Přihlásit

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2012

pondělí - úterý 12. - 13. listopadu 2012
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno

Kód akce: 98108
Cena od: 3.200Kč bez DPH

40. výroční konference se zahraniční účastí
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB - FOUNDATIONS
BRNO 2012

zaměřená na
POUČENÍ Z VÝZNAMNÝCH GEOTECHNICKÝCH PROJEKTŮ A REALIZACÍ

Konference je zařazena ve vzdělávacích programech ČKAIT – 2 body, ČKA – 4 body.

  PROGRAM
  Pondělí 12. 11. 2012 – kongresový sál hotelu Voroněž
08.00 Registrace účastníků
09.00 Zahájení
09.15 Historie brněnských konferencí Zakládání staveb
09.30 Vzpomínky na profesory Bažanta, Mencla a Myslivce
10.00–11.00           Přednášky
  Tematický okruh 1. ZEMNÍ KONSTRUKCE
Předseda: prof. Ing. Peter Turček, Ph.D. 
  Stabilizačné opatrenia násypového telesa v zosuvnom území
Turček, P., Súľovská, M.
  Návrh zemní konstrukce pro areál transformovny Kletné
Vaníček, M.
  Monitoring nově budovaného zemního tělesa pod projektovaným
objektem transformovny v Kletném u Studénky
Janků, H., Pazdírek, O.
  Riešenie geotechnických problémov pri návrhu 2. profilu diaľnice D 3 Oščadnica-Čadca, Bukov
Horáčeková, S., Kantorová, I., Bakoš, M.
11.00 Vyzvané přednášky zahraničních odborníků – část 1
Předseda: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. 
  Stability and serviceability of flood protection dikes
Brandl, H.
  Challenges and gained experiences from tunnelling projects in Greece
Michalis, I. K.
  Lessons learned from the construction of port of Koper
Logar, J.
13.00 Polední přestávka – oběd
14.00 Vyhlášení Ceny prof. Bažanta
14.30 Vyzvané přednášky zahraničních odborníků – část 2
  Technical analyses of red mud reservoir embankment failure
Mecsi, J.
  Practical problems of Geotechnical Engineering realized in COWI, Denmark
Steenfelt, J.
  Analysis of large scale top-down methods used in recent urban building constructions,Korea
Jang, Y. S.
  The tunnels for the railway project Sttutgart21, a challenge for geotechnical engineering
Wittke, W.
  Elements of Green Geotechnics in practice and theory
Sikora, Z.
17.00 Vyhlášení výsledků soutěže Fine s.r.o.
17.20 Informace České geotechnické společnosti
17.40 Ukončení 1. dne konferenčního jednání
20.00 Společenský a diskuzní večer v Hotelu Santon
  Úterý 13.11.2012
08.45 Zahájení 2. dne konference
09.00 The reconstruction of Bolshoi Theatre in Moscow Ilyichev, V. A.
09.30–10.30 Přednášky - pokračování tematického okruhu 1.
  Príklady odvodnenia a stabilizácie územia pomocou sifónových drénov na Slovensku
Mrvík, O., Vrábel, B., Fekeč, P.
  Zatěžovací zkouška pro dopravní stavby
Hauser, J., Ševelová, L., Kozumplíková, A.
  Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák
Černý, V.
  Velkokapacitní nádrže Loukov – komplexní geotechnický návrh a zabezpečení stavby
Kučera, P., Sekyra, Z.
  Pouze ve sborníku
  Stabilized of sandy slopes with cement kiln dust
El. M. Abdel Aziz, Egypt
  Výhody systému Terramesh pre budovanie konštrukcií oporných múrov na konkrétnom príklade
Horňáková, T., Sňahničan, J.
  Poučení z posouzení bezpečnosti přehrad podle výsledků měření a numerických modelů
Doležalová, M.
10.30–13.00 Přednášky
  Tematický okruh 2. ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
Předseda: doc. Ing. Jan Masopust, CSc. 
  Poučení z ekologické akce v Brně
Masopust, J.
  Zakládání a zajišťování v městské zástavbě
Dvořáková, M., Hreus, T.
  Návrhové postupy a spoľahlivosť základových konštrukcií
Balucha, M., Frankovská, J.
  Založení námořních přístavů v Chorvatsku
Beneš, I. 
  Rizika realizace struskové hráze založené na sedimentech bývalého odkaliště
Černoch, P., Košťál, J.
  Geotechnické problémy výstavby a monitoring VD Gabčíkovo
Hulla, J.
  Technologie provádění HLV pilot – Stump – Geospol s.r.o.
  Duktilní piloty, schválený pilotový systém – principy a použití
Zvěřina, P.
  Vliv dynamiky podpovrchového odtoku na základové poměry
Novotná, J.
  Vývoj navrhování pažicích konstrukcí pražského metra
Koudelka, P.
  Pouze ve sborníku
 

GEO5 verze 15 - nový koncept zadávání norem, metod výpočtu a výpočtových součinitelů
Laurin, J.

  Zakládání staveb v oblastech náchylných k sesouvání
Bažant, Z., Erbenová, A., Paseka, A., Bláhová, K.
  Modern pile technologies in soil conditions of Belarus
Nikitenko, M.I., Boiko, I.L., Moradi Sani, B., Chernoshey, N.V.
  Centrifuge study on bucket monopod and tripod foundations for offshore wind towers
Kim, D.S., Kim, D.J, Choo, Y.W.
13.00 Polední přestávka – oběd
14.00–16.00 Přednášky
  Tematický okruh 3. PODZEMNÍ KONSTRUKCE
Předseda: prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. 
  Ovlivnění obytného areálu „Hvězda" při ražbě tunelů metra zeminovým štítem
Barták, J., Tesař, J. 
  Trasa V. A pražského metra – zajištění ražby přístupového tunelu „Kanadská"
Remeš, M.
  Metro V. A v Praze – riskantní mělce vedená ražba pod Evropskou třídou v zeminovém prostředí pod hladinou podzemní vody
Ebermann, T., Hort, O., Bohátka J., Liška, S.
  Návrh a výstavba podzemní dráhy Chennai, Indie
Čeněk, J., Polák, B.
  Monitoring při výstavbě tunelů Dobrovského v Brně
Rupp, D., Lossmann, J.
  Geologický průzkum – důležitý faktor v podzemním stavitelství
Knížek, M., Kὂssler, M., Tlamsa, J.
  Ochlazování definitivního ostění extrémními mrazy
Ďuriš, L., Aldorf, J., Géryk, J.
  Vyhledávání netěsností železobetonového ostění tunelu georadarem Svoboda, B., Hrubec, K.
16.00 Závěr konference
  Změna a úprava programu je vyhrazena.
Program naleznete také v levém menu v Souborech ke stažení 

                                                                                                                                  

Přípravný výbor
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - předseda
tel.: +420 224 354 540
e-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz

prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.
tel.: +420 224 354 548
e-mail: bartakj@fsv.cvut.cz

Ing. Taťana Holoušová, CSc. – tajemník
tel. +420 224 354 543
e-mail: holousova@fsv.cvut.cz
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
tel.: +420 224 354 542
e-mail: jettmar@fsv.cvut.cz

Fakulta stavební ČVUT Praha
Katedra geotechniky
Thákurova 7
166 27 Praha 6

Ing. Michael Remeš
tel.: +420 244 004 236
e-mail: remes@zakladani.cz

Zakládání staveb, a. s.
K jezu 1
143 01 Praha 4

Odborný komitét konference
Ing. František Dvořák
doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
RNDr. Lubomír Klímek
Ing. Mária Masarovičová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
doc. Ing. Lubomír Miča, Ph.D.
Ing. Petr Nosek
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Ing. Jindřich Řičica
prof. RNDr. Ing. Milan Slivovský, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, PhD.
prof. Ing. Peter Turček, Ph.D.
doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.

Prezentace firem
A/ Kompletní prezentace – hlavní partner konference 40.000 Kč
B/ Výstavka včetně zapůjčených panelů 10.000 Kč
C/ Výstavka s vlastními panely 9.000 Kč
D/ Distribuce firemních prospektů účastníkům 5.000 Kč
K cenám bude připočtena DPH 20%.

Přihlášky k prezentaci firem odešlete nejpozději do 1.11.2012. Přihlášky přijímá kancelář Brno – sekretariát konference.

Informace, pokyny a podmínky účasti

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 5.11.2012.
Ve vložném je zahrnuta účast na konferenci, účast na společenském setkání a konferenční občerstvení (minerálka, káva). Sborník, obědy a ubytování je nutno podle potřeby objednat a uhradit.
Ubytování zajištěno ve dvoulůžkových pokojích Hotelu SANTON, Brno – Bystrc.
Stravování (obědy) je po uhrazení poplatku zajištěno v hotelu Voroněž 12. a 13.11.2012 v souladu s časovým programem konference.
Společenské setkání (pondělí 12.11.2012, Hotel Santon) - Vstupenky budou předány účastníkům konference u registrace.
Jednací jazyky : čeština, slovenština, angličtina. Tlumočení je zajištěno.


Informace pro přednášející
K dispozici bude dataprojektor, PC, videorekordér. Přednášející jsou žádáni, aby přítomným technikům v sále předávali svá média min. 20 minut před vystoupením. Pořadatelé dále upozorňují přednášející na dodržení stanovených časových limitů.
Přednášející má nárok na 1 bezplatný výtisk sborníku vč. CD.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů