Přihlásit

Mosty 2006

11. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2006

konané pod záštitou ministra dopravy České republiky ing. Milana Šimonovského

v rámci doprovodného programu 11. MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU IBF.

Motto sympozia
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 27.–28. 4. 2006

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON, vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Garance programu: Ministerstvo dopravy České republiky,Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Sympozium je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 2 body.

Hlavní partneři:
BREX, spol. s r.o.
CSI saman, s.r.o.
Degussa Stavební hmoty s.r.o.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Jaroslav Číhal – OMO
JHP spol. s r.o.
Metrostav a.s.
MCE Slaný, s.r.o.
ODS- Dopravní stavby Ostrava, a.s. SaM silnice a mosty a.s.
SANGREEN, spol. s r.o.
SDS EXMOST spol. s r.o.
Skanska DS a.s.
SMP CZ, a.s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
ViaCon ČR s.r.o.
ŽS Brno, a.s.

Čestné předsednictvo
Ing. Jiří Kubínek – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vojtěch Kocourek – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Jiří Nouza – ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek – ředitel odboru drah a železniční dopravy MD ČR
Ing. Petr Laušman – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Komárek – generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Josef Bazala – generální ředitel Českých drah, a.s.
Ing. Petr David, Ph.D. – náměstek generálního ředitele ČD a.s. pro dopravní cestu
Ing. Vladimír Vorel – ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – ČVUT v Praze, viceprezident ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. – ČVUT v Praze – předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – VUT v Brně - člen prezidia fib
Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. – předseda národní skupiny fib a ČBS
Ing. Václav Matyáš – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá – manager IBF – Veletrhy Brno a.s.

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák – SMP CZ, a.s.
Ing. Zuzana Červenková – expert
Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA – ŽS Brno, a.s.
Ing. Jan Hlasivec – Stavby silnic a železnic, a.s.
Ing. Václav Hvízdal – Pontex spol. s r.o.
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. – ČVUT v Praze
Ing. Jiří Chládek, CSc. – MD ČR – předseda
Ing. Anna Kodysová, MBA – SŽDC, s.o.
Ing. Václav Malý – ŘSD ČR, Praha
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. – VŠB TU v Ostravě
Ing. František Menšík – ŘSD ČR, Brno – odborný garant
Ing. František Peléšek – ČD a.s., SDC Brno
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Praha, spol. s r.o.
Ing. Václav Podlipný – ČD, a.s., GŘ Praha
Ing. Jan Račanský – Skanska DS a.s.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT v Praze
Věra Syrová – ŘSD ČR, Praha
Ing. Miroslav Teršel – SŽDC, s.o.
Ing. Milan Vaisar – MJV ProConsult
Ing. Alois Vybíral – SÚS Jmk
Ing. Pavel Zaoral – PROMO spol. s r.o.

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor výstavby a technický
Šumavská 33, CZ 659 77 Brno
tel.: 549 133 595
fax: 541 235 748
e-mail: frantisek.mensik@rsd.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Kafoňková
SEKURKON, pobočka Brno
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
tel.: 549 131 555
fax: 541 236 510
e-mail: brno@sekurkon.cz
www.sekurkon.cz

Program sympozia:
26. 4. 2006 – středa
15.00 – 21.00 doprovodný program pro zahraniční hosty, hlavní partnery, členy čestného předsednictva a přípravného výboru

27. 4. 2006 – čtvrtek
07.30 – 08.30 Registrace účastníků
08.30 – 09.15 Zahájení – MOSTNÍ DÍLA ROKU 2004, ČESTNÁ UZNÁNÍ, předání ceny Sdružení pro cenu za jakost

09.15 – 12.10 BLOK I. – Výstavba, správa a údržba mostních objektů v ČR: Stav silničních a drážních mostů v České republice, jejich správa a údržba

 • Plánování a financování mostních staveb 
 • Současná legislativa, normy, předpisy a jejich návaznost na evropské normy Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky

Předsedající: Prof. Ing. Dr. Zdeněk Šmerda, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA, Ing. Alois Vybíral, Věra Syrová

délka přednášek v minutách

 • 15´ Silniční mosty ve vlastnictví ČR, financování jejich výstavby a oprav Ing. Vladimír Vorel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • 15´ Železniční mosty v České republice Ing. Miroslav Konečný, SŽDC, s.o.
 • 15´ Mosty – nedílná součást naší dopravní infrastruktury Ing. Pavel Švagr, CSc., Státní fond dopravní infrastruktury
 • 10´ Správa železničních mostních objektů prováděná a.s. České dráhy Ing. Bohuslav Stečínský, Ing. Milan Kučera, České dráhy, a.s.
 • 10´ Hlavní prohlídky silničních mostů Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.
 • 10´ Stavební stav silničních ocelových mostů v ČR Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Předpisy pro mostní objekty a výzkumné projekty MD Ing. Lubomír Tichý, CSc., Ministerstvo dopravy
 • 10´ Ke změnám Z2 ČSN 73 6207 a Z4 ČSN 73 2401 Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc., ČVUT v Praze
 • 10´ K revizi prostorového uspořádání mostních otvorů přes vodní překážky Prof. Ing. Vladimír Tomica, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • 10´ Evropské normy pro hydroizolace mostovek Ing. Zuzana Červenková
 • 10´ Silniční okruh kolem Prahy, stavby 513 a 514 se zaměřením na významné mostní objekty Ing. Jiří Trochta, ŘSD ČR
 • 10´ Zelené mosty – ekologie, estetika a ekonomika v mostních konstrukcích Ing. Milan Vaisar, MJV ProConsult
 • 10´ Hodnota mostního objektu Ing. Antonín Semecký, Technická správa komunikací hl.m. Prahy
 • 10´ Petice MOSTY 2005 – a co dál? Ing. František Menšík, ŘSD ČR
 • 10´ Materiál pro ocelové mosty Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Odezva mostů na zatížení těžkou dopravou Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Doc. Ing. Michal Polák, CSc., Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc., ČVUT v Praze

Uvedeno jen ve sborníku:
Sympozium MOSTY 2005
závěry z diskuzního semináře Ing. František Menšík, ŘSD ČR

12.10 – 13.10 Polední přestávka, oběd
13.10 – 15.30 BLOK II. – Mosty v Evropě a ve světě: Příklady realizovaných významných nových i rekonstruovaných mostních konstrukcí 

 • Informace o odborných zahraničních akcích 
 • Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní objekty 
 • Různé

Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Jiří Petrák, Ing. František Peléšek, Ing. Jan Hlasivec

 • 10´ Mostní zvláštnosti Doc. Dr. Dušan Josef, CSc., VUT v Brně
 • 15´ Obloukové mosty Redmond a McLoughlin, Oregon, USA Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT v Brně, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Radim Nečas, VUT v Brně
 • 15´ On the reliability analysis of concrete structures Prof. Fabio Biondini, prof. Pier Giorgio Malerba, Politecnico di Milano, prof. Franco Bontempi, University of Rome „La Sapienza", I
 • 15´ Tři nové mosty přes Labe v Sasku Dipl.-Ing. Henrik Saske, Straßenbauamt Meißen, Dresden, D
 • 15´ Dálnice A 72 – Výstavba údolního mostu Pleissenbach Ing. Peter Boesch, Ing. Peter Simchen, BSI Ingenieurgesellschaft GmbH, D
 • 15´ Montáž ocelové konstrukce spřaženého mostu přes údolí Auenbach na dálnici A2 Jan Vild, Ing. Aleš Pelikán, MCE Slaný, s.r.o.
 • 10´ The biggest animal overpass made from CSPS in the world Dr. Ing. Leszek Janusz, M.Sc., M. Sc. Barbara Bednarek, ViaCon Polska Sp. z o.o., M.Sc., Jaromír Zouhar, M.Sc. Marek Šana, ViaCon ČR s.r.o.
 • 10´ Algorithm of calculation of internal forces in a segment of soil-steel structure with application MACOR software Dr hab. Ing. Czesław Machelski, M.Sc. Grzegorz Antoniszyn, Ph.D. student, Wrocław University of technology, Ph.D. Ing. Leszek Janusz, ViaCon Polska, PL
 • 15´ Variácie na tému „Letmá betonáž" Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Katarína Táborská, Ing. Igor Masaryk, Alfa 04 a.s., SK
 • 10´ Most na D1 Važec – Mengusovce, první vysouvaný betonový most na Slovensku Ing. Václav Kvasnička, Pontex s.r.o., Ing. Jaroslav Guoth, Ing. Matúš Búci,Dopravoprojekt a.s. Bratislava
 • 10´ Zavěšený most Praha-Vršovice – Určení účinných kabelových sil metodou BRIMOS® Dipl. Ing. Robert Veit, PhD, Dr. Dipl. Ing. Helmut Wenzel, VCE, Vienna Consulting Engineers, A

Uvedeno jen ve sborníku:
Mosty ve světové silniční asociaci PIARC Ing. Karel Dahinter, CSc., SMP CZ, a.s.

15.30 – 18.00 BLOK III. – 1. část – Mosty v České republice: Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí, výzkumné úkoly

 • Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů a konstrukčních systémů

Předsedající: Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., Ing. Václav Malý, Ing. Václav Podlipný

 • 10´ Předpjatý most na trati Brno – Přerov – nedestruktivní celková diagnostika metodou BRIMOS® Dipl. Ing. Robert Veit, PhD, Dr. Dipl. Ing. Helmut Wenzel,VCE, Vienna Consulting Engineers, A
 • 10´ Integrované navrhování mostů z hlediska trvanlivosti a životnosti materiálů a konstrukcí Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., ČVUT v Praze, CIDEAS
 • 10´ Vliv alkalicko-silikátové reakce na únosnost a spolehlivost mostních objektů Dr. Ing. Petr Vítek, Metrostav, a.s.
 • 10´ Životnost a hospodaření s betonovými mosty Ing. Michaela Frantová, Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Vladislav Vodička, Pontex, spol. s r.o.
 • 15´ Životnost mostů – vnější prostředí a kvalita betonu Ing. Jiří Zahrada, CSc., ŽS Brno, a.s.
 • 10´ Jak vedení kabelů ovlivní průhyby předpjatých betonových mostů velkých rozpětí Ing. Lukáš Vráblík, Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Vliv nerovnoměrného oteplování ocelové mostní konstrukce z hlediska životnosti Ing. Bohumil Culek, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., Ing. Lukáš Beran, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • 10´ Různé přístupy posouzení únavy spřažené železobetonové mostovky Ing. Marek Foglar, Mott MacDonald Praha s.r.o. a ČVUT v Praze, Ing. Petr Nehasil, Ing. Vojtěch Hruška, Ing. Petr Jančík, Mott MacDonald Praha s.r.o.
 • 10´ Integrované mosty a jejich využití v ČR Ing. Jiří Pokorný, CSc., Pavel Utinek, DiS., Univerzita Pardubice, Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Zatížitelnost TMS dle NATO STANAG 2021 pplk. Doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.,Univerzita obrany
 • 10´ Nový kotevní přípravek OMO pro kotvení záchytných systémů Ing. Jaroslav Číhal, OMO
 • 10´ Revize TP 114 a TP 129 Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno, a.s.
 • 10´ Poruchy funkčních systémů ocelových lamelových mostních závěrů v době jejich záruční doby Ing. Miloslava Pošvářová, Mott MacDonald Praha s.r.o., Ing. Jiří Procházka, ŘSD ČR
 • 10´ Dynamické a akustické testování hlubinných základů Ing. Petr Bulguris, DUBA Testing CZ s.r.o.
 • 5´ DISKUZE

Uvedeno jen ve sborníku:
Rozšíření obloukového mostu před údolí Ohře u Lokte na čtyři pruhy Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Jiří Schindler, Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Pavel Ryjáček Ph.D.,VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Jarmila Korbelářová, Pragoprojekt, a.s.

18.00 Závěr 1. dne sympozia

20.00 – 23.30 Společenské setkání – hotel Santon – doprovází Pavel Novák se svým orchestrem

28. 4. 2006 – pátek

08.00 – 10.25 BLOK III. – 2. část – Mosty v České republicePříklady projektů

Předsedající: Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., Ing. Miroslav Dobrovolný MBA, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Jan Račanský, Ing. Miroslav Teršel

 • 10´ Nadjezdy na dálnici D11 v úseku 1104-2 Dobšice – Chýšť, část C a F Ing. Vít Hoznour, Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, VPÚ DECO Praha a.s.
 • 10´ Most přes Ostravici na stavbě dálnice D47091/1 Ing. Stanislav Brtáň, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Zdeněk Horníček, OKF s.r.o.
 • 10´ Projekty viaduktů stavěných na výsuvných skružích Ing. Libor Konečný, Ing. Libor Hrdina, Ing. Lenka Zapletalová, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • 10´ Silniční estakáda Krejcárek – Palmovka Ing. Dana Jáňová, SUDOP Praha a.s.
 • 10´ Trojský most Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, VPÚ DECO Praha, a.s.
 • 10´ Projekt lávky přes Vltavu v Českých Budějovicích Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT v Brně, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Jaroslav Baron, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. Pavel Simon, OKF s.r.o.
 • 10´ Nosník MK-T mimořádného rozpětí Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec, Ing. Pavel Matějčík, ŽPSV Uherský Ostroh a.s., Ing. Martin Pekár, Valbek, s.r.o., Liberec
 • 10´ Aplikace vysouvání na mostě se širokým průřezem Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., SHP s.r.o., VUT Brno, Ing. Robert Brož, PhD., SHP, s.r.o., Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s., ČVUT v Praze, Alexandr Tvrz, Metrostav a.s.
 • 10´ Mosty na D8 v úseku Trmice – Knínice se zaměřením na mosty SO A 206 a SO A 207. Ing. Vít Hoznour, Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, VPÚ DECO Praha a.s.
 • 10´ Speciality postupu výstavby a zakládání estakády na dálnici D8 přes Ždírnické potoky Doc. Ing. Jan Masopust, CSc., FG Consult, s.r.o. a VUT Brno, Ing. Ladislav Šašek, CSc., Mott MacDonald Praha spol. s r.o.
 • 15´ Spojujeme dálnici D8 s dálnicí A17 Hraničním mostem Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, fa Ing. Antonín Pechal, CSc. – Projektové a inženýrské služby
 • 15´ Rozestavěná dálnice D8, stavba 0807. Průběh výstavby některých mostních objektů vč. hraničního mostu. Ing. Otakar Lojkásek, JHP spol. s r.o.
 • 15´ Zavěšený most přes Labe u Nymburka Ing. Milan Kalný, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Pavel Němec, Pontex, s.r.o., Ing. Jiří Chmelík, SMP CZ, a.s.

10.25 – 13.45 BLOK IV. – Stavební činnost v oboru mostního stavitelství: Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů v ČR 

 • Příslušenství mostů 
 • Různé

Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Zuzana Červenková, Ing. Milan Vaisar, Ing. Pavel Zaoral

 • 10´ Ocelobetonový spřažený most na rychlostní komunikaci R48 na obchvatu Bělotína Ing. Martin Řehulka, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Ing. Vojtěch Konečný, PIS – Ing. Antonín Pechal, CSc.
 • 15´ Realizace mostní estakády na rychlostní komunikaci R48 na obchvatu Bělotína Ing. František Mašek, SKANSKA DS a.s.
 • 10´ Rekonstrukce mostu v km 2,221 trati Děčín – Rumburk Ing. Martin Vlasák, SUDOP Praha, a.s.
 • 10´ Železniční most v ev. km 145,463 trati Kadaň – Karlovy Vary Ing. Vladimír Veselý, SUDOP Praha a.s., Ing. Stanislav Kejval, SŽDC s.o.
 • 10´ Rekonstrukce mostu v km 6,585 traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová Ing. Pavel Horáček, Ing. Jiří Jirásko, SUDOP Praha a.s.
 • 10´ Nové ocelobetonové příhradové mostní konstrukce na přeložce trati Zábřeh – Krasíkov Ing. Jiří Jirásko, Ing. Pavel Horáček, Ing. Jana Sedláková, SUDOP Praha a.s., Ing. arch. Petr Šafránek, Architektonický a projekční ateliér
 • 15´ Mostní program společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. – prezentace Ing. Tomáš Vítek, ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s.
 • 15´ Poznatky z realizace ojedinělé stavby. Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Kolíně Ing. Vladimír Rezek, SDS EXMOST spol. s r.o.
 • 15´ Vyztužené zeminy v mostním stavitelství Ing. Luděk Ledvina, Stavby silnic a železnic, a.s.
 • 15´ Aplikace speciálních technologií firmy Degussa na mostních konstrukcích v ČR v roce 2005 Ing. Libor Hlisníkovský, Degussa Stavební hmoty s.r.o.
 • 15´ Historie a současnost společnosti SANGREEN, s.r.o. v mostním stavitelství Ing. Václav Pánek, SANGREEN, spol. s r.o
 • 15´ Současné trendy v provádění hydroizolací mostů Ing. Vítězslav Vacek, CSc., CSI saman, s.r.o
 • . 10´ Statické zesílení letmo betonovaného mostu ev. č. 13-085 v Děčíně Ing. Ivan Anděl, Ing. Petr Drbohlav, Pontex spol. s r.o., Ing. Karel Frankota, JHP spol. s.r.o.
 • 10´ Zvedací most přes řeku Moravu v Moravském Sv. Jánu Ing. Martin Račanský, Skanska DS a.s., Ing. Ľudovít Farkaš, Cemos s.r.o.
 • 10´ Realizace klenbových mostů na dálnici D1105 z Prahy do Hradce Králové Ing. František Mašek, SKANSKA DS a.s.
 • 10´ Letmo betonovaný most přes údolí Hačky na silnici I/7 Ing. Petr Souček, Ing. Petr Drbohlav, Pontex s.r.o., Ing. Josef Richtr, SMP CZ, a.s., Ing. Pavel Mařík, Max Bőgl & Josef Krýsl, kom. spol.
 • 10´ MÚK I/4 Strakonická Malá Chuchle – most přes ulici Strakonická Ing. Martin Vavřena, Ing. Petr Drbohlav, Pontex s.r.o.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Poznatky z realizace odvodnění mostních objektů, Ing. Petr Vlček, Vlček spol. s r.o.
 • Visutá lávka přes Labe pro pěší a cyklisty, Ing. Vít Rybák, Rybák – projektování staveb, spol. s r.o., Ing. Vlastislav Salajka, CSc., VUT v Brně

13.55 – 14.00 Závěr sympozia
14.00 Oběd

Na sympoziu budou uděleny čestné tituly
"MOSTNÍ DÍLO 2004"
v kategorii I. NOVOSTAVBA a v kategorii II. OPRAVA nebo PŘESTAVBA

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů