Přihlásit / Registrace

Reklamace ve výstavbových projektech

pátek 29. listopadu 2013
TIC ČKD Praha, Lisabonská 4/2394, Praha 9,190 00

Kód akce: 99358
Cena od: 2.400Kč bez DPH

REKLAMACE VE VÝSTAVBOVÝCH PROJEKTECH

Charakteristika semináře:
Seminář se věnuje problematice reklamací a claim managementu, tedy tématu, kterým se dnes a denně zabývají pracovníci podílející se na všech úrovních na výstavbových projektech.

Seminář je určen:
Seminář je určen těm, kteří se podílejí ve všech fázích na uskutečňování výstavbových projektů, na straně investorů, dodavatelů i projektantů. Seminář je vhodný jak pro subjekty soukromé, tak i pro pracovníky státní správy, kteří „zastupují" obce, města a státní instituce v pozici investora-zadavatele.
Pro účastníky semináře je připraven metodický materiál.

Program semináře:
Definice reklamace. Druhy reklamací. Právní podklady pro uplatnění reklamace. Pojmy: právo, nárok, claim.
Co lze reklamovat? Obecně se dá reklamovat každá odchylka od Smlouvy o dílo na zhotovení stavby nebo od jiné Smlouvy. Co a kdy je účelné reklamovat: rozhodují náklady na uplatnění reklamace. Sestava reklamačních nákladů.
Kdo reklamuje? Kterákoliv ze smluvních stran (objednatel, zhotovitel), popřípadě všechny. Objednatelské reklamace, zhotovitelské reklamace.
Smluvní strana uplatňuje reklamační nárok – co teď? Spolupráce: technici–manažeři–právníci. Třetí osoby v reklamacích. Nebezpečí zlovolných reklamací za účelem obohacení. Korupce.
Vyřizování reklamace: uznání nároku, jednání, smírčí řízení, rozhodčí nebo soudní řízení. Příklady sporů. Znalci v reklamačních sporech.
Základní předpoklady úspěchu vyřizování reklamace: pořádek v dokumentaci realizace; informovanost osob, jež se zúčastní projednávání; přejde-li reklamace do sporu – kvalifikovaný advokát. Nepodceňovat právní problematiku.
Jak předcházet reklamacím: dodržování Smlouvy – srozumitelnost Smlouvy, struktura Smlouvy; řízení jakosti, dozory (technický, autorský, nákladový a právní, popř. i další). Záruka a záruční doba. Smluvní pokuty a náhrada škody jako prevence. Nekompromisní jednání účastníků výstavbového projektu, zejména jeho realizace.
Náklady na reklamační řízení. Pojištění a bankovní záruky.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

Místo konání:
Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9 (metro B zastávka Českomoravská, tramvaj č.8, č.25, zastávka Multiaréna Praha)

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů