Přihlásit / Registrace

Velká novela stavebního zákona a její dopad pro osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě

středa 6. února 2013
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98124
Cena od: 1.500Kč bez DPH

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEJÍ DOPAD PRO OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

Zařazeno v akreditovaném systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář je zaměřen na představení změn v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 350/2012 s účinností od 1.1.2013. Hlavní důraz bude poukázán na změny v právech a povinnostech osob vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě (osoba projektanta, stavbyvedoucího, stavební dozor), změny v realizaci stavebních záměrů (územní řízení, povolování staveb, realizace staveb prostřednictvím certifikátu), změny v náležitostech PD, změny v oblasti správního trestání a další vybrané otázky stavebního práva.

Účastíci obdrží publikaci ÚZ 922 (Sagit) Stavební zákon 2013.

Osnova :
I. blok
1. obecně úvod k novele,
2. změny v postavení stavebních úřadů,
3. změny v postavení dotčených orgánů státní správy
4. změny v územním řízení, územní souhlas a veřejnoprávní smlouvy

II.blok
5. změny v režimu povolování staveb, ohlášení, stavební povolení
6. certifikát autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva
7. změny v oblasti požadavků na PD.
8. Seznámení s navrhovanými prováděcími předpisy 

III. blok
9. změny v užívání dokončené stavby
10. změny v právech a povinnostech osob činných ve výstavbě
11. správní trestání
12. vybrané otázky stavebního práva

Lektoři:
JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - viz lektoři
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. - Masarykova univerzita v Brně

Časový harmonogram:
08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
11.00 Přestávka – občerstvení, káva
13.00 Pokračování odborného programu – diskuze
14.00 Předpokládané ukončení semináře

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů