Přihlásit / Registrace

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

pátek 23. května 2014
VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Veveří 95, Brno

Kód akce: 98175
Cena od: 2.400Kč bez DPH

ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ A MISTRY

Pořádáno ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně.

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.
Zařazeno do cyklu kvalifikačních seminářů a kurzů akreditovaných MŠMT ČR.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování s platností 3 roky.

Charakteristika semináře:
Seminář seznámí účastníky s problematikou řízení stavebních činností, se kterou se stavbyvedoucí a mistři setkávají denně v oblasti zákonů, přípravy staveb, činnosti stavbyvedoucího, kvality stavebních prací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Seminář je určen:
Stavbyvedoucím, mistrům a ostatním osobám činným v rámci procesu výstavby.
Účastníci obdrží sylaby přednášek lektorů.

Program semináře:

  • Působnost stavbyvedoucího podle nejnovějších legislativních předpisů
  • Práce stavbyvedoucího, spolupráce se subdodavateli, předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavby vedoucího, operativní plán stavební deník, spolupráce se stavebníkem a projektantem, BOZP, rizika, Všeobecné předpisy, předpisy pro stavebnictví, zdravotní a hygienické předpisy, prevence pracovních úrazů, dokumentace BOZP.
  • V rámci legislativní části budou uchazečům přiblíženy základní instituty veřejného stavebního práva a postupy stavebního úřadu nezbytné pro vedení realizace stavby, základní povinnosti osob činných ve výstavbě ve vazbě na stávající právní úpravu, vedení stavebního deníku, systém stavebně technické prevence, správní trestání a další.
  • Materiály: * Příprava a provádění stavebních prací * Prezentace Stavební zákon - vybrané části.

Časový harmonogram:
08:30 Registrace účastníků
09:00 Zahájení školení
12:00 Kávová přestávka
12:30 Pokračování školení
16:00 Předání osvědčení – závěr

Místo konání - VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, 6.poschodí, Veveří 95, Brno

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů