Přihlásit

Diskuzní seminář - MOSTY 2013

3. - 4. října 2013
HOTEL EXPO, Za Elektrárnou 3, 170 00 Praha 7

Kód akce: 99333
Cena od: 2.000Kč bez DPH

12. DISKUZNÍ SEMINÁŘ K TÉMATŮM SYMPOZIA MOSTY 2013

spojený s exkurzí mostní díla Praha - Trojský a Libeňský most

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech ČKAIT: A3 - 2 body.

ZAMĚŘENÍ AKCE
V návaznosti na 18. mezinárodní sympozium Mosty 2013 bude uspořádán již 12. diskuzní seminář. Tak jako v předcházejících letech se bude seminář týkat aktuální problematiky, která úzce souvisí s mostařskými novinkami i problémy. Součástí semináře bude odborná exkurze zaměřená na mosty pozemních komunikací a mosty drážní, realizované v Praze.

Diskuzní seminář je mimo jiné vhodnou příležitostí k navázání dalších pracovních i osobních kontaktů.
Informace o letošním 18. mezinárodním sympoziu Mosty 2013 poptávejte po sekretariátu akce.

CÍL AKCE
Seminář poskytne široké mostařské veřejnosti prostor a možnost odborného vyjádření v návaznosti na témata a přednášky letošního sympozia. Nejzajímavější náměty z diskuzního semináře budou přednostně zařazeny do programu 19. mezinárodního sympozia Mosty 2014, které se bude konat ve dnech 24. – 25. 4. 2014 v Brně v hotelu Voroněž.

VYPSANÁ TÉMATA PRO 12. DISKUZNÍ SEMINÁŘ
(navazující na 18. mezinárodní sympozium MOSTY 2013)

   • 1. Mosty na území hl. města Prahy
   • 2. Mosty po povodních 2013
   • 3. Problematika mimořádných událostí železničních mostů v souvislosti       s omezenou podjezdnou výškou
   
• 4. Problematika mostů - Různé

ČASOVÝ PROGRAM 

Čtvrtek
3.10.2013

jednací sál Hotelu EXPO
09.30 - 10.00 Registrace účastníků
10.00 Zahájení odborného programu
  Vyhodnocení 18. mezinárodního sympozia Mosty 2013

Ing. Jiří Chládek, CSc., předseda přípravného výboru

10.00 - 12.00 Dopolední program - diskuze k vybraným tématům semináře
 

Ing. Karel Šolín – Ministerstvo dopravy ČR
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. ČVUT Praha
Ing. Pavel Švagr, CSc., dopravní expert


Mosty na území hl. města Prahy, Mosty po povodních 2013, Problematika mostů – různé

 • Nuselský most v Praze 2013 po 40. letech uvedení do provozu
  Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost
 • Mosty ve světě a v ČR – a co dál ?
  Ing. František Menšík, odborný garant
 • Vznik a cíle UMČR
  doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.
12.00 - 13.00 Polední přestávka – oběd
13.00 - 16.00 Odpolední program - 1. část
 

Projekty a realizace mostů – příklady, aktuální problémy, technologie, Propagace

 
 • Problematika mimořádných událostí u železničních mostů v souvislosti s omezenou podjezdnou výškou pozemních komunikací

  Ing. František PELÉŠEK, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, Ing. David KMOŠEK, EXprojekt  s.r.o.

 • Zpracování výrobní dokumentace a výroba OK mostu přes údolí potoka Kremlice, Mokré Lazce, (SO 207)

  Ing. Jiří Španihel, Ing. Tomáš Foltýn, FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

 • Trojský most - Koncepce návrhu a detaily Trojského mostu očima projektanta

  Ing. Ladislav ŠAŠEK, CSc. Hlavní inženýr projektu Trojského mostu, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Praha

 • K tématu použití systémových ocelových táhel v mostních konstrukcích

  Ing. Dalibor GREGOR, Ph.D., Ing. Vladimír JANATA, CSc., Ing. Radka TEPLÁ, EXCON, a.s.

 • Pražské mosty s moderními technologiemi Sika

  Ing. Daniel SCHÖNFELDER, SIKA CZ, s.r.o.

 • Libeňský most a vývoj za posledních 20 let

  Ing. Antonín Semecký – Technická správa komunikací hl. města Prahy

 • Libeňský most - výsledky prohlídek a diagnostických průzkumů z r. 2013, zatížitelnost soumostí

  Ing. Václav Hvízdal, PONTEX, spol. s r.o.

 • Demolice mostu přes Jižní spojku - důvody a souvislosti

  Ing. Václav Hvízdal, PONTEX, spol. s r.o.

 • Výsledky průzkumů a posouzení z letošního roku

  Ing. Tomáš Míčka, PONTEX, spol. s r.o.

 • Informace - ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2012 (mosty, lávka)

  Ing. František Menšík

16.00 - 18.00 Odpolední program  - 2. část
 

Exkurze – mosty v Praze – výklad k exkurzi – technické parametry

 
 • Technický komentář k exkurzi Trojský most

  Ing. Tomáš Wangler, Ing. Robert Brož, Ph.D., Metrostav a.s.

 • Technický komentář k exkurzi Libeňský most

  Ing. Václav Hvízdal, PONTEX, spol. s r.o.

18.00 Závěr  1. dne diskuzního semináře
19.00 Večerní společenské setkání v prostorách Hotelu Expo
Pátek
4.10.2013
 
08.30 Sraz účastníků ve vstupní hale Hotelu Expo
09.00 Společný odchod na exkurzi
13.00 Předpokládaný závěr exkurze

ODBORNÝ PROGRAM
- bude doplněn o příspěvky přihlášených účastníků na základě zaslání vyplněné přihlášky do diskuze. Upřesněný odborný program obdrží všichni přihlášení účastníci nejpozději 20. 9. 2013 na svou e-mailovou adresu. Poštou pozvánky nebudou rozesílány. Ve stejné době bude program ke stažení na www.sekurkon.cz.

ODBORNÝ GARANT SYMPOZIA A SEMINÁŘE
Ing. František Menšík

PŘEDSEDA PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU SYMPOZIA
Ing. Jiří Chládek, CSc.

Přihlášky k účasti a k firemní prezentaci jsou k dispozici.
Přihlášky odborných příspěvku byly uzavřeny 31.8.2013. Případní zájemci kontaktujte sekretariát semináře.

Na seminář doporučujeme dopravu MHD, zastávka metra C Nádraží Holešovice, zastávka tramvají Výstaviště Holešovice. V místě konání není zajištěno parkovaní. K dispozici jsou placená stání v Hotelu Expo nebo na okolních parkovištích.

SEKRETARIÁT SEMINÁŘE
SEKURKON s.r.o.

Kancelář Praha:
Mgr. Daniela Pivodová
Thámova 18, 180 00 Praha 8- Karlín
Telefon: +420 604 271 835, +420 224 817 994
email: pivodova@sekurkon.cz

Kancelář Brno:
Dana Baňochová
Labská 249/13, 625 00 Brno 25
tel.: +420 605 217 792
email: banochova@sekurkon.cz

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů