Přihlásit / Registrace

OCELOVÉ KONSTRUKCE 2013

30. května 2013
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, hlavní lázeňská budova Libuše

Kód akce: 99296
Cena od: 3.540Kč bez DPH

XV. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2013

Pořádaná ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D.

Tematické okruhy:
Okruh I: Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli (Odborný garant: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., VŠB-TU Ostrava)
Okruh II: Projektování a návrh ocelových konstrukcí (Odborný garant: Ing. Vít Křivý, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)
Okruh III: Realizace staveb (Odborný garant: doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., VUT v Brně )
Okruh IV: Povrchová ochrana , ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí (Odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)
Okruh V: Technologické ocelové konstrukce v energetice (Odborný garant: Ing. Petr Mohyla, Ph.D., VŠB-TU Ostrava)

Odborný garant konference: Česká asociace ocelových konstrukcí

Přípravný výbor:
prof. Ing Vlastimil Vodárek, CSc.
Ing. Vít Křivý, Ph.D.
doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Ing. Lucie Krejčí, Ph.D.
Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Bc. Vítězslav Fejfar
Ing. Stanislav Cieslar
Ing. Helena Šubrtová, manažer konference

ODBORNÝ PROGRAM

Středa 29.5.2013
18:00 - 20:00 Večeře pro účastníky, kteří ji objednali, bude k dispozici v budově Libuše ve Francouzské jídelně, po 20. hodině v obalu v recepci (mikrovlnná trouba zde k dispozici).
Ubytování přihlášených účastníků vč. poukazu na parkování zajišťuje recepce v budově Libuše.
Čtvrtek 30.5.2013
07:00 - 09:00 Snídaně v budově Letních lázní
08:00 - 09:00 Registrace účastníků u recepce v budově Libuše
09:00 Zahájení konference

Okruh 1 – Materiálové inženýrství, výroba a kvalita oceli (nové materiály, trendy, měřící přístroje, legislativa)
Odborný garant: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. – VŠB-TU Ostrava

Metoda svařování výbuchem a její praktické využití 9:00-9:15
Ing. Dmytro Ostroushko, prof. Ing. Eva Mazancová, CSc., prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., Ing. Zigmunt Szulc

Vliv některých technologických operací na vlastnosti modifikovaných austenitických žáropevných ocelí 9:15-9:30
Ing. Jindřich Douda, CSc., Ing. Ladislav Horváth, CSc., Bc. Jan Křikava, Bc. Jakub Horváth,
Ing. Marie Svobodová, Ph.D.

Provozní zkoušky vybraných ocelí a slitin v prostředí spalin biomasy 9:30-9:45
Ing. Josef Cizner, CSc., Ing. Šárka Hermanová

Univerzální PosiTector® 9:45-10:00
Ing. Libor Keller, CSc.

Technické zajištění pásové oceli válcované za studena 10:00-10:15
Ing. Václav Machek

10:15 - 10:35 coffee break

Okruh 2 – Projektování a návrh ocelových konstrukcí
Odborný garant: Ing. Vít Křivý, Ph.D.- VŠB-TU Ostrava

Vývoj provizória pro pěší a cyklistickou dopravu 10:35-10:50
Ing. Pavel Simon, Ing. Štěpán Kameš, Dušan Weinstein, doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., Ing. Jiří Veselý, doc. Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

QATAR STEEL – Electric melting plant 10:50-11:05
Ing. Erik Hrnčiar

Lávka pro pěší v Hřensku Foot-Bridge in Hřensko 11:05-11:20
Ing. David Mareček

Rekonstrukce technologické věže s ohledem na změněné zatížení větrem dle evropských norem 11:20-11:35
Ing. Jaroslav Vácha, Ing. Radomil Král, Ph.D.

Šroubové spoje v příhradových ocelových konstrukcích z patinujících ocelí 11:35-11:50
Ing. Vít Křivý, Ph.D., Ing. Zdeněk Vašek, Ph.D.

Zpracování 3D modelu a dokumentace ocelové konstrukce HRSG kotle na odpadní teplo 11:50-12:05
Jan Drochýtek, Jan Jaroš

12:05 - 13:20 oběd v budově Letních lázní

Okruh 3 – Realizace staveb
Odborný garant: doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc. – VUT Brno

Ocelová konstrukce tribuny vítkovického stadionu 13:20-13:35
Ing. Jaroslav Kozák

Ocelové konstrukce obchodního centra Černý most 13:35-13:50
Ing. Aleš Pražák

Ocelová konstrukce reklamního stožáru obchodního centra Černý most 13:50-14:05
Ing. Aleš Pražák

Návrh ocelobetonového železničního mostu v km 0,401 trati Tábor – Bechyně 14:05-14:20
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal

Okruh 4 – Povrchová ochrana, ekonomické aspekty realizací a údržba ocelových konstrukcí
Odborný garant: Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

„Studené zinkování" vs. žárové zinkování 14:20-14:35
Ing. Petr Strzyž

Problematika povlaků žárového zinku na plochách pálených řezů 14:35-14:50
Ing. Vlastimil Kuklík

Použití korozivzdorných ocelí pro konstrukce a konstrukční prvky 14:50-15:05
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.

Vodotěsné izolace mostů a lávek Sika® Elastomastic 3x jinak 15:05-15:20
Jan Mrázek

15:20 – 15:40 coffee break

Parametry ovlivňující kvalitu a životnost zinkového povlaku 15:40-15:55
Ing. Hana Geiplová, Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D., Bc. Martina Jaglová

Povrchové úpravy oceli - systém Conideck, nátěry typu Masterseal a ochrana oceli dle EN 1504-7 vč. CIT 15:55-16:10
Ing. Libor Hlisníkovský

Aplikace a kontrola kvality katodicky vylučovaných povlaků kovů 16:10-16:25
Ing. Xenie Ševčíková, Ph.D., Ing. Lucie Krejčí, Ph.D., Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí – předpisy a jejich naplňování v praxi 16:25-16:40
Ing. Jiří Puchar

Okruh 5 – Technologické ocelové konstrukce v energetice
Odborný garant: Ing. Petr Mohyla, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

Poškodzovanie stožiarov prenosových ciest VN a VVN 16:40-16:55
Ing. Marian Bartoš, IWE

Specifika návrhu konstrukcí kotlů v seizmických oblastech 16:55-17:10
Ing. Jiří Protivínský

Mechanické a plastické vlastnosti teplem ovlivněných pásem tupého svarového spoje trubek z oceli T24 před a po popouštění 17:10-17:25
Radek Sztefek, Drahomír Schwarz

19:00 Společenský večer, raut, v budově Letních lázní

Pátek 31.5.2013
07:00 - 10:00 Snídaně v budově Letních lázní

Změna programu vyhrazena.

 
Termíny:
27.5.2013 přihlášky k částečné firemní prezentaci (hlavní partner)
27.5.2013 přihlášky k dílčí firemní prezentaci (reklamní panel, distribuce firemního propagačního materiálu)
27.5.2013 závazné přihlášky k účasti osob (osoby závazně přihlášené do 19.4.2013 obdrží slevu z vložného)

Další informace:
Účastnický poplatek zahrnuje sborník a účast na společenském večeru. Ubytování je nutné objednat v závazné přihlášce a je rezervováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích v areálu Státních léčebných lázní Karlova Studánka.

Jednací jazyky konference: čeština, slovenština. Příspěvky ve sborníku v angličtině jsou možné.

O možnostech firemní prezentace kontaktujte sekretariát konference, Ing. Helenu Šubrtovou, e-mail: subrtova@sekurkon.cz.
Informace o možnostech využití volného času najdete na: http://www.k.studanka.cz/wellness-procedury/ , http://www.k.studanka.cz/bazenovy-komplex/, http://www.k.studanka.cz/kongresy/

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 – 1 bod a členů ČKA – 3 bodů.

Sekretariát konference:
SEKURKON s.r.o.
Kancelář Praha, Thámova 18, 180 00 Praha, Ing. Helena Šubrtová, subrtova@sekurkon.cz, tel. 773 544 449, 224 817 994

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů