Přihlásit

Řízení stavebních zakázek

úterý a středa 27.-28. srpna 2013
AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Kód akce: 99298
Cena od: 2.500Kč bez DPH

ŘÍZENÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

A/ ZÁMĚR STAVEBNÍKA, PROJEKTOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ STAVEB
B/ REALIZACE A KONTROLA STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3+3 body.

Charakteristika semináře:
Cílem je seznámit účastníky s problematikou stavebního zakázkování v celém rozsahu a z různých pohledů. Připomenout známé zásady a postupy, upozornit na nové aspekty.
Obsahové pojetí semináře lze charakterizovat jako praktický encyklopedický přehled „Od kvality řízení po řízení jakosti". Důraz je kladen na zdůvodnění postupů a objasnění souvislostí.

Seminář je určen:
Semináře o stavebním zakázkování jsou určeny všem, kteří se podílejí (od projektantů po dodavatele) v investorských, projektových, dodavatelských a realizačních firmách a ve stavebních úřadech na přípravě, zadávání, kontrole a řízení stavebních zakázek.
Pro účastníky semináře je připraven aktualizovaný metodický materiál se vzory dokumentace.

PROGRAM SEMINÁŘE A:
Zpracování a zhodnocení záměru stavebníka • Výběr projektanta • Smlouva o dílo s projektantem • Stanovení honoráře • Postavení projektanta v procesu stavební akce • Domácí a zahraniční projektanti • Spolupráce profesí • Řízení práce na projektu a kontrola jakosti • Vedoucí akce („project manager").
Architektonický záměr • Projektová dokumentace: specifikace, výkresy, seznamy, knihy místností, výkazy výměr, výsledky průzkumů • Slepý rozpočet • Smlouva o dílo na dodávku stavebních prací • Všeobecné podmínky dodávky • Postupy řízení stavby • Formuláře řízení.
Druhy zakázek • Principy stanovení ceny díla • Jiná kritéria výběru dodavatele • Zádržné (pozastávka) • Záruční doba • Specifika veřejných zakázek.
Výběrové řízení • Předběžný výběr dodavatele • Zadávací dokumentace • Požadované jistoty: na podpis smlouvy, na dokončení, platební jistota • Bankovní záruky.

PROGRAM SEMINÁŘE B:
Smlouva o dílo s dodavatelem • Subdodavatelé, smlouvy o dílo se subdodavateli • Převzetí staveniště • Stavební deník • Technický dozor stavebníka (TDS), jeho význam a jeho povinnosti • Deník TDS • Autorský dozor (AD), jeho význam a jeho povinnosti • Nákladový dozor (ND) a jeho význam • Řízení akce, řízení stavby • Kontrolní dny • Výkresy skutečného provedení • Harmonogramy prací a plateb.
Zajištění jakosti díla v projektu a během stavby • Obecná specifikace jakosti • Zájem stavebníka, zájem dodavatele • Zájem díla, obecné a specifické zájmy • Odpovědnost za jakost.
Předání a převzetí díla • Ukončení akce • Záruční opravy • „Příručka uživatele" • Spory, soudy, rozhodčí řízení. Znalci.
Rizika stavební akce • Prevence rizik: zajištění jakosti, pojištění.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

Místo konání:
Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov (tramvaj č.9, č.26, zastávka Olšanská)

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů