Přihlásit

Mosty 2000

ROK 2000 - 5. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Motto symposia
Mosty - stavby pro příští tisíciletí a jejich technická krása

Pořadatel: Kongresové centrum Brno, a.s.

Garance programu: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, s.o.

Sponzoři:
BREX spol. s.r.o
DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s.
FIRESTA Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.
Jaroslav Číhal, OMO
JHP spol. s r.o.
KONTROL SERVIS s.r.o.
Mott MacDonald Praha s.r.o.
SAMAN servis s.r.o.
SaM silnice a mosty Česká Lípa a.s.
SDS EXMOST s.r.o.
Stavby silnic a železnic a.s.
VERTITECH SYSTEM s.r.o.
Voest-Alpine MCE ocelové konstrukce Slaný, spol. s.r.o.
Voest-Alpine Stahl, spol. s.r.o.
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a.s.
ŽS Brno a.s.

Čestné předsednictvo:
Ing. Jaroslav Vrána - náměstek ministra dopravy a spojů ČR
Ing. Petr Kilian - poradce Ministerstva dopravy a spojů ČR
Ing. Pavel Stoulil - ředitel odboru železniční dopravy MDS ČR
Ing. Jaroslav Čipera - generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Dalibor Zelený - generální ředitel Českých drah
Ing. Vladimír Vorel - technický ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tomislav Kantůrek - vrchní ředitel Divize dopravní cesty Českých drah
Prof. Ing. Lubor Janda, DrSc. - ČVUT Praha
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc. - ČVUT Praha, předseda IABSE v ČR
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Šmerda, CSc. - VUT Brno
Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc. - VUT Brno, člen mezinárodního presidia "fib"
Doc.Ing. Milan Veverka, CSc. - president Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR
Ing. Václav Mach - předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků

Přípravný výbor:
Ing. Jiří Chládek CSc. - předseda MDS ČR
Ing. Milan Vaisar ŘSD ČR
Ing. Václav Malý ŘSD ČR
Ing. František Menšík ŘSD ČR
Ing. Ivan Stodola ČD DDC
Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek CSc. ČVUT
Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. ČVUT
Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. VUT
Ing. Petr Nezval Pontex
Ing. Pavel Zaoral ProMo
Ing. Zuzana Červenková SILMOS
Ing. Miloslava Pošvářová Mott MacDonald
Ing. Jan Račanský DS Holding
Ing. Hynek Hlasivec SSŽ
Ing. Pavel Hrůza SSŽ
Ing. Miroslav Dobrovolný ŽS Brno
Magda Kytnerová Kongresové centrum Brno

Odborný garant:
Ing. František Menšík
Ředitelství silnic a dálnic ČR , závod Brno
Šumavská 33
659 77 Brno
tel. : 05 41 32 11 01/ klapka 595
fax : 05 41 23 57 48
e-mail : frantisek.mensik@brno.rsd.cz

Organizační zajištění:
Magda Kytnerová
Kongresové centrum Brno, a.s.
Výstaviště 1, P.O. Box 22
647 00 Brno
tel.: 05 41 15 86 08 nebo 41 15 86 09
fax : 05 43 24 42 77 nebo 43 21 21 16
e-mail : congressbrno@bvv.cz

PROGRAM SYMPOSIA

KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ
1. den 20. 4. 2000 (čtvrtek)
8.00 - 9.00 Registrace účastníků

9.00 - 9.45 ZAHÁJENÍ - předání cen "Mostní dílo roku" a "Čestných uznání"

9.45 - 12.45 BLOK I - Mosty v zahraničí - poznatky z mezinárodních akcí, konaných v roce 1999, význačné mosty v ČR
Předsedající: Ing. Pavel Stoulil

délka přednášek v minutách
10 Ing. Milan Kalný, Česká společnost pro beton a zdivo
Sympozium FIB Praha 1999

15 Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s. a ČVUT
Stavby budoucnosti - hledání kvality. Sympozium IABSE - Rio de Janeiro 1999

10 Ing. Milan Komínek, City Plan s.r.o.
Evropská cena za ocelové konstrukce 1999 - zavěšený Mariánský most v Ústí n.L.

15 Ing. František Menšík, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mosty a XXI. světový silniční kongres AIPCR - PIARC 1999

10 Ing. Milan Kalný, Pontex s.r.o.
Most Sungai Dinding, Malaysia

15 Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., ČVUT
Dva velké zahraniční mostní projekty

10 Doc. Dr Dušan Josef, CSc., VUT
Některé italské mosty

10 video: ČR - význačné mosty (vyhodnocené mosty století)

15 Ing. Jaroslav Korbelář, Ing. Miroslav Kroupar, Ing. Josef Pejchal,
Ing. Jiří Schindler, PONTEX s.r.o., Doc. Ing, Tomáš Rotter, CSc.,
Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., ČVUT
Statický přepočet Žďákovského mostu

15 Ing. Milan Vaisar, Ing. Květuše Kuncová, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Favorité českých a moravských mostů pro třetí tisíciletí

15 Ing. Ivan Stodola, Ing. Václav John, České dráhy, s.o.
Nové konstrukční systémy pro železniční betonové mosty

15 Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., ČVUT, Ing. Jiří Schindler, Pontex, s.r.o.
Návrh přemostění Vltavy v Praze - Suchdole

15 Doc. Ing. Vladimír Hrdoušek, CSc., ČVUT, Ing.Pavel Zaoral, PROMO a.s.
Segmenty - významná technologie výstavby mostů

10 Miroslav Papoušek, Památkový ústav v Olomouci
Historické silniční mosty okresu Jeseník

12.45 - 13.00 Diskuse

13.00 - 14.00 Polední přestávka - oběd

14.00 - 16.30 BLOK II Přednášky zahraničních odborníků:
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc.

délka přednášek v minutách

25 DCC DAVIS, Mott MacDonald, UK
Developments in Bridge Engineering

20 Gernot Göger, Strassenbauamt Passau,
Jürgen Weber, Oberste Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern, München, Zwei Strassenbrücken mit externer verbundloser Vorspannung

20 Henrik Saske, Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, D
Ingenieurbauwerke im sächsischen Teil der Autobahn Dresden-Prag

15 Ing. Jan Svoboda, VOEST-ALPINE MCE ocelové konstrukce Slaný, s.r.o.,
Dodávky ocelových konstrukcí pro spřažené ocelobetonové mosty v SRN

15 Ing. Manfred Harbich, Ing. Miloslav Poupa, VOEST-ALPINE STAHL, s.r.o.,
Použití ocelového vlnitého plechu pro stavbu propustí a mostů při stavbě silnic, dálnic a železničních mostů

15 Mgr. Jan .Bauchner, Dr. Ing. Dalibor Fiala, Hempel Coatings s.r.o.
Racionální protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí

10 Prof. Ing. Tibor Jávor, DrSc., TU v Košiciach, SK
Životnosť dlhodobe sledovaných betónových mostov

10 Ing. Marián Rovňák, PhD., Ing. Antónia Ďuricová, PhD., TU v Košiciach, SK
Novodobé spriahnuté mosty

10 Ing. Ján Kucharík, CSc., Ing. Miroslav Červeňan, VUIS-Mosty s.r.o., SK
Výsledky výskumu v oblasti opráv a rekonštrukcií betónových mostov

10 Ing. Peter Bulánek, CSc., Slovenská správa ciest, SK
Prístavný most cez Dunaj v Bratislave - rekonštrukcia ozubov

Kromě uvedených přednášek jsou ve sborníku prezentovány tyto další příspěvky:
Prof. Ing. Jozef Melcer, CSc., Žilinská univerzita, SK
Amplitúdovo-frekvenčné charakteristiky diaľničného mosta,
Ing. Darina Sotáková, PhD., SAV, SK
Účinok priameho slnečného žiarenia na komôrkové prierezy betónového mosta
Ing. Jaroslav Halvoník, CSc., Doc. Ing. Milan Chandoga, CSc., STU Bratislava,
Ing. Ladislav Čerňansky, TSUS Bratislava, SK
Zaťažovacie skúšky dodatočne predpätých nosníkov I-96

16.30 - 17.45 BLOK III - 1. část - Přednášky odborníků z České republiky
Hodnocení mostů, management, informatika
Předsedající: Ing. Ivan Stodola

délka přednášek v minutách
10 Prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc., Univerzita Pardubice
Nové předpisy pro hodnocení stávajících železničních mostů

10 Ing. Františka Vlková, České dráhy s.o., Ing. Marcel Pelech
Nové dokumenty pro vodotěsné izolace mostních objektů Českých drah

10 Ing. Jan Hromádko, Ing. Michal Rakovec, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Některé vlastnosti konstrukčního betonu na stavbách pozemních komunikací, reálný stav na stavbách,
ověřený vlastními zkouškami objednatele ŘSD ČR

10 Ing. Miloslava Pošvářová, MottMacDonald
Základní problematika přípravy, výroby a protikorozní ochrany ocelových mostních konstrukcí v ČR

10 Ing. Václav Hvízdal, Pontex s.r.o.
Bridge Management System

10 Ing. Václav Vejvoda, České dráhy s.o.
Úloha informatiky při správě mostů ČD

15 Jaroslav Číhal, OMO, Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.
Hodnocení zkušeností s vrtáním a kotvením na mostních objektech.
Svodidla na mostech - stav k 1.1.2000

17.45 - 18.00 Diskuse, závěr 1. dne symposia
20.00 - 23.00 Společenské setkání účastníků v Klubu Kongresového centra
zpívá Laďa Kerndl, doprovází sólisté orchestru Gustava Broma

2. den 21. 4. 2000 (pátek)
8.00 - 12.30 BLOK III Přednášky odborníků z České republiky
8.00 - 9.05 2. část - Věda a výzkum, projektování, předpisy
Předsedající: Prof. Ing. Dr Zdeněk Šmerda, CSc.

délka přednášek v minutách
15 Souhrnný referát - předsedající

10 Ing. Marie Studničková, CSc., ČVUT, Kloknerův ústav
Zatížení mostů pozemních komunikací v evropských normách

10 Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, ČVUT
Vliv smršťování na poškození konstrukce trhlinami.

10 Doc. Ing. Pavel Novák, CSc., VŠCHT Praha, Doc. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., VUT
Elektrochemické způsoby ochrany ocelové výztuže v betonu

10 Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s. a ČVUT
Vliv objemových změn betonu na působení spřažených ocelobetonových mostů

10 Doc.Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Karel Kolář, CSc., Ing, Petr Bouška, CSc., Ing. Jiří Kolísko, ČVUT, Kloknerův ústav
Možnosti použití vysokohodnotných betonů pro mostní stavby v České republice

Kromě uvedených přednášek jsou ve sborníku prezentovány tyto další příspěvky:
Prof. Ing. Dr Zdeněk Šmerda, CSc., Viapont s.r.o.
Pevnost betonu v tlaku při opakovaném namáhání
Ing. Josef Sláma, CSc., České dráhy s.o.
Hlučnost železničních mostů a opatření k jejímu omezení
Ing. Milan Šístek, Novák a Partner, s.r.o.
Příčný řez jako základní prvek mostu
Ing. Alena Kohoutková, CSc., Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., ČVUT,
Doc. Ing. Drahomír Novák, CSc., Prof. Ing. Břetislav Teplý, CSc., VUT
Citlivost průhybu předpjatých komorových mostů na náhodné odchylky vlastní tíhy a předpětí
Ing. Luděk Ledvina, Stavby silnic a železnic a.s.
Poznatky z měření deformací klenbových prefabrikovaných přesypaných mostů typu SSŽ TOM
Prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., ČVUT
Příčně zatížené rovinné prvky deskostěnových konstrukcí -ČSN P ENV 1993-1-7
Prof. Ing. Robert Černý,DrSc., RNDr. Vratislav Tydlitát,CSc., Ing. Jitka Poděbradská, Prof. Mgr. Jan Toman,DrSc., ČVUT
Využití karbidové metody k monitorování hydratačních procesů v tuhnoucím betonu
Prof. Mgr. Jan Toman,DrSc., Ing. Jiří Maděra, Ing. Michaela Totová, Prof. Ing. Robert Černý, DrSc., ČVUT
Degradace betonu při teplotním, vlhkostním a tlakovém namáhání
Ing. Karel Dahinter, CSc., Stavby mostů Praha, a.s., Ing. Petr Bouška, CSc., ČVUT, Kloknerův ústav, Ing. Jiří Straka, Novák&Partner
Experimentální ověření prefabrikovaného vrubového kloubu

9. 05 - 11. 05 3. část - Novostavby mostů
Předsedající: Ing. Zuzana Červenková

délka přednášek v minutách

10 Ing. Atonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Martin Vašák, fa Ing. Antonín Pechal, CSc.
Realizované ocelobetonové silniční mosty

15 Prof. Ing. Jiří Stráský,CSc., P.E., VUT, Ing. Petr Svadbík, Stráský, Hustý a partneři,
Inženýrská kancelář, s.r.o., Ing. Ladislav Lapáček, Silnice a mosty a.s. Česká Lípa
Most přes Ploučnici ve Stružnici. První český integrovaný ocelobetonový most

15 Ing. Marcel Mimra, Ing. Václav Kvasnička, Pontex s.r.o., Ing. Roman Šafář, SUDOP a.s.
Silniční okruh kolem Prahy, estakáda Řepy-Ruzyně - technický návrh
Ing. Jiří Chmelík, Stavby mostů Praha, a.s.
Silniční okruh kolem Prahy - estakáda Řepy-Ruzyně - provádění

15 Ing. Milan Dobrovolný, Ing. Štěpán Štarha, ŽS Brno a.s., Ing. Petr Lamparter, Fundos s.r.o., Ing. Jan Pracný, D-projekt
Most na ul. Gen. Píky v Brně

10 Ing. Jan Volek, Promo, Ing. Aleš Mendel, Dopravní stavby holding
Most přes Moravu v Uherském Hradišti - III

10 Ing. Pavel Cieslar, PROMO s.r.o., Ing. Petr Klimeš, Ing.Jiří Peřina, Stavby silnic a železnic a.s.
Most v km 10.230 na trati ČD Roudnice n/l. - Straškov odbočka, přes otevřený odpad - stavební objekt SO 241

10 SSŽ - Ing. Klimeš, Ing. Peřina - video - Most za 48 hodin

10 Ing. Petr Dobrovský, TOP CON servis s.r.o.
Projekt a výstavba nového železničního mostu přes přeložku silnice I/38 u Čáslavi

10 Ing.arch. Roman Koucký, Roman Koucký, architektonická kancelář s.r.o.
Krátký most v Českých Budějovicích

15 Ing. Zdeněk Koch, Stavební společnost BREX s.r.o.
Stavby a rekonstrukce mostu provedených firmou BREX v letech 1996-1999.

11.05 - 12.20 4. část - Vady, poruchy, opravy a přestavby mostů
Předsedající: Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

délka přednášek v minutách
15 Pavel Piskoř, Ing. Ondřej Odlevák, Kontrol servis s.r.o.
Důležité aspekty ovlivňující jakost protikorozní ochrany ocelových konstrukcí mostů

10 Ing. Zdeněk Nevosád
Ochrana mostních staveb a komunikací

15 Ing. Rostislav Mitrenga, FIRESTA a.s., Ing. Ladislav Klusáček, VUT
Zvyšování únosnosti konstrukcí metodou dodatečného předpětí volnými kabely

10 Ing. Ivan Anděl, Ing. Petr Drbohlav, Pontex s.r.o., Ing. Jaroslav Jordán, Dopravní stavby holding:
Rekonstrukce mostu přes Jizeru v Turnově

10 Ing. David Krása, SUDOP Praha a.s.
Modernizace I. koridoru ČD - mostní objekty na stavbě Brno-Vranovice

15 Ing. Pavel Jankůj, Ing. Ivo Hodovský,SDS Exmost s.r.o., Ing. Vladimír Krejčík, Ing. Miloš Trubač, Dosting s.r.o.
Rekonstrukce obloukového mostu přes řeku Moravu v Uherském Ostrohu

Kromě uvedených přednášek jsou ve sborníku prezentovány tyto další příspěvky:
Ing. Zdeněk Fuchs, Sangreen s.r.o.:
Ochrana výztuže v sanovaných železobetonových konstrukcích
Ing. Ladislav Šašek, CSc., Ing. Petr Hanuš, Ing. Petr Nehasil, VPÚ DECO Praha a.s.
Rekonstrukce mostu přes Berounku v Letech
Tomáš Míčka, Pontex s.r.o.

Betonový obloukový most v Děčíně přes Ploučnici
Ing. Jiří Zahrada, DS holding, závod Mosty

Poruchy mostů a jejich příčiny
Ing. Josef Richter, Petr Hrančík, Dopravní stavby Uherské Hradiště a.s., Ing. Vladimír Krejčík, Ing. Pavel Tomášik, Dosting s.r.o.
Rekonstrukce mostu přes řeku Dřevnici ve Zlíně

Ing. Miroslav Kovalík, Ing. Tomáš Vyorálek, Hutní montáže Ostrava, a.s.
Rekonstrukce mostu ev.č. 193-022a - Horšovský Týn - III.

Ing. Pavel Hrůza, SSŽ a.s., OZ 7 Hradec Králové
Rekonstrukce obloukového mostu Doudleby n.O.


12.20 - 13.00 5. část - Mosty - zakládání, izolace, příslušenství
Předsedající: Doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc.

délka přednášek v minutách

15 Ing. Oto Petrášek, Petr Brandejs, Zakládání staveb a.s.
Příklady realizace zakládání mostů ve složitých geologických podmínkách

10 Ing. Karel Matějů, CSc., IZOMEX s.r.o.
Vývoj mostních izolací v České republice v 90.letech
Souhrn poznatků z deseti konferencí Hydroizolace a vozovky na mostech.

15 Ing. Vítězslav Vacek, CSc., SAMAN Servis s.r.o.
Hydroizolace mostů

Kromě uvedených přednášek jsou ve sborníku prezentovány tyto další příspěvky:
Ing. Petr Vlček, Ing. Ivan Batal , Vlček s.r.o.
Nové prvky pro zajištění odvodnění mostů
Ing. Pavel Mařík, PRIMO - příslušenství mostů s.r.o., Ing. Bohdan Staršich, Reisner&Wolff Engineering
Návrh ložisek a mostních závěrů
Ing. Zbyněk Dohnal, TR-Beton s.r.o.
Prvky pro odvodnění, svahování a ochranu proti hluku v silničním stavitelství
Ing. Martin Chadima, MC VELOX s.r.o.
Nová generace protihlukových panelů - VELOX systém 4003

13.00 - 13.30 Diskuse, závěr symposia
13.30 - Oběd

VYHODNOCENÁ MOSTNÍ DÍLA
Ministrem dopravy a spojů České republiky byly na symposiu MOSTY v roce 2000 v kategorii I -novostavba a v kategorii II -oprava nebo přestavba uděleny čestné tituly

V ROCE 2000:

"Mostní dílo roku 1998" - kategorie I
železničnímu ocelovému příhradovému mostu přes silnici I/6 u Chebu
projektant: SUDOP Praha, a.s. - Ing. Tomáš Wangler a kol.,
realizace: Stavby mostů Praha, a.s.

 

Mostní dílo roku 1998" - kategorie I
silničnímu "Dlouhému mostu" v Českých Budějovicích
projektant: Ing. arch. Roman Koucký - architektonická kancelář, Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
realizace: VSB divize 1, s.r.o.

 

"Mostní dílo roku 1998" - kategorie II
silničnímu mostu přes Labe v Nymburce
projektant: PONTEX - Ing. Tomáš Míčka a kol.,
realizace: SaM - silnice a mosty - Česká Lípa, a.s.

 

ČESTNÁ UZNÁNÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY
uděluje mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Antonínu Chalupskému

Ing. Oldřichu Sedlákovi

Ing. Vladimíru Sehnoutkovi, CSc.

Doc. Ing. A. Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů ČR

V Praze v dubnu 2000

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů