Přihlásit

Mosty 2004

9. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

konané pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského

Motto sympozia
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 22.–23. 4. 2004

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON, vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Garance programu: Ministerstvo dopravy České republiky, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Sympozium je zařazeno v projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 2 body.

Hlavní partneři:
DEGUSSA Stavební hmoty s.r.o.
D.I.S. spol. s r.o.
Jaroslav Číhal – OMO
JHP s.r.o.
MAX BÖGL & JOSEF KRÝSL, k.s.
MCE Slaný, s.r.o.
ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s.
REALSAN s.r.o. SaM silnice a mosty a.s.
SDS EXMOST s.r.o.
SKANSKA DS a.s.
SMP CONSTRUCTION, a.s.
Stavby silnic a železnic, a.s.
SUPER-KRETE CZECH, s.r.o.
ViaCon ČR, a.s.
ŽS Brno, a.s.

Čestné předsednictvo:
Ing. Jiří Kubínek náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vojtěch Kocourek náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Karel Paštika ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek ředitel odboru drah a železniční dopravy MD ČR
Ing. Petr Laušman generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Petr Kousal generální ředitel Českých drah,a.s.
Ing. Jan Komárek generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Vlastimil Nešetřil náměstek GŘ ČD a.s. pro dopravní cestu
Ing. Vladimír Vorel ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. ČVUT v Praze, ČSSI
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. ČVUT v Praze – předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. VUT v Brně - člen prezidia fib
Prof. Ing. Jan Vítek, CSc. předseda národní skupiny fib a ČBS
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá manager IBF – Veletrhy Brno a.s.

Přípravný výbor:
Ing. Antonín Brnušák, SMP CONSTRUCTION a.s.
Ing. Zuzana Červenková, Silmos s.r.o.
Ing. Miroslav Dobrovolný,  ŽS Brno a.s.
Ing. Hynek Hlasivec,  SSŽ Praha, a.s.
Ing. Václav Hvízdal, Pontex s.r.o.
Doc. Ing. Vladimír Hrdoušek, CSc. ČVUT v Praze
Ing. Pavel Hrůza,  SSŽ Hradec Králové
Ing. Jiří Chládek, CSc.,  MD ČR -předseda
Ing. Václav Malý ŘSD ČR, Praha
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.,  VŠB TU v Ostravě
Ing. František Menšík, ŘSD ČR, Brno – odborný garant
Ing. František Peléšek, ČD SDC, Brno
Ing. Jiří Petrák, Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ing. Jan Račanský, Skanska DS a.s.
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., ČVUT v Brně
Ing. Miroslav Teršel, ČD DDC, Praha
Ing. Milan Vaisar, ŘSD ČR, Praha
Ing. Alois Vybíral, KSÚS Jmk
Ing. Pavel Zaoral, ProMo s.r.o.

Odborný garant: 
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor výstavby a technický
Šumavská 33, 659 77 Brno
tel.: 549 133 595
fax: 541 235 748
e-mail: frantisek.mensik@rsd.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová,Dana Kafoňková
SEKURKON, pobočka Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno
tel.: 549 131 555
fax: 541 236 510
e-mail: brno@sekurkon.cz

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů