Přihlásit

Ing. Jiří Chládek, CSc.

Chládek Jiří

Po studiu VŠ, kdy brigádně pracoval na stavbách mostů v Pardubicích a na Zvíkově, nastoupil u Staveb silnic a železnic. Během prezenční služby byl vojenským stavbyvedoucím mostů trati Orlov - Plaveč - Podolinec. Další zkušenosti získával u Mostního obvodu ČD v přepočtové kanceláři. Následně pracoval ve funkci mostního inženýra na ministerstvu dopravy (m.j. předseda dozorstva při přemístění řetězového mostu do Stádlce, atd.) Dále působil jako mostař na Správě pro dopravu a od roku 1990 na MD jako vedoucí oddělení Správy a údržby. V průběhu praxe se zasloužil o řadu usnesení vlády ČR, např. ke zprůmyslnění výstavby silničních mostů, vybudování mostní prefy v Toušeni, zřízení mostních čet u SÚS, atd. Na ČVUT obhájil kandidaturu „Matematické modely vyhodnocování poruch mostních konstrukcí". I po odchodu do důchodu vyvíjí řadu odborných aktivit, je předsedou zkušebních komisí, soudním znalcem, atd.

Lektoruje tyto semináře:

Zpět na seznam lektorů »

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů