Přihlásit

Stavební zákon – příprava a povolování staveb v režimu nového SZ

10. března 2022
On-line seminář

Kód akce: 98321
Cena od: 2000 bez DPH

Webinář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Webinář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT a ČKA.

Materiály obdržíte v PDF po webináři e-mailem, osvědčení pošleme na vyžádání.

Cílem školení je seznámit investory, projektanty, zhotovitele a širokou odbornou veřejnost s dopadem rekodifikace stavebního práva na přípravu a povolování staveb, aby se co nejlépe a s předstihem zvládli připravit na nová pravidla, nový systém fungování veřejné správy i elektronizaci postupů.

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT na oblast právo.

Předpokládaný časový plán:

 • 08.30 - 09.00 - Registrace přes odkaz
 • 09.00 – 10.30 - 1. blok semináře
 • 10.30 - 10.45 - Přestávka
 • 10.45 - 12.00 - 2. blok semináře
 • 12.00 – 12.30 - Přestávka
 • 12.30 – 13.30 - 3. blok semináře
 • 13.30 - Předpokládané ukončení

Osnova:

 • Základní změny v přehledu a jejich vliv přípravu staveb
 • Přechodná ustanovení
  • vliv nového SZ na řízení zahájená před nabytím účinnosti,
  • délka řízení v přechodném období
  • možnosti využití stávající projektové dokumentace a závazných stanovisek v řízení po nabytí účinnosti
 • Změny v organizaci veřejné správy a vliv na přípravu staveb
  • NSÚ, Specializovaný a odvolací stavební úřad, jiné stavební úřady a jejich působnost v procesu povolování staveb
 • Změnový zákon - vybrané části, změny v činnosti dotčených orgánů
 • Změny v územním plánování a jejich vliv na přípravu a povolování staveb
 • Stavební právo hmotné
  • Rozdělení stavebních záměrů, vliv na přípravu a povolení
  • požadavky na výstavbu, pojmy (stavba, změna a údržba staveb, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, ulice, veřejné prostranství)
  • Povinnosti při přípravě, provádění a odstraňování staveb (povinnosti stavebníka, projektanta, zhotovitele, stavebního dozoru, vlastníka stavby, vlastníka technické infrastruktury)
  • Projektová dokumentace, stavební deník – elektronický podpis, razítko,
 • Stavební řád
  • Způsob a forma podání žádosti, evidence, doručování
  • Informační systém veřejné správy – portál stavebníka, evidence stavebních postupů, evidence elektronických dokumentací, přístup do evidencí informační systém stavebního řízení
  • Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko Do – lhůty pro vydání
  • Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
  • Účastníci řízení – vymezení, námitky
 • Řízení o povolení záměru
  • žádost, jednání, posuzování záměru SZ, rozhodnutí, lhůty pro rozhodnutí, povolení
   • Odvolání – postup odvolacího orgánu
   • Kolaudace staveb – kolaudační řízení, stavby podléhající kolaudaci, účastníci, závěrečná kontrolní prohlídka, předčasné užívání, rekolaudacepasport stavby
Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů