Přihlásit / Registrace

SPECIÁLNÍ BETONY 2012

středa – čtvrtek 10.-11. října 2012
Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Kód akce: 99272
Cena od: 3.500Kč bez DPH

9. konference

SPECIÁLNÍ BETONY 2012

Hotel Skalský Dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Tematické okruhy:

BETONY V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

VYSOKOHODNOTNÉ BETONY

OSTATNÍ SPECIÁLNÍ BETONY

Pořádáno ve spolupráci s ČVUT v Praze a stavebními fakultami českých vysokých škol

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT - 2 body a ČKA - 2 body

Dámy a pánové, vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás jménem přípravného výboru a organizátorů konference pozvali na devátý ročník konference, věnované problematice speciálních betonů a jejich uplatnění v praxi investiční výstavby, rekonstrukcí a oprav betonových konstrukcí.

Garant konference: doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Konference se zaměří na následující tematické okruhy, které odborně garantují:
1. Betony v extrémních podmínkáchprof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
2. Vysokohodnotné betonydoc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
3. Ostatní speciální betonydoc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přípravný výbor konference
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze – předseda přípravného výboru, garant konference
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
Ing. Petr Huňka, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Ing. Pavel Reiterman, Fakulta stavební ČVUT v Praze
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 

  ČASOVÝ PROGRAM
  Úterý 9. října 2012
18:00-20:30  Večeře
  1. DEN - Středa 10. října 2012
7:00-9:00  Snídaně ubytovaných
8:00-9:00  Registrace účastníků, ubytování a příprava firemních prezentací
9:00-9:10  Oficiální zahájení konference
9:10-10:30  Dopolední program – 1. část
Blok 1 Betony v extrémních podmínkách, odborný garant prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
 

Studium trvanlivosti betonů vystavených účinkům mrazu
a chemicky agresivních prostředí

Ing. Martin Sedlmajer, Ph.D., prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.,
prof. Ing. Rudolf Hela CSc., Ing. Jiří Zach, Ph.D.

  Stínící beton Proton Therapy Centra v Praze na Bulovce
Ing. Jiří Jelínek
  Srovnání odolnosti povrchových vrstev betonu proti účinkům chemických rozmrazovacích látek
Ing. Holčapek, Ing. Pavel Reiterman
10:30-11:00  Kávová přestávka
11:00-12:30 Dopolední program - 2. část
  Vliv zhutnění čerstvého betonu na odolnost proti CHRL a další související parametry povrchové vrstvy
doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Jaroslav Urban
  Odolnost vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu vůči nárazu projektilu
Ing. Petr Máca, Ing. Radoslav Sovják, Ph.D., prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
  Požární odolnost betonových konstrukcí 
Ing. Jan Perla
12:30-13:30 Oběd
13:30-15:30  Odpolední program – 1. Část
Blok 2 Vysokohodnotné betony, odborný garant doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
  Experimentální analýza chování vysokohodnotného betonu v triaxiálním tlaku
Bc. Filip Vogel, Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
  Metakaolin a jeho vliv na objemové změny cementové pasty
doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D.
  Sorpční vlastnosti povrchové vrstvy pohledových betonů
Ing. Ondřej Holčapek, Ing. Pavel Reiterman, doc. Ing. Karel Kolář, CSc.
  Metodika hodnocení životního cyklu konstrukcí z vysokohodnotného betonu
Ing. Ctislav Fiala, Ph.D., Ing. Magdaléna Kynčlová
  Vysokopevnostní ocelobetonové konstrukce s vysokopevnostním samozhutnitelným betonem C 80/95 v ČR
Ing. Josef Lukáš, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D.
15:30-16:00   Kávová přestávka
16:00-18:00  Odpolední program – 2. část                                                                                   
  Vlivy na výslednou hodnotu statického modulu pružnosti v tlaku ztvrdlého betonu
Ing. Petr Huňka, doc. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Stanislav Řeháček
 Blok 3 Ostatní speciální betony, odborný garant doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
  Long-Term Tests of Elements of Cement Composites with Content of Crushed Plastic Aggregate
Ing. Martin Križma, PhD., Mgr. Olga Koronthályová, CSc., Mgr. Jaromír Petržala, Ph.D.
  Polypropylene Fibres Treated in Cold Plasma Discharge and Its Testing by Restrained Shrinkage Ring Test
Ing. Daniel Kopkáně, Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., Mgr. Monika Fialová, Bc. Tomáš Morávek, Ing. Petr Herka
  Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem
Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.,
Ing. Petra Macháňová, Ing. Jaroslav Válek, Ing. Josef Lukáš, Ph.D., Ing. Libor Sitek, Ph.D.
19:00-23:00 Diskuzní společenský večer
  2. DEN - Čtvrtek 11. října 2012
7:00-8:30 Snídaně ubytovaných
8:30-10:00 Dopolední program – 1. část
  Pevnosti vláknobetonu a jejich limity
Ing. Josef Fládr
  Charakteristiky vláknobetonu s recykláty s užitím alternativních pojiv
Ing. Karel Šeps
  Zjednodušené vyhodnocení charakteristických pevností vláknobetonu z diagramu odolnosti
doc. Ing. Jiří Krátký, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc.,
doc. Ing. Jan Vodička, CSc., doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.                                                              
10:00-10:30 Kávová přestávka
10:30-11:50 Dopolední program – 2. část
  Pevnosti drátkobetonů při užití dvou typů drátků
Ing. Václav Ráček
  Beton z recyklovaného kameniva z betonu o známých vlastnostech
Ing. Tereza Pavlů
  Stavíme s novými materiály
Ing. Michaela Kostelecká, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Lucie Kratochvíle
11:50-12:00 Diskuze a závěr konference
12:00-13:00 Oběd
  Změna programu vyhrazena
Program naleznete také v levém menu v Souborech ke stažení

 

Firemní prezentace
A. Hlavní partner konference 25 000,- Kč + DPH
(účast 2 zástupců firmy na odborném a společenském programu, uvedení názvu firmy ve sborníku konference, zařazení 1 písemného příspěvku (2-4 strany) do sborníku, zařazení firemního inzerátu do sborníku (1 strana), umístění firemního loga (vlastní) do jednacího sálu konference, umístění vlastního reklamního panelu v prostorách hotelu Skalský Dvůr v době konání konference, distribuce firemního propagačního materiálu účastníkům konference)

B. Výstavka s vlastními panely 3400,- Kč + DPH
C. Distribuce firemního propagačního materiálu účastníkům 2000,-Kč + DPH

Přihlášky k firemní prezentaci přijímá kancelář Praha, sekretariát konference

Informace, pokyny a podmínky účasti
Závaznou přihlášku odešlete nejpozději do 8. října 2012. Ve vložném je zahrnuta účast na konferenci a společenském večeru a konferenční občerstvení (káva, čaj, minerálka). Sborník, ubytování a obědy je nutno objednat a uhradit podle požadavků účastníka. Ubytování a stravování je zajištěno v Hotelu Skalský Dvůr (http://www.skalskydvur.cz) v jedno- a dvoulůžkových pokojích, snídaně je v ceně ubytování. 
 
Informace pro přednášející
K dispozici bude dataprojektor a PC. Pokyny pro zpracování příspěvku do sborníku zašleme přihlášeným autorům obratem. Přednášející má nárok na 1 bezplatný výtisk sborníku konference.  
Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů