Přihlásit / Registrace

Prováděcí předpisy pro výrobce ocelových konstrukcí

úterý 29. ledna 2013
Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8

Kód akce: 99304
Cena od: 1.190Kč bez DPH

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY PRO VÝROBCE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a ČKA – 2 body.

Vzhledem k častým dotazům firem i jednotlivců na posuzování shody dle ČSN EN 1090-1 (označování výrobků značkou CE) a na normu pro kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí pořádá Česká asociace ocelových konstrukcí ve spolupráci se společností SEKURKON s.r.o. školicí seminář na téma:

Nová norma ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb" – revize ČSN 73 2601
Účel normy a její návaznost, systém norem EN a ISO
Zatřídění konstrukcí
Dokumentace konstrukce
Kontroly dokumentace, posudky a přepočty
Prohlídky konstrukce
Údržba a opravy
Opatření u nevyhovujících konstrukcí

Revidovaná norma ČSN EN 1090-1 „Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1:
Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílců"
Požadavky
Způsob posuzování
Posuzování shody
Počáteční zkouška typu
Systém řízení výroby
Zatřídění a označování
Značení výrobků
Příprava specifikace dílce
Posouzení systému řízení výroby
Prohlášení o shodě
Označení shody CE, štítek

Příručka „Guide to the CE Marking" – příručka pro označování výrobků značkou CE, zpracovaná Technickou komisí TC 9 Evropské asociace ocelových konstrukcí

Provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2


Účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 11:00 přestávka na kávu
11:00 – 13:00 2. programový blok
13:00 – 13:30 přestávka na občerstvení
13:30 – 15:00 3. programový blok
15:00 – 15:30 prezentace certifikačních firem

Místo konání:
Hotel Olympik (metro B nebo tramvaj č.3, č.8, zastávka Invalidovna)

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů