Přihlásit

Mosty 2003

8. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

konané pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského

v rámci doprovodného programu
8. MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU IBF

Motto sympozia
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání: 16.–17. 4. 2003

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON, vzdělávací a organizační servis, pobočka Brno

Garance programu: Ministerstvo dopravy České republiky,Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Spoluúčast: Česká silniční společnost

Sympozium je zařazeno v projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – akreditované vzdělávací programy A3 – 3 body.

Hlavní parneři:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Jaroslav Číhal – OMO
JHP spol. s r.o.
MCE VOEST Czech Republic, s.r.o.
MBT Stavební hmoty s.r.o.
ODS – Dopravní stavby Ostrava, a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
SDS EXMOST s.r.o.
SKANSKA DS a.s.
SMP Construction, a.s.
Speciální ocelové konstrukce Třebestovice s.r.o.
Stavby silnic a železnic, a.s.
ViaCon ČR s.r.o.
ŽS Brno a.s.

Čestné předsednictvo:
Ing. Jiří Kubínek, náměstek ministra dopravy ČR
Ing. Vojtěch Kocourek, náměstek ministra dopravy ČR
Ing. František Baroch, ředitel odboru pozemních komunikací MD ČR
JUDr. Jaroslav Soušek, ředitel odboru drah a železniční dopravy MD ČR
Ing. Petr Laušman, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Petr Kousal, předseda představenstva a generální ředitel ČD a.s.
Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.
Ing. Vladimír Vorel, ředitel výstavby Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Vlastimil Nešetřil, vrchní ředitel Divize dopravní cesty ČD a.s.
Prof. Ing. Lubor Janda, DrSc. ČVUT Praha
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. ČVUT Praha, předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. VUT Brno
Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. ČVUT Praha, viceprezident ČSSI
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. VUT Brno, člen prezidia fib
Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc., předseda národní skupiny fib a ČBS
Prof. Ing. František Lehovec, CSc., předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach, předseda ČKAIT
Ing. Jana Ostrá manager IBF, Veletrhy Brno a.s.

Přípravný výbor:
Ing. Jiří Chládek, CSc. – předseda MD ČR
Ing. Milan Vaisar ŘSD ČR, Praha
Ing. Václav Malý ŘSD ČR, Praha
Ing. František Menšík – odborný garant ŘSD ČR, Brno
Ing. Miroslav Teršel ČD DDC, Praha
Ing. František Peléšek ČD SDC, Brno
Ing. Alois Vybíral SÚS Jihomoravského kraje
Doc. Ing. Vladimír Hrdoušek, CSc. ČVUT Praha
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. ČVUT Praha
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. VUT Brno
Ing. Petr Nezval Pontex s.r.o., Praha
Ing. Pavel Zaoral ProMo s.r.o., Praha
Ing. Zuzana Červenková Silmos s.r.o., Praha
Ing. Jiří Petrák Mott MacDonald Praha s.r.o.
Ing. Jan Račanský Skanska DS a.s.
Ing. Antonín Brnušák SMP Construction a.s., Praha
Ing. Hynek Hlasivec SSŽ a.s., Praha
Ing. Pavel Hrůza SSŽ a.s., Hradec Králové
Ing. Miroslav Dobrovolný ŽS Brno a.s.
Magda Kytnerová Sekurkon, Brno
Dana Kafoňková Sekurkon, Brno

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová,Dana Kafoňková

SEKURKON, pobočka Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno

VYHODNOCENÉ MOSTNÍ DÍLO

Ministrem dopravy České republiky byly na symposiu MOSTY 2003 v kategorii I -novostavba a v kategorii II - oprava nebo přestavba uděleny čestné tituly

"Mostní dílo roku 2001"- kategorie I
silniční estakádě Řepy - Ruzyně
projektant: PONTEX spol. s r.o. – Ing. Marcel Mimra a kol., SUDOP Praha a.s. – Ing. Roman Šafář a kol.
realizace: SMP CONSTRUCTION, a.s.


"Mostní dílo roku 2001"- kategorie I
silničnímu mostu přes Labe v Litoli
projekt: PRAGOPROJEKT a.s. – Ing. Jaroslav Kašpar a kol., Ing. Antonín Pechal, CSc. PIS, Brno
realizace: Sdružení firem SDS Exmost s.r.o., SsaŽ a.s. Praha,ocelová konstrukce – MCE VOEST Czech Republic s.r.o., Slaný

 

"Mostní dílo roku 2001"- kategorie I
silniční údolní estakádě Mosty u Jablunkova
projekt: Transconsult s.r.o. - Ing. Jiří Faltus a kol.
realizace: SKANSKA DS a.s., závod 77 MOSTY


"Mostní dílo roku 2001"- kategorie II
železničnímu mostu přes ulici Bělehradskou v Praze
projekt: TOPCON servis s.r.o. – Ing. Libor Marek a kol.
realizace: Sdružení firem SSaŽ a.s. oz.09 Řevnice, GJW Praha s.r.o., ocelová konstrukce – MCE VOEST Czech Republic s.r.o., Slaný

 

"Mostní dílo roku 2001" - kategorie II
železničnímu Jezernickému viaduktu cihelnému
projekt: SUDOP Praha a.s. – Ing. Karel Štěrba a kol.
realizace: SKANSKA DS a.s. závod 77 Mosty


ČESTNÁ UZNÁNÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY udělilo na 8. mezinárodním sympoziu MOSTY 2003 konaném ve dnech 16. -17. 4. 2003 v Brně MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Pavlu MINAŘÍKOVI

Prof. Ing. Miroši PIRNEROVI, DrSc.

Ing. Pavlu STOULILOVI

Ing. Milan Šimonovský, ministr dopravy ČR

V Praze v dubnu 2003

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů