Přihlásit

Mosty 2008

13. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY

Motto sympozia
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 24.–25. dubna 2008

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON s.r.o., vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Odborná garance programu: Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace České dráhy, a.s.

Spoluúčast:Česká silniční společnost

Hlavní partneři sympozia:
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
CSI dopravní stavby, s.r.o.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Jaroslav Číhal – OMO
JHP spol. s r.o.
MCE Slaný, s.r.o.
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
OHL ŽS, a.s.
PERI, spol. s r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
SANGREEN, spol. s r.o.
SDS EXMOST spol. s r.o.
Skanska DS a.s.
SMP CZ, a.s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
ViaCon ČR s.r.o.
VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.

Čestné předsednictvo:
Jiří Hodač – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vladimír Bártl – vrchní ředitel dopravně silničního úseku MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek – ředitel odboru drah a železniční a kombinované dopravy MD ČR
Ing. Josef Kubovský – ředitel odboru infrastruktury MD ČR
Ing. Pavel Šustr – ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
Ing. Alfred Brunclík – generální ředitel ŘSD ČR
Ing. Jan Komárek – generální ředitel SŽDC, s.o.
Ing. Petr Žaluda – generální ředitel Českých drah, a.s.
Ing. Gustáv Slamečka, MBA – ředitel SFDI
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – ČVUT v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. – ČVUT v Praze – předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – VUT v Brně – člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný – předseda národní skupiny fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá – ředitelka projektu Stavební veletrhy Brno

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák – SMP CZ, a.s.
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA – OHL ŽS, a.s.
Ing. Jan Hlasivec – Stavby silnic a železnic, a.s.
Ing. Václav Hvízdal – Pontex s.r.o.
Ing. Jiří Chládek, CSc. – MD ČR – předseda
Ing. Anna Kodysová, MBA – SŽDC, s.o.
Doc.Ing. Vojtěch Mencl, CSc. – VŠB TU v Ostravě
Ing. František Menšík – odborný garant
Ing. František Peléšek – ČD, a.s., SDC Brno
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ing. Václav Podlipný – ČD, a.s.
Ing. Jan Račanský – Skanska DS a.s.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT v Praze
Věra Syrová – ŘSD ČR, Praha
Ing. Roman Šafář – ČVUT v Praze
Ing. Pavel Švagr, CSc. – SŽDC, s.o.
Ing. Miroslav Teršel – SŽDC, s.o.
Ing. Jiří Volek – ŘSD ČR, GŘ, Praha
Ing. Alois Vybíral – SÚS Jihomoravského kraje

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Šumavská 25, CZ 602 00 Brno
tel.: 723 528 475
e-mail: frant.mensik@email.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Baňochová
SEKURKON s.r.o, pobočka Brno
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
tel.: 549 131 555, fax: 541 236 510
e-mail: brno@sekurkon.cz

Sympozium je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 2 body

Program sympozia

23. 4. 2008 – středa
11.00–12.00 Tisková konference na téma „Stav mostů v ČR" – pavilon A – sál Brno 
14.00–21.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery, členy čestného předsednictva a přípravného výboru – pro zvané

24. 4. 2008 – čtvrtek
07.30–08.30 Registrace účastníků
08.30–09.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – Mostní díla roku 2006, čestná uznání
09.15–12.30 BLOK I. – Výstavba, správa a údržba mostních objektů v ČR
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Pavel Švagr, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Jiří Volek

délka přednášek v minutách

 • 15´ Dopravní infrastruktura, Ing. Jiří Novák, Státní fond dopravní infrastruktury
 • 15´ Pokračující transformace železničního systému v České republice, Ing. Miroslav Konečný, Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 • 15´ Strategie a koncepce ŘSD ČR v mostním stavitelství ve vztahu k výstavbě a opravám mostů na dálniční a silniční síti v ČR, Ing. Tomáš Kaas, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • 15´ Mosty na silnicích II. a III. třídy, Ing. Václav Kodet, Krajský úřad kraje Vysočina
 • 15´ Systém by fungoval kdyby..., Daniel Žídek, starosta MČ Opava-Komárov
 • 10´ Možnosti ženijního vojska armády České republiky, Plk. doc. Ing. Věroslav Kaplan, CSc., Univerzita obrany Brno
 • 10´ Předpisy pro mostní objekty a výzkumné projekty MD, Ing. Lubomír Tichý, CSc., Ministerstvo dopravy ČR
 • 10´ Hlavní prohlídky silničních mostů, Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.
 • 10´ Metodický pokyn k provozování systému hospodaření s mosty, Ing. Vladislav Vodička, Pontex spol. s r.o.
 • 10´ Petice „MOSTY 2005" – stav mostů v ČR, Ing. František Menšík, zástupce petičního výboru a odborný garant sympozia
 • 10´ Ověření úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů, Ing. Václav Hvízdal a Ing. Tomáš Míčka, Pontex s.r.o.
 • 10´ Novostavby dálničních mostů – předpokládaná kvalita a skutečnost, Ing. Jan Hromádko, ŘSD ČR
 • 10´ Příčiny vad ocelových mostních objektů, Ing. Miloslava Pošvářová, Mott MacDonald
 • 10´ Nedestruktivní metody diagnostiky železničních mostů – vizuální prohlídka, Ing. Jan Kůrka, České dráhy, a.s., 10´ Navrhování mostů s ohledem na bezpečnost silničního provozu, Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a.s.
 • 10´ Pražské mosty přes Vltavu z pohledu architekta, Ing. arch. Iveta Torkoniaková, VPÚ DECO Praha a.s.
 • 10´ Vývoj mostních svodidel v roce 2007, Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Petice „MOSTY 2005" – 3. dílčí zpráva, Ing. František Menšík, zástupce petičního výboru

12.30–13.30 Polední přestávka – oběd
13.30–16.25 BLOK II. – Mosty v Evropě a ve světě
Předsedající: Ing. Jiří Petrák, Ing. František Peléšek, Ing. Jan Hlasivec, Ing. Alois Vybíral

 • 15´ Mosty a pripravované PPP projekty dopravnej infraštruktúry v SR, Ing. Peter Bulánek, CSc., Národná diaµničná spoločnos», a.s., SK
 • 15´ Erfahrungen aus einem vierwöchigen studienaufenthalt bei der tschechischen strassenbauverwaltung, Dipl.-Ing. Henrik Saske, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, DE
 • 15´ Construction of two animal overpasses over double track electrified railway, Leszek Janusz, PhD., Piotr Tomala, MSc.CEng, ViaCon Polska Sp. z o.o., PL
 • 10´ Zkušenosti s přepočty mostů ve Velké Británii, Ing. Radek Falář, Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Ing. Marek Foglar, Ph.D., Mott MacDonald Praha
 • 15´ Výroba a montáž železničního mostu přes řeku Salzach v Salzburgu, Ing. Karel Kovář, MCE Slaný, s.r.o.
 • 10´ Zkáza mostu Cypress Street Viaduct, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Eva Karasová, ČVUT Praha
 • 10´ Kama Bridge – následky útoku teroristů, Ing. Petr Nehasil, Mott MacDonald Praha
 • 10´ Havárie mostů ve světě – fotoreportáž, Ing. František Menšík, odborný garant sympozia
 • 10´ Europäischen Lagernorm EN 1337 in Deutschland, Dr.-Ing. Joachim Braun, RW Sollinger Hütte, DE
 • 10´ Současné trendy řešení hydroizolací mostů v Rakousku, Ing. Mag. Alfred Gruber, DE, Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Büsscher & Hoffmann GmbH
 • 15´ Aplikace PU stříkaných membrán, Ing. Vítězslav Vacek, CSc., CSI group a.s.
 • 15´ Nanotechnologie v oblasti sanací železobetonových konstrukcí, Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Václav Jůzl, BASF stavební hmoty Česká republika s.r.o.
 • 15´ Silniční most přes tra» ČD za obcí Komořany – dynamické chování vzhledem k provoznímu stavu a zatížitelnosti metodou BRIMOS®, Dipl. Ing. Robert Veit, PhD., VCE, Vienna Consulting Engineers, AT, Ing. Miroslav Hubka, INFRAM a.s.
 • 15´ Estakáda na silnici I/43 přes ulici Hapalova – nedestruktivní kontrola účinných sil ve volné předpínací výztuži metodou BRIMOS®, Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer, PhD., VCE, Vienna Consulting Engineers, AT, Ing. Otakar Lojkásek, JHP spol. s r.o.

16.25 – 18.20 BLOK III. – 1. část – Mosty v České republice – věda, výzkum
Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.

 • 10´ Extrémní návrhové situace konstrukcí – účinek výbuchu, Ing. Eva Karasová, Ing. Marek Foglar, PhD., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT Praha
 • 10´ Analýza příčin a návrh opatření pro zabránění vzniku nadměrných průhybů předpjatých mostů velkých rozpětí, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Lukáš Vráblík, PhD., Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., ČVUT Praha
 • 10´ Funkce únavového poškození – metoda pro určení nárůstu průhybů vlivem cyklického zatížení, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., ČVUT Praha
 • 10´ Projevy dotvarování betonu v půdorysně zakřivených mostech se změnami statického systému, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Lukáš Vráblík, PhD., ČVUT Praha
 • 10´ Analýza spřaženého mostu pro různé časy spřažení, Ing. František Opletal, Ing. Radek Šiška, Moravia Consult Olomouc a.s.
 • 10´ Statická a dynamická analýza nového mostu přes Vltavu v Praze Tróji, Ing. Lukáš Vráblík, PhD., Ing. Ladislav Šašek, CSc., Mott MacDonald Praha
 • 10´ Zatěžovací zkoušky zavěšených mostních konstrukcí, Ing. Petr Komanec, Pontex s.r.o., Ing. Miloš Zich, Ph.D., VUT Brno
 • 10´ Experimentální ověření nové mostovky pro TMS, Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT Praha, Pplk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., Univerzita obrany Brno
 • 10´ Nový typ těžkého provizorního mostu pro silniční dopravu, Dr. Ing. Tomáš Novotný, VŠB-TUO a NOVING s.r.o.
 • 10´ Mostní svodidlo kotvené MSK 2007, Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s., Ing. Jaroslav Doubrava, Skanska Prefa a.s., Ing. Radek Pachl, DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., 15´ Nové mostní svodidlo MS4/H2 a jeho kotvení, Ing. Jaroslav Číhal, Jaroslav Číhal-OMO, Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s.r.o.

18.20 – 18.30 Diskuze a závěr 1. dne sympozia
20.00 – 23.30 Společenské setkání – hotel Santon – hraje a zpívá PAVEL NOVÁK se svým orchestrem

25. 4. 2008 – pátek
08.00–10.15 BLOK IV. – 1. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Ing. Miroslav Teršel, Ing. Václav Podlipný, Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA, Ing. Jan Račanský

 • 10´ Nová lávka přes Sázavu ve Zruči nad Sázavou, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., Ing. Libor Marek, Ing. Radim Brůžek, TOP CON servis s.r.o.
 • 10´ Lávky přes rychlostní komunikaci R35 u Olomouce a přes řeku Svratku v Brně, Ing. Libor Hrdina, Ing. Petr Štefan, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Radim Nečas, Ph.D., VUT Brno
 • 15´ Rekonstrukce mostu na silnici II/263 v Rumburku přes řeku Mandavu, Ing. Jan Pavlica, Ing. František Kiml, PONTEX s.r.o.
 • 10´ Synchronní zvedání nosných konstrukcí mostu u elektrárny v Přerově, Ing. Dalibor Václavík, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • 10´ Rekonstrukce mostu v km 409,200 trati Česká Třebová–Praha, Masarykovo nádraží, Ing. Libor Marek, Ing. Jan Svitavský, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON servis s.r.o., Ing. arch. Iveta Torkoniaková
 • 10´ Modernizace trati Veselí n.L.–Tábor, SO 58-20-08 Železniční most v km 79,915, Ing. Libor Hőkl, Firesta- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • 10´ Nové železniční mosty v tra»ovém úseku Doubí u Tábora–Tábor, Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Dubánek, Ing. Jan Felgr, Ing. Jan Horn, Ing. Jana Sedláková, Ing. Libor Vítek, SUDOP PRAHA a.s.
 • 10´ Železniční estakáda Sluncová, Nové spojení, Ing. Vladimír Dubšík, Skanska DS a.s.
 • 15´ Most na železniční trati Studénka–Bílovec přes dálnici D47, Ing. Pavel Kolenčík, Ing. Pavel Sliwka, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
 • 10´ Ekodukty SHP, Ing. Richard Novák, Ing. Pavel Svoboda, PhD., Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., VUT Brno
 • 10´ Příklady realizace mostních objektů ze systémů Matière®, Ing. Pavel Bulejko, Ing. Rastislav Shreiber, ABM Mosty s.r.o.
 • 15´ Historie, současnost a budoucnost prefabrikovaných přesypaných konstrukcí u společnosti Stavby silnic a železnic, Ing. Jiří Peřina, Ing. Petr Klimeš, Stavby silnic a železnic a.s., Ing. Luděk Ledvina, EUROVIA spol.s r.o.

10.25–13.45 BLOK IV. – 2. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Roman Šafář, Věra Syrová

 • 15´ Čtvrtstoletí segmentových mostů systému FI v ČR, Ing. Karel Dahinter, CSc., SMP CZ, a.s., Ing. Pavel Zaoral
 • 15´ Mosty na Jihlavském obchvatu I/38 – část Jih, Ing. Pavel Aksamit, SANGREEN spol. s r.o.
 • 15´ Zprovozněná část D47 očima mostařů, Ing. Petr Míka a Ing. Zbyněk Brát, ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
 • 15´ Výstavba mostních objektů na I/6 Praha–Pavlov, Ing. Pavel Jankůj, Ing. Petr Letocha, SDS Exmost spol. s r.o.
 • 10´ Viadukt 220 stavby dálnice D4704, Ing. Lenka Zapletalová, Ing. Petr Fryčák, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Ing. Martin Kulhavý, Ph.D., Metrostav a.s.
 • 10´ Viadukt 5215 stavby dálnice D4705, Ing. Pavel Svoboda, PhD., Ing. Ilja Hustý, Ing. Martin Formánek, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Antonín Brnušák, SMP CZ a.s.
 • 7,5´ Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero – zkušenosti z realizace, Ing. František Mašek, Ing. Martin Šálek, Ing. Peter Pitoňák, Skanska DS a.s.
 • 7,5´ Výstavba mostů s použitím výsuvné skruže (MSS), Ing. Michael Klesnil, Ing. Milan Šandera, Skanska DS, a.s.
 • 15´ Zavěšený most přes Odru a Antošovické jezero na dálnici D47091/2 Hrušov–Bohumín, Ing. Jiří Bešta, MBA, Ing. Miroslav Strachota, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.
 • 10´ Návrh a realizace estakády na ulici Českobratrská v Ostravě, Ing. Kamil Řeřucha, PRIS s.r.o., Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, fa, Ing. Antonín Pechal, CSc. – Projektové a inženýrské služby
 • 10´ Most přes Ropičanku a tra» ČD, Ing. Pavla Gumanová, Ing. Radek Pachl, DOSING-Dopravoprojekt Brno Group s.r.o., Ing. Karel Strakoš, ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
 • 10´ Mosty na mimoúrovňovém propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci–Balinách, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Ing.Pavel Hustoles, Ing. Radek Šlachta, Mott MacDonald Praha
 • 10´ Mosty na stavbě silnice I/48 Tošanovice–Žukov, Ing. Pavel Mikuláštík, Ing. Petr Nehasil, Ing. Vojtěch Hruška, Ing. Radek Falář, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Mott MacDonald Praha
 • 10´ Silniční most přes Labe v Poděbradech, Ing. Jiří Schindler, Ing. Pavel Očadlík, VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Jan Bukovský, Ředitelství vodních cest ČR
 • 10´ Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech, Ing. Jan Procházka, Ing. Luděk Oberhofner, PONTIKA s.r.o., Ing. Zdeněk Batal, SMP CZ, a.s., Ing. Miloš Šimler, SM 7, a.s.
 • 15´ Mostní pilíře bedněné samošplhací technologií, Ing. Milan Vach, PERI spol. s r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Velká opěrná zeď z vyztužené zeminy na přeložce silnice I/7 Chomutov-Křimov, Ing. Luděk Ledvina, EUROVIA Services, s.r.o, Ing. Petr Hubík, GEOMAT, s.r.o.

13.15–13.30 Diskuze a závěr 13. sympozia MOSTY 2008
13.30 Oběd

VYHODNOCENÉ MOSTNÍ DÍLO

Mostní dílo roku 2006 - kategorie I
Hraniční most na dálnici D 8 mezi ČR a SRN
Projekt: Ing. Martin Havlík a kol., PONTEX s.r.o., Ing. Antonín Pechal, CSc. a kol.
GP - Ing. Antonín Kůstka, VALBEK spol. s r.o.
Realizace: Sdružení zhotovitelů "Hraniční most", FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., JHP spol. s r.o.

Mostní dílo roku 2006 - kategorie I
Most přes Rybný potok na dálnici D 8
Projekt: Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. a kol., SHP s.r.o.
Realizace: METROSTAV a.s.

Mostní dílo roku 2006 - kategorie I
Železniční most přes Dyji na trati Břeclav - státní hranice ČR - SR
Projekt: Ing. Jiří Chrást a kol., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Realizace: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mostní dílo roku 2006 - kategorie I
Lávka pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích přes Vltavu
Projekt: Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. a kol., SHP s.r.o.
ve spolupráci s OKF s.r.o. a GP - atelier 8000
Realizace: JHP spol. s r.o.

Mostní dílo roku 2006 - kategorie II
Most Pavla Wonky přes Labe v Pardubicích
Projekt: Ing. Libor Marek a kol., TOP CON servis s.r.o., Ing. arch. Iveta Torkoniaková - architektonická spolupráce
Realizace: SKANSKA DS a.s.

Mostní dílo roku 2006 - kategorie II
Klenbový most v Rumburku
Projekt: Ing. Jan Pavlica a kol. - PONTEX s.r.o.
Realizace: SaM silnice a mosty Děčín, a.s.

ČESTNÁ UZNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Prof. Ing. Vladimíru Křístkovi, DrSc.

Ing. Josefu Kubíčkovi, CSc.

Ing. Stanislavu Kopřivovi

Ing. Pavlu Cieslarovi IN MEMORIAM

Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy ČR V Praze v dubnu 2008

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů