Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2013

čtvrtek – pátek 17. - 18. října 2013
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99330
Cena od: 3471Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ BETONY 2013

10. VÝROČNÍ KONFERENCE SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

čtvrtek – pátek 17. - 18. října 2013
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol Vás jménem přípravného výboru a organizátorů konference zveme na 10. výroční konferenci se zahraniční účastí

Konference je věnována problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových staveb. Konference umožní vzájemnou výměnu názorů odborníků z výzkumu i z praxe především s ohledem na nové poznatky a zkušenosti v oblasti uplatnění nových druhů speciálních betonů a jejich využití v betonových konstrukcích.

K účasti jsou zváni stavební inženýři a odborníci z praxe, zabývající se projektováním, statikou, výrobou betonu a realizací staveb, pracovníci školství, vědy a výzkumu, výrobci plnidel do betonu, barev a nátěrů na beton, speciálních betonových směsí, výrobci drátků a dalších vláken do betonu.

Tematické okruhy:
1. Betony v extrémních podmínkách – odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betony – odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betony – odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Garant konference: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Vybrané odborné příspěvky budou zveřejněny ve speciálním čísle recenzovaného neimpaktovaného odborného časopisu Konstrukce, zařazeném v systému hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky.
Podmínkou pro toto zveřejnění je zaslání abstraktu a textu příspěvku v dohodnutém termínu a požadovaném rozsahu, přednesení příspěvku na konferenci a úhrada vložného na konferenci.

Konference je zařazena v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body) a ČKA (3 body).

Přípravný výbor konference:
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
prof. Ing. Radim Čajka, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava  
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Časový program
Středa 16. října 2013
18:00-20:30 večeře (pokud byla objednána)
Čtvrtek 17. října 2013
7:00-9:00 snídaně
8:00-9:00 registrace účastníků, ubytování a příprava firemních prezentací
9:00-9:10 zahájení konference
9:10-10:30 odborný program
Blok 1 Betony v extrémních podmínkách, odborný garant prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
  Vplyv nízkych teplôt na hodnotu statického modulu pružnosti betónu
Ing. František Bahleda, Ing. Miroslav Brodňan, PhD., Ing. Jozef Jošt, doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
  Experimentální analýza odolnosti cementových kompozitů proti nárazu projektilu
Bc. Tomáš Vavřiník, Ing. Jan Zatloukal, Ph.D., Ing. Radoslav Sovják, Ph.D., Ing. Petr Máca, Ing. Jindřich Fornůsek
  Možnosti využití cihelného prachu jako aktivní příměsi do betonu
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Ing. Ondřej Holčapek, Ing. Martin Keppert, Ph.D., Ing. Eva Vejmelková, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
10:30-11:00 kávová přestávka
11:00-12:30 odborný program
  Vyšetřování mechanických vlastností vláknového kompozitu pro vysokoteplotní aplikace
Ing. Ondřej Holčapek, Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Bc. Marcel Jogl, Jaroslava Koťátková, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
  Vliv úpravy povrchu čerstvého provzdušněného betonu na odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám
Ing. Jaroslav Urban, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
  Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., Ing. Tomáš Jarolím, Ing. Jaroslav Válek, Ing. Irena Dorazilová
12:30-13:30 oběd
13:30-15:00 odborný program
Blok 2 Vysokohodnotné betony, odborný garant doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
  Environmentální efektivita konstrukčních prvků z UHPC
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D., Ing. Magdaléna Novotná, prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
  Vliv proteplení na pevnosti UHPC
Ing. Petr Huňka, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Stanislav Řeháček
  Výroba tenkostěnných fasádních panelů z bílého UHPC
Ing. Jan Tichý, CSc., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Jiří Peřina, Ing. Petr Huňka, Ing. Vladislav Trefil
  Možnosti využití textilií jako výztuže do betonu
Ing. Magdaléna Novotná, Ing. Michaela Kostelecká, Ing. Julie Hodková, Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.
15:30-16:00 kávová přestávka
16:00-18:00 odborný program
  Dlouhodobý vývoj pevnosti HPC v tlaku
Ing. Ondřej Holčapek, Ing. Filip Vogel, Bc. Tomáš Vavřiník
  Zkoušení vysokohodnotného betonu v triaxiálním lisu
Ing. Filip Vogel, Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
  Vlastnosti cementových směsí s metakaolinem
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Ing. Martin Krása
Blok 3 Ostatní speciální betony, odborný garant doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
  Frost Resistance Tests of Cement Composite with Content of Plastic Brash
Mgr. Jaromír Petržala, PhD., Ing. Martin Križma, PhD., Ing. Peter Mihálka, PhD.
  Stavba dálnice D8 v úseku Trmice - státní hranice – dva příklady betonu
Ing. Jiří Jelínek
  Snížení nákladů na výrobu prefabrikátů použitím moderní přísady urychlující tvrdnutí
Ing. Vladislav Trefil
  Porovnání vlastností přírodního a recyklovaného kameniva
Ing. Tereza Pavlů
  Charakteristiky vláknobetonů s popílkem
Ing. Karel Šeps
19:00-23:00 diskuzní společenský večer
Pátek 18. října 2013
7:00-8:30 snídaně ubytovaných
8:30-10:00 odborný program
  Stanovení ohybové únosnosti nosníku vyztuženého FRP nekovovou výztuží
Ing. Jan Zatloukal, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
  Návrh specifikace vyrobeného drátkobetonu
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jiří Krátký, CSc.
  Experimentální vyšetřování lomové energie vláknobetonu v závislosti na směru lití do bednění
Ing. Jindřich Fornůsek, Michal Tvarog
10:00-10:30 kávová přestávka
10:30-11:50 odborný program
  Vliv rychlosti zatěžování vláknobetonu na jeho pevnostní a lomové charakteristiky
Ing. Martin Kovář, Ing. Marek Foglar, Ph.D., Ing. Pavel Veselý
  Výroba drátkobetonu s hmotnostní dávkou drátků 70 kg/m3 s délkou 50 mm
Ing. Václav Ráček, doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
  Zkoušky rázové odolnosti v padostroji
Ing. Stanislav Řeháček, Ing. Petr Huňka, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
11:50-12:00 diskuze a závěr konference
12:00-13:00 oběd

 

Termíny:

Přihlášení k účasti na konferenci (platí pro přednášející, kteří mají zájem o zveřejnění příspěvku v periodiku Konstrukce, viz výše): do 10. 9. 2013

Přihlášení k účasti na konferenci: viz Přihláška

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů