Přihlásit / Registrace

Velká novela zákona o veřejných zakázkách

čtvrtek 15. listopadu 2012
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98112
Cena od: 2.000Kč bez DPH
VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT (celoživotní program vzdělávání ) A3 – 1 bod.

Charakteristika semináře:
Seminář se zabývá novelou zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která přináší zásadní změny v procesech zadávání veřejných zakázek. Novela nabyla účinnosti 1. dubna 2012. 
Účastníci obdrží ÚZ zákona o veřejných zakázkách z edice SAGIT.

Seminář je určen:
Zadavatelům veřejných zakázek i zájemcům a uchazečům o veřejné zakázky.
 
PROGRAM SEMINÁŘE
Změny základních pojmů
Změny v obsahu a poskytování zadávací dokumentace
Změny v kvalifikaci a dopady na její posuzování
Postup při zadávacích řízeních s důrazem na fáze předcházející zahájení
Námitky a přezkum postupu zadavateli před ÚOHS
Dotazy z praxe účastníků, společná diskuze

Účastníci obdrží osvědčení o účasti na semináři.

Časový harmonogram:
08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
11.00 Přestávka – občerstvení, káva
13.00 Pokračování odborného programu – diskuze
14.00 Předpokládané ukončení semináře

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů