Přihlásit / Registrace

Jak na smlouvy ve výstavbě po 1. 1. 2014

úterý 22. října 2013
Hotel Slavia, kongresový sál, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98147
Cena od: 1.400Kč bez DPH

JAK NA SMLOUVY VE VÝSTAVBĚ PO 1. 1. 2014

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.
(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Cíl semináře:
Cílem semináře je seznámit stavební veřejnost se změnami závazkového práva a závazků z právního jednání které přináší nová úprava soukromého práva s účinností od 1.1.2014.

Seminář je určen:
Pro vedoucí pracovníky realizačních firem, nezávislé profesionály (projektanty, živnostníky),i pro širokou veřejnost – stavebníky.
Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a osvědčení o účasti na semináři.

Program:
1. Koncepční změny soukromého práva, přechodná ustanovení a jejich vliv na stávající smluvní vztahy,
2. Nové zásady, principy a výklad zákona a smluv ve vazbě na staré i nové smluvní vztahy
3. Nový kontraktační proces - smlouva a její vznik
4. Změny v oblasti obchodních podmínek, promlčení závazků, odpovědnosti
5. Práva z vadného plnění věci zhotovené
6. Vybrané druhy smluv se zaměřením na smlouvu o dílo a příkazní smlouvu

Časový harmonogram:
08.45 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – občerstvení, káva
10.45 pokračování odborného programu
12.15 přestávka
12.30 pokračování odborného programu + diskuse
14.00 předpokládané ukončení

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů