Přihlásit

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

čtvrtek a pátek 21. - 22. listopadu 2013
Stavební fakulta ČVUT v Praze, Praha 6, Thákurova 7, Experimentální centrum - místnost č. D1038

Kód akce: 99350
Cena od: 4.800Kč bez DPH

ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK

Rozšířeno o problematiku speciálních betonů

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.

Charakteristika semináře:
Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními vlastnostmi betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení. Při přednáškách budou podány informace o ČSN EN 206 „Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda".
Současné požadavky na kvalitu betonu vyžadují, aby projektanti a pracovníci odborných firem byli seznámeni s vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce. Účastníci kurzu získají informace o současných poznatcích z oblasti dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany.

Seminář je určen:
Projektantům inženýrských a pozemních staveb, pracovníkům investorských, dodavatelských a realizačních firem, pracovníkům firem zabývajících se výrobou a zkoušením betonu a pracovníkům stavebních úřadů.

UPOZORNĚNÍ: V průběhu semináře probíhá výuka s praktickými ukázkami zkoušení v laboratořích Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Na závěr účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto kvalifikačního kurzu – platnost 3 roky.

PROGRAM SEMINÁŘE
1. den  
8:30 – 9:00 Registrace
9:00 - 11:00

Cement, kamenivo
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

11:00 - 11:15 Přestávka na kávu
11:15 - 12:15 Přísady, příměsi, záměsová a ošetřující voda
doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
12:15 - 13.15 Polední přestávka (oběd není v ceně vložného)
13:15 - 15:15 Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu - 1
Ing. Pavel Reiterman
15:15 - 15:30 Přestávka na kávu
15:30 - 16:30 Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu - 2
Praktické ukázky v laboratoři
Ing. Pavel Reiterman
2. den  
8:00 - 9:15 Experimentální diagnostika betonu a betonových konstrukcí
Trhliny v betonových konstrukcích
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
9:15 - 10:30 Aplikace experimentálního vyšetřování v praxi
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.
10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
10:45 - 12:00 Vlastnosti a zkoušení speciálních betonů
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
12:00 - 13:00 Polední přestávka (oběd není v ceně vložného)
13:00 - 14:15 Koroze betonu
doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
14:15 - 14:45 Závěrečný test
14:45 - 15:00 Diskuze
15:00 - 15:30 Předání osvědčení a ukončení semináře
Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů