Přihlásit

Mosty 2009

14. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2009

Motto sympozia
"Mosty - stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 23. – 24. dubna 2009

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON s.r.o., vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Odborná garance programu: Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Hlavní partneři sympozia:
ACO Stavební prvky spol. s r. o.
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
EUROVIA CS, a.s.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
JHP spol. s r. o.
MCE Slaný, s.r.o.
Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
OHL ŽS, a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
SDS EXMOST spol. s r. o.
SGB Hünnebeck Cz s.r.o.
Skanska DS a.s.
SMP CZ, a.s.
STAVBY OMO s.r.o.
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o.

Čestné předsednictvo:
Ing. Gustáv Slamečka, MBA – náměstek ministra dopravy ČR a ředitel SFDI
Zdeněk Žák, Bc. – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Pavel Šustr – ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek – ředitel odboru drah a železniční a kombinované dopravy MD ČR
Ing. Josef Kubovský – ředitel odboru infrastruktury MD ČR
Ing. Alfred Brunclík – generální ředitel ŘSD ČR
Ing. Jan Komárek – generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. – ČVUT v Praze, víceprezident ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. – ČVUT v Praze – předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – VUT v Brně – člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný – předseda národní skupiny fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá – ředitelka projektu Stavební veletrhy Brno
(Údaje ke dni 1. 3. 2009)

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák – SMP CZ, a.s.
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA – OHL ŽS, a.s.
Ing. Jan Hlasivec – Eurovia CS, a.s.
Ing. Ilja Hustý – Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Ing. Václav Hvízdal – Pontex s.r.o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. – MD ČR – předseda
Ing. Dana Jáňová – SUDOP Praha a.s.
Ing. Anna Kodysová, MBA – SŽDC, s.o.
Ing. Ladislav Klusáček, CSc. – VUT FAST v Brně
Ing. František Menšík – odborný garant
Ing. František Peléšek – SŽDC, s.o.
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ing. Václav Podlipný – SŽDC, s.o.
Ing. Jan Račanský – Skanska DS a.s.
Doc.Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT v Praze
Věra Syrová – ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Roman Šafář – ČVUT v Praze
Ing. Pavel Švagr, CSc. – expert
Ing. Miroslav Teršel – SŽDC s.o.
Ing. Jiří Volek – ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Alois Vybíral – SÚS Jihomoravského kraje

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Šumavská 25, CZ 602 00 Brno
tel.: 549 240 152, 723 528 475
e-mail: frant.mensik@email.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
SEKURKON s.r.o, pobočka Brno
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
tel.: 549 131 555, fax: 541 236 510
e-mail: brno@sekurkon.cz

Sympozium je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 2 body

Program sympozia:

středa 22. 4. 2009 
14.00–22.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery, členy čestného předsednictva a přípravného výboru

čtvrtek 23. 4. 2009 
07.30 – 08.30 Registrace účastníků
08.30 – 09.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – Mostní díla roku 2007, čestná uznání
09.15 – 12.40 BLOK I. – Mostní objekty v ČR – výstavba, správa a údržba, normy
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Jiří Volek
délka přednášek v minutách
15´ Financování dopravní infrastruktury z fondů Evropské unie
Mgr. Radek Lintymer, Ing. Jana Zelinková, Ministerstvo dopravy
15´ Pohled MMR na financování dopravní infrastruktury
Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj
15´ Financování dopravní infrastruktury ze SFDI
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Státní fond dopravní infrastruktury
10´ Výstavba, rekonstrukce a opravy mostů na dálniční a silniční síti v ČR pro rok 2009
Ing. Tomáš Kaas, Ředitelství silnic a dálnic ČR
10´ Zhoršující se stav mostů pozemních komunikací v České republice
Ing. Jiří Volek, ŘSD ČR
15´ Podrobné prohlídky železničních mostů
Ing. Miroslav Teichman, SŽDC s.o.
10´ Hlavní prohlídky silničních mostů
Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.
10´ Plán a možnosti financování mostních objektů
Ing. Pavel Švagr, CSc., expert
10´ Stav mostů v ČR – stanoviska státních institucí
Ing. František Menšík
10´ Předpisy pro mostní objekty pozemních komunikací
Ing. Lubomír Tichý, CSc., MD ČR
10´ Provádění ocelových mostních konstrukcí podle evropské normy EN 1090
Ing. Milan Kučera, SŽDC, s.o.
10´ Metodika zkoušení a její vliv na zjištěné hodnoty ve vztahu k EN
Ing. Jiří Zahrada, CSc., OHL ŽS, a.s., Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Ing. Vojtěch Bašta, VUT Brno
10´ Prostorové uspořádání otvorů mostních objektů přes vodní překážky dle ČSN 73 6201/2008
Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o.
10´ Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí
Ing. Pavel Balvín, Ing. Petr Bouška, Ph.D., VÚV T.G.M.
10´ Analýza nákladů životního cyklu mostů
Ing. Václav Janoušek, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
15´ Oprava Karlova mostu – oprava mostovky – zkušenosti dodavatele
Ing. Zdeněk Batal, Milan Svoboda, Václav Vlček, SMP CZ, a.s.
10´ Oprava barokního mostu ev.č. 37-0478 ve Žďáru n.S.
Ing. Jan Matějíček, Ing. Jaromír Rušar – MOSTY, Ladislav Mucha, SMP CZ, a.s.
10´ Prvních 50 roků života betonového mostu přes Labe: provoz, poruchy a poučení
Doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., Univerzita Pardubice

Uvedeno jen ve sborníku:
• Havárie mostu ve Studénce – informace, Ing. František Menšík
• Petice 2005 „Mosty - věc veřejná" – 4. dílčí zpráva, Ing. František Menšík

12.40–13.30 Polední přestávka – oběd
13.30–16.45 BLOK II. – Mosty v Evropě a ve světě
Předsedající: Ing. Jiří Petrák,FEng., Ing. František Peléšek, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Alois Vybíral

10´ Některé zajímavější železniční mosty České a Slovenské republiky
Doc. Dr. Dušan Josef, CSc., VUT Brno
15´ Vysoké učení technické v Brně a betonové mosty
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Vývoj betonových obloukových mostů
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
15´ Retrofitment of masonry arch bridges using embeded stainless steel reinforcement
Robert E Falconer, Fred Paterson, Helifix Ltd., UK
15´ Issues to consider in the design and specification of waterproofing membranes and asphalt surfacing on bridges
John Volpicelli MIOD FRSA, Stirling Lloyd Group Plc, UK
15´ Nové železniční spojení v Lipsku – největší dopravně inženýrský záměr Saska
Dipl.-Ing. Henrik Saske, Saské ministerstvo hospodářství a práce, BRD
15´ Nový Starý most cez Dunaj v Bratislave
Ing. Miroslav Maťaščík, Alfa 04 a.s., SK
10´ Statické posúdenie jestvujúcej konštrukcie prístavného mosta v Bratislave pre rozšírenie počtu jazdnych pruhov
Ing. Tatiana Meľová, Ing. Robert Vorschneider, Valbek s.r.o., Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., ČVUT v Praze
10´ Městská estakáda na dálnici D1 v Povážské Bystrici, Slovensko
Ing. Richard Novák, Ing. Libor Hrdina, Ing. Libor Konečný, Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Miroslav Maťaščík, Alfa 04 a.s., SK
7,5´ Most přes řeku Willamette, Eugene, Oregon, USA
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Ing. Radim Nečas, Ph.D., VUT Brno
7,5´ Lávka pro chodce přes Lake Hodges, San Diego, California, USA
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT Brno & Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Richard Novák, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
10´ Výstavba sedmi mostních objektů s použitím ocelových konstrukcí na stavbě „II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná"
Ing. Marek Šana, ViaCon SK s.r.o., Ing. Ladislav Bača, CSc., Geoconsult, s.r.o., SK
15´ Mostní závěsy – inovativní řešení a nové možnosti
Ing. Pavel Smíšek, VSL systémy (CZ), s.r.o.
10´ Lávka pro pěší – Praha Chodov – Kontrola účinných sil v táhlech a provozního stavu mostovky metodou BRIMOS®
Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer, (PhD Candidate), VCE Wien, A, Ing. Miroslav Hubka, INFRAM a.s.
10´ BBV Lanový předpínací systém dodatečného předpětí
Ing. Petr Dostálek, FIRESTA a.s.
15´ Sanace železobetonových konstrukcí ve vztahu k EN 1504 – předpisy/ praxe s technologiemi BASF
Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Miloš Černý, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
15´ Účinné odvodnění mostů je základním předpokladem jejich dlouholeté funkčnosti
Ing. Petr Vlček, ACO stavební prvky s.r.o., Ing. Lukáš Kaisler, ACO Severin Ahlmann Holding GmbH, BRD

16.45–18.35 BLOK III. – Mosty v České republice – věda, výzkum
Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Ing., Ladislav Klusáček,CSc., Ing. Roman Šafář, Ing.Dana Jáňová

10´ První generace železničních mostů z předpjatého betonu v ČSR
Ing. Karel Dahinter, CSc., SMP CZ, a.s.
10´ Prefabrikace SMP CZ – výhled do budoucna
Ing. Josef Richtr, Ing. Luděk Borový, SMP CZ, a.s., Ing. Pavel Němec, Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o.
10´ Moderní přístupy k návrhu segmentových mostních konstrukcí
Ing. Zdeněk Janda, Červenka Consulting s.r.o., Ing. Jiří Mikula, Pragoprojekt, a.s.
12,5´ Úloha distortní a deplanační tuhosti koncových oblastí při prostorovém působení betonových mostů
Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., ČVUT v Praze & ČSSI, Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., FEng., doc. Ing. Michal Polák, CSc., ČVUT v Praze
Ztráty předpětí vyvolané dotvarováním betonu a deplanací průřezu
Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng., ČVUT v Praze & ČSSI, Ing. Jan Loško, ČVUT v Praze
12,5´ Analogie řešení zatížení výbuchem pomocí znalostí řešení zatížení seismikou
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Eva Karasová, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. ČVUT v Praze & ČSSI
Zřícení mostu Pionýrů v Ostravě v důsledku výbuchu plynu
Ing. Eva Karasová, Ing. Marek Foglar, Ph.D., ČVUT v Praze
10´ Analýza deformací nosníků spřaženého mostu během výstavby
Ing. František Opletal, Ing. Pavel Michálek, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
10´ Komplexní odhad životnosti mostů s prvkovými mostovkami
Doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D., Ing. Jakub Vágner, Univerzita Pardubice, Ing. Pavel Novák, SŽDC s.o.
10´ Zvyšování únavové odolnosti ocelových svařovaných mostů
Prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., Univerzita Pardubice
10´ Zatížitelnost mostního provizoria MS podle standardů NATO
Pplk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., Univerzita obrany, Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
15´ Modifikace silničních záchytných systémů JSMNH4/H2, MS4/H2
Ing. Jaroslav Číhal, Jaroslav Číhal, STAVBY OMO s.r.o., Ing. Igor Suza, Mostní silniční, s.r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:
• Svodidla na mostech, Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.

18.35 Závěr 1. dne sympozia
20.00–23.30 Společenské setkání – diskuzní večer – hotel Santon – hraje skupina Family Pavla NOVÁKA

pátek 24. 4. 2009

08.00–11.25 BLOK IV. – 1. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Ing. Miroslav Teršel, Ing. Václav Podlipný, Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA, Ing. Jan Račanský

15´ Výměna nosné konstrukce Znojemského viaduktu
Ing. Dalibor Václavík, Ing. Radim Pokorný, FIRESTA a.s.
10´ Železniční most přes Labe v Kolíně
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Jiří Schindler, VPÚ DECO Praha a.s.
10´ Co skrývá elegantní železniční estakáda Sluncová
Ing. Petr Drbohlav, Ing. Ivan Anděl, Pontex, s.r.o.
10´ Nové spojení Praha-železniční estakáda Sluncová – ověření výchozího stavu průzkumným měřením dynamického chování metodou BRIMOS® s ohledem na ČSN 736209
Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer, (PhD Candidate), VCE Wien, A, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., INFRAM a.s.
15´ Monitorování vybraných veličin při stavbě mostní estakády přes Masarykovo nádraží
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT, Ing. Petr Klimeš, Eurovia CS, a.s.
10´ Dlouhodobé sledování konstrukcí metodami stavební dynamiky
Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Ludvík Hegrlík, INSET s.r.o.
10´ Lávka pro pěší v Táboře
Ing. Roman Šafář, ČVUT v Praze
10´ Lávka přes Palackého třídu v Pardubicích
Ing. Libor Marek, Ing. Radim Brůžek, TOPCON servis s.r.o., Ing. arch. Iveta Torkoniaková
10´ Rekonstrukce mostu ev. č. 298-006 Bohumileč
Ing. Jakub Kara, Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o.
10´ Rekonstrukce tří mostů
Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec
15´ Rekonstrukce mostu nad přelivy – vodní dílo Labská
Zdvihání nosných konstrukcí
Ing. Luboš Vaner, Ing. Radka Louthanová, Vaner s.r.o., Ing. Ladislav Štěpánek, Ing. Josef Adamčík, SaM silnice a mosty a.s.
10´ Obloukový most Oparno – projekt a zakládání
Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Pavel Němec, Ing. Jan Komanec, Pontex, s.r.o., Ing. Robert Brož, Ph.D., Metrostav, a.s.
10´ Technologie výstavby obloukového mostu přes Oparenské údolí
Dr. Ing. Petr Vítek, Ing. Robert Brož, Ph.D., Bc. Alexandr Tvrz, Metrostav a.s., Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s. a ČVUT v Praze
10´ Obloukový most přes dálnici D47 (4706/6223)
Ing. Tomáš Romportl, Ing. Pavel Kolenčík, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
10´ Nový obloukový most přes řeku Jizeru
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. David Marván, Ing. Antonín Pechal, CSc. – Projektové a inženýrské služby
10´ Most u Kojeneckého ústavu v Olomouci
Ing. Stanislav Brtáň, Link projekt s.r.o., Ing. Petr Zbraněk, OHL ŽS, a.s.
10´ Projekt a realizace Mimoúrovňového propojení silnice II/468 průmyslové zóny v Třinci-Balinách
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Mott MacDonald Praha, s.r.o., Ing. Pavel Fischer, ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
10´ Úskalí projektu dvou síťových oblouků a navazujících ramp vzhledem ke způsobu jejich výstavby
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Eva Karasová, Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Mott MacDonald Praha, s.r.o., Ing. Pavel Fischer, ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
10´ Projekt Mostu ev. č. 15532-1 Roudné
Ing. Radek Falář, Ing. Milan Kodet, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Mott MacDonald Praha

11.25–13.50 BLOK IV. – 2. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Ilja Hustý, Věra Syrová

15´ Bednění pilířů – Problematika řešení prostorových skruží
Ing. Ivan Máca, SGB Hünnebeck Cz s.r.o.
10´ Integrální mosty
Ing. Roman Šafář, ČVUT v Praze
10´ Mosty na přeložce silnice I/7 Chomutov-Křimov
Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, Ing. Vít Hoznour, VPÚ DECO Praha a.s.
10´ Přeložka silnice I/6 Praha-Pavlov – most přes Litovický potok
Ing. Václav Mach, Ing. Vít Hoznour, VPÚ DECO Praha a.s.
10´ Projekt mostu přes Lochkovské údolí
Ing. Pavel Svoboda, PhD., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Zdeněk Horníček
15´ Most přes Lochkovské údolí
Ing. Karel Tomíček, MCE Slaný, s.r.o.
10´ SOKP 513 – Most přes Vltavu – zkušenosti z realizace
Bc. Josef Vrtiška, Ing. Ján Malata, Ing. Josef Ambrož, Skanska DS a.s.
10´ Letmá betonáž – most přes Vltavu na SOKP 513 a most přes Labe u Litoměřic
Ing. Václav Kvasnička, Ing. Pavel Němec, Ing. Marcel Mimra, Pontex s.r.o.
10´ Nový most přes Labe v Litoměřicích
Ing. Radim Cihlář, Milan Svoboda, SMP CZ, a.s., Ing. Petr Štědroňský, Metrostav, a.s.
15´ Přeložka silnice I/6 Praha-Pavlov – objekty realizované firmou SDS Exmost spol. s r.o.
Ing. Petr Letocha, Zdeněk Argaláš, SDS EXMOST spol. s r.o.
10´ Vzpěradlový most na polní cestě přes západní obchvat Bílovce
Ing. Tomáš Dvořák, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
10´ Konstrukce mostů na dálniční stavbě D 4706 Hladké Životice-Bílovec
Ing. Zdeněk Neudert, Ing. Petr Musil, Ing. Marta Řeřuchová, PRIS spol. s r.o.
10´ Rámové mosty středních rozpětí přes vodní toky
Ing. Martin Řehulka, Ing. Jiří Šrubař, PRIS spol. s r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:

  • ČD DDC, Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh. SO 33-19-01 Železniční most v km 56,589, Ing. Libor Hökl, Firesta a.s.
  • Letmo betonovaný most přes údolí Berounky, Ing. Roman Lenner, Valbek s.r.o., Ing. František Hanuš, Ing. Milan Šístek, Ing. Vladimír Engler, Novák a partner s.r.o., Robert Achs, Max Bögl & Krýsl k.s.
  • Železniční uzel Brno – 1. etapa – 1. část odstavného nádraží. Železniční mosty v rámci 1. části odstavného nádraží, Ing. Jiří Borovička, Moravia Consult Olomouc a.s., Ing. David Kmošek, SUDOP Brno s.r.o.

13.50–14.00 Závěr 14. sympozia MOSTY 2009

VYHLÁŠENÉ MOSTNÍ DÍLA
Mostní dílo roku 2007 - kategorie I
Letmo betonovaný most přes údolí Hačky na silnici I/7 u Chomutova
Projekt: Ing. Petr Souček a kol., PONTEX s.r.o.
Realizace: SMP CZ, a.s.

Mostní dílo roku 2007 - kategorie I
Zavěšený most na dálnici D47 přes Odru a Antošovické jezero
Projekt: Ing. Libor Konečný a kol., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno
Realizace: Skanska DS a.s.

Mostní dílo roku 2007 - kategorie I
Lávka pro pěší v Brně přes řeku Svratku
Autoři projektu: Ing. Václav Hlaváček, Studio Acht, spol. s r.o.
Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno
Projekt: Ing. Petr Štefan a kol., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Brno
Realizace: Skanska DS a.s.

Mostní dílo roku 2007 - kategorie I
Lávka pro pěší přes dálnici D8 u Chlumce
Projekt: Ing. Václav Mach, Ing. Vít Hoznour, Ing. arch. Iveta Torkoniaková a kol. - VPÚ DECO Praha a.s.
Realizace: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mostní dílo roku 2007 - kategorie II
Vodní dílo Labská - Špindlerův Mlýn - oprava mostu a koruny hráze
Projekt: Ing. Luboš Vaner, Ing. Radka Louthanová a kol.,Projektová kancelář VANER s.r.o.
Realizace: SaM silnice a mosty a.s.

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů