Přihlásit

Doc. Ing. Karel Dočkal, Csc.

Dočkal Karel

Vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně, specializace průmyslová výroba stavebních hmot a dílců, dále vědní obor technologie staveb a stavební materiály. V současné době přednáší na Stavební fakultě VUT v Brně v kurzech: Technologie stavebních procesů I a II - Provádění betonových konstrukcí - Příprava a realizace staveb- Stavebně technologické projektování- Systémy jakosti, a kontrola ve stavebnictví- Vedení diplomových prací -Vedení interního doktorandského studia
Pracuje jako technolog, specialista pro OHL ŽS Brno, a.s.
Zabývá se také posudkovou a inspekční činností ve stavebnictví, schvaluje certifikáty výrobků systémů jakosti a inspekcí.

Zaměstnání a profesní aktivity:
ŽPSV Uherský Ostroh (1968 – 1972)
- příprava výroby (návrhy technologií výrob stropních a obvodových panelů, drobného betonářského zboží),
- útvar řízení jakosti (podniková zkušebna, statické zkoušky nosnosti pražců, kontrolní zkoušky materiálů a betonu),
ÚVaR ŽS Brno (1972 – 1988)
- prototypové, průkazní a kontrolní zkoušky železničních pražců,
- technologické předpisy a kontrolní zkušební plány,
- ověřování vlivu vlastností surovin a technologie na užitné vlastnosti konstrukcí z    předem předpjatého betonu,
- objasňování příčin poruch železničních pražců v provozních podmínkách,
- vedení státních a oborových úkolů technického rozvoje,
- výzkumná a vývojová činnost
VUT v Brně, Stavební fakulta (1988 – trvá) vysokoškolský učitel
TZÚS Praha s. p. (1996 – 2003)
- ředitel pobočky v Brně- zástupce vedoucího autorizované osoby č.204
- vedoucí posuzovatel inspekčního a certifikačního orgánu-určování technických požadavků na stavební výrobky- uplatňování Směrnice rady 89/106/EHS týkající se stavebních výrobků v podmínkách České republiky
- Zavádění evropských norem a stavebních předpisů
OHL Madrid ŽS Brno, a.s. ( 2004- trvá
- technolog specialista-vedoucí oddělení výroby závodu Pozemní stavitelství
- vedoucí integrovaného systému řízení stavby AVVA MU Brno, univerzitní kampus

Lektoruje tyto semináře:

Zpět na seznam lektorů »

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů