Přihlásit

Mosty z prefabrikovaných nosníků a prefabrikátů obecně

22. února 2022
On-line seminář

Kód akce: 99614
Cena od: 2500 bez DPH

Mosty z prefabrikovaných nosníků a prefabrikátů obecně

Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT - 1 bod.

Charakteristika semináře:

  • Průběh stavby (příprava stavby, předání staveniště, stavba, kontrolní dny, změny během výstavby, přejímka, předčasné užívání, zkušební provoz, závěrečná zpráva zhotovitele, kolaudace)
  • Mosty z tyčových prefabrikátů – způsoby výstavby, normy, evropská normy, technické kvalitativní podmínky, technické podmínky, vzorové listy a příklady realizovaných staveb
  • Použití i dalších prefabrikovaných částí mostů.

Seminář je určen:

  • Investorům, stavbyvedoucím, mistrům, přípravářům stavebních firem, absolventům stavebních průmyslovek a stavebních fakult.

Program semináře:

  • 08:15 – 08:30 Registrace účastníků - on-line přihlašování do MS Teams
  • 08:30 – 10:30 Předpisy pro návrh a provádění mostů. Typy nosníků v minulosti a dnes
  • 10:30 – 10:45 Přestávka
  • 10:45 – 12:45 Statické systémy. Výstavba a příklady mostů z nosníků
  • 12:45 Diskuze a závěr

Přednášející: Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT, a.s.

  • Vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor konstrukce a doprava. Do roku 2012 působil jako projektant, posléze ve funkcích ředitele ateliéru a vedoucí střediska Mosty. Byl členem Technické normalizační komise 146 a zastupuje ČR v TC 167 pro mostní ložiska. Je autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a spoluautorem TP 86 Mostní závěry a TKP, kapitola 23. Pracuje v přípravném výboru Symposia Mosty a Silniční konference. Přednášel mosty na Dopravní fakultě ČVUT. V současnosti pracuje jako stavební dozor na silničních a mostních stavbách.

Po akci obdrží účastníci materiály zpracované lektorem v PDF.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů