Přihlásit / Registrace

OCELOVÉ KONSTRUKCE 2016

úterý 31. května 2016
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Hlavní lázeňská budova Libuše

Kód akce: 99448
Cena od: 3.300Kč bez DPH

XVIII. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2016

Pořádáno ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.

Pro omezený počet účastníků jsme připravili fakultativní exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně (uzavřeno)

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (1 bod) a ČKA (3 body).

Odborný garant konference: Česká asociace ocelových konstrukcí

Tematické okruhy  
Okruh I Projektování a návrh ocelových konstrukcí, odborný garant doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Okruh II Realizace staveb, odborný garant prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně
Okruh III Technologické ocelové konstrukce v energetice, odborný garant Ing. Lubomír Gogela, VÍTKOVICE a.s.
Okruh IV Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli, povrchová ochrana, údržba, nové materiály, trendy, legislativa, odborný garant Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
 
Přípravný výbor    
Ing. Lubomír Gogela   Ing. Stanislav Cieslar
Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.   Bc. Vítězslav Fejfar
doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.   Ing. Marek Janda
prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.   Ing. Helena Šubrtová

 

  ČASOVÝ PROGRAM 
  Pondělí 30. května 2016
17:00 - 20:00  Instalace propagačních panelů a výstav přihlášených vystavovatelů
18:00 - 20:00 Večeře (pro účastníky, kteří ji objednali, podávána v hlavní lázeňské budově Libuše)
  Úterý 31. května 2016
07:00 - 08:30 Snídaně pro ubytované
08:00 - 09:00 Registrace účastníků, instalace propagačních panelů a výstav přihlášených vystavovatelů
09:00 Zahájení konference
09:05 - 09:25 Úvodní proslov
  doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní
09:25 - 09:45 Informace z technické komise České asociace ocelových konstrukcí
  Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., Česka asociace ocelových konstrukcí
Okruh I Projektování a návrh ocelových konstrukcí
  Odborný garant: doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební 
09:45 - 10:05 Rekonstrukce zavěšeného hadicového dopravníku
  Ing. Jaroslav Vácha, Ph.D.
10:05 - 10:20 Posuzování ocelových nádrží vystavených koroznímu oslabování
  Ing. Monika Kubzová, VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební
10:20 - 10:35 Konstrukce oceněné v soutěži TEKLA BIM AWARDS 2015 (Česká republika, Polsko)
  Ing. Martin Bakala, Construsoft, s.r.o.
10:35 - 10:50 Kávová přestávka
10:50 - 11:05 Vnitřní síly působící na styčník a globální analýza ocelových konstrukcí
  Ing. Jaromír Kabeláč, Hypatia Solutions s.r.o.
Okruh II Realizace staveb
  Odborný garant: prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně
11:05 - 11:25 SO 14-24-01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172
  Ing. Libor Švec, Metrostav a.s., Divize 3 – Provoz ocelových konstrukcí
11:25 - 11:45 Montáž nového mostu Schierstein přes řeku Rýn mezi městy Wiesbaden a Mainz, Spolková republika Německo
  Ing. Miroslav Kovalík, Ing. Pavel Janáč, BÖGL a KRÝSL, k.s. – Odštěpný závod Ostrava
11:45 - 12:05 Silniční nadjezd pro sanaci povrchu vozovky Patchberg - / Sillbrücke + Bergiseltunnel
  Ing. Miroslav Lindovský, cert. EWE, IWI-C, Flash Steel Power, a.s.
12:05 - 12:35 OSKAR – rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov
  Ing. David Rose, EXprojekt s.r.o.
12:35 - 13:35 Oběd
Okruh III Technologické ocelové konstrukce v energetice
  Odborný garant: Ing. Lubomír Gogela - VÍTKOVICE a.s.
13:45- 14:05 Uhelná elektrárna YUNUS EMRE 2X145 MW v Turecku, Ocelové konstrukce – poznatky autorského dozoru
  Ing. Jaroslav Kozák, Ing. Václav Štěpán, Vítkovice Power Engineering a.s., Mostárna
14:05 - 14:50 Potřeba, opodstatnění a technické možnosti rektifikace OK v energetice
  Ing. Marián Bartoš, IWE, SAG Elektrovod, a. s.
Okruh IV Povrchová ochrana a údržba ocelových konstrukcí, ekonomické aspekty realizací, materiálové inženýrství
  Odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní
14:50 - 15:05 HILTI systém pro pospojování a zemnění ocelových konstrukcí
  Ing. Jan Němec, Ing. Petr Spáčil, Hilti ČR, spol. s r.o.
15:05 - 15:20 Vady povlaku žárového zinku
  Bc. Jiří Nobicht, Wiegel CZ žárové zinkování, s.r.o.
15:20 - 15:40 Kávová přestávka
15:40 - 15:55 Duplexní povlaky ocelových konstrukcí
  Ing. Petr Strzyž, Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s., Ing. René Siostrzonek, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní
15:55 - 16:10  Technologie v oblasti izolací ocelových a betonových konstrukcí materiály společnosti BASF, komplexní systémy PCI
  Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
16:10 Výherní losování o dárkový pobytový poukaz
16:15 Ukončení jednání konference
19:00 Společenský večer (hlavní lázeňská budova Libuše)
  Středa 1. června 2016
11:00 Exkurze do elektrárny Dlouhé Stráně (pro přihlášené účastníky). Další informace v Souborech je stažení. Počet účastníků je omezen na 25.
  Změna programu vyhrazena

 

Termíny  
do 4.4.2016 Přihlášky odborných příspěvků vč. anotace (uzavřeno).
do 15.4.2016 Oznámení autorům o přijetí odborných příspěvků k ústní prezentaci na konferenci (pokyny autorům zašleme obratem, jsou zveřejněny rovněž na www.sekurkon.cz) (uzavřeno).
do 25.4.2016 Dodání kompletního textu odborných příspěvků od autorů (uzavřeno).
do 28.4.2016 Přihlášky k firemní prezentaci formou Hlavního partnera konference včetně dodání textu příspěvku (v případě zájmu kontaktujte Ing. H. Šubrtovou subrtova@sekurkon.cz ) 
do 28.4.2016 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci (komerčně zaměřený příspěvek) včetně jeho dodání (pokyny autorům zašleme obratem po přihlášení příspěvku, jsou zveřejněny rovněž na www.sekurkon.cz) (uzavřeno).
do 5.5.2016 Přihlášky k dílčí firemní prezentaci (inzerát do sborníku) včetně jeho dodání v tiskové kvalitě (uzavřeno).
do 29.5.2016 Závazné přihlášky k účasti osob (osoby závazně přihlášené do 14.4.2016 hradí snížené vložné), ubytování je nutné objednat v přihlášce, budeme je zajišťovat v pořadí dle data přihlášení.
do 24.5.2016 Přihlášky k firemní prezentaci (distribuce firemního propagačního materiálu).
Jednací jazyky konference: čeština, slovenština. Příspěvky ve sborníku v angličtině jsou možné.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE:

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE (20.000 Kč + DPH)

  • prezentace firmy jako hlavního partnera konference na www.sekurkon.cz
  • účast dvou zástupců firmy na odborném a společenském programu vč. dvou sborníků
  • umístění loga firmy do jednacího sálu konference na společné desce s ostatními partnery
  • prostor pro umístění propagačního panelu v prostorách lázeňské budovy Libuše v době konání konference
  • distribuce propagačních materiálů účastníkům konference

DÍLČÍ FIREMNÍ PREZENTACE

  • komerční příspěvek ve sborníku - uzavřeno
  • barevný inzerát ve sborníku - uzavřeno
  • černobílý inzerát ve sborníku - uzavřeno
  • prostor pro umístění propagačního panelu v předsálí konference - uzavřeno
  • distribuce propagačních materiálů účastníkům konference

PŘIHLÁŠKY k účasti osob, přihlášky odborného příspěvku a přihlášky k firemní prezentaci naleznete v levé části menu, případně na odkazech:

https://www.sekurkon.cz/kurz/9988/prihlaska 

https://www.sekurkon.cz/kurz/9988/firemni-prihlaska

DALŠÍ INFORMACE:
• O zařazení přihlášeného odborného příspěvku do sborníku a programu konference rozhoduje přípravný výbor. Přijetí příspěvku k ústní prezentaci je podmíněno zasláním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány.
• Kompletní informace o možnostech firemní prezentace poskytne sekretariát konference - viz níže
• Ubytování bude rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích v areálu Státních léčebných lázní Karlova Studánka.
Musí být objednáno v závazné přihlášce.
• Informace o možnostech využití volného času najdete na

http://www.horskelazne.cz/proc-k-nam--ovzdusi
http://www.horskelazne.cz/procedury
http://www.horskelazne.cz/bazenovy-komplex

Parkování v areálu zajištěno na Dolním parkovišti, po registraci nebo ubytování obdržíte na recepci lázeňské budovy Libuše parkovací kartu. Mapu areálu najdete v Souborech ke stažení. 
 
V sekci Fotogalerie naleznete fotodokumentaci z minulých ročníků.

Sekretariát konference:
SEKURKON s.r.o.
Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha
tel. 224 817 994
Ing. Helena Šubrtová, subrtova@sekurkon.cz tel. 773 544 449

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů