Přihlásit / Registrace

Technický dozor investora se zaměřením na změny po 1.1.2014

20. května 2014
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98176
Cena od: 2.000Kč bez DPH

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY PO 1.1.2014

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání ) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.
Seminář je akreditován MV ČR dle zákona č.312/2002 Sb.o úřednících samosprávných celků, číslo akreditace: AK/PV-40/2014.

Cíl semináře:
Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnout osobám vykonávající TD ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se zaměřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva vztahující se k výkonu jejich činnosti, tak i v oblasti samotného výkonu - postupy a výkon kontrolní činnosti na stavbě.

Seminář je určen:
Pro pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály poskytující technický dozor, širokou stavební veřejnost.

Účastníci obdrží materiály zpracované lektory a osvědčení o účasti na semináři.

Lektoři:
Judr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička v oboru stavebního práva
Mgr. Petr Lízal, CSc. - autorizovaný inženýr v oboru kontrola a diagnostika staveb
doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. - externí expert, VUT v Brně

Program:
1. Funkce TDI v celém procesu výstavby, dopad nových právních předpisů veřejného i soukromého stavebního práva na výkon funkce
2. TDI ve vazbě na změny veřejného stavebního práva (velká novela SZ a prováděcích předpisů),systém stavebně technické prevence, práva a povinnosti při kontrolní činnosti, stavební deník
3. TDI ve vazbě na nové soukromé právo – změna závazkového práva a jeho vliv na smluvní vztahy, změny v oblasti smlouvy o dílo a příkazní smlouvy,
4. Výkon kontrolní činnosti z pohledu praxe

Časový harmonogram:
08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 10.45 Zahájení semináře - Blok 1.
10.45 - 11.00 Přestávka - káva
11.00 - 12.00 Blok 2.
12.00 - 12.30 Přestávka - oběd (v ceně semináře)
12.30 - 14.30 Blok 3. diskuze

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů