Přihlásit

Smlouva o dílo ve stavebnictví v současných podmínkách

20. října 2022
webinář

Kód akce: 98322
Cena od: 2200 bez DPH

Webinář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Webinář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA.

Prezentaci lektorky obdržíte v PDF po webináři e-mailem, současně s osvědčením o účasti.

Anotace

 • Skokový nárust cen, nedostatek materiálu, nový stavební zákon. Na všechny tyto nové jevy je třeba reagovat a správně je ošetřit ve smluvních vztazích. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se všemi změnami a doporučit, co by nemělo chybět ve Smlouvě o dílo na projekt a ve Smlouvě o dílo pro realizaci stavby v kontextu současné situace v provázanosti občanského práva i veřejného stavebního práva.

Seminář je určen:

 • pro soukromé i veřejné investory, projektanty, realizační firmy, pracovníky investičních oddělení, vedoucí pracovníky stavebních a projektových firem, právníky ve firmách a organizacích.

Přednášející:

 • JUDr. Petra Adámková, Ph.D. - právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Časový harmonogram

 • 08.30 – 09.00 Registrace přes odkaz
 • 09.00 – 13.30 Přednáška a prezentace s přestávkami dle určení lektorky

Program

1. Právní úprava smluvních vztahů ve výstavbě - přehled

2. Uzavírání smluv, náležitosti nabídky, problémy současné praxe

3. Vliv veřejného stavebního práva na vybraná ustanovení Smlouvy o dílo, vliv ZZVZ

4. Smlouva o dílo na projekt

 • vliv nového stavebního zákona na SOD a přípravu staveb
 • účel smlouvy, lhůty plnění
 • dozor projektanta
 • odpovědnost za vady
 • autorská práva

5. Smlouva o dílo pro realizaci stavby

 • vliv nového stavebního zákona na realizaci staveb
 • vymezení předmětu díla
 • cena
 • vícepráce
 • kontrola způsobu provádění díla
 • předání díla
 • odpovědnost za vady
 • spoluodpovědnost za vady staveb
 • záruka za jakost, reklamace

6. Sankce a odstoupení

 • pravidla pro správné nastavení ve smlouvách

7. Vyšší moc a její vliv na plnění

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů