Přihlásit

Mosty 2005

JUBILEJNÍ 10. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY

konané pod záštitou místopředsedy vlády a ministra dopravy České republiky Ing. Milana Šimonovského v rámci doprovodného programu 10. MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU IBF

Motto sympozia:
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 20.–22. 4. 2005

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON, vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno 

Garance programu: Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, a.s. Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Generální partner sympozia:
ŽS Brno, a.s.

Hlavní partneři:
CSI saman, s.r.o.
DEGUSSA Stavební hmoty s.r.o.
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
FLOP – dopravní značení s.r.o.
INSET s.r.o.
Jaroslav Číhal – OMO JHP spol. s r.o.
MCE Slaný, s.r.o.
Mott MacDonald Praha, s.r.o.
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Profimat s.r.o. REALSAN s.r.o.
SaM silnice a mosty a.s.
SANGREEN, spol. s r.o.
SDS EXMOST spol. s r.o.
Skanska DS a.s.
SMP CONSTRUCTION, a.s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
ViaCon ČR, s.r.o.
VLČEK spol. s r.o.

Čestné předsednictvo:
Ing. Jiří Kubínek – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vojtěch Kocourek – náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Jiří Nouza – ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek – ředitel odboru drah a železniční dopravy MD ČR
Ing. Petr Laušman – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Petr Kousal – generální ředitel Českých drah, a.s.
Ing. Jan Komárek – generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Petr David, Ph.D. – náměstek GŘ ČD a.s. pro dopravní cestu
Ing. Vladimír Vorel – ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. – ČVUT v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. – ČVUT v Praze – předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – VUT v Brně – člen prezidia fib
Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. – předseda národní skupiny fib a ČBS
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. – předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach – předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá – manager IBF – Veletrhy Brno a.s.

Přípravný výbor:
Ing. Jiří Chládek, CSc. – MD ČR – předseda
Ing. Antonín Brnušák – SMP CONSTRUCTION a.s.
Ing. Zuzana Červenková
Ing. Miroslav Dobrovolný – ŽS Brno, a.s.
Ing. Jan Hlasivec – Stavby silnic a železnic, a.s.
Ing. Václav Hvízdal – Pontex spol. s r.o.
doc.Ing. Vladimír Hrdoušek, CSc. – ČVUT v Praze
Ing. Václav Malý – ŘSD ČR, Praha
doc.Ing. Vojtěch Mencl, CSc. – VŠB TU v Ostravě
Ing. František Menšík – ŘSD ČR, Brno – odb. garant
Ing. František Peléšek – ČD a.s., SDC Brno
Ing. Jiří Petrák – Mott MacDonald Praha, s.r.o.
Ing. Jan Račanský – Skanska DS a.s.
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT v Praze
Ing. Miroslav Teršel – ČD a.s., GŘ
Ing. Milan Vaisar – ŘSD ČR, Praha
Ing. Alois Vybíral – KSÚS Jmk
Ing. Pavel Zaoral – PROMO spol. s r. o.

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Šumavská 33, CZ 659 77 Brno
tel.: 549 133 595 fax: 541 235 748
e-mail: frantisek.mensik@rsd.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Kafoňková
SEKURKON, pobočka Brno
Šumavská 31, CZ 612 54 Brno
tel.: 549 131 555 fax: 541 236 510
e-mail: brno@sekurkon.cz
www.sekurkon.cz

Program sympozia:
středa 20. 4. 2005 
13.00–14.00 Registrace účastníků
14.00–18.30 KOMPONOVANÝ POŘAD k 10. výročí konání sympozií MOSTY v Brně Pořadem provázejí Sabina Laurinová a František Menšík Významné mosty ve světě

 • Tři největší mosty světa Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., ČVUT v Praze Čtyři velké mosty Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., VUT FAST & Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • Významné mosty v zemích našich sousedů Brückenbau in Ősterreich, die letzten 10 Jahre Dipl. Ing. Eduard Winter, Magistratsabteilung Brückenbau und Grundbau, Wien (AT) Brückenbau in Deutschland – Ein Űberblick über die Brückenneubauten in den letzten 10 Jahren Dr.-Ing. Heinz-Hubert Benning, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Bonn (DE) Success of bridge constructions in Poland in the years 1995–2004 Mgr inž. Jerzy Kozicki, Mgr inž. Edward Zabawa, Mgr inž. Adam Kaszyňski, Generalna Dyrekcyja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa (PL)
 • Úspěchy mostního stavitelství na Slovensku v uplynulých 10letech Ing. Miroslav Maťaščík, Alfa 04 a.s., Bratislava (SK)
 • Humanizace mostních staveb doc. Dr. Dušan K. Josef, CSc., VUT Brno Počátky předpjatých mostů v ČR Prof. Ing. Bohumír Voves, DrSc., Praha
 • Pozoruhodné mostní stavby v České republice
 • Silniční betonové mosty Ing. Karel Dahinter, CSc., SMP CONSTRUCTION a.s., doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., ČVUT v Praze
 • Ocelové mosty v České republice doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • Bilance deseti let sympozií MOSTY Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda přípravného výboru, Ing. František Menšík, odborný garant 18.30

19.00 - 23.00 Závěr 1. dne sympozia, diskuzní večer účastníků

čtvrtek 21. 4. 2005
07.30–08.30 Registrace účastníků
08.30–09.15 ZAHÁJENÍ – MOSTNÍ DÍLA ROKU 2003, ČESTNÁ UZNÁNÍ
09.15–11.30 BLOK I. – Správa mostních objektů v ČR, financování dopravní infrastruktury, legislativa, normy, předpisy, poučení ze zjištěných chyb a vad
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. František Peléšek

délka přednášek v minutách

 • 15´ Strategie a koncepce ŘSD ČR v mostním stavitelství po vstupu do Evropské unie Ing. Petr Laušman, generální ředitel ŘSD ČR 
 • 15´ Role SŽDC při výstavbě a rekonstrukcích železničních mostů Ing. Miroslav Konečný, náměstek GŘ pro dopravní cestu, SŽDC, s.o. 
 • 15´ Financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Pavel Švagr, CSc., ředitel SFDI 
 • 15´ Konference Železniční mosty a tunely Ing. Milan Čermák, ČD a.s., Ing. Tomáš Wangler, SUDOP Praha a.s. 
 • 10´ Evropské normy pro mostní stavitelství Ing. Václav Hvízdal, Pontex s.r.o. 
 • 10´ Zatížení železničních mostů dopravou podle ČSN EN 1991-2 Ing. Josef Sláma, CSc., ČD a.s. 
 • 10´ Hlavní prohlídky železničních mostů Ing. Miroslav Teršel, ČD a.s. 
 • 10´ Hlavní prohlídky mostů pozemních komunikací v ČR doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o. 
 • 10´ Mosty staršího data Ing. František Menšík, ŘSD ČR 
 • 10´ Stav mostů v době a po skončení záruk zhotovitele Ing. Miloslava Pošvářová, Mott MacDonald Praha, s.r.o. 
 • 15´ Diskuze 

Uvedeno jen ve sborníku:
9. Sympozium MOSTY 2004
Závěry z diskusního semináře Ing. František Menšík, ŘSD ČR
Posouzení betonových mostů z hlediska únavy - diskuze nových požadavků evropských norem Ing. Marek Foglar, ČVUT v Praze
Prognóza vývoje stavebního stavu vybraných dálničních mostů v České republice 

11.30–12.30 Polední přestávka – oběd 
12.30–15.55 BLOK II. Přednášky – poznatky ze zahraničí
Předsedající: Prof. Ing. Dr. Zdeněk Šmerda, CSc., Ing. Milan Vaisar, Ing. Jiří Petrák

délka přednášek v minutách

 • 10´ Zpráva o sympoziu IABSE „Prostředí a infrastruktura velkých měst", Šanghai 2004 Ing. Antonín Brnušák, SMP CONSTRUCTION, a.s.
 • 15´ Most nad řekou Tajo, vodní nádrž Alcántara (Španělsko) M. Alpaňés, technický ředitel OHL, Madrid (ES)
 • 15´ Dálnice A 38, jižní obchvat Lipsko, Bw 43.1. Výstavba komorového mostu vysouváním Ing. Peter Boesch, Ing. Peter Simchen, BSI Ingenieurgesellschaft mbH (DE)
 • 15´ Mosty na nové dálnici A38 jižně od Lipska Dipl.-Ing. Henrik Saske, Strassenbauamt Dresden, Dr.Ing. Carsten Ahner, Autobahnamt Sachsen (DE)
 • 15´ BAB A 73, Neubau der Talbrücke St. Kilian Dipl.-Ing. Reinhold Hühn, Dipl.-Ing. Gottlieb Blazek, HOCHTIEF Construction AG, Frankfurt a.M. (DE)
 • 15´ BRIMOS® BRIdge MOnitoring System – Diagnostika mostů založená na ambientním měření kmitání Dr. Dipl. Ing. Helmut Wenzel, Dipl.Ing. Robert Veit, VCE, Vienna Consulting Engineers (AT)
 • 15´ Corrosion testing of coatings on steel structures Ing. Paul Delpire, Zinacor S.A. (BE)
 • 15´ Dauerhafte Spannglieder – was bringt die elektrische Isolierung? Dr. techn. Andor Windisch, Dywidag-Systems International GmbH (DE)
 • 15´ Nové trendy ve světovém stavebnictví – biochemicky modifikovaná ochrana betonu Michael Thomas, Radcrete Pacific Ltd. (AU), Ing. Petr Čeliš, Realsan s.r.o.
 • 15´ Výstavba mostů pro rychlovlaky TGV v Belgii Ing. Igor Kotulán, Mgr. Roman Nepraš, Profimat s.r.o.
 • 15´ Most Košická – nový most v Bratislavě Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Igor Masaryk, ALFA 04 a.s. (SK)
 • 15´ Most Košická – Bratislava, výroba a montáž ocelové konstrukce Ing. Jan Svoboda, MCE Slaný, s.r.o.
 • 15´ Montážní konstrukce pro zaplavení mostu Košická v Bratislavě Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Pavel Očadlík, Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Jiří Schindler, Ing. Jitka Veverková, VPÚ DECO PRAHA, a.s., Ing. Zdeněk Malý, PROFI PROJEKT
 • 15´ Výstavba mostních pilířů metodou posuvného bednění Ing. Gerold Pfister, Gleitbau GmbH, Salzburg (AT), Ing. Bohumil Ježek, Omega – Teplotechna Praha a.s.

Uvedeno jen ve sborníku: Výroba ocelové konstrukce dálničního mostu „ALMBRŰCKE – RAKOUSKO" Ing. Dušan Stavinoha, Ing. Jiří Schulmeister, DT výhybkárna a mostárna a.s.

15.55 – 18.40 BLOK III. Přednášky odborníků z ČR, 1. část: Věda a výzkum
Předsedající: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

délka přednášek v minutách

 • 15´ Možnosti diagnostiky inženýrských konstrukcí a mostů pomocí nového hydraulického budiče kmitů INSET Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Karel Karmazín, INSET s.r.o.
 • Diagnostika závěsů trámových mostů vyztužených obloukem teoreticko-experimentálními metodami Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Ludvík Hegrlík, INSET s.r.o.
 • 15´ SO 201 na silnici I/30, most Malé Žernoseky, zatěžovací zkouška OK SuperCor Ing. László Szíkora, SUDOP Praha a.s., Ing. Jaromír Zouhar, Ing. Marek Šana, ViaCon ČR s.r.o.
 • 10´ Svodidla na mostech – historie posledních 10 let a současný stav Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.
 • 15´ Nové poznatky při kotvení záchytných systémů na mostech – výsledky barierových zkoušek Ing. Igor Suza, Jaroslav Číhal, OMO
 • 10´ Prostorová analýza ocelobetonových konstrukcí Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., Ing. Pavel Svoboda, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • 20´ Sledování průhybu mostů velkých rozpětí doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Petr Souček, Pontex s.r.o., Ing. Jiří Vodsloň, CSc., Praha Návrh opatření pro zabránění vzniku nadměrných průhybů předpjatých mostů Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Lukáš Vráblík, doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc., ČVUT v Praze, Prof. Ing. Jan l. Vítek, CSc., Metrostav, a.s. Optimalizace vedení kabelů pro účinné omezení průhybů velkých mostů z předpjatého betonu Ing. Lukáš Vráblík, Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Měření na nosné konstrukci mostů na TT Hlubočepy-Barrandov Ing. Jiří Zahrada, CSc., ŽS Brno, a.s. závod MOSAN
 • 10´ Poznatky z průzkumu předpínacích kabelů betonových mostů doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc., Ing. Libor Žídek, VŠB Ostrava, Ing. Martin Vilč, Dopravoprojekt Ostrava s.r.o.
 • 10´ Ekvivalentní rozkmit napětí železničních mostů Ing. Lenka Žemličková Ph.D., ČD a.s., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Odezvy konstrukce ocelového mostu na zatížení z hlediska únavové živostnosti Ing. Bohumil Culek, Ph.D., Univerzita Pardubice, Ing. Jaroslav Michelfeit, SŽDC s.o.
 • 10´ Postup k odhadu hodnoty lomové houževnatosti Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Mott MacDonald Praha, s.r.o., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Praze
 • 10´ Analýza materiálů použitých na nových modulárních mostních konstrukcích Ing. Libor Baraňák, Univerzita obrany Brno
 • 10´ Užití sklovláknitého betonu v mostním a tunelovém stavitelství Ing. Roman Šafář, doc.Ing. Jan Vodička, CSc., ČVUT v Praze, doc. Ing. Petr Bouška, CSc., Ing. Miroslav Vokáč, Kloknerův ústav ČVUT, Ing. Natalia Filimonova, CSc., Ortodum s.r.o.
 • 10´ Problematika elastických mostních uzávěrů doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., doc.Ing. František Luxemburk, CSc., ČVUT v Praze, Ing. Zdeněk Koch, BREX s.r.o.

Uvedeno jen ve sborníku: Železobetonové mosty a jejich životnost Ing. Jiří Zahrada, CSc., ŽS Brno, a.s. závod MOSAN

18.40 Závěr 2. dne sympozia

20.00–24.00 Společenské setkání účastníků sympozia

pátek 22. 4. 2005 
08.00–13.20 BLOK III. Přednášky odborníků z ČR, 2. část: Výzkum, projekty a realizace
Předsedající:
doc. Ing. Vladimír Hrdoušek, CSc., Ing. Václav Hvízdal, Ing. Miroslav Teršel, Ing. Pavel Zaoral

délka přednášek v minutách

 • 15´ Zavěšený most přes Odru na dálniční stavbě D4709 Ing. Jaroslav Jordán, Skanska DS a.s.
 • 10´ Železniční most v Bělotíně Ing. Miloslav Látal, CSc., Ing. Martin Pospíšil, ŽS Brno, a.s., závod MOSAN
 • 15´ Mosty na dálnici D47, stavba 4708, Ostrava, Rudná-Hrušov Ing. Petr Míka, Ing. Jiří Muroň, ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
 • 5´ Dálnice D4708 – mosty křižovatky Rudná Ing. Petr Čihák, Ing. Vilém Jüttner, Ing. Lenka Zapletalová, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
 • 15´ Videofilm „Seifertova – II. etapa". Stavby silnic a železnic, a.s.
 • 15´ Silnice II/48 Český Těšín-Žukov, SO 206 přemostění Hrabinky v km 15,245. Představení mostu – realizace Ing. Pavel Jankůj, Zdeněk Březina, SDS EXMOST s.r.o.
 • 15´ Most přes Úhlavu na dálnici D5 u Plzně Ing. Pavel Němec, Ing. Václav Kvasnička, Pontex s.r.o., Ing. Jiří Chmelík, Václav Vlček, SMP CONSTRUCTION a.s.
 • 15´ Výstavba krasíkovských mostů na železniční trati Olomouc – Česká Třebová Ing. Ivo Zapletal, FIRESTA a.s.
 • Oprava mostu Hapalova Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA a.s., Ing. Vilém Jüttner, Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Oprava mostu v Bechyni ev. č. 122-008 Ing. Vlastimil Schovajsa, Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA,a.s.
 • 15´ Přístup k návrhu opravy Karlova mostu, výsledky dodatečných průzkumů Ing. Jiří Petrák, Ing. Vladimír Tvrzník, CSc., Mott MacDonald Praha, s.r.o.
 • Síťový oblouk v Bechyni Ing. Ladislav Šašek, CSc., Mott MacDonald Praha, s.r.o. 15´ Rekonstrukce Tyršova mostu v Litoměřicích Ing. Jiří Schindler, VPÚ DECO PRAHA a.s., Ing. Josef Adamčík, SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, Ing. Jiří Podrábský, Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice, Ing. Marcel Mimra, Pontex s.r.o.
 • 15´ Statické zesílení mostu přes Labe ev. č. 13-085 v Děčíně Ing. Karel Frankota, JHP spol. s r.o., Ing. Petr Drbohlav, Ing. Ivan Anděl, Pontex s.r.o.
 • 15´ Použití galvanického ochranného systému Galvashield v praxi Ing. Petr Fojta, Redrock Construction s.r.o., Ing. Zdeněk Fuchs, Ph.D., SANGREEN spol. s r.o.
 • 15´ Voda a most Ing. Petr Vlček, VLČEK, s. r.o.
 • 15´ Sanace a komplexní ochrana betonových konstrukcí v systémech Degussa, příklady z praxe Ing. Libor Hlisníkovský, DEGUSSA Stavební hmoty s.r.o.
 • 15´ Sanace mostů Ing. Vítězslav Vacek, CSc., CSI saman, s.r.o. Ostatní
 • 10´ Mosty na křížení silnice I/20 a dálnice D5 na obchvatu Plzně Ing. Miroslav Teuchner, Ing. Jiří Mikula, PROMO s.r.o., Ing. Pavel Mařík, Bőgl a Krýsl k.s.
 • 10´ Estakáda a plošina u Terminálu Sever letiště v Ruzyni Ing. Jan Komanec, Ing. Milan Kalný, Pontex s.r.o., Ing. Vladimír Engler, Novák & partner,s.r.o.
 • 10´ Spřažené mosty – most na obchvatu Ostrova n. O. Dr. Ing. Petr Vítek, METROSTAV, a.s.
 • 10´ Nadjezd v km 8,264 dálnice D1 – most Čestlice Ing. Libor Marek, Ing. Jan Svitavský, TOP CON servis s.r.o.
 • 10´ Lávka přes D5 v Plzni-Černicích Ing. Pavel Němec, Ing. Milan Kalný, Ing. Petr Karásek, Ph.D., Pontex s.r.o., Ing. Michal Kňažko, COLAS CZ a.s., Ing. Oldřich Magnusek, Hutní montáže Ostrava a.s.
 • 10´ Realizované projekty silničních a železničních mostů 2003–2004 Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, fy Ing. Antonín Pechal, CSc.
 • 10´ Nový most přes Moravskou Sázavu v km 24,539 trati Česká Třebová – Krasíkov Ing. Vladimír Veselý, Ing. Filip Šorm, SUDOP PRAHA a.s.
 • 10´ Východní most přes Plzeňskou ulici v Praze 5 Ing. Pavel Houdek, Ing. Zdeněk Podráský, CSc., PUDIS a.s.
 • 10´ Spřažený most přes trať ČD v Ostrově n. O. Ing. Pavel Mařík, Max Bőgl & Krýsl k.s., Ing. Roman Šafář, ČVUT v Praze
 • 10´ Obloukový most přes Svratku na akci Silnice I/42, Brno VMO, MÚK Hlinky Ing. Martin Řehulka, Projekční kancelář PRIS s.r.o.
 • 10´ Lávka pro pěší z předpjatého betonu ve tvaru dvoukloubového rámu Ing. Ivan Anděl, Ing. Petr Drbohlav, Pontex spol. s r.o., Ing. Jiří Chmelík, SMP CONSTRUCTION a.s.

Uvedeno jen ve sborníku:

 • Segmentový most přes Radbuzu na I/27 v Plzni Ing. Petr Drbohlav, Ing. Václav Kvasnička, Ing. P. Souček, Ing. M. Vavřena, Pontex spol. s r.o., Ing. Jiří Chmelík, SMP CONSTRUCTION a.s.
 • Vysočanská radiála v Praze 9. Mosty na MÚK Kbelská Ing. Karel Stiebitz, Ing. Vít Najvárek, TOP CON servis s.r.o.
 • Lávka přes silnici I/3 v Českých Budějovicích Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, Ing. Vít Hoznour, VPÚ DECO PRAHA a.s.
 • Ocelobetonový spřažený most na dálnici D8 přes kolejiště ČD u Trmic Ing. Ondřej Lojík Ph.D., Ing. Petr Dobrovský, TOP CON servis s.r.o.
 • Galerie Vaňkovka Brno – lávky pro pěší Ing. Jaroslav Sedláček, Ing. Jan Štolc, CSc., EXCON, a.s., Ing. Martin Půlpán, Helika,a.s., Ing. Roman Šafář, ČVUT v Praze Dálnice 
 • D4708 – most Rudná (objekt 201) Ing. Petr Čihák, Ing. Petr Zukal, Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Ing. František Pospíšil, Ing. Zdeněk Horníček, OFK Design s.r.o.
 • Dálnice D4708 – most Opava (objekt 216) Ing. Petr Čihák, Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o, Ing. František Pospíšil, Ing. Zdeněk Horníček, OFK Design s.r.o.
 • Mostní objekty realizované v rámci stavby „Silnice I/13 – obchvat Ostrov" Ing. Tomáš Částka, SUDOP PRAHA a.s.
 • Izolace mostů stříkanou PU membránou SIKALASTIC Ing. Roman Drašner, SIKA CZ, s.r.o.
 • Aktivity FINTEC spol. s r.o. při stavbě a údržbě mostních konstrukcí.
 • Nátěrová hmota fy AMERON INTENATIONAL B.V. Polysiloxan PSX 700 na ocelových konstrukcích. Ing. Karel Sátra, FINTEC spol. s.r.o.

13.20 –13.30 Závěr 10. sympozia
13.30 - Oběd 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů