Přihlásit

Mosty 2007

12. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2007

konané pod záštitou ministra dopravy České republiky

v rámci doprovodného programu 12. mezinárodního stavebního veletrhu IBF 

Motto sympozia
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 19.–20. 4. 2007

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON, vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Garance programu: Ministerstvo dopravy České republiky,Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Čestné předsednictvo
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Jiří Hodač– náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vladislav Bártl– ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek– ředitel odboru drah a železniční a kombinované dopravy MD ČR
Ing. Alfred Brunclík – generální ředitel ŘSD ČR
Ing. Jan Komárek – generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Josef Bazala – generální ředitel Českých drah, a.s.
Ing. Pavel Švagr, CSc.– ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.– ČVUT v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.– ČVUT v Praze - předseda IABSE v ČR
Prof. Dr.Ing. Zdeněk šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc.– VUT v Brně – člen prezidia fib
Ing. Milan Kalný– předseda národní skupiny fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš– prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.– předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach– předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá – manager IBF – Veletrhy Brno a.s.

Přípravný výbor
Ing. Antonín Brnušák – SMP CZ a.s.
Ing. Zuzana Červenková – Silmos s.r.o.
Ing. Miroslav Dobrovolný – OHL ŽS Brno a.s.
Ing. Jan Hlasivec – SSŽ Praha, a.s.
Ing. Václav Hvízdal– Pontex s.r.o.
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc.– ČVUT v Praze
Ing. Jiří Chládek, CSc. – MD ČR –předseda
Ing. Anna Kodysová – SŽDC, s.o.
Ing. Václav Malý – ŘSD ČR, Praha
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. – VŠB TU v Ostravě
Ing. František Menšík – ŘSD ČR, Brno –odborný garant
Ing. František Peléšek – ČD a.s., SDC Brno
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ing. Václav Podlipný – ČD a.s.
Ing. Jan Račanský – Skanska DS a.s.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT v Praze
Věra Syrová – ŘSD ČR, Praha
Ing. Miroslav Teršel – SŽDC s.o.
Ing. Alois Vybíral – SÚSÚS Jmk

Odborný garant
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor výstavby a technický
Šumavská 33, CZ 659 77 Brno
Tel.: +420 549 133 595
Fax: +420 541 235 748
E-mail: frantisek.mensik@rsd.cz

Sekretariát sympozia
SEKURKON s.r.o.
Magda Kytnerová, Dana Kafoňková
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
Tel. +420 549 131 555,
Fax: +420 541 236 510
E-mail: brno@sekurkon.cz

Program sympozia
středa 18. 4. 2007 
14.00 – 21.00 doprovodný program pro zahraniční hosty, generálního partnera, hlavní partnery, členy čestného předsednictva a přípravného výboru

čtvrtek 19. 4. 2007 
08.00 – 08.45 Registrace účastníků
08.45 – 09.30 ZAHÁJENÍ 12. SYMPOZIA – mostní díla 2005, čestná uznání
09.30–12.30 BLOK I. – Výstavba, správa a údržba mostních objektů v ČR
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Anna Kodysová MBA, Ing. Alois Vybíral, Ing. Václav Podlipný

délka přednášek v minutách

 • 15´ Financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury – minulost, současnost, budoucnost – Ing. Pavel Švagr, CSc., SFDI
 • 15´Mostní objekty na železničních koridorech – realizované a připravované – Ing. Miroslav Konečný, SŽDC, s.o.
 • 15´ Strategie a koncepce ŘSD ČR v mostním stavitelství ve vztahu k výstavbě a opravám mostů na dálniční a silniční síti v ČR – Ing. Tomáš Kaas, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • 15´ Mosty v kraji Vysočina – Ing. Václav Kodet, Krajský úřad kraje Vysočina
 • 10´ Správa železničních mostních objektů provozovatelem dráhy – Ing. Bohuslav Stečínský, České dráhy, a.s.
 • 10´ Revize ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů – Ing. Dagmar Šimlerová, Pragoprojekt, a.s.
 • 10´ Mosty nad vodními toky – potřebné změny ČSN 73 6201 z hlediska hydrologie a hydrotechniky – Ing. Evžen Polenka, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
 • 10´ Připravované změny železniční části ČSN 73 6201/1995 „Projektování mostních objektů" – Ing. Miroslav Teršel, SŽDC, s.o.
 • 10´ Podrobné prohlídky železničních mostních objektů – Ing. Jan Kůrka, České dráhy, a.s.
 • 10´ Hlavní prohlídky silničních mostů – Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.
 • 10´ Významné vltavské mosty v Praze – informace o připravovaných opravách a jejich modernizaci – Ing. Antonín Semecký, Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • 10´ Brno – rozhodnutí o poloze nádraží a mosty – Ing. František Menšík, ŘSD ČR
 • 10´ Program dlouhodobého sledování mostů na dálnici D47 – Ing. Miloš Zich, Ph.D., Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT Brno
 • 10´ Diagnostická měření při výstavbě velkých mostních konstrukcí – Ing. Petr Komanec, Ing. Tomáš Míčka, Pontex s.r.o.
 • 10´ Supervize stavby D0807 – stavby B, E, F spolufinancované z fondu ISPA/FS – Ing. Milan Kalný, Pontex, s.r.o.
 • 10´ Moderní nástroje pro účinnější hodnocení stavu mostních objektů – Prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., Ing. Petr Rudolf, Univerzita Pardubice
 • Systémy pro správu mostů v ČR a ve světě – Ing. Petr Rudolf, prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc., Univerzita Pardubice

Uvedeno jen ve sborníku:
Legislativa pro hydroizolace mostovek

 • Ing. Zuzana Červenková, Petice „MOSTY 2005" – 2. dílčí zpráva
 • Ing. František Menšík, zástupce petičního výboru

12.30–13.30 Polední přestávka – oběd
13.30–15.45 BLOK II. – Mosty v Evropě a ve světě
Předsedající: Ing. Jiří Petrák, Ing. František Peléšek, Ing. Jan Hlasivec

délka přednášek v minutách

 • 10´ Pokračování průzkumu mostů na Slovensku – Doc.Dr. Dušan Josef, CSc., VUT Brno
 • 15´ Obchvat Pirny – akce s náročnými inženýrskými stavbami – Dipl. Ing. Henrik Saske, Straßenbauamt Meißen-Dresden, D
 • 15´ Návrh k hospodářské soutěži na plánování údolního mostu přes Gottleuba – Ing. Peter Boesch, Ing. Peter Simchen, BSI Ingenieurgesellschaft GmbH, D
 • 15´ Assessment, strengthening and refurbishment of the High Level Bridge, Newcastle-Upon-Tyne, UK – T.C. Abbot, Mott MacDonald, UK
 • 15´ Mosty na slovenských dialniciach D1 a D3 – Ing. Miroslav Mačaščík, Alfa 04 a.s., Bratislava, SK
 • 15´ Most na D1 Važec – Mengusovce, první vysouvaný betonový most na Slovensku – Ing. Václav Kvasnička, Pontex s.r.o., Ing. Jaroslav Guoth, Dopravoprojekt a.s. Bratislava, Ing. Matúš Búci, Doprastav a.s. Bratislava
 • 15´ Montáž ocelových mostů na trati Hamburg-Lübeck – Ing. Ondřej Paulát, Ing. Jan Svoboda, MCE Slaný, s.r.o.
 • 15´ Sutong Bridge, Čína – výstavba mostů extrémně dlouhých rozpětí – Ing. Vilém Jüttner, Link projekt s.r.o.
 • 10´ Most nad řekou Oravou a železniční tratí v Oravském Podzámku (Slovensko) – Ing. Martin Račanský, Skanska DS a.s.
 • 10´ Mostní objekty zhotovené systémy MATIÉRE® – Ing. Pavel Bulejko, ABM Czech, divize ABM Group

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Flexibilní ocelové konstrukce s výztužnými žebry vyplněnými betonem
 • Ing. Jaromír Zouhar, Ing. Marek šana, ViaCon ČR s.r.o.
 • Testování mostu Randolph Street Bridge
 • Dlouhodobá studie průběhu koroze výztuže mostu přes ulici Randolph v Minneapolis, Minesota, USA
  Jessica Jackson Meyer, Cortec Corp., USA

15.45–18.00 BLOK III. – Mosty v České republice – věda, výzkum
Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., Ing. Václav Malý

 • 10´ Půl století letmé betonáže mostů v ČR – Ing. Karel Dahinter, CSc., SMP CZ, a.s.
 • 10´ Zpřesněná metoda statického řešení mostních konstrukcí založená na 3D modelech – Ing. Lukáš Vráblík, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Odezva mostů pozemních komunikací na zatížení těžkou dopravou – Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Doc. Ing. Michal Polák, CSc., Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Posouzení ocelových mostů z hlediska únavy a křehkého lomu – Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Integrované mosty SHP – Ing. Bohumír Dufek, Ing. Libor Hrdina, Ing. Petr štefan, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT Brno, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
 • 10´ Extrémní návrhové situace v mostním stavitelství – požáry a výbuchy – Ing. Marek Foglar, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Ekonomické aspekty použití ocelí vyšších pevností – Ing. Radek Falář, Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Mott MacDonald Praha spol. s r.o.
 • 10´ Svodidla na mostech, kotvení svodidel a říms – Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.
 • 15´ Jednostranné mostní svodidlo pro úroveň zadržení H2, kotvení mostních svodidel – Bc. Radim Žídek, Ing. David Rochovanský, Mittal Steel Ostrava a.s.,Ing. Jaroslav Číhal, Jaroslav Číhal – OMO, Ing. Igor Suza, Mostní a silniční, s.r.o.
 • 15´ Nanotechnologie v oblasti sanací železobetonových konstrukcí – Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Václav Jůzl, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
 • 15´ Moderní systémy hydroizolací mostů, aplikace v roce 2006 – Ing. Vítězslav Vacek, CSc., C´SI saman, s.r.o.
 • 10´ Odezva mostních závěrů na zatížení silniční dopravou – videosekvence – Ing. Miloslava Pošvářová, Mott MacDonald Praha spol. s r.o.

18.00 Závěr 1. dne sympozia
20.00 – 23.30 Společenské setkání – hotel Santon – hraje a zpívá Pavel Novák se svým orchestrem

pátek 20. 4. 2007
08.00–11.20 BLOK IV. – 1. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Ing. Miroslav Dobrovolný MBA, Ing. Jan Račanský, Věra Syrová

 • 10´ Obloukové lávky pro chodce a cyklisty – Ing. František Opletal, Ing. Radek šiška, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 • 10´ Nová lávka přes dálnici D1 v Praze Chodově –Ing. Petr Dobrovský, Ing. Radim Brůžek, TOP CON servis s.r.o.
 • 10´ Kočičí oči – lávka přes D8 u Ústí n. L. –Ing. Václav Mach, Ing. Vít Hoznour, VPÚ DECO PRAHA a.s.
 • 15´ Praha Barrandov – lávka pro chodce –Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a.s.,Ing. Pavel Ryjáček, PhD., VPÚ DECO PRAHA, a.s., Ing. Jan Pešata, Metroprojekt Praha, a.s.,Ing. Dalibor Anděl, Metrostav, a.s.,Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Atelier designu a architektury
 • 15´ Visutá lávka pro chodce a cyklisty přes Labe v Kolíně, Kmochův ostrov – Zálabí –Ing. Pavel Jankůj, Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.
 • 10´ Segmentové mosty u SMP CZ v roce 2006 –Ing. Antonín Brnušák, SMP CZ a.s.
 • 10´ Letmo betonovaný most přes údolí Hačky na přeložce silnice I/7 Chomutov – Křímov – Ing. Josef Richtr, Sdružení MBK a SMP, Hačka, SMP CZ a.s.,Robert Achs, Sdružení MBK a SMP, Hačka,Max Bőgl a Josef Krýsl, k.s., Petr Souček, Pontex s.r.o.
 • 10´ R6 Karlovy Vary západ – estakáda přes Chodovský potok –Ing. Pavel Němec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Martin Vavřena, Pontex s.r.o., Ing. Josef Richtr, SMP CZ a.s.
 • 10´ Projekt a výstavba mostu Trmice na stavbě 807 dálnice D8 – Ing. Jan Volek, Ing. Jiří Mikula, Pragoprojekt, a.s.,Ing. Pavel Kouba, Metrostav, a.s.
 • Ing. Petr Dobrovský, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., TOP CON servis s.r.o.
 • 15´ Rekonstrukce mostu přes Vltavu u Veltrus, mosty na dálnici D807 MÚK Úžín a přes Slatinu –Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, VPÚ DECO Praha a.s.,Ing. Milan Šístek, Novák&Partner, s.r.o.,Ing. František Hanuš, Valbek s.r.o.,Ing. Josef Adamčík, SaM silnice a mosty a.s.
 • 10´ Dálniční most u Rzavé – spřažený most vysouvaný s betonovou deskou –Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a.s.,Ing. Ladislav šašek, CSc., Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.,Ing. Petr Štědroňský, Metrostav, a.s.
 • 10´ Stavba zavěšeného mostu přes Labe v Nymburku –Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Pavel Němec, Pontex s.r.o., Ing. Antonín Brnušák, SMP CZ a.s.
 • 10´ Projekt zavěšeného mostu přes řeku Odru – Ing. Libor Konečný, Ing. Richard Novák, Ing. Tomáš Romportl, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT Brno, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
 • 15´ Realizace zavěšeného mostu přes Odru a Antošovické jezero – Ing. Petr Pitoňák, Ing. František Mašek, Skanska DS a.s.
 • 10´ Most přes Odru na stavbě dálnice D47091/2 – Ing. Radek Pachl, DOSING-Dopravoprojekt Brno Group s.r.o., Ing. Pavel Fischer, ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
 • 10´ Mosty na Vysočanské radiále v Praze – Ing. Vít Najvárek, Ing. Karel Stiebitz, TOP CON servis s.r.o.
 • 10´ Trojský most v Praze – Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Jiří Petrák, Mott MacDonald Praha spol. s r.o.
 • 10´ Pražský městský okruh, MUK Malovanka, most pro chodce a zeleň – Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a.s.

11.20–13.45 BLOK IV. – 2. část – Mosty v České republice – projekty a realizace
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Zuzana Červenková, Ing. Miroslav Teršel, Ing. Václav Hvízdal

 • 20´ 17 let tradice firmy JHP spol. s r.o. v mostním stavitelství – Ing. Otakar Lojkásek, JHP spol. s r.o.
 • 10´ Dva ocelové příhradové mosty Třinec, Pavlov – Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Lukáš Křižan, fa Ing. Antonín Pechal, CSc. – Projektové a inženýrské služby
 • 15´ Železniční most přes Západní okruh v Plzni Křimicích – Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Petr Zbraněk, OHL ŽS a.s.
 • 15´ Nový most přes Dyji na trati Břeclav – st. hranice ČR/SR – Ing. Libor Hőkl, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Ing. Jiří Chrást, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 • 5´ Nové železniční mosty na trati Zábřeh – Krasíkov – Ing. Petr š»asta, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • 15´ Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží – Ing. Jiří Elbel, Ing. Karel štěrba, SUDOP PRAHA a.s., Ing. Roman šafář, ČVUT, Ing. Petr Klimeš, SSŽ a.s.,doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Atelier designu a architektury
 • 15´ Estakáda přes potok Lučina (C205) rychlostní komunikace R48 etapa 1, Dobrá – Tošanovice – Ing. Libor škrípek, ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.
 • 10´ Silniční mosty na R48, stavba Dobrá – Tošanovice – Ing. Slavomír Kolčava, Ing. Magda Zdražilová, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 • 10´ Silniční nadjezdy na R48, Dobrá – Tošanovice – Ing. Zdeněk Neudert, Ing. Martin Major, Ing. Petr Musil, Ing. Marta Řeřuchová, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 • 10´ Mosty přes Moravu a obtokový kanál v Olomouci – Ing. Tomáš Romportl, Ing. Robert Brož, Ing. Pavel Sliwka, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT Brno, Stráský, Hustý a partneři, s.r.o., František Mašek, Skanska DS, a.s.
 • 10´ Mimoúrovňové křížení R55 a I/49 – Otrokovice – obchvat – Ing. Martin Řehulka, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 • 10´ Most sv. Jana Nepomuckého ve Vrchlabí – Ing. Tomáš Míčka, Pontex, spol. s r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Rekonstrukce železničního mostu v km 106.213 trati Chlumec n.C. – Trutnov, Ing. Libor Marek, TOP CON servis s.r.o.
 • Nový most přes Bečvu a Vranču v Novém Hrozenkově, Ing. Martin Vilč, Ing. Martina Papeschová, Ing. Karel Kubza, Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.
 • Předpětí Železniční estakády Nové spojení SO 860, Ing. Miloš šimler, SM 7 a.s.
 • Geosyntetické materiály pro mostní opěry, Ing. Martin Vaníček, PhD. a Ing. Jiří Vaníček, GEOSYNTETIKA, s.r.o.

13.45–14.00 Závěr 12. sympozia
14.00 Oběd, Závěr sympozia

Vyhlášené mosty

MOSTY STOLETÍ

 

 

MOST TISÍCILETÍ

 

 

 

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů