Přihlásit

Mosty 1998

ROK 1998 - 3. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Místo konání: Kongeresové centrum Brno a.s.

Společenské setkání: Kongresové centrum Brno a.s.
Hudba - sólisté orchestru G. Broma - zpěv L. KERNDL

Pořadatel: Kongresové centrum Brno a.s.

Garance programu: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, s.o.

Sponzoři symposia:
AKCEPT s.r.o.
BREX Liberec s.r.o.
DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s.
FIRESTA BRNO a.s.
HELIFIX CZ s.r.o.
IMPERBEL N.V. (zast. v ČR - SIMPEX s.r.o.)
IPSa.s.Praha,o.z.07 Třinec-Divize KORIDOR Svitavy
ODS - DOPRAVNÍ STAVBY OSTRAVA a.s.
PONTEX s.r.o.
SSaŽ PRAHA a.s.
ŽS Brno a.s.

 

OBSAHY SBORNÍKŮ

MOSTY 1998 - 3. mezinárodní sympozium

 1. Úvodní slovo garanta
  Ing. F. Menšík
 2. Rozvoj silniční sítě v České republice do roku 2010
  Ing. J. Čipera
 3. Stav mostů ve správě Českých drah
  Ing. M. Čermák
 4. Evropské předběžné normy pro navrhování mostů
  Doc.Ing.V. Hrdoušek,CSc., Prof Ing.J. Studnička,DrSc.,Prof.Ing. H. Šertler
 5. Zatížení mostů v ČSN 73 6203 a v ENV 1991-3
  Ing. M. Studničková, CSc.
 6. Navrhování vyztužených ocelových stěn a nové předpisy
  Prof.Ing.J. Macháček, DrSc.
 7. Problematika převodu evropských norem pro obor mostů
  Ing. Z. Červenková
 8. Povodně v červenci 1997 na našich řekách
  Ing. E. Polenka
 9. Mostní konstrukce uložené v mobilizačních rezervách-jejich použití v krizových situacích
  Ing. J. Zobal
 10. Bilance povodňových škod na silničních mostech v ČR
  Ing. F. Menšík
 11. Vliv povodní 97´ na mosty ČD
  Ing. M. Teršel
 12. Povodně a mosty, oprava mostu na trati ČD v Rudě nad Moravou
  Ing. V. Krejčík, Ing. J. Suchomela, Ing. P. Tomášik
 13. Povodňové škody na silničních mostech v okresech Šumperk a Jeseník
  Ing. R. Bednář a kol.
 14. Okres Bruntál a jeho mosty po povodních 1997
  Ing. D. Babnič
 15. Příklad povodňové škody v r. 12997 na kvalitním mostním objektu očima diagnostické firmy
  Ing. J. Kryštof, Ing. I. Suza
 16. Mosty a povodně - obecné poznatky a doporučení
  Ing. F. Menšík
 17. Povodně jako inspirace pro zlepšení preventivních opatřenív navrhování mostů a komunikací
  Ing. E. Polenka
 18. Likwidacja skutków powodzi w 1997 r. na drogach publicznych rzeczypospolitej polskiej
  Ing. J. Kozicki
 19. Moderne Verbundbrúcke úber die Amper im Zuge der Autobahn Múnchen - Lindau
  Dipl. Ing. J. Weber
 20. Výstavba železničných mostov při Žilině
  Ing. J. Husák
 21. Provizorní ocelové mosty
  T. Dracup
 22. The new trends of anti-corrosion protection of bridges and steel structures
  Dr. P. Delpire
 23. Viadukt Arbre
  M. Buvé
 24. Mostní izolace Index
  Ing. R. Hala
 25. Estakáda v Plzni ze segmentů nové generace
  Ing. J. Jordán
 26. Mostní objekty novostavby "Rekonstrukce ulice U trati II" v Plzni
  Ing. M. Sirotek, Ing. J. Šmerda
 27. Most přes Úslavu na dálnici D 510
  Ing. T. Nejezchleba, Ing. M. Mimra, Ing. V. Kvasnička
 28. Speciální práce prováděné firmou Firesta na mostech
  Ing. P. Borek
 29. Statické zajištění mostních konstrukcí
  Ing. R. Růžička
 30. Eliminator R - nástřiková hydroizolace
  Ing. R. Růžička
 31. Lávka pro pěší přes řeku Lučinu v Havířově
  Ing. M. Řehořek
 32. Dlouhý most v Českých Budějovicích
  Ing. J. Korbelář, Ing. arch. R. Koucký, Doc.Ing.T. Rotter
 33. Realizace mostů na stavbě I. železničního koridoru v traťovém úseku Skalice n. Svitavou - Česká Třebová
  Ing. S. Kopřiva, Ing. T. Chalupa
 34. Most přes Ohři u Doksan na dálnici D8
  Ing.V.Kvasnička, Ing. M. Mimra
 35. Most přes Labe v Drážďanech
  Ing.M.Kalný, Ing.J.Korbelář, ak.arch.P.Keil, Doc.Ing.T.Rotter
 36. Přesypané klenuté mostní objekty z prefabrikovaných dílců systému TOM 2
  Ing. L. Ledvina, Ing.P. Klimeš
 37. Dvě sbírky mostních modelů se seznamy mostů
  Doc. D. Josef, DrSc.
 38. Porovnání modelů analýzy komorových mostů
  Ing.J.Kala, Prof.Ing.B.Teplý,CSc., Prof.Ing.V. Křístek,DrSc.
 39. Zdroje a rizika vzniku trhlin v betonových mostech
  Prof.Ing.Dr. Z. Šmerda
 40. Spřažení perforovanou lištou v mostním stavitelství
  Prof.Ing. J. Studnička, DrSc., Prof.Ing.J.Macháček,DrSc.
 41. Únavové zkoušky kotvení předpínací výztuže kotvou
  Ing. J. Kolísko, Ing. O. Sutner, Ing. H. Hlasivec
 42. Nový způsob dokumentace vnášení předpětí do konstrukce
  Ing. J. Hlasivec
 43. Přechody mezi železničním mostem a tratí
  Ing. J. Sláma, CSc.
 44. Mosty na Koridoru - pětiklenbový most
  Ing. M. Dobrovolný, Ing. O. Zlámal
 45. Mariánský most v Ústí nad Labem
  Ing.J.Crhan, Ing. J. Geryk, Ing. M. Komínek, Ing. arch. R. Koucký, Doc. Ing. T. Rotter,CSc., Prof. Ing. J. Studnička,DrSc.
 46. Rozšíření mostu na pražském středním okruhu
  Ing. L. Šašek,CSc., Ing. P. Hanuš, Ing. P. Nehasil
 47. Přestavba hraničního mostu ve Vejprtech
  Ing. D. Krása
 48. Rekonstrukce kamenného mostu v Písku
  Ing. M. Poláček, J. Švejcha
 49. Předrážené na místě zhotovené pilíře ke zlepšení podloží a násypů pro mostní stavitelství
  Prof.Ing.P. Klablena,DrSc., Ing. L. Míča
 50. Předpoklady pro zajištění financování dopravních staveb ze zahraničních úvěrů a grantů
  Ing. J. Petrák
 51. Údaje o firmě BREX spol. s.r.o.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY uděluje mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty:

Ing. Hynkovi Hlasivcovi

Ing. Jaroslavovi Šedivcovi, CSc.

Prof. Ing. Bohumírovi Vovsovi, CSc.

Prof. Ing. P. Moos, CSc., ministr dopravy a spojů ČR

V Praze v dubnu 1998

Povodně

 

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů