ing. Jaromír Končický, Ing. Petr Vlček, DWD System s.r.o.

15.50–18.05 BLOK III. – Mosty v České republice – věda, výzkum
Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing., Ladislav Klusáček,CSc., Ing. Roman Šafář, Ph.D., Ing.Dana Jáňová

délka přednášek po minutách
10´ Dlouhodobé experimentální sledování dálničních mostů
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Doc.Ing. Michal Polák, CSc., Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Jaromír Král, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
10´ Chování betonu sledované na zkušebních vzorcích a v konstrukcích
Ing Jiří Zahrada, CSc., OHL ŽS, a.s.
10´ Účinky objemových změn betonu na spřažené konstrukce
Ing. Roman Šafář,Ph.D., ČVUT v Praze, Doc.Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
10´ Deplanace průřezu jako závažný faktor ovliňující dlouhodobé ztráty předpětí
Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., Ing. Jan Loško, Ing. Lucie Drbohlavová, ČVUT v Praze
10´ Experimentální vyšetřování únavového chování železobetonových prvků s vlivem degradace materiálu
Ing. Marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze
10´ Optimalizace návrhu střednice obloukových přesypaných mostů
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Pavel Růžička, Ph.D., ČVUT v Praze
10´ Půdorysně zakřivený plochý oblouk a předpjatý pás, návrh, analýza a zkouška modelu
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., P.E., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Petr Kocourek, Ing. Michal Jurík, VUT Brno
10´ Výpočet dotvarování zakřiveného mostu
Ing. Vladimír Houšť, Ing. Zdeněk Čada, VUT Brno
10´ Přenos účinků kroucení přes podpory spojitých komorových mostů
Ing. Jan Soška, Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., ČVUT v Praze
15´ Navrhování a vývoj v konstrukci silničního záchytného systému MS4/H2. Modifikace mostního svodidla JSMNH4/H2
Bc. Radim Žídek, ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o., Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s.r.o., Ing. Jaroslav Číhal, Stavby OMO s.r.o.
10´ Predikce životnosti mostů vyrobených z patinujících ocelí
Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D., Mott MacDonald Praha s.r.o., Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.
10´ Často opakované chyby a nedostatky v podkladech pro zatěžovací zkoušky mostů dle ČSN 73 6209
Ing. Martin Krejcar, CSc., INSET s.r.o.
10´ Diagnostická měření a sledování konstrukcí
Ing. Petr Komanec, Pontex s.r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Citlivostní analýza konstrukčních systémů mostů na zatížení vzdáleným výbuchem
 • Ing. Eva Karasová, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT v Praze
 • Metoda náhradního zatížení pro stanovení míry poškození mostů zatížením výbuchem, Ing. Eva Karasová, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT v Praze
 • Metody modelování konstrukcí MKP, Ing. František Opletal, Moravia Consult Olomouc a.s.
 • Perspektivy technického rozvoje v oblasti hydroizolací mostů, Alfred Gruber, Dir. KommR. Mag. Ing., Büsscher&Hoffmann GmbH, Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., TU Ostrava, Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., VUT v Brně
 • Reaktivní metakrylátová stěrka pro hydroizolaci betonových konstrukcí, Doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., Univerzita Pardubice, Ing. Antonín Žák, Pliska-podlahy s.r.o.
 • Svodidla na mostech k 1. 1. 2010, Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.

18.05 - 18.15 Závěr 1. dne sympozia
20.00–23.30 Společenské setkání – diskuzní večer – hotel Santon – hraje skupina Family Pavla NOVÁKA

pátek 16. 4. 2010 

08.00–11.10 BLOK IV. – 1. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Ing. Miroslav Teršel, Ing. Václav Podlipný, Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA, Věra Syrová;

10´ Posuzování mostních objektů z pohledu správce, vlastníka a provozovatele dráhy
Ing. Radovan Kovařík, Ing. Blanka Karbanová, SŽDC, s.o.
7,5´ Železniční most přes Sázavu v Čerčanech
Ing. MartinVlasák, SUDOP PRAHA, a.s.
7,5´ Rekonstrukce železničního mostu v ev. km 144,234 přes Sázavu
Ing. Pavel Šustr, Ing. Vlastimil Schovajsa, FIRESTA a.s.
15´ Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba. SO 01-19-21 železniční most v km 82,467
Ing. Libor Hökl, FIRESTA a.s.
10´ 48. Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice – Staré Město u Uherského Hradiště
Ing. Jiří Borovička, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
10´ 49. Optimalizace návrhu spřažené ocelobetonové konstrukce železničního mostu – Mosty u Jablunkova – Jablunkov návsí, železniční most v km 297,847
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, fa Ing. Antonín Pechal, CSc.
10´ Stavba SOKP 513 Most přes Vltavu a rampy...
Bc. Josef Vrtiška, Ing. Josef Ambrož, Skanska a.s.
10´ Hlávkův most přes Vltavu v Praze – projektová příprava generální opravy
Ing. Jan Křížek, CSc., PUDIS a.s.
10´ Nový sklopný silniční most v Českém Vrbném
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Vojtěch Kolínský, VPÚ DECO Praha a.s.
10´ Most přes Oparenské údolí na dálnici D8
Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Pontex s.r.o., Ing. Robert Brož, Ph.D., Prof.Ing. Jan L. Vítek, CSc., Milan Špička, Metrostav a.s.
15´ D8/0805 – dálniční most přes údolí u Dobkoviček
Ing. Marcel Mimra, Ing. Kamil Pejchal, Pontex s.r.o., Ing. Roman Fuksa, Ing. Robert Brož, Ph.D., Ing. Petr Štědroňský, Metrostav a.s.
15´ Estakáda na silnici I/9 na MÚK Sosnová
Ing. Marcel Mimra, Ing. David Dvořáček, Pontex, s.r.o., Ing. Ladislav Štěpánek, SaM silnice a mosty a.s.
10´ Most Vchynice – od studie k realizaci
Ing. Miroslav Seidl, Ing. Tomáš Landa, Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Jan Komanec, Ing. Pavel Němec, Pontex s.r.o.
15´ Přeložka silnice II/190 Železná Ruda–Špičák
Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
10´ Lávka pro cyklisty a chodce přes Ocelářskou ulici v Praze
Ing. Vladimír Vančík, CSc., Ing. Michal Svoboda, VIN Consult s.r.o., Ing. Vladimír Beneš, Metrostav a.s.
10´ Lávka u Strakonického hradu
Ing. Václav Mach, Ing. Vít Hoznour, Ing. Radek Křupka, VPÚ DECO PRAHA a.s.
10´ Lávka přes jižní zhlaví nádraží v Benešově
Ing. Tomáš Klier, Pontex s.r.o.
10´ Lávka v Uherském Brodě
Ing. Lenka Zapletalová, Ing. Milan Šenkyřík, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Přesypané ocelové konstrukce na dálnici D47, Ing. Jaromír Zouhar, ViaCon ČR s.r.o.
 • Oprava mostu ev. č. 399-006 přes řeku Rokytnou, Tavíkovice, Ing. Jaromír Rušar MOSTY, Ing. Rostislav Mitrenga, Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
 • Mostní objekty na okružní křižovatce na R35 u Opatovic nad Labem, Ing. Jan Volek, Ing. Jiří Mikula, PRAGOPROJEKT, a.s.
 • Přesypané betonové dvouklenbové mosty na silničním okruhu kolem Prahy, Ing. Pavel Bulejko, Ing. Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o.
 • ACO – a strong family you can build on!, Lucie Páníková-Vlčková, ACO stavební prvky s.r.o.
 • Betonáž spřažené železobetonové desky stavebního objektu SO 202 most přes Lochkovské údolí stavby 514 SOKP, Roman Plecitý, CSI Group a.s.

14.25 Závěr 15. sympozia MOSTY 2010
14.30 Oběd

VYHLÁŠENÁ MOSTNÍ DÍLA

Mostní dílo roku 2008 - kategorie I NOVOSTAVBY
Praha - železniční estakáda Sluncová
Projekt: Ing. Petr Drbohlav a kol., PONTEX, spol. s r.o.
Realizace: Skanska DS a.s. závod 77 Mosty

Mostní dílo roku 2008 - kategorie I
Silniční most přes Moravu v Olomouci
Projekt: Ing. Pavel Kolenčík, Ing. Jiří Kučera a kol., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno
Realizace: Skanska DS a.s. závod 77 Mosty

Mostní dílo roku 2008 - kategorie II PŘESTAVBY A OPRAVY
Silniční most Poděbrady
Projekt: Ing. Jan Bursa a kol., MDS projekt s.r.o.
Realizace: MADOS MT s.r.o.

Mostní dílo roku 2008 - kategorie II
Silniční most v Chotyni
Projekt: Ing. Igor Bálik a kol., Projektová kancelář VANER s.r.o.
Realizace: SaM silnice a mosty a.s.

 

ČESTNÁ UZNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Jiřímu Chládkovi, CSc.

Ing. Aloisovi Kejíkovi

Ing. Jiřímu Příbrskému

Prof.Ing. Jiřímu Studničkovi, Dr.Sc.

Ing. Gustav Slamečka, MBA - ministr dopravy ČR V Praze v dubnu 2010

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů