Přihlásit

Autorizace ve výstavbě

29. března 2022
On-line webinář

Kód akce: 98324
Cena od: 2000 bez DPH

Webinář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Materiály dodané lektorem obdržíte v PDF po webináři e-mailem, osvědčení o účasti zašleme poštou.

AUTORIZACE VE VÝSTAVBĚ - Vybrané činnosti podle SZ: projektová činnost, odborné vedení provádění staveb, požadavky na autorizované osoby

 • Příprava k Autorizační zkoušce

Cílová skupina:

 • projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, stavebník (investor).

Lektor: Ing. Jindřich Pater

 • autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program:

 • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a tzv. vybrané činnosti ve výstavbě pod autorizací podle Autorizačního zákona
 • Autorizační zákon č. 360/2006 Sb.
 • Autorizační obory a specializace pro projektanty a stavbyvedoucí staveb, podléhajících povolení stavebního úřadu
 • Žádost o autorizační zkoušku u ČKAIT-Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Průběh a organizace autorizačních zkoušek u ČKAIT
 • Ukázky pomůcek a podkladů ke zkouškám
 • Povinnosti autorizovaných osob podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek
 • Diskuze

Časový harmonogram:

 • 08.45 - 09.00 Registrace účastníků dle pokynů vstup obdržíte do místnosti mailem
 • 09.00 - 10.45 Přednáška
 • 10.45 - 11.00 Přestávka
 • 11.00 - 13.15 Pokračování přednášky, diskuze
 • 13.30 - Předpokládané ukončení WEBINÁŘE

Účastníci obdrží písemné materiály zpracované a dodané lektorem, osvědčení o účasti.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů