Přihlásit

Ing. Jan Zajíček

Zajíček Jan

Ing. Jan Zajíček (APT SERVIS), přední odborník v oboru technologie, navrhování a výstavby vozovek, zpracovatel a člen týmů zpracovatelů mnoha ČSN a TP, absolvoval v r. 1976 Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby a dále postgraduální studium na ČVUT Praha „Vybrané statě silničního a městského dopravního inženýrství".
Po ukončení studií pracoval jako stavbyvedoucí při výstavbě silničních staveb. V letech 1984 až 1990 se věnoval jako pracovník technického rozvoje Dopravních staveb Olomouc výzkumu a vývoji inovací vozovkových konstrukcí, řešení příčin netypických poruch vozovek a také aplikace nejnovějších zahraničních metod při posuzování kvalitativních vlastností našich asfaltů.
V letech 1990 až 1995 působil jako vedoucí útvaru přípravy, vedoucí laboratoře asfaltových směsí, aktivně se zúčastnil revize silničních norem. 
Od roku 1995 je poradcem v oboru technologie a navrhování vozovek a dále poradcem při zavádění systému jakosti podle normy ISO 9001 a později i poradcem při zavádění systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001.
Působí jako externí auditor několika certifikačních orgánů s využitím zejména jako odborný expert v oboru dopravních staveb. Je držitelem certifikátu AUDITORA JAKOSTI, vydaného certifikačním orgánem GRADUA – CEGOS, s.r.o.

Odborná činnost jako zpracovatel norem a předpisů:

ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – Specifikace


ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy – Část 1: Provádění a kontrola shody


ČSN 73 6126-2 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy – Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

 

ČSN EN 14227-1 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 1: Směsi stmelené cementem


ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace – Část 10: Zeminy upravené cementem


ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek. Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody


ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (člen kolektivu autorů)


TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena (MD, 2009)


Revize TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (člen kolektivu autorů)


Člen národního aplikačního týmu Technické normalizační komise pro zavádění evropských norem, gestor pro TC 227 WG 4, zástupce České republiky v CEN/TC 227 WG 4 Silniční materiály – materiály pro nestmelené a hydraulicky stmelené směsi.


Držitel oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 2001/2009, vydaného Ministerstvem dopravy dne 21. ledna 2009.


Lektorská činnost pro pravidelná školení pořádaná Sdružením pro výstavbu silnic Praha. 

Lektoruje tyto semináře:

Zpět na seznam lektorů »

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů