Přihlásit

Mosty 2002

7. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

konané pod záštitou ministra dopravy a spojů ČR Ing. Jaromíra Schlinga

Motto sympozia
„Mosty – stavby spojující národy a generace"

Datum konání:25.–26. 4. 2002

Místo konání: kongresový sál Hotel Voroněž, Brno

Pořadatel: SEKURKON s. r. o., pobočka Brno

Garance programu: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, s. o., Česká silniční společnost

Hlavními partnery sympozia jsou:
DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a. s.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Jaroslav Číhal, OMO
JHP spol. s r. o.
MCE VOEST Czech Republic, s. r. o.
MBT Stavební hmoty s. r. o.
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
S a M silnice a mosty a. s.
SDS EXMOST s. r. o.
SMP Construction, a. s.
Stavby silnic a železnic, a. s.
ViaCon Polska Sp. z o. o.
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s.
ŽS Brno a. s.

Čestné předsednictvo:
Ing. Karel Holl náměstek ministra dopravy a spojů ČR
Ing. Pavel Stoulil náměstek ministra dopravy a spojů ČR
Ing. František Baroch ředitel odboru pozemních komunikací MDS ČR
JUDr. Jaroslav Soušek ředitel odboru drah a železniční dopravy MDS ČR
Ing. Pavel Havíř generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Dalibor Zelený generální ředitel Českých drah, s.o.
Ing. Vladimír Vorel pověřený ředitel úseku výstavby ŘSD ČR
Ing. Jan Komárek vrchní ředitel Divize dopravní cesty Českých drah, s.o.
Prof. Ing. Lubor Janda, DrSc. ČVUT v Praze
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. ČVUT v Praze, předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. VUT v Brně, člen prezidia fib
Doc. Ing. Jan Vítek, CSc. předseda národní skupiny fib a ČBS
Prof. Ing. František Lehovec, CSc. předseda České silniční společnosti
Ing. Václav Mach předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Ing. Jana Ostrá manager veletrhu IBF

Přípravný výbor:
Ing. Jiří Chládek, CSc. – předseda MDS ČR
Ing. Milan Vaisar ŘSD ČR, Praha
Ing. Václav Malý ŘSD ČR, Praha
Ing. František Menšík – garant ŘSD ČR, Brno
Ing. Miroslav Teršel ČD DDC Praha
Ing. František Peléšek ČD SDC Brno
Ing. Alois Vybíral SÚS JmK
Doc. Ing. Vladimír Hrdoušek CSc. ČVUT Praha
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. ČVUT Praha
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. VUT Brno
Ing. Petr Nezval Pontex
Ing. Pavel Zaoral ProMo
Ing. Zuzana Červenková SILMOS
Ing. Miloslava Pošvářová Mott MacDonald
Ing. Jan Račanský DS Holding
Ing. Hynek Hlasivec SSŽ Praha
Ing. Pavel Hrůza SSŽ Hradec Králové
Ing. Antonín Brnušák Stavby mostů Praha
Ing. Miroslav Dobrovolný ŽS Brno
Magda Kytnerová, Sekurkon
Dana Kafoňková, Sekurkon

Odborný garant:
Ing. František Menšík

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová, Dana Kafoňková
SEKURKON s. r. o.

Společenský večer - 25.4. 2002 Hotel Santon

VYHODNOCENÉ MOSTNÍ DÍLO
Ministrem dopravy a spojů České republiky byly na symposiích MOSTY v jednotlivých letech v kategorii I -novostavba a v kategorii II -oprava nebo přestavba uděleny čestné tituly

V ROCE 2002:

"Mostní dílo roku 2000" - kategorie I
ESTAKÁDA V PLZNI přes ulici MIKULÁŠSKOU
Projekt: SHP Brno s.r.o. – Ing. Pavel Mikuláštík a kol.
Realizace: DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. závod MOSTY

Mostní dílo roku 2000" - kategorie I
ŽELEZNIČNÍ OCELOVÝ MOST
NA TRAŤOVÉM ÚSEKU CHOCEŇ – ÚSTÍ nad ORLICÍ
Projekt: TOPCON servis s.r.o. – Ing. Libor Marek,Ing. Petr Dobrovský a kol.
Realizace: SsaŽ, a.s. o.z. Řevnice

"Mostní dílo roku 2000" - kategorie I

MOSTY přes SILNIČNÍ OKRUH PRAHA - MÚK TŘEBONICE
Projekt: PROMO, spol. s r.o. – Ing. Miroslav Teuchner a kol.
Realizace: SMP CONSTRUCTION, a.s.

"Mostní dílo roku 2000" - kategorie II
přestavěné konstrukci
SILNIČNÍ MOST PŘES PLOUČNICI V DĚČÍNĚ
Projekt: PONTEX spol. s r.o. - Ing. Tomáš Míčka a kol.
Realizace: SaM - silnice a mosty - Česká Lípa, a.s.

Předsedou přípravného výboru sympozia MOSTY 2002 bylo uděleno v kategorii II
MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ opravě realizované v roce 2000
LÁVKA PRO CYKLISTY PŘES VYDRU RECHLE - ŠUMAVA
Projekt: VH Tres, spol.s r.o. - Ing. Daniel Vaclík
Realizace: SMP CONSTRUCTION, a.s.

Navržené mosty století

Čestná uznání
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY uděluje mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Zdeňku Budinkovi

Ing. Josefu Kubovi

za celoživotní aktivitu při popularizaci mostních staveb

Doc. PhDr. Dušanu Josefovi, CSc.


Ing. Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů ČR

V Praze v dubnu 2002

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů