Přihlásit

Reference

Seznam vybraných zakázek pro podnikatelské subjekty a ostatní organizace 

2020

 • COLAS CZ, a.s. (mosty na pozemních komunikacích)
 • Česká silniční společnost (organizace Silniční konference)
 • IBR Consulting, s.r.o. (mosty na pozemních komunikacích)
 • Metrostav a.s. (kontingenční tabulky)
 • Mitrenga-stavby, spol. s r.o. (školení pro stavbyvedoucí a mistry)
 • OSC, a.s. (systém řízení bezpečnosti informací)
 • QCONTROL s.r.o., odštěpný závod (zkoušení vlastností betonu)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (mosty na pozemních komunikacích)
 • SaM silnice a mosty a.s. (monolitické železobetonové a předpjaté mosty - návrh a výstavba)
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (stavební ložiska a mostní závěry)
 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. (TDI ve veřejné správě)
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. (dozory ve výstavbě)

2019

 • COLAS CZ, a.s. (poruchy dopravních staveb a jak jim předcházet)
 • IBR Consulting, s.r.o. (poruchy dopravních staveb a jak jim předcházet)
 • LLENTAB, spol. s r.o. (revize prováděcích předpisů pro výrobce ocelových konstrukcí – revize normy EN 1090-2)
 • PORR a.s. (zkoušení vlastností betonu)
 • Skanska Transbeton, s.r.o. (zkoušení vlastností betonu)
 • Státní fond dopravní infrastruktury (metodika pro finanční nároky – vyčíslování claimů)
 • STRABAG a.s. (metodika pro finanční nároky – vyčíslování claimů)
 • SWIETELSKY stavební s.r.o. (komunikace na stavbách)
  SWIETELSKY stavební s.r.o. (poruchy dopravních staveb a jak jim předcházet)
 • SŽDC, s.o. (příprava a řízení stavebního procesu - Best Practice)
 • SŽDC, s.o. (revize prováděcích předpisů pro výrobce ocelových konstrukcí – revize normy EN 1090-2)
 • TSK hl. m. Prahy, a.s. (technický dozor investora)
 • VODAFONE (seminář o ocelových konstrukcích)

2018

 • COLAS CZ, a.s. (zkoušení vlastností betonu)
 • Dopravoprojekt Brno a.s. (novelizace právních, technických a diagnostických předpisů v silničním stavitelství)
 • Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, s.o. (novela stavebního zákona)
 • Město Studénka (veřejné zakázky malého rozsahu)
 • Metrostav a.s. (příprava staveb - kalkulace nabídek)
 • mmcité + a.s. (vybrané technické požadavky normy EN 1090-2 - oblast svařování)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (stavební ložiska a mostní závěry)
 • SKÁLA & VÍT, s. r. o. (vybrané technické požadavky normy EN 1090-2 - oblast svařování)
 • SMP CZ, a.s. (příprava staveb - kalkulace nabídek)
 • Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. (novela stavebního zákona)
 • SWIETELSKY stavební s.r.o. (příprava staveb - kalkulace nabídek)
 • SŽDC, s.o. (BIM - od teorie k praxi)

2017

 • Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, s.o. (technický dozor stavebníka)
 • M - SILNICE a.s. (právní minimum pro práci s pohledávkami)
 • PONVIA CONSTRUCT s.r.o. (stavbyvedoucí z pohledu legislativy a praxe)
 • PSG Construction a.s. (kurz obchodní angličtiny)
 • SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. (zadávání veřejných zakázek)
 • SŽDC, s.o. (technický dozor stavebníka)
 • TENZA, a.s. (dozory ve výstavbě)

2016

 • ČEPS Invest, a.s. (třídenní seminář o ocelových konstrukcích)
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (smluvní podmínky FIDIC)
 • IBR Consulting, s.r.o. (technický dozor stavebníka na pozemních komunikacích)
 • Město Hlučín (veřejné zakázky pro zadavatele)
 • Povodí Moravy, s.p. (smluvní vztahy ve výstavbě)
 • Skanska Transbeton, s.r.o. (průmyslové podlahy a jiné konstrukce z drátkobetonu)
 • Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (technický dozor stavebníka na pozemních komunikacích)
 • Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. (školení pro stavbyvedoucí a mistry)
 • TRUMPF Liberec, spol. s r.o (pevnostní složky betonu)
 • Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (zkoušení vlastností betonu)

2015

 • ALPINE BAU CZ a.s. (smluvní podmínky FIDIC)
 • Bilfinger MCE Slaný s.r.o. (veřejné zakázky pro dodavatele)
 • Brněnské komunikace a.s. (technický dozor stavebníka)
 • ČD Telematika a.s. (stavbyvedoucí – legislativa a praxe)
 • ČR – Kancelář senátu (veřejné zakázky pro zadavatele)
 • Dopravoprojekt Brno a.s. (nemovitosti a právo)
 • Lesy ČR, s. p. (technický dozor stavebníka)
 • MABA Prefa, spol. s r.o. (zkoušení vlastností betonu)
 • Metrostav a.s. (veřejné zakázky pro dodavatele)
 • Národní knohovna ČR (spisová služba, skartační řízení a archivace)
 • Odborový svaz KOVO (spisová služba, skartační řízení a archivace)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (nemovitosti a právo)
 • SDS EXMOST spol. s r.o. (vady a poruchy staveb)
 • SKANSKA a.s. (smlouva o dílo ve stavebnictví)
 • SUDOP PRAHA a.s. (smluvní podmínky FIDIC)

2014

 • BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. (zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • ČEZ a.s. (jak na smlouvy ve výstavbě)
 • ELTODO, a.s. (smluvní podmínky FIDIC)
 • Eurovia CS, a.s. (smluvní podmínky FIDIC)
 • LESY ČR, s. p. (povolování staveb a nakládání s nemovitostmi)
 • Ministerstvo dopravy ČR (smluvní podmínky FIDIC)
 • PRŮMSTAV a.s. (veřejné zakázky pro dodavatele)
 • RD Rýmařov s.r.o. (jak na smlouvy ve výstavbě)
 • RWE Česká republika a.s. (spisová služba, skartační řízení a archivace)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (technický dozor investora)
 • SMP CZ a.s. (zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • Škoda Auto a.s. (řízení výstavbových projektů, spisová služba)
 • SŽDC s. o. (technický dozor investora)
 • Valbek, spol. s r.o. (technický dozor stavebníka)
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (veřejné zakázky pro zadavatele)

2013

 • CEMBRIT a.s. (spisová služba, skartační řízení a archivace)
 • Crocodille ČR, spol. s r.o. (řízení stavebních zakázek)
 • ČEZ, a.s. (řízení výstavbových projektů, zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • Česká pojišťovna a.s. (smluvní podmínky FIDIC)
 • Česká spořitelna, a.s. (nový občanský zákoník)
 • Generální finanční ředitelství (spisová služba, skartační řízení a archivace)
 • HOCHTIEF CZ a.s. (zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • MC-Bauchemie s.r.o. (zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • Metrostav a.s. (stavební zákon, velká novela)
 • Ministerstvo dopravy ČR (stavební zákon, velká novela)
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR (spisová služba, skartační řízení a archivace)
 • OHL ŽS, a.s. (smluvní podmínky FIDIC)
 • Siemens s.r.o. (stavební zákon, velká novela)
 • SKANSKA a.s. (zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • STRABAG a.s. (řízení stavebních zakázek)
 • Subterra a.s. (zkoušení vlastností betonu a jeho složek)
 • SWIETELSKY stavební s.r.o. (spisová služba, skartační řízení a archivace)

2012

 • ČEZ, a.s. (zkoušení betonu)
 • PORR (Česko) a.s. (řízení stavebních zakázek)
 • Czech Coal a.s. (spisová služba)
 • Hypoteční banka, a.s. (řízení stavebních zakázek)
 • Metrostav a.s. (prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí)
 • Skanska a.s. (veřejné zakázky)
 • Správa železniční dopravní cesty státní organizace (prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí)

2011

 • EXON s.r.o. (veřejné zakázky)
 • EUROVIA CS, a.s. (vady a poruchy staveb)
 • HOCHTIEF CZ a.s. (vlastnosti betonu)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (rétorika)
 • Mitrenga-stavby, spol. s r.o. (školení pro stavbyvedoucí a mistry)
 • Povodí Odry, státní podnik (správní řád)
 • OFFICE DEPOT s.r.o. (veřejné zakázky)
 • Skanska a.s. (spory ve výstavbě)
 • HSBC Bank plc, pobočka Praha (spisová služba)
 • Státní fond životního prostředí ČR (řízení stavebních zakázek)
 • VELUX Česká republika, s.r.o. (rétorika)
 • Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost (spisová služba)
 • OHL ŽS, a.s. (řízení stavebních zakázek, zákoník práce)
 • E.ON Česká republika, s.r.o. (insolvenční řízení)
 • Nejvyšší kontrolní úřad (vady a poruchy staveb)
 • UniCredit Bank Czech Republic a.s. (řízení stavebních zakázek)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (rétorika)
 • SUBTERRA, a.s. (školení pro stavbyvedoucí a mistry)

2010

 • VCES a.s. (školení pro stavbyvedoucí a mistry)
 • Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (veřejné zakázky)
 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (řízení stavebních zakázek)
 • Nejvyšší kontrolní úřad (zajišťování jakosti stavebních akcí)
 • České dráhy, a.s. (veřejné zakázky)
 • SMP CZ, a.s. (svařování konstrukcí)
 • Česká lékařská komora (spisová služba)
 • Metrostav a.s. (řízení stavebních zakázek)
 • Brněnské komunikace a.s. (veřejné zakázky)
 • ŠKODA AUTO a.s. (spisová služba)
 • Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (vady a poruchy staveb)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (spory ve výstavbě)
 • ViaCon ČR s.r.o. (protikorozní ochrana)
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (správní řád)

2009

 • Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (vady a poruchy staveb)
 • EXCON, s.r.o. (spisová služba)
 • OHL ŽS, a.s. (veřejné zakázky)
 • Česko-saské přístavy s.r.o. (řízení stavebních zakázek)
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (veřejné zakázky)
 • Skanska DS a.s. (školení stavbyvedoucích a mistrů)
 • Traťová strojní společnost, a.s. (veřejné zakázky)
 • Městská policie hl. města Prahy (spisová služba)
 • SWIETELSKY stavební s.r.o. (veřejné zakázky)
 • Metrostav a.s. (vyvlastnění)
 • Skanska a.s. (řízení stavebních zakázek)
 • BÖGL a KRÝSL, k.s. (time- a stress management)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR (vady a poruchy staveb)
 • Ministerstvo dopravy České republiky (veřejné zakázky)
 • Hutní montáže, a.s. (svařování konstrukcí)
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (povrchové a protikorozní ochrany)

2008

 • HOCHTIEF CZ a.s. (management a controlling)
 • Správa železniční dopravní cesty státní organizace (veřejné zakázky)
 • Ministerstvo spravedlnosti České republiky (insolvenční zákon)
 • Správa Letiště Praha, s.p. (vady a poruchy staveb)
 • Eurovia CS, a.s. (veřejné zakázky, protikorozní ochrana)
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (protikorozní ochrana)
 • Česká národní banka (poskytování investičních služeb)
 • Dopravní podnik Ostrava a.s. (celní problematika)

2007

 • ČEZ Distribuce a.s. (stavební zákon)
 • Eurovia Services s.r.o. (archivní a spisová služba)
 • SEG s.r.o. (stavební zákon)
 • Centroprojekt a.s. (stavební zákon)
 • Strabag a.s. Pozemní stavitelství (stavební zákon)

2006

 • Ekomont s.r.o. (stavební zakázkování)
 • Bovis Lend Lease a.s. (stavební zákon)
 • SATES MORAVA spol. s r.o. (stavbyvedoucí a mistři)
 • Pražská teplárenská a.s. (stavební zakázkování)

2005

 • Vítkovice a.s. (povrchové úpravy materiálů)
 • SIKA CZ s.r.o. (zesilování konstrukcí)
 • Helifix s.r.o. (kotevní systémy)

2004

 • Léčebné lázně Jáchymov (recepční a informátoři)
 • Technoprojekt, a.s. Ostrava (řízení stavebních zakázek)

2003

 • Raiffeisenbank Praha, a.s. (katastr nemovitostí)
 • Intergips a Allegro (seminář pro stavbyvedoucí a mistry)
 • Magistrát Ostrava (věcná břemena)

2002

 • INVESTIX České Budějovice (krizové sitauce, ohrožení a bezpečnost)
 • PSSZ (vymáhání pojistného – právní aspekty)
 • Slovenská sporiteľňa, a.s. (směnky)

2001

 • KONPO, s.r.o. Praha (veřejné dražby)
 • Moravskoslezské teplárny, a.s. (veřejné zakázky)
 • První severozápadní teplárenská, a.s. (veřejné zakázky)
 • SME, a.s. Ostrava (finanční analýza - EVA)
 • BEST, s.r.o. Benešov (komerční rizika)
 • ZČE, a.s Plzeň (směnky)
 • TRW Autoelektronika, s.r.o. Benešov (spisová služba)
 • Dun & Bradstreet, s.r.o. Praha (finanční analýza, obchodní zákoník)
 • HESTI s.r.o. Praha (prodejní dovednosti)
 • EMC&Co. s.r.o. Vysoké Mýto (obchodní dovednosti)


do roku 2000

 • České radiokomunikace, a.s, (fyzioterapie) 2000
 • ČSOB, a.s. (2 semináře směnka – platební a záruční nástroj) 2000
 • Hybler textil, s.r.o. (image manažera) 2000
 • Konsolidační banka, a.s. (spisová služba) 2000
 • B Braun, s.r.o. Praha (prodejní dovednosti) 1999, 2000
 • ATACO Consulting, s.r.o. (rozpočetnictví) 1999
 • ATESO a.s. Jablonec n. N. (stavební zákon) 1999
 • Buzuluk Komárov, a.s. (dokumentární akreditiv) 1999
 • Cementárna Mokrá – Českomoravský cement, a. s. (marketing – prodej) 1999
 • Českomoravský cement, a.s. Beroun (rétorika) 1999
 • ČMRZB, a. s. Praha (směnka – platební a záruční nástroj) 1999
 • Realitní kancelář TANA, s.r.o. Dvůr Králové n. Labem (nemovitosti) 1999
 • MIKOS Aš (vedení lidí) 1999
 • MPSV ČR Praha (rétorika) 1999
 • Pěkný UNIMEX, s.r.o. Praha (komunikace, asertivita) 1999
 • ČKD Dopravní systémy, a.s. (vedení lidí) 1998
 • Dřevoodbyt Hradec Králové, s.r.o. (dosahování vyšších prodejů) 1998
 • Impress Metal Packaging, a.s. (vymáhání pohledávek) 1998
 • JE Temelín (stavební zákon) 1998
 • Železárny Hrádek u Rokycan (směnka – platební a záruční nástroj) 1998
 • Železárny Veselí na Moravě (směnka – platební a záruční nástroj) 1998
 • Radegast Nošovice, a.s. (směnka – platební a záruční nástroj) 1997–8
 • Národní vzdělávací fond (na základě výběrového řízení) 1996–8
 • Česká strojírenská společnost (Tribotechnika – mezinár. konference) 1997
 • Vodárenská a.s. Brno (kalkulace a VNP ekonomika) 1997
 • OP Prostějov (vymáhání pohledávek) 1997
 • Agentura pro rozvoj malého a středního podnikání v ČR (3 denní konference) 1993–7
 • PHARE (na základě výběrového řízení 1993–7 šest vícedenních seminářů) 1993–7
 • Investičná a rozvojová banka Bratislava (směnka – platební a záruční nástroj) 1996
 • Šroubárna Libčice, s.r.o. (obchodní právo – smluvní vztahy) 1996
 • Pražská plynárenská a.s. (vedení lidí, marketing) 1996
 • BVV (doprovodné akce k veletrhům MEFA, ENVI, Stavební aj.) 1994–6
 • 1. VASTO, s.r.o. Vsetín (personalistika, soc. psych. výcvik) 1995
 • Českoamerická realitní společnost, a.s. Praha (marketing) 1995
 • Nemocnice Nový Jičín (vedení lidí) 1995
 • IPS, a.s. Praha (autorizace ve výstavbě) 1992–4
Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů