Přihlásit

Ocelové konstrukce na pozemních komunikacích

15. února
On-line

Kód akce: 99611
Cena od: 4400 bez DPH

Anotace
Pod pojmem pozemní komunikace si můžeme představit rozsáhlý celek, ve kterém ocelové konstrukce zaujímají svou nedílnou součást. Celý průběh zhotovení ocelové konstrukce se skládá z mnoha dílčích etap, kdy jediným a prvořadým cílem je dosažení požadovaných kvalitativních parametrů. Cílem tohoto semináře je představení realizovaných projektů ocelových konstrukcí, rozbor problematiky a postupů realizace a odborná diskuse. Výsledkem semináře má být soubor
informací, které lze úspěšně využít při realizaci budoucích projektů ocelových konstrukcí na pozemních komunikacích.

Cílová skupina
Seminář je určen pro investory, zhotovitele, specialisty TDI, projektanty a širokou odbornou
veřejnost.

Obsah:
1. Svařované konstrukce a výrobky vyskytující se na stavbách pozemních komunikací – vztah
k TKP 19A, požadavky na kvalitu výroby a montáže
2. Mostní objekty z ocelových trub z vlnitého plechu – protikorozní ochrana
3. Nejčastěji se vyskytující vady nátěru ocelových konstrukcí pozemních komunikací

Předpokládaný časový harmonogram:

09.30 - 10.00 - Registrace 
10.00 - 11.15 - 1. blok semináře + diskuze
11.15 - 11.30 - Přestávka
11.30 - 12.45 - 2. blok semináře + diskuze
12.45 - 13.00 - Přestávka
13.00 - 14.15 - 3. blok semináře + závěrečná diskuze

Lektoři:
Ing. Martina Mrvová, IWE
Ing. René Siostrzonek, Ph.D.
Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů