Přihlásit / Registrace

DISKUZNÍ SEMINÁŘ - MOSTY 2015

24. - 25. září 2015
Hotel Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 43, Písek

Kód akce: 98204
Cena od: 3500Kč bez DPH

14. DISKUZNÍ SEMINÁŘ K TÉMATŮM SYMPOZIA MOSTY 2015
spojený s exkurzí na Žďákovský most a železniční most Červená nad Vltavou

• čtvrtek – pátek 24.– 25. září 2015
Hotel Zvíkov, Zvíkovské Podhradí 43, Písek

ZAMĚŘENÍ AKCE
V návaznosti na 20. Mezinárodní sympozium Mosty 2015 bude uspořádán již 14. diskuzní seminář. Tak jako v předcházejících letech se bude seminář týkat aktuální problematiky, která úzce souvisí s mostařskými novinkami i problémy. Součástí semináře bude odborná exkurze zaměřená na Žďákovský most a železniční most Červená nad Vltavou.
Diskuzní seminář je mimo jiné vhodnou příležitostí k navázání dalších pracovních i osobních kontaktů.

CÍL AKCE
Seminář poskytne široké mostařské veřejnosti prostor a možnost odborného vyjádření v návaznosti na témata a přednášky letošního sympozia. Nejzajímavější náměty z diskuzního semináře budou přednostně zařazeny do programu 21. Mezinárodního sympozia Mosty 2016, které se bude konat ve dnech 21. – 22. 4. 2016 v Brně v hotelu Voroněž.

Akce je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (2 body).

PROGRAM

Čtvrtek 24. 9. 2015

09.30 Registrace účastníků
10.00 - 12.00 Dopolední blok přednášek - zahájení semináře
  VYHODNOCENÍ 20. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA MOSTY 2015
  Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda přípravného výboru
  POZNÁMKY K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM NAŠICH MOSTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
  Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda přípravného výboru
  NOVÉ MOSTNÍ VZOROVÉ LISTY
  Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ředitelství silnic a dálnic ČR
  IV. TRANZITNÍ ŽELEZNIČNÍ KORIDOR
  Ing. Magdalena Konvičková, Ministerstvo dopravy
  DÁLNICE D3 - INFORMACE O STAVU PŘÍPRAVY A PLÁNOVANÝCH NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH MOSTECH
  Ing. Radek Mátl, Ing. Miroslav Codl, Ředitelství silnic a dálnic ČR
  ÚPRAVY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ PO SANACI VČETNĚ SPODNÍ STAVBY TECHNOLOGIEMI A MATERIÁLY PCI
  Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
   
12.00 - 13.00 Polední přestávka - oběd
13.00 - 15.30 Odpolední blok přednášek
  ZKUŠENOSTI Z VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍCH VÝKRESŮ A Z MONTÁŽÍ MOSTŮ NIJMEGEN A SUNDSVALL
  Ing. Antonín Pechal, Ing. David Franc, PIS PECHAL, s.r.o.
  POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ HRNCOVÝCH A KALOTOVÝCH LOŽISEK A PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH TRENDŮ U MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ
  Ing. Eduard Cirmon, Cirmon s.r.o
  CELOŽIVOTNÍ NÁKLADY PPP R4 SE ZAMĚŘENÍM NA MOSTNÍ OBJEKTY
  Ing. Martin Janeček, Ministerstvo dopravy
  OPRAVA DUHOVÉHO MOSTU V BECHYNI (EV. Č.122 - 008 BECHYNĚ)
  Ing. Gabriela Šoukalová, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
  REKONSTRUKCE ŽĎÁKOVSKÉHO MOSTU – REALIZACE
  doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., Stavební fakulta ČVUT
  REKONSTRUKCE ŽĎÁKOVSKÉHO MOSTU- PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
  Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.
15.30 - 16.00 Kávová přestávka
16.00 - 17.30 Pokračování odpoledního bloku
  STAVEBNÍ STAV VELKÝCH STARÝCH ŽELEZNIČNÍCH OCELOVÝCH MOSTŮ V SÍTI SŽDC
  Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, státní organizace, GŘ
  TRAŤ TÁBOR – PÍSEK
  Ing. Miroslav Teichman, SŽDC, státní organizace, GŘ
  STATICKÝ PŘEPOČET ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 41,791 TRATI TÁBOR – PÍSEK, ČERVENÁ NAD VLTAVOU
  Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.
   
  Diskuze
17.30 Ukončení 1. dne semináře
18.00 Společenské diskuzní setkání - raut

Pátek 25. 9. 2015

07.30 Snídaně
08.30 Exkurze
 

Odjezd autobusem na odbornou exkurzi:

Žďákovský most

 

Vedení exkurze: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., odborný garant

 

Podolský most

 

Vedení exkurze: doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc., odborný garant

 

Most Červená nad Vltavou

 

Vedení exkurze: Ing. Martin Vlasák, SUDOP PRAHA a.s.

14.00

Ukončení exkurze a semináře, návrat k hotelu Zvíkov

VYPSANÁ TÉMATA PRO 14. DISKUZNÍ SEMINÁŘ

(navazující na 20. mezinárodní sympozium MOSTY 2015)

1. Diskuze k tématům 20 .mezinárodního sympozia Mosty 2015
2. Aktuální otázky mostního stavitelství na pozemních komunikacích
3. Dostavba železničního koridoru Praha – České Budějovice
a perspektiva vývoje této trati
4. Informace o možnostech dostavby D3
5. Zkušenosti firem ze zahraničních staveb
6. Problematika mostů - různé

ODBORNÝ GARANT SYMPOZIA A SEMINÁŘE

doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

PŘEDSEDA PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU SYMPOZIÍ
Ing. Jiří Chládek, CSc.

Přihlášky k účasti, odbornému příspěvku a možnosti firemních prezentací jsou k dispozici v levé části menu.

SEKRETARIÁT KONFERENCE

SEKURKON s.r.o.
Kancelář Praha:
Mgr. Daniela Pivodová
Thámova 18, 180 00 Praha 8- Karlín
Telefon: +420 604 271 835, +420 224 817 994
email: pivodova@sekurkon.cz,

SEKURKON s.r.o.
Kancelář Brno
Dana Baňochová
Labská 249/13, 625 00 Brno 25
tel.: +420 605 217 792
email: banochova@sekurkon.cz, brno@sekurkon.cz 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů