Přihlásit

Mosty 2001

ROK 2001 - 6. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

konané pod záštitou ministra dopravy a spojů ČR Ing. Jaromíra Schlinga

Motto sympozia
Mosty – stavby na staletí

při dodržení základních zásad, ke kterým patří:
• vysoká kvalita projektu
• dokonalé provedení vlastní stavby
• kvalifikovaná inspekce
• řádná údržba a včasné opravy

Datum konání: 23.–24. 4. 2001

Místo konání: Hotel Voroněž, kongresový sál, Brno

Pořadatel: SEKURKON pobočka Brno

Garance programu: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, s. o.

Sponzoři:
Dopravní stavby holding a. s.
FIRESTA BRNO, a. s.
INSET s. r. o.
Jaroslav Číhal – OMO
JHP spol. s r. o.
ODS – Dopravní stavby Ostrava a. s.
Pražské silniční a vodohospodářské stavby a. s.
REISNER & WOLFF ENGINEERING Ges. m. b. H.
SAMAN SERVIS s. r. o.
SaM silnice a mosty Česká Lípa a. s.
SDS EXMOST s. r. o.
Stavby mostů Praha, a. s.
Stavby silnic a železnic a. s., Praha
VA TECH VOEST MCE Czech Republic s. r. o.
V-KOMA s. r. o.
VSL SYSTÉMY (CZ) s. r. o.
Zakládání staveb a. s.
ZIPP Brno s. r. o.
ŽS BRNO a. s.

Čestné předsednictvo:
Ing. Pavel Braha – náměstek ministra dopravy a spojů ČR
Ing. Pavel Stoulil – náměstek ministra dopravy a spojů ČR
Ing. František Baroch – ředitel odboru pozemních komunikací MDS ČR
JUDr. Jaroslav Soušek – ředitel odboru drah a železniční dopravy MDS ČR
Ing. Petr Laušman – pověřen řízením Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Dalibor Zelený – generální ředitel Českých drah, s. o.
Ing. Vladimír Vorel – technický ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Komárek – vrchní ředitel Divize dopravní cesty Českých drah, s. o.
Prof. Ing. Lubor Janda – DrSc., ČVUT v Praze
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. – ČVUT v Praze, předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. – VUT v Brně
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. – VUT v Brně, člen prezidia fib
Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc. – předseda národní skupiny fib a ČBS
Doc. Ing. Milan Veverka, CSc. – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
Ing. Václav Mach – předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků
Přípravný výbor: Ing. Jiří Chládek CSc. – předseda – MDS ČR
Ing. Milan Vaisar – ŘSD ČR, Praha
Ing. Václav Malý – ŘSD ČR, Praha
Ing. František Menšík – garant – ŘSD ČR, Brno
Ing. Ivan Stodola – ČD DDC Praha
Ing. František Peléšek – ČD SDC Brno
Ing. Alois Vybíral – SÚS Znojmo
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. – ČVUT Praha
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. – ČVUT Praha
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. – VUT Brno
Ing. Petr Nezval – Pontex
Ing. Pavel Zaoral – ProMo
Ing. Zuzana Červenková – SILMOS
Ing. Miloslava Pošvářová – Mott MacDonald
Ing. Jan Račanský – DS Holding
Ing. Hynek Hlasivec – SSŽ
Ing. Pavel Hrůza – SSŽ
Ing. Antonín Brnušák – Stavby mostů Praha
Ing. Miroslav Dobrovolný – ŽS Brno
Magda Kytnerová – Sekurkon

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno
Šumavská 33, 659 77 Brno
tel.: 05-4132 1101 kl. 595,
od 1. 4. 2001 – 4913 1595
fax: 05-41 23 57 48
e-mail: frantisek.mensik@brno.rsd.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová
SEKURKON s. r. o.

Společenský večer
Společenský večer - 23.4. 2001 Hotel Santon

VYHODNOCENÉ MOSTNÍ DÍLO
Ministrem dopravy a spojů České republiky byly na symposiích MOSTY v jednotlivých letech v kategorii I -novostavba a v kategorii II -oprava nebo přestavba uděleny čestné tituly

V ROCE 2001:

"Mostní dílo roku 1999" - kategorie I
Železniční ocelový most na trati Praha Smíchov - Hostivice přes silniční okruh kolem Prahy
Projekt: TOP CON servis s.r.o. - Ing. Petr Dobrovský a kol.
Realizace: Metrostav a.s., divize 5, DT výhybkárna a mostárna Prostějov s.r.o.

Mostní dílo roku 1999" - kategorie I
Most na přeložce sil. I/38 - Bělá pod Bezdězem
Projekt: PROMO spol. s r.o. - Ing. Jiří Mikula a kol.
Realizace: STAVBY MOSTŮ PRAHA a.s.

"Mostní dílo roku 1999" - kategorie II
přestavěné konstrukci
Silniční most přes Vltavu v Kamýnku n. V.
Projekt: Ing. Antonín Pechal, CSc. a kol.
Realizace: ATIKA Praha a.s., DT výhybkárna a mostárna Prostějov s.r.o., HMO Ostrava a.s.

"Mostní dílo roku 1999" - kategorie II
Silniční most přes Jizeru v Turnově
Projekt: PONTEX s.r.o. - Ing. Petr Drbohlav, Ing. Ivan Anděl a kol.
Realizace: Dopravní stevby holding a.s., závod 07 Mosty, DT výhybkárna a mostárna Prostějov s.r.o., HMO Ostrava a.s.


Navržené mosty století
Přípravný výbor symposia předložil mostařské veřejnosti na symposiu formou videosnímků návrh na "MOSTY STOLETÍ" České republiky, které budou vyhlášeny na 6. mezinárodním symposiu MOSTY 2001:

most betonový most ocelový
MOSTY SILNIČNÍ Nuselský most Žďákovský most
MOSTY ŽELEZNIČNÍ Most přes Vltavu -Bráník (t.zv. "Most inteligence") Ivančický viadukt

 

ČESTNÁ UZNÁNÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY uděluje mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Prof. Ing. Ladislavu Frýbovi, DrSc.

Ing. Ivanu Kuličkovi

Ing. Lubomíru Padrtovi

Ing. Janu Vítkovi, DrSc.

Ing. Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů ČR

V Praze v dubnu 2001

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů