Přihlásit

Stavební zákon, velká novela účinná od 1.1.2013

čtvrtek 28. listopadu 2013
Kancelář SEKURKON s.r.o., Thámova 18a, Praha 8-Karlín

Kód akce: 99349
Cena od: 2.500Kč bez DPH

STAVEBNÍ ZÁKON, VELKÁ NOVELA ÚČINNÁ OD 1.1.2013

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář představí změny v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona č. 530/2012 s účinností od 1.1.2013.
Pozornost bude věnována změnám v zásadách územního rozvoje, územního a regulačního plánu, územního rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, staveb nevyžadujících územní rozhodnutí/souhlas, územního řízení (žádost, posuzování vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, zjednodušené řízení, územní souhlas), úprav vztahů v území (předkupní právo, náhrada za změny v území). Bude řešena problematika povolování staveb (stavby nevyžadující ohlášení ani povolení, ohlášení, výčet jednoduchých staveb vyžadujících ohlášení, náležitosti, stavební řízení, veřejnoprávní smlouva, posouzení autorizovaným inspektorem, užívání staveb, zkušební provoz, změna v užívání stavby, odstraňování staveb), stavebního dozoru, povinností osob, sankcí (přestupky, správní delikty). Budou představeny změny souvisejících předpisů (prováděcí předpisy, zvláštní zákony, správní poplatky).

Účastníci obdrží publikaci ÚZ č. 922 (Sagit) Stavební zákon 2013.

Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou k akci (nebo na e-mail sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.

Seminář je určen:
odborné stavební i právnické veřejnosti, územním samosprávným celkům, organizačním složkám státu, projektantům, řídícím pracovníkům stavebních firem, stavebním podnikatelům, bankovní sféře.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

Místo konání:
Kancelář SEKURKON s.r.o., Thámova 18a, Praha 8-Karlín (metro B, tramvaj č.3, č.8, zastávka Křižíkova).

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů