Přihlásit

Mosty 1999

ROK 1999 - 4. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Místo konání: Hotel Voroněž

Společenské setkání: Kongresové centrum Brno a.s.
hudba - skupina JAZZ FRIENDS - zpěv L. KERNDL

Pořadatel: Kongresové centrum Brno a.s.

Garance programu: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, s.o.

Sponzoři symposia:
BÜSSCHER & HOFFMANN s.r.o.
DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING, a.s.
FIRESTA BRNO, a.s.
IPS a.s., OZ Třinec
Jaroslav Číhal - OMO
JHP spol. s r.o., Praha
N+N konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Litoměřice
ODS - Dopravní stavby Ostrava a.s.
SIKA CZ s.r.o., Brno
Stavby mostů Praha, a.s.
Stavby silnic a železnic a.s., Praha
ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
ŽS BRNO, a.s.


OBSAH SBORNÍKU

MOSTY 1999 - 4. mezinárodní sympozium

 1. Úvod
  Ing. F. Menšík
 2. Řízení a rozhodování ve správě mostů ČD
  Ing. M. Čermák
 3. Poruchy silničních mostů
  Ing. F. Menšík
 4. Hlavní prohlídky mostů
  Doc.Ing. J. Tomek,CSc.
 5. Technická příprava oprav a rekonstrukcí mostů pozemních komunikací
  Ing. L. Tichý, CSc.
 6. Příprava a náplň tech. podmínek 120-údržba, opravy a rekonstrukce bet. mostů PK - Ing. J. Volek
 7. Únava ocelových mostů
  Doc. Ing. T. Rotter, CSc.
 8. Únavové porušení ocelového roštu Nuselského mostu
  Ing. J. Kunrt, Doc. Ing. T. Rotter, CSc., Prof. Ing. M. Škaloud,DrHc., Ing. V. Vodička
 9. Opravy obloukových mostů se zavěšenou mostovkou
  Doc. Ing.V. Hrdoušek,CSc.,Prof. Ing. L. Janda,DrSc.
 10. Rekonstrukce mostu v Kostelci n.L.
  Ing. L. Šašek,CSc., Ing. P. Hanuš, Ing. P. Nehasil
 11. Oprava mostu evid.č.387-015 v obci Nedvědice
  Ing.V.Krejčík, Ing.L.Štěpánek,Ing.J.Maštera
 12. Sanace kamenných mostů
  Ing.M.Poláček
 13. Nové materiály a technologie SIKA v mostním stavitelství
  Ing.J.Vlašimský
 14. Některé poznatky k problematice přímopojížděných (přímopochůzných) izolací Ing.R.Mittrenga
 15. Eliminator R - nástřiková hydroizolace mostů
  Ing.P.Novák
 16. Zkušenosti s opravami železuobetonových mostů
  Ing.J.Vopařil
 17. Možnosti určení spolehlivosti provozovaných mostů
  Prof.Ing.Dr.Z.Šmerda,CSc.
 18.  Hodnocení provozovaných mostů
  Doc.Ing.J.Menčík,CSc., Prof.Ing.H.Šertler,DrSc.
 19. Význam hlavních prohlídek mostů pro sledování stavu mostních objektů na silniční síti - Ing. P.Dubrovský
 20. Posouzení stavu mostní železobetonové konstrukce z hlediska koroze výztuže
  Ing.J.Zahrada,CSc.
 21. Opravy a rekonstrukce mostních konstrukcí Ing.P.Slašťan,Ing.M.Zvarík,Ing.M.Grossmann
 22. Seznamy, mapy, vyobrazení a modely mostů z brněnského VUT
  Doc. D. Josef, DrSc.
 23. Podpora EU zemím zařazeným do programu Phare a podmínky poskytování těchto grant. fin. prostředků
  Ing.J.Petrák
 24. Privately Financed Bridge Maintenance
  D.Steel, F.Klaptocz
 25. Hochleistungsbeton Im Brúckenbau Pilotprojekt bei der BAB A96
  A.Rossmann
 26. New Tagus Crossing in Lisbon: The Best University for Bridge Construction
  M.Wastiaux
 27. Long-term Monitoring of Prestresed Concrete Bridges
  Prof. B.I.G.Barr, Dr.R.J.Lark, Dr.J.L.Vítek
 28. Load Carrying Capacity Reserves of Small-span Arched Bridges
  A.Madaj,,PhD., W.Siekierski,MSc.
 29. Únosnosť spriahovacích pásov
  Ing.A.Ďuricová,CSc., Ing.M.Rovňák,CSc.
 30. Typické poruchy mostných konštrukcií na Slovensku a ich príčiny Ing.D.Sotáková,PhD.
 31. Informácia z XIII. svetového kongresu FIP o nových metódach používaných při kontrole stavebných konštrukcií
  Ing.D.Sotáková,PhD., Ing.L.Rojko
 32. Etanplast Waterproofing Systém for High-speed Application on Concrete Bridges Decks - A.Marsot,S.Soliman,A.Dimitri,I.Racek
 33. Sanace mostovek - izolace modifikovanými asfaltovými pásy
  Dipl.Ing.W.Ordosch, Dipl.Ing.P.Balogh
 34. Frekvenčné charakteristiky mostných polí dialničného mosta Hybica
  Doc.Ing.J.Melcer,CSc.
 35. Financování velkých dopravních projektů
  Ing. F. Menšík
 36. Nové evropské požadavky na předpínací systémy a jejich dodavatele
  Ing. V. Šrůma,CSc.
 37. Přetvoření nosných konstrukcí železničních mostů
  Ing.J.Sláma,CSc.
 38. Izolace proti vodě na železničních mostních objektech
  Ing.F.Vlková
 39. Ocelobetonové mosty
  Prof.Ing.J.Studnička,DrSc.
 40. Spřažené ocelobetonové mosty trati TGV Nord
  Ing.J.Šedivec,CSc.
 41. Revize ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů
  Prof.Ing.J.Macháček,DrSc.
 42. Moderní kombinované povlaky pro dlouhodobou ochranu proti korozi ocelových konstrukcí
  Ing.M.Havrda, Ing.M.Kučera
 43. Posouzení napětí v průřezu předpjatého komorového mostu s respektováním projevů ochabnutí smykem
  Ing.V.Petřík,Prof.Ing.V.Křístek,DrSc.
 44. Zpřesnění a úprava metodiky stanovení zatížitelnosti mostů pozemních komunikací
  Doc.Ing.Kukaň,CSc.
 45. Zásady navrhování a zatížení mostů podle Eurokódů
  Ing.M.Studničková,CSc.
 46. Alkalické rozpínání - nový typ poruchy betonu na pozemní komunikaci v ČR
  Ing.J.Hromádko
 47. Svodidla na mostech v souvislosti s TP 114
  Ing. F. Juráň
 48. Kotvení svodidel, zábradlí, říms a mostního příslušenství
  J.Číhal
 49. Zpětně odražené elektrony a lomová technika - pomocníci v diagnostice betonu
  Ing.V.Bílek,Ing.D.Janová
 50. Měřící systémy SOFO pro optická měření deformací objektů
  Dr.Ing.J.Moravec,Ing.I.Klamrt
 51. Izolace mostů pozemních komunikací
  Ing.Z.Červenková
 52. Ovlivnění průhybů ocelových komorových mostů smykovými účinky
  Prof.Ing.V.Křístek, DrSc.,Ing.R.Rusina, Prof.Ing.B.Teplý, DrSc.,Doc.Ing.D.Novák,CSc.
 53. Dlouhodobá měření na předpjatých mostech
  Doc.Ing.J. Vítek,CSc.
 54. Zkušenosti ze zkoušení prvků kotev. systémů dodatč. předpínání betonu dle ČSN P 74 2871
  Ing.J.Kolísko
 55. Poznatky ze stavby estakády s novým typem segmentů
  Ing.J.Jordán,J.Simon
 56. Lávka pro pěšína uůlici Černé v Opavě
  Ing.M.Řehořek
 57. Silniční monolitický most z předpjatého betonu na stavbě I/16přivaděč Slaný
  J.Procházka,L.Oberhofner,O.Lojkásek
 58. Ocelové a ocelobetonové mosty u ČD
  Ing.M.Kučera
 59. Tři nové ocelové železniční mosty
  Ing.P.Horáček,Ing.D.Krása,Ing.T.Wangler
 60. Železniční příhradový ocelobetonový spřažený most přes Radbúzu v Plzni
  Ing.J.Peřina
 61. Most Zábřeh - ocelová konstrukce v prostoru
  Ing.M.Pošvářová, Ing.Píša, Ing.Magnusek, Ing.Sláma
 62. Dlouhý most České Budějovice - statika a konstrukce
  Ing.J.Korbelář,Ing.J.Schindler,Ing.M.Kroupa
 63. Estakáda *Cheb, budovaná kombinací pevné skruže a pojízdného bednění
  Ing.M.Mimra,Ing.Z.Batal
 64. Dlouhý most v Českých Budějovicích
  Ing.arch.R.Koucký


VYHODNOCENÉ MOSTNÍ DÍLA
Ministrem dopravy a spojů České republiky byly na symposiích MOSTY v jednotlivých letech v kategorii I -novostavba a v kategorii II - oprava nebo přestavba uděleny čestné tituly:

V ROCE 1999:
"Mostní dílo roku 1997" - kategorie I
železničnímu mostu přes řeku Radbuzu v Plzni
projektant: PONTEX - Ing. Jaroslav Korbelář a kol.
realizace: Stavby silnic a železnic a.s., závod 9, Řevnice

 

"Mostní dílo roku 1997" - kategorie I
mostu na polní cestě přes rychlostní komunikaci R35 u Olomouce
projektant: SHP - Ing Petr Damek a kol.,
realizace: Dopravní stavby holding, a.s.

"Mostní dílo roku 1997" - kategorie II
silničnímu mostu přes Ohři v Postoloprtech
projektant: PONTEX - Ing. Tomáš Míčka a kol.,
realizace: SaM - silnice a mosty - Česká Lípa, a.s.


ČESTNÉ UZNÁNÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY uděluje mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty:

Prof. Ing. Antonínu Schindlerovi, DrSc.

Ing. Vladimíru Tvrzníkovi, CSc.

in memoriam

Prof. Ing. Miroslavovi Horákovi, CSc.

Doc. Ing. A. Peltrám, CSc., ministr dopravy a spojů ČR

V Praze v dubnu 1999

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů