Přihlásit / Registrace

OCELOVÉ KONSTRUKCE 2014

čtvrtek 15. května 2014
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, Hlavní lázeňská budova Libuše

Kód akce: 99366
Cena od: 3.700Kč bez DPH

XVI. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2014

Pořádano ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB - TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 1 bod a členů ČKA - 3 body.

Tematické okruhy:
Okruh I: Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli, nové materiály, trendy, měřicí přístroje, legislativa, odborný garant: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., VŠB-TU Ostrava
Okruh II: Projektování a návrh ocelových konstrukcí, odborný garant: Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Okruh III: Realizace staveb, odborný garant: doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně 
Okruh IV: Povrchová ochrana, ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí, odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Okruh V: Technologické ocelové konstrukce v energetice, odborný garant: Ing. Petr Mohyla, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Odborný garant konference: Česká asociace ocelových konstrukcí
 
ODBORNÝ PROGRAM 
(ke stažení v Souborech ke stažení)
 
14. května 2014
18:00 - 20:00 večeře (pro účastníky, kteří ji objednali, podávána v hlavní lázeňské budově Libuše)

15. května 2014
07:00 - 08:30 snídaně
08:00 - 09:00 registrace účastníků
09:00 zahájení konference

Okruh: Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli (nové materiály, trendy, měřící přístroje, legislativa)
Odborný garant: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. – VŠB-TU Ostrava

09:05 16Mo3 – ocel se specifikovanými vlastnostmi pro zvýšené teploty
Ing. Michal Brodňan, Ing. Zdeněk Vašek, Ph.D., Ing. Jan Abrahamčík

09:20 AmStar 888® - nová technologie pro staré i nové kotle
Ing. Jiří Kubricht

09:35 Materiály pro nové tisíciletí
Mgr. Jana Moravská

09:45 Trendy vývoje žárupevných (9-12)%Cr ocelí pro tepelnou energetiku
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.

Okruh: Povrchová ochrana, ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí
Odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

10:00 Zásady správného navrhování součástí určených ke kusovému pozinkování
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D., Ing. Petr Strzyž

10:15 Protipožární ochrana ocelových konstrukcí a staveb protipožárními nátěry a systémy Sika
Jan Mrázek

10:30 Elektronická dokumentace dopravních staveb ŘSD ČR
Ing. Jiří Hlavatý

10:45 - 11:15 coffee break

11:15 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí v energetice
Mgr. Václav Salač, LL.M.

11:30 Příručka Žárové zinkování
Ing. Vlastimil Kuklík, Ph.D., Ing. Jan Kudláček, Ph.D., Ing. Petr Strzyž

11:45 Jak zamezit vadám svarů a zinkového povlaku
Bc. Oldřich Košťál

12:00 Ochrana oceli dle EN 1504-7 / zálivky a kotvení dle EN 1504-6, technologiemi PCI
Ing. Libor Hlisníkovský

Okruh: Projektování a návrh ocelových konstrukcí
Odborný garant: Ing. Vít Křivý, Ph.D.- VŠB-TU Ostrava

12:15 Alternativní rozebíratelné spoje pásnic
Ing. Pavel Simon, doc. Ing. Pavel Maňas. Ph.D., doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.

12:30 Uvážení tuhosti přípojů při návrhu ocelových konstrukcí
Ing. Radim Blažek

12:45 - 13:45 oběd

13:45 Projektování ocelových konstrukcí s využitím Autodesk BIM
Ing. Filip Roller, Ph.D

14:00 K možnostem použití rovnoramenných úhelníků z ocelí S450J0 a S460M v ocelových příhradových konstrukcích
Ing. Vít Křivý, Ph.D., Ing. Zdeněk Vašek, Ph.D., Ing. Viktor Urban, Monika Kubzová.

14:15 Modely styčníků ocelových konstrukcí
Ing. Lubomír Šabatka, CSc., prof. Ing. František Wald, CSc., Ing. Jaromír Kabeláč, Ing. Drahoslav Kolaja, Ing. Martin Pospíšil

14:30 Ocelové konštrukcie a systémy 3D laserového skenovania
Ing. Ĺuboš Svitek

00:00 Provádění a klasifikace ocelových konstrukcí výrobků dle ČSN EN 1090-2
Ing. Vladimír Kudělka,Ph.D., František Dolák d.t. (pouze ve sborníku)

Okruh: Realizace staveb
Odborný garant: doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. – VUT Brno

14:30 Kombinace ocelové a železobetonové konstrukce ve stavbách
Ing. Aleš Pražák, Ing. Vít Kudrnovský

14:45 Porucha odtahového potrubí vlivem kmitání nosné konstrukce
Ing. Jaroslav Vácha

15:00 SO203 Estakáda přes potok Porubka – výroba ocelové konstrukce ve Vítkovicích
Ing. David Vrána

15:15 Rekonstrukce železničního mostu v km 2,089 přes Labe trati Děčín – Jedlová
Výroba a montáž ocelové konstrukce
Ing. Libor Švec, Ing. Jindřich Hátle, MBA

15:30 - 15:40 coffee break

15:40 SO 207- most přes údolí potoka Kremlice v km 6.103 silnice I/11 Mokré Lazce, hranice okresů Opava, Ostrava, výroba a montáž mostu
Ing. Jiří Španihel, Ing. Petr Šťasta, Ing. Tomáš Foltýn

15:55 Vítkovické mosty realizované v SRN
Věra Kučerová

16:10 Nástavba apartmánových domků z tenkostěnných ocelových konstrukcí v Luhačovicích
Ing. Petr Hynšt

Okruh: Technologické ocelové konstrukce v energetice
Odborný garant: Ing. Petr Mohyla, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

16:25 První evropský modul jaderné elektrárny pro Westinghouse je 
z Ostravy
Ing. David Vrána

16:40 Výsledky nedestruktivních metod hledajících umělé vady v těsnících a nosném svaru modelu 1:1
prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc

16:55 Svařovací zdroje a přídavné svařovací materiály ESAB – novinky
Ing. Martin Kuběnka, Ph.D., Zdeněk Šveidler

17:10 Ťažké zvarence a problematika ich výroby v EXC3
Ing. Marian Bartoš, IWE

17:25 závěrečné slovo organizátora

17:30 ukončení jednání konference

19:00 společenský večer, raut

Změna programu vyhrazena.

 

Přípravný výbor

prof. Ing Vlastimil Vodárek, CSc.
Ing. Vít Křivý, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Bc. Vítězslav Fejfar
Ing. Stanislav Cieslar
Ing. Helena Šubrtová, manažer konference

Termíny
31. 3. 2014 přihlášky odborných příspěvků (pokyny autorům zašleme obratem po přihlášení příspěvku, jsou zveřejněny rovněž na www.sekurkon.cz), již uzavřeno
10. 4. 2014 přihlášky ke kompletní firemní prezentaci (Hlavní partner konference)
14. 4. 2014 dodání odborných příspěvků od autorů, již uzavřeno
14. 4. 2014 přihlášky k dílčí firemní prezentaci (komerčně zaměřený příspěvek) včetně jeho dodání
23. 4. 2014 přihlášky k dílčí firemní prezentaci (inzerát do sborníku) včetně jeho dodání v tiskové kvalitě, již uzavřeno
2. 5. 2014 závazné přihlášky k účasti osob (osoby závazně přihlášené do 1. 4. 2014 hradí snížené vložné), ubytování je nutné objednat v přihlášce, budeme je zajišťovat v pořadí dle data přihlášení
5. 5. 2014 přihlášky k dílčí firemní prezentaci (reklamní panel, distribuce firemního propagačního materiálu)

Jednací jazyky konference: čeština, slovenština. Příspěvky ve sborníku v angličtině jsou možné.

Další informace
• Účastnický poplatek činí 3.993 Kč vč. DPH (při platbě do
1. 4. 2014), nebo 4.477 Kč vč. DPH (při platbě po 1. 4.
2014). Zahrnuje: účast na konferenci a společenském
večeru, oběd 15. 5. 2014, sborník.
• Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích v areálu Státních léčebných lázní Karlova Studánka.
Musí být objednáno v závazné přihlášce.
• O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku budou
autoři informování obratem, přijetí příspěvku je podmíněno
zasláním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou honorovány (již uzavřeno).
• O možnostech firemní prezentace kontaktujte, prosím,
sekretariát konference, Ing. Šubrtovou, e-mail: subrtova@sekurkon.cz
• Informace o možnostech využití volného času najdete na http://www.k.studanka.cz/wellness-procedury/,
http://www.k.studanka.cz/bazenovy-komplex/, http://
www.k.studanka.cz/kongresy/

Sekretariát konference:
SEKURKON s.r.o.
Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha
tel. 224 817 994
Sekretariát konference:
Ing. Helena Šubrtová, subrtova@sekurkon.cz, tel. 773 544 449

V sekci Fotogalerie naleznete fotodokumentaci z minulých ročníků.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů