Přihlásit

Mosty 1997

ROK 1997 - 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Místo konání: Hotel VORONĚŽ

Společenské setkání: Kongresové centrum Brno a.s.
hudba - taneční skupina XXXL

Pořadatel: Kongresové centrum Brno, a.s.

Garance programu: Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Generální ředitelství Českých drah, s.o.

Sponzoři symposia:
DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING, a.s.
FIRESTA BRNO, a.s.
HUTNÍ MONTÁŽE OSTRAVA, a.s.
PROMPTUS, s.r.o. Praha
SANGREEN, s.r.o. Praha
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC PRAHA, a.s.
STAVBY MOSTŮ PRAHA, a.s.
SCHOMBURG Čechy a Morava, s.r.o.
ŽS BRNO, a.s.

OBSAHY SBORNÍKŮ

MOSTY 1997 - 2. mezinárodní mostařské sympozium

 1. Úvod
  Ing. F. Menšík
 2. Rozvoj železniční infrastruktury v České republice
  Ing. K. Sellner, CSc.
 3. Výstavba silnic a dálnic v České republice do roku 2000
  Ing. J. Čipera
 4. Přehled norem a předpisů pro mosty
  Ing. L. Tichý, CSc., Doc. Ing. V. Hrdoušek, CSc., Ing. R. Šafář
 5. Normy pro ocelové a ocelobetonové mosty
  Prof.Ing. J.Studnička,DrSc., Doc.Ing. T. Rotter
 6. Návrh evropské normy pro navrhování mostů
  Doc. Ing. V. Hrdoušek, CSc., Doc. Ing. J. Krátký, CSc.
 7. Správa mostů u Českých drah
  Ing. M. Čermák
 8. Program obnovy a přestaveb mostů na silniční síti
  Ing. F. Menšík
 9. Péče o jakost v oboru mostního stavitelství u Českých drah
  Ing. K. Chvojka
 10. Současné požadavky na systém jakosti v oboru pozemních komunikací
  Ing. V. Hvízdal
 11. Historické mosty
  Doc. D. Josef, DrSc
 12. Mosty v Polské republice
  mgr. inž. J. Kozicki, mgr. inž. J. Bukalo
 13. Výstavba a prevádzka cestných a dialničných mostov v SR
  Ing. P. Bulánek, CSc.
 14. Moderner Brćkenbau in Bayern
  Ing. S. Kónig
 15. Největší švýcarský most Lehnenwiadukt Beckenried
  Doc. Dipl. Ing. Z. Sedlo
 16. Mosty postavené firmou Dopravní stavby Holding a.s. v uúplynulých třech letech
  Ing. A. Žurek, CSc.,Ing. J. Luňáček
 17. Technologie TARCO. Přímopojížděný epoxydehtový kryt nosné konstrukce mostu tl. pouze 1 cm a flexibilní mostní závěr
  Ing. P. Borek
 18. Most přes řeku Labe pod Mariánskou skálou v Ústí n.L.
  J. Klimek, Ing. J. Geryk
 19. Žárové zinkování - efektivní povrchová ochrana mostů
  H. Minichová
 20. Most na dálnici D8 - přes údolí Bakovského potoka
  Ing. H. Hlasivec
 21. Vliv stavebních úprav Karlova mostu na napjatost od objemových změn
  Prof.Ing.Dr. Z. Šmerda, CSc., Ing. J. Šmerda
 22. Modelování degradace a predikace životnosti železobetonových konstrukcí
  Ing. Z. Keršner, CSc., Doc. RNDr. P. Rovnaníková, CSc., Prof. Ing. B.Teplý, CSc., Doc. Ing.D.Novák,CSc.
 23. Činnost sdružení pro výstavbu silnic v oboru "Mosty"
  Ing. Z. Červenková
 24. Modernizace koridorů ČD z hlediska mostního stavitelství
  Ing. D. Krása
 25. Investorská a projektová příprava oprav mostů
  Ing. V. Krejčík
 26. Ochrana mostních staveb před agresivními účinky
  Ing. J. Zahrada,CSc.
 27. Polymerní materiály hydroizolačních vrstev na betonových mostovkách pozemníchkomunikací
  Ing. J. Emmer
 28. Nadjezd nad rychlostní komunikací R-52 Rajhrad-Mikulov
  Prof.Ing. J. Stráský,CSc., Ing. I. Hustý, Ing. F. Pospíšil
 29. Zavěšený silniční most přes Labe v Ústí n.L.
  Ing. Milan Komínek
 30. Lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v Kralupech n.Vlt.
  Ing. P. Řehoř, Ing. D. Kara
 31. Zkušenosti z výstavby letmo betonovaného mostu přes Úhlavku na dálnici D5
  Ing. A. Brnušák, Ing. V. Šrůma,CSc., Ing.I.Batal
 32. Most Zaltbommel
  Ing. L. Šašek, CSc.
 33. Nosníky NDS pro nosné konstrukce mostů
  Ing. P. Hrůza, Doc.Ing.T.Rotter,CSc., Ing. R. Šafář
 34. Kotevní systém SOLO pro předpínací kabely z lan
  Ing. J. Jordán
 35. Prefabrikované nosníky z předem předpjatého betonu pro spřažené mostní konstrukce typu beton-beton
  Ing. J. Jordán
 36. Kabelové kanálky dodatečně předpínaných konstrukcí - jejich vytváření, injektáž a zkoušky tření
  Ing. M. Dobrovolný, CSc.
 37. Prefabrikovaná kotvená svodidla typu New Jersey
  Ing. P. Masařík, Ing. R. Menšík, Ing. R. Pachl
 38. Geotechnický průzkum a mostní stavby
  Prof.Ing. I. Trávníček,CSc.
 39. Geotechnické problémy mostních konstrukcí
  Prof.Ing. P. Klablena, CSc.
 40. Konference "Mosty dálničních a rychlostních komunikací" /Praha 1996/ -přehled příspěvků
  Ing. M. Kalný
 41. Hydroizolace mostních objektů - všeobecné informace
  Ing. Karel Matějů, CSc.
 42. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí - záměry a perspektivy
  Ing. Z. Jeřábek
 43. Využití hornických metod v povrchovém stavitelství
  D. Janíček
 44. Železniční ocelobetonový příhradový spřažený most přes Radbuzu v Plzni
  Ing. J. Korbelář, Ing. J. Vrzák, Ing. V. Zajíc
 45. Rekonstrukce mostu na dálnici D1 přes Sedlický potok
  Ing. I. Anděl

 

VYHODNOCENÉ MOSTNÍ DÍLO

Ministrem dopravy a spojů České republiky byly na symposiích MOSTY v jednotlivých letech, v kategorii I -novostavba a v kategorii II -oprava nebo přestavba, uděleny čestné tituly:

"Mostní dílo roku 1995"- kategorie I
lávce pro pěší přes dálnici D1
projektant: PONTEX - Ing. Jaroslav Korbelář a kol.,
realizace: Inženýrské a průmyslové stavby Praha, a.s.

"Mostní dílo roku 1995"- kategorie I
lávce pro pěší přes dálnici D5 u obce Cekov
projektant: DOSING - Ing. Radek Menšík a kol.,
realizace: Dopravní stavby a mosty Olomouc, a.s.

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY uděluje mimořádné uznání za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty:

Prof. Ing. Dr. Zdeňkovi Šmerdovi, CSc.

Ing. Josefu Zemanovi

Ing. M. Říman, ministr dopravy a spojů ČR

V Praze v dubnu 1997

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů